22.08.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/105
KONU: Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Yükümlüğü Getirilmesi Hk.
02 Ağustos 2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazete’de 2014/6692 sayılı
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Karara göre, İthalat Rejimi
Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)
ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır. Buna göre,
ayakkabının niteliği ve menşeiine göre %10 ila %50 oranında ilave gümrük vergisi getirilmiş,
minimum 3 ila 5 USD arasında değişen minimum vergi yükü getirilmiştir. Bu Karar
kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.
Ekli tabloda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi verginin,
"Min. İGV" sütununda gösterilen minimum miktardan düşük hesaplanması durumunda
minimum miktarlar dikkate alınacaktır.
Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II
Sayılı Listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi
toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50
artırılmış düzeyini aşamayacaktır. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin
%50 artırılmış düzeyi uygulanacaktır.
Bahsi
geçen
Karara
“http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014
/08/20140822.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140822.htm”
adresinden ulaşabilirsiniz.
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI
4
8
5
1
2
6
Min. İGV
İGV
(ABD
(%)
Dolan/Çift)
G.T.P.
7
3
Min. İGV
İGV
[ABD
(%)
Doları/Çift)
Min. İGV
(ABD
İGV
(%)
Min. İGV
İGV
(ABD
(%)
Doları/Çift)
Doları/çift)
MADDE İSMİ
64.01
Dış tabanı ve yüzü
kauçuk veya d lastik
maddeden olan su
geçirmez
ayakkabılar
(ayakkabının yüzü,
tabana dikmek,
perçinlemek,
çivilemek,
vidalamak ve
benzeri işlemlerle
tutturulmamış veya
birleştirilmem iş)
0
0
0
5
50
5
50
5
50
5
50
64-02
Dış tabanı ve yüzü
kauçuk veya plastik
maddeden olan dîğer
ayakkabılar
0
0
0
3
30
3
30
3
30
3
30
64.03
Dış tabanı
kauçuktan, plastik
maddeden, tabiî veya
terkip yoluyla elde
edilen köseleden ve
yüzü deriden olan
ayakkabılar
0
0
0
5
50
5
50
5
50
5
50
64.04
Dış tabanı
kauçuktan, plastik
maddeden, tabii veya
terkip yoluyla elde
edilen köseleden ve
yüzü dokumaya
elverişli
maddelerden olan
ayakkabılar
0
0
0
3
30
3
30
3
30
3
30
64.05
Diğer ayakkabılar
0
0
0
5
50
5
50
5
50
5
50
64.06
Ayakkabı aksamı
(dış tabanlar
dışındaki tabanlara
tutturulmuş veya
tutturulmamış
ayakkabı yüzleri
dahil); çıkarılabilir iç
tabanlar, topuk
rampası ve benzeri
eşya; getrler ve
tozluklar, dizlikler
ve benzeri eşya; ve
bunların aksamı
(6406.10.10.00.00 ve
6406.90.60-00.00
GTİP'leri hariç) ,
0
0
0
-
10
-
10
10
-
10
6406.10.10.0000
Deriden
0
0
0
-
30
-
30
30
-
30
0
0
0
30
-
30
30
-
30
Tabii veya terkip
yoluyla elde edilen
6406.90.60.00.00
deriden ayakkabı dış
tabanları
Saygılarımızla,
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
-
Download

105-Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Yükümlüğü