İL
AY-YIL
TARİH
: AYDIN
: MART -2014
: 21.03.2014 3. HAFTA
‫اجت ِنبوا ك ۪ثيرا ِمن الظَّ ِن‬
‫يَٓا ا ُّيها الَّ ۪ذين امنوا‬
ُ ْ ُ ٰ
ً
ۜ‫ِا َّن ب ْعض الظَّ ِن ِا ْثم وَل تج َّس ُسوا وَل ي ْغت ْب ب ْع ُض ُكم ب ْع ًضا‬
ْ
ٌ
ِ
ِ
۪
ْ
ۜ‫وه‬
ُ ‫ايُح ُّب اح ُد ُك ْم ا ْن يأ ُكل ل ْحم اخيه م ْي ًتا فكرِ ْه ُت ُم‬
‫اب ر ۪حيم‬
ٰ ‫اّللۜ ِا َّن‬
ٰ ‫و َّات ُقوا‬
ٌ ‫اّلل ت َّو‬
ٌ
İNSANLARIN
KUSURLARINI ARAŞTIRMAMAK
Aziz Mü’minler;
İnsanoğlu hata ve kusur işlemeye meyilli
yaratılmıştır. Ancak Rabbimiz, insanların gizli
hallerini, yanlış ve noksanlıklarını araştırmayı hoş
karşılamamıştır, bu kusur ve ayıpları alay konusu
yapmayı uygun görmemiştir. Bu tür davranışlar
âdâb-ı muhaşeret kurallarına uymadığı gibi,kul
hakkını da ihlâl etmeye sebeptir.
Hz. Peygamber(sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyurmaktadır:’’Kim bir müslümanın ayıplarını
örtüp gizlerse,Hak Teâlâ da dünya ve ahirette
onun ayıp ve kusurlarını örter.Kul, din
kardeşine yardım ettiği müddetçe, Allah-u
Tealâ da o kula yardım eder’’1.Hadis-i şeriften
de anlaşılacağı üzere kişinin başkalarının ayıpları
araştırmak şöyle dursun, onları örtmeye ve
gizlemeye gayret göstermesi, İslâmi tavır ve
müslümanca duruş göstermenin bir gereğidir.Tabi
ki burada şunu da unutmamak lazım ki, eğer kişi
başkalarına zarar vermeyi ve onlara adeta
zulmetmeyi adet haline getirmiş ise bunu anlatmak
ve açığa çıkarmak toplum menfaati açısından daha
faydalı olacağı muhakkaktır.
Aziz Mü’minler
Allah-u Tealâ (cc) Hucurat suresi 12. ayeti
kerimesinde şöyle buyurmaktadır:’’Ey iman
edenler!Zannın birçoğundan sakının.Çünkü
zannın
bir
kısmı
günahtır.Birbirinizin
kusurunu ve mahramiyetlerini araştırmayın ve
biriniz diğerini çekiştirmesin.Herhangi biriniz
ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi?İşte
bundan iğrendiniz (değil mi) Allah’a karşı
gelmekten sakının.Şüphesiz Allah tövbeyi çokça
kabul edendir, çok merhametlidir.’’2
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de bu konuda:
“Zandan sakının. Zira zan, sözün en yalan
olanıdır.”3 buyurarak bizleri uyarmakta ve
kardeşliğimizi bozucu bu tür davranışlardan uzak
durmamızı emretmektedir
Aziz Kardeşlerim;
İnsan öncelikle kendi yaptıklarından sorumludur.
Kendi hesabımız kusur ve ayıplarımız dururken
başkaları ile uğraşmak niye? Dolayısıyla insan
başkasının kusurunu araştırmak yerine önce
kendi kusurlarını görmeli ve bunlardan
vazgeçmenin yollarını aramalıdır. Bu hususta
Hz. Mevlânâ’nın ‘’Başkalarının kusurunu
örtmede gece gibi ol’’ sözü ne kadar da
manidardır.
Hz. Peygamber (sav)’in buyurduğu gibi
‘’Müslüman, müslümanın elinden ve dilinden
emin
olduğu
kimsedir’’4
Öyleyse
kardeşlerimize zarar vermek yerine onlarla
empati
kurarak
kendimize
yapılmasını
istemediğimiz hareketi bir başkasına da
yapmamaya gayret gösterelim. Toplum içinde
güvenilir ve sevilen bir insan olmak için daimâ
iyi görelim, iyi konuşalım, güzel bakalım güzel
görelim.
Hz. Mevlânâ’nın kusur araştıran kimse için
söylediği şu sözü unutmayalım: ‘’Ey kendine
bakmayıp,kendi
kusurlarını
görmeyip
de,başka insanların iyisine kötüsüne bakıp
kalan zavallı, Allah senin yardımcın olsun’’
Hutbemi Yunus Emre’nin şu beyitleriyle
bitirmek istiyorum:
Ben gelmedim dava için,
Benim işim sevi için.
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.
----------------------------------------------------------1-Müslim Birr-72
2-Hucurat suresi-12
3- Müslim, Birr, 9
4- Tirmizi iman-12
Akif Ersoy GANİOĞLU
Ünübol Camii Müezzin Kayyım YENİPAZAR/AYDIN
Redaksiyon: İl Hutbe Kurulu
Download

insanların kusurlarını araştırmak