DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak
İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
08 Ağustos 2014
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2014/12
KONU Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
2 Ağustos 2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazete’de 2014/6692 sayılı İthalat Rejimi
Kararına Ek Karar yayımlandı.
Söz konusu Karara göre, İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki
tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük
vergisi alınacaktır.
Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda
gösterilmektedir.
Ekli tabloda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi verginin, "Min. İGV"
sütununda gösterilen minimum miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar
dikkate alınacaktır.
Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer
alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini
aşamayacaktır. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış
düzeyi uygulanacaktır.
2014Y/12-G
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI*
4
1
G.T.P.
64.01
64-02
64.03
64.04
64.05
2
Diğer ayakkabılar
5
6
7
Min. İGV
İGV
(ABD
(%)
Dolan/Çift)
Min. İGV
İGV
[ABD
(%)
Doları/Çift)
3
MADDE İSMİ
Dış tabanı ve yüzü
kauçuk veya d
lastik maddeden
olan su geçirmez
ayakkabılar
(ayakkabının yüzü,
tabana dikmek,
perçinlemek,
çivilemek,
vidalamak ve
benzeri işlemlerle
tutturulmamış
veya
birleştirilmem iş)
Dış tabanı ve yüzü
kauçuk veya
plastik maddeden
olan dîğer
ayakkabılar
Dış tabanı
kauçuktan, plastik
maddeden, tabiî
veya terkip
yoluyla elde edilen
köseleden ve yüzü
deriden olan
ayakkabılar
Dış tabanı
kauçuktan, plastik
maddeden, tabii
veya terkip
yoluyla elde edilen
köseleden ve yüzü
dokumaya elverişli
maddelerden olan
ayakkabılar
8
Min. İGV
(ABD
İGV
(%)
Doları/çift)
Min. İGV
İGV
(ABD
(%)
Doları/Çift)
0
0
0
5
50
5
50
5
50
5
50
0
0
0
3
30
3
30
3
30
3
30
0
0
0
5
50
5
50
5
50
5
50
0
0
0
3
30
3
30
3
30
3
30
0
0
0
5
50
5
50
5
50
5
50
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/12-G
64.06
Ayakkabı aksamı
(dış tabanlar
dışındaki tabanlara
tutturulmuş veya
tutturulmamış
ayakkabı yüzleri
dahil); çıkarılabilir
iç tabanlar, topuk
rampası ve benzeri 0
eşya; getrler ve
tozluklar, dizlikler
ve benzeri eşya; ve
bunların aksamı
(6406.10.10.00.00
ve 6406.90.6000.00 GTİP'leri
hariç) ,
0
0
-
10
-
10
10
-
10
6406.10.10.00-00
Deriden
0
0
0
-
30
-
30
30
-
30
6406.90.60.00.00
Tabii veya terkip
yoluyla elde edilen
0
deriden ayakkabı
dış tabanları
0
0
30
-
30
30
-
30
-
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile
amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya
hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan
ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki
bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere
mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri
ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve
garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya
belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan
her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan
dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan
her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

2014/12 KONU Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük