10.12.2014
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı’na
23 Haziran 2014 tarihinde Rochester Mayo Clinic’te başlayan araştırma projemi
22 Kasım 2014 tarihinde tamamlayarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ABD deki
asistanlık görevime geri dönmüş bulunmaktayım.
Beş aylık araştırma projem kapsamında Mayo Clinic Radyoloji departmanında
sürdürülen ileri nörogörüntüleme çalışmaları hususunda gözlemlerde
bulundum. Nörodejeneratif hastalıkların (başlıca demansiyel tabloların)
fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemesi (fMRI) ve difüzyon tensor
görüntülemesi (DTI) çalışmalarını incelemedim. Alzheimer ve Lewy cisimcikli
demans hasta gruplarının dahil edildiği 75 hastanın FLAİR ve T2*
sekanslarındaki MRI görüntülerini tarayarak akmadde bozukluklukları,
mikrokanama yükü ve dağılımı yönünde analizlerde bulundum. Sonuçları küçük
bir rapor şeklinde bir tıp dergisinde yayınlanmak üzere hazırladım ve
sponsorum olan Prof. Dr Kejal Kantarcı’ya sundum. Projemin yanısıra temel
araştırma kursunu geçerek sertifikamı aldım.
Beş aylık araştırma sürecime dair durum bildirir rapordur.
Saygılarımla
As. Dr İpek Güngör Doğan
Download

İpek GÜNGÖR - İstanbul Tıp Fakültesi