Çizgi İzleyen
Robotların siyah pist üzerindeki beyaz çizgiyi izleyerek pisti en kısa sürede tamamlama yarışıdır. Çizgi
izleyen robotları hakkında:
Robotlar otonom olmak zorundadır. Herhangi bir kablolu/kablosuz cihazla kontrol edilemez.
Robotlarda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak pist özellikleri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.
Yarışmacılar yarış öncesinde robotlarını tasarlamak veya robotlar üzerinde değişiklik yapmak için
gerekli ekipmanları kendileri sağlamalıdırlar. Araçlarda piste veya izleyicilere zarar vermeyecek
şekilde her türlü enerji kaynağı kullanılabilir.
Çizgi izleyen pisti hakkında:

Yarışma zorluk derecesi 3 kademeli olan tek parkurda gerçekleşecektir. 40 cm genişliğinde
siyah mat mdf üzerine beyaz elektrik bandı ile şerit çekilmiştir. Pistten çıkan robotlara "1
numaralı ceza" uygulanacaktır. Pistte eğimler, engebeler ve yokuşlar vardır. Bu nedenle
motorların çok güçsüz olmamasını tavsiye ederiz. Buralarda alınan cezalar "2 numaralı ceza"
kategorisinde değerlendirilecektir. Pistin bir kısmında normal yolun zıt renklerinde bir
kestirme yol olacaktır. Bu yolu izleyebilen robotlar süre bakımından ciddi avantaj elde
edecektir. Pistin bazı kısımlarında kopuk şeritler vardır. Bu şeritlerde alınan cezalar "2
numaralı ceza" kategorisinde değerlendirilecektir.
Maç ve cezalar hakkında:
1. Yarışacak robotların sırası yarışma günü kura ile kararlaştırılacak ve ilan edilecektir.
2. 8 defa pistten çıkan robot elenecektir.
3. Yarışmadan önce yarışmacılar pisti inceleyebilirler ancak inceleme sırasında, pistte robot
denemek yasaktır. Teknik odada deneme amaçlı parkurda deneme yapılabilir.
4. Piste kasıtlı zarar veren robot hakem kararı ile elenir.
5. Teknik mola yoktur. Tamir için ek süre verilmeyecektir.
6. Robotlar pistten tamamen çıkmadan robota müdahale edilemez. Hakem kararı ile müsaade
edilirse 5sn gecikme cezası uygulanır.
7. Robot pistten çıktığı takdirde, süre durdurulur. Piste kaldığı yere konulup harekete
başladığında süre işlemeye devam eder. Bu arada uygun ceza hanesine yazılır.
8. Yarışmacılar anons yapıldıktan itibaren maksimum 2 dakika içinde yarışma alanında olmak
zorundadır. Aksi takdirde elenirler.
9. Elektronik, mekanik ve yazılımsal becerinin ölçüldüğü bu yarışta hazır kit kullandığı tespit
edilen robotlar elenir.
10. Yukarıda belirtilenlerin dışında kararsızlık yaratacak bir durum oluşursa o yarışın hakemleri
kararı verecektir. Teknik ekip komitesi zorunlu olmadıkça kural değiştirmeyecektir ancak
gerekli gördüğü takdirde her kuralı değiştirebilir ve bu hakkı saklı tutar.
11. Yukarıda belirtilenler sadece "çizgi izleyen" kategorisi için geçerlidir. Bu kuralların dışında
genel kurallar da göz önüne alınmalıdır. Genel kurallar ve çizgi izleyen kategorisi kuralları
dışındaki her şey serbesttir.
12. İtirazlar yazılı olarak kriz koordinasyon masasına iletilmelidir. Karar, bir daha itiraz edilmemek
üzere en kısa sürede teknik ekip komitesince görüşülüp ilgililere iletilecektir.
13. Cezalar puanlarına göre aşağıda listelenmiştir. Yarışma sonucunda elde edilecek puanın
hesaplanması da belirtilmiştir.
14. 1 numaralı ceza = 5sn 2 numaralı ceza = 7sn Ek cezalar =3sn (yukarıda belirtilenlerin dışında
yarış esnasında karar verilmesi gereken cezalar)
Cezalar bitirme süresine eklenir. En düşük puana sahip robot birinci olur. Sonuçta eşitlik oluşursa, en
az ceza puanına sahip robot birinci olur. Eşitlik devam ettiği takdirde sonuç kura ile belirlenir.
Pist:
Download

Çizgi İzleyen Sumo