BM 103
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Ödev-6
12345-
CV, Referans Mektubu Hazırlanacaktır.
Bir Bilgisayar Mühendisinin çalışabileceği en iyi 10 kurum bulunacaktır.
Bu kurumların iş başvurularında aradıkları kriterler araştırılıp özetlenecektir.
İş başvurularındaki kriterlerin kurumlara göre neden farklılık gösterdikleri araştırılacaktır.
Niyet mektubu yazılacaktır.
Ödev Teslim Tarihi: 06.11.2014 saat 17:00
2,3,4 nolu maddeler 2 sayfayı geçmeyecektir.
Kaynaklar Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna göre düzenlenecek ve atıf
yapılacaktır.
Geç getirilen ödevler 10-(Gün2/2) denklemine göre değerlendirilir.
Download

BM 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Ödev-6 1