………………. SİGORTA HASAR MÜDÜRLĞÜNE
Sigorta şirketinizce trafik sigortası tanzim edilmiş olan ..…….…..….. plakalı araç …………….
tarihinde, ……………….…… plakalı aracımda hasara sebep olmuştur.
Aracımın onarımı tamamlanmıştır. Fakat ikinci el piyasa rayiç değerinde bir kayıp meydana
gelmiştir. Aracımda meydana gelen bu değer kaybını, bir Sigorta Eksperi raporuyla tespit ettirmiş
bulunmaktayım. Dilekçe EK’inde rapor bulunmaktadır. Eksper vasıtasıyla belirlenmiş olan ………….... TL
değer kaybı miktarının ve Eksper ……………….….’e ödenmiş olan …….……… TL ekspertiz ücretinin,
aşağıda detayları belirtilen banka hesabı vasıtasıyla tarafıma ödenmesini rica ederim.
Saygılarımla,
Banka Hesap Bilgilerim;
……..………. Bankası …………….. Şubesi
TR ……………………………………….
EKLER
:
Değer Kaybı Ekspertiz Raporu
adres
tarih
telefon
ad soyad
Download

………………. SİGORTA HASAR