Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
Yarışmayı Düzenleyen Kurum
: SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ – NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (SEDEP YÜRÜTME KURULU)
Yarışma
Son Başvuru Tarihi
Sonuçların Duyurulması
Amaç:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
: KISA FİLM
: 01 Mart 2015
: 28 Mart 2015
Değerlere öğrencilerin dikkatlerini çekmek.
Öğrencilerde sinema sevgisi oluşturmak.
Projede etkin rol almalarını sağlamak.
Öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara duyarlılıklarını arttırmak.
Öğrencilere sorunları tespit etme disiplini ve çözüm odaklı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Teknolojiyi üretkenlik aracı olarak kullanmaya yönlendirmek.
Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak.
Konu:
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinde işlenen sekiz değerden (Adalet, Saygı, Yardımseverlik,
Dostluk, Özdenetim, Sabır, Sorumluluk, Doğruluk) biri veya birkaçının anlatılması.
Kategoriler:
KISA FİLM yarışmasında Lise 9 ve 10. sınıflar tek bir kategoride yarışacaklardır.
Yöntem:
1. Öğrenciler herhangi bir video kayıt cihazıyla kendi yazdıkları senaryo ve belirledikleri oyuncularla
filmlerini çekerler.
2. Çekimlerini bir DVD’ye kaydederler.
3. SEDEP Okul Formatörüne teslim ederler.
4. Eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne imza karşılığında ulaştırılır.i İlçe MEM’e teslim için son
tarih 01.03.2015 .
5. Seçici Kurul 28 Mart 2015’e kadar en iyi eserleri seçer ve seçilen eserler ilan edilir.
Katılım Şartları:
1. Yarışmaya Konya ili Selçuklu ilçesindeki resmi ve özel lise 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabilirler.
2. Katılım bireyseldir ve her katılımcı yarışmaya birden fazla filmle katılabilir. Ancak sadece bir eseri
dereceye girebilir.
3. Yarışmaya katılacak öğrenci dilediği bir öğretmenden rehberlik yardımı alabilir.
4. DVD’nin üzerine Okul Adı, öğrencinin Adı Soyadı, Sınıfı/Şubesi, Okul Numarası ve Film/lerin Adı ile
rehberlik eden öğretmeninin adı ve soyadı okunaklı bir şekilde mutlaka yazılmalıdır. Bu bilgilerin
olmadığı eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca DVD bir DVD zarfına konularak teslim
edilmelidir.
5. Kamera teknolojisi serbesttir. Mobil telefon kameraları, fotoğraf makinesi kameraları, el
kameraları, profesyonel kameralar vb. her türlü görüntü kayıt cihazı kullanılabilir.
6. Video formatı serbesttir.
7. DVD’den okunamayan bozuk dosyalar yarışma dışı kalır. Bu nedenle kayıtların DVD ortamına
aktarıldıktan sonra DVD’den izlenerek çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmelidir.
8. Filmin süresi 5 dakikayı geçemez.
9. Öğrencilerin teknik bilgileri ve teknoloji yeterlilikleri göz önünde bulundurulduğunda filmin
başlangıç ve bitiş jenerikleri olmak zorunda değildir. Ancak jenerik bilgileri yani filmin adı,
yönetmenin adı, senaryonun kime ait olduğu, oyuncuların isimleri, kameramanın adı,
1
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
kullanılmışsa müzik eserlerinin adı ve kime ait oldukları vb. MS Word ya da Text dosyası olarak
aynı DVD içerisinde bulunmak zorundadır. Ayrıca 4. Maddede belirtilen ve DVD üzerine yazılacak
olan bilgiler de bu dosyaya aynen yazılmalıdır. Bu bilgilerin olmadığı eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Bilerek ya da bilmeyerek de olsa siyasi, ideolojik vb. propoganda içerikli, ticari markaları
doğrudan gösteren veya çağrıştıran görsel ve/veya sesli ögelerin olduğu filmler doğrudan
elenirler.
11. Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi)
sahibi olan Selçuklu Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler,
bütün telif haklarıyla SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) sahibi olan Selçuklu Belediyesi
tarafından satın alınmış gibi işlem görür. SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) sahibi olan
Selçuklu Belediyesi, ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri ve/veya içeriklerini,
etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme,
çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu kurumlarına devretmek hakkına
herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
12. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında veya bir
kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın
grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki durumlarda ortaya çıkacak yasal
her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
13. İlçe MEM’e teslim için son tarih 01 MART 2015’dir.
14. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
15. SEDEP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
16. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
17. Yarışmaya katılan öğrenci filmi çekmiş ya da yönetmiş olmalı. Ödül filmde yer alan kişilerin
hepsine değil başvuru yapan öğrenciye verilecektir.
Yarışmanın Duyurulması:
Yarışma;
 SEDEP Facebook Grubu sayfasında,
 Okulların e-Postaları aracılığı ile okul yöneticileri bilgilendirilerek,
 SEDEP Okul Formatörleri ve SEDEP Kulüpleri Danışman öğretmenleri e-Postaları aracılığıyla
bilgilendirilerek,
 Tüm okulların binalarında afişler yoluyla,
duyurulacaktır.
Başvurular:
Öğrenciler çektikleri filmleri SEDEP Okul Formatörüne teslim etmekle yarışmaya başvurmuş ve
katılmış sayılırlar. SEDEP Okul Formatörü eserin şartname koşullarına uygunluğu kontrol eder ve eseri
teslim alır. Bunun haricinde öğrencinin herhangi ayrı bir evrak (kimlik kopyası vb.) vermesine gerek
yoktur. SEDEP okul formatörü tarafından alınan eserler Selçuklu İlçe Milli Eğitim SEDEP bürosuna imza
karşılığında teslim edilir.
Yarışma Seciçi Kurulu:
2
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 2014 - 2015
1.
2.
3.
4.
Prof. Dr. Aytekin CAN (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Meral SERARSLAN (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Dr.Sinem Evren YÜKSEL (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Öğrt. Gör. Ruhi GÜL (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş
olduğu tespit edilen eserler 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince
Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
Değerlendirme:
Kurul tarafından dereceye giren filmler ilan edilir. Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.










Filmin içeriği, konuyla ilgisi
Senaryoda özgünlük
Görsellik
Türkçe’nin kullanımı
Verilen mesaj
Oyunculuk
Kamera kullanımı
Filmin ve çekimlerin teknik kalitesi
Ses, ışık, müzik
Kurgu
Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar kazanan okullara e-Posta ile duyurulacaktır. Facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP web
sitesinde de paylaşılacaktır.
Ödüller:
1.’lik ödülü
2.’lik ödülü
3.’lük ödülü
4.lük ödülü
5.lik ödülü
Öğretmenlerinin ödülü
Ailelerinin ödülü
Okullarının ödülü
: Video Kamera
: Video Kamera
: Video Kamera
: Cep Telefonu
: Cep Telefonu
: Kitap Seti ve Onur Plaketi (Birer Adet)
: Kitap Seti ve Onur Plaketi
: Kitap Seti (Okul Müdürü için), Onur Plaketi (Okul için)
İletişim Bilgileri:
Murat Kılıç - 05426930479 - [email protected] - Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü
Erol YALPIR – 05056404217- [email protected] – Şerife Akkanat İlkokulu Okul Müdürü
3
www.selcukludegerleregitimi.com
[email protected]
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
Download

5-kısa film yarışma şartnamesi