Giresun Üniversitesi
Katalog Tarama
• Web üzerinden Katalog taraması yapabilirisiniz.
• Katalog tarama menüsünden “Özel Oturum” açabilirsiniz.
• Katalog tarama menüsünden oturum sekmesini açarak eser
isteğinde bulunabilirsiniz.
• Oturum sekmesini açarak kitap süresini uzatabilirsiniz.
Yordam Ayrıntılı Katalog Tarama Ekranı
Yordam-Katalog Tarama
Taramak istenen yayınla ilgili
anahtar sözcük bu alana yazılır ve
yandaki kutucuktan ilgili alan
seçilerek tarama gerçekleştirilir.
Yordam Özel Oturum Açma
Üye Girişi
Oturum Aç
Üye kodu olarak ;
Öğrenciler okul numarası,
akademik ve idari personel
kurum sicil numarası,
sözleşmeli personeller TC
kimlik numarası ile giriş
yapabilirler.
Şifre olarak da üye kodlarını
gireceklerdir.
Şahsi Bilgilerim
Şahsi Bilgilerim
Kullanıcıların şahsi
bilgilerini özellikle
e- posta adreslerini
doğru girmeleri
gerekmektedir
Şahsi Bilgilerim
Butonundan;
üyelik bilgileri
güncellenebilir
Not : Şifrelerini güvenlik açısından isteyenler belli aralıklarla değiştirebilirler.
Üzerimdekiler
Üzerimdekiler
Üzerimdekiler
*Ödünç alınmış
materyallerin görüntüsü
listelenebilir
*İade tarihi yaklaşan
kayıtlar için uzatma işlemi
yapılabilir
Üzerimdekiler- Süre Uzatma
Üzerimdekiler
*Uzatma işlemi iade tarihinden
önceki
son üç gün yapılabilmektedir
*Görülen saat butonunu
tıklayarak sistemden uzatma
işlemi yapılabilmektedir.
Uzatma Yapılamayacak Durumlar
*Kullanıcı üzerinde ceza sınırını aşması durumunda uzatma işlemini yapamaz
*Üçüncü kez uzatma yapılmak istenmesi durumunda sistem uzatma işlemine izin vermemektedir.
*Eserin en kısa zamanda kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir
İadelerim
İadelerim
İadelerim
İade edilmiş olan
materyallerin listesi
görüntülenmektedir
Materyal Sipariş Etme
Eser İstek
Eser İstek
Eser İstek (Sipariş)
Bu sayfada yer alan form ile
Kütüphane koleksiyonunda
bulunmayan ve gereksinim duyulan
yayınların merkez ve birim
kütüphane koleksiyonuna
kazandırılması sağlanmaktadır.
Listemi Göster
Sipariş
“Listemi göster” butonuna
basarak istekte bulunulan
eserler ve sipariş durumları
görülebilir, yapılan istekler
buradan iptal edilebilir
Eser istek Durumu
Sipariş Listesi
Sipariş Durumu
*Mevcut
*Geldi
*Temin edilemedi
*Fiyat istendi
*Sipariş verildi
Download

YORDAM (Katalog Tarama) Kullanma Kılavuzu (Ödünç