T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yardım başvurusu için gerekli evraklar

Başvuru için gelen kişinin Kimlik Fotokopisi

Aile Sicil Beyannamesi (Muhtarlıktan)

Karşıyaka Trafik Şube Müdürlüğü onayı

Karşıyaka Tapu Bölge Müdürlüğü onayı

Ailede engelli veya ağır hastalığı olan birey varsa raporları
Not: Yardım talep edecek kişi başvuru için kendisi gelecek ve evrakları kendi adına olacaktır.
- - - ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda
bulunan vatandaşlara yapmış olduğu tüm yardımlardan yararlanmak istiyorum.
Kanunla kurulu herhangi bir sosyal güvencem, sabit gelirim ve üzerime kayıtlı taşınır-taşınmaz mal
varlığım bulunmadığını beyan eder; bu hususta hakkımda her türlü araştırmanın yapılmasını kabul ettiğimi,
sosyal güvenceli bir işte çalışmaya başladığımda veya sabit gelir sahibi olduğumda tarafınıza bilgi
vereceğimi taahhüt ederim.
…. / …. / 2014
Tel.
:
Adres :
Adı Soyadı
:
TC Kimlik No:
İmzası
:
KARŞIYAKA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne verilmek üzere araç kaydımın olup
olmadığı hususunda bilgi verilmesini arz ederim.
…. / …. / 2014
Adı Soyadı
Adres:
:
TC Kimlik No:
İmza
:
(Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde)
-----------------------------------------------------------------
KARŞIYAKA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne verilmek üzere tapu kaydımın olup
olmadığı hususunda bilgi verilmesini arz ederim.
Adres:
…. / …. / 2014
Adı Soyadı
:
TC Kimlik No:
İmza
(Karşıyaka Kaymakamlık Binası’nda)
:
Download

KARŞIYAKA BELEDİYESİ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü`ne