Doküman No
TAŞ MOTORU İLE ÇALIŞMA
TALİMATI
Revizyon No
Yayın Tarihi
Sayfa No
1/1
1. Taş motoru kullanacak olan personel bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip
olacaktır. Eğitim almamış personelin taş motoru kullanması yasaktır.
2. Taş motoru kullanılmadan önce mutlaka göz ile kontrol edilecek, açma kapama
düğmesinin çalışır vaziyette olduğundan emin olunacaktır. El taşının topraklı prizden
alınışından itibaren kordonunda herhangi bir sıyrılma, açılma olmadığı kontrol edilecektir.
3. Taş motoru kullanılırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanılacaktır.
4. Taş motoru ile kesme yapılacak ise “kesme taşı”, taşlama, aşındırma yapılacak ise
“taşlama taşı” kullanılacaktır. “Kesme taşı” ile aşındırma, taşlama yapmak, “taşlama
taşı” ile kesme yapmak yasaktır.
5. Taşın çapı ve dönme hızı el motoruna uygun seçilmiş olacaktır.
6. Taşı göbeğe bağlanırken, göbek somunu gevşek veya aşırı sıkı olmayacaktır.
7. Taş motorunun çalışanın üzerine gelen tarafında muhafazası olacaktır. Muhafazası
olmayan yada çıkartılmış taş motoru kullanmak yasaktır.
8. Taşlanacak ya da kesilecek olan malzeme sabit ve sağlam bir noktaya bağlanacak,
kesme yada taşlama sırasında kendi kendine hareket etmesi önlenecektir.
9. Taş motorunun ataleti nedeni ile durdurma butonuna basıldıktan sonra da taşın
yavaşlayarak dönmeye devam etmesi nedeni ile tamamen durmadan masa veya yere
konulmayacaktır.
10. Taş motorları depolama sırasında mümkün olduğunca duvara monte edilmiş olan
askılara asılmalıdır.
11. Taş motorları belirli periyotlar ile elektriksel ve mekaniksel olarak kontrolden
geçirilecek, kontrol tarihleri etiketlenecektir.
12. Taş motoru kullanan personel bol elbise ve zincirli yaka kartı kullanmayacaktır
13. Kesme veya taşlama yaparken ortaya çıkan kıvılcım parçacıklarının çevredekilere
zarar vermemesi için panel, duvar konulması gibi önlemler alınacak, ortamda yanıcı
madde var ise taş motoru kullanılmayacaktır.
Yukarıdaki maddeler tarafıma anlatıldı ve talimatın bir nüshasını aldım. Bunlara
dikkatle uyacağımı bildirir aksi davranışlarım nedeni ile doğacak tüm sorumlulukların
tarafıma ait olacağını kabul ederim.
Tebellüğ Eden
Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
Download

TAŞ MOTORU İLE ÇALIŞMA TALİMATI Doküman No Revizyon No