Hİ DROLOJİ
UYGULAMA 22
Demir köprü baraj gölünde 1971 yılı haziran ayı başında 495.5 milyon m3 su
bulunmaktadır. Bu ay boyunca Gediz Nehrinin baraj gölüne getirdiği
ortalama debi 15.8 m3/s’dir. Haziran ayında gölden 8.5 milyon m3 su
buharlaşmıştır, göl üzerine yağış düşmemiştir. Enerji üretimi için bu ay baraj
gölünden 50.5 milyon m3 su çekilmiştir. Haziran ayı sonunda gölde 476.4
milyon m3 su bulunduğu bilindiğine göre, baraj gölünden 1 ay boyunca ne
kadar sızıntı olmuştur?
ÇÖZÜM
Haziran ayı için baraj gölüne süreklilik denklemi uygulanırsa:
X-Y=ΔS
Göldeki hacim değişimi = ΔS=476.4-495.5= -19.1×106 m3
Göle giren su hacmi
= X=30×86400×15.8=41×106 m3
Gölden çıkan su hacmi = Y=8.5×106 +50.5×106 +F
Bu değerleri süreklilik denklemine yerleştirerek F sızıntı hacmi bulunur:
(41-8.5-50.5×106 -F= -19.1×106
F=1.1×106 m3
Download

HİDROLOJİ UYGULAMA 22 Demir köprü baraj gölünde 1971 yılı