2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME KESİN KAYIT
İŞLEMLERİ
Üniversitemizde 2014 ÖSYS Dikey Geçiş Ek Yerleştirme sonucu eğitim görmeye
hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 10 – 14 Kasım
2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat
gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.
KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1. İnternet tarayıcısı kullanılarak girilecektir. Ön kayıt sistemi hafta sonu
açılacaktır. Basvuru için tıklayınız
2. T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi girilecektir.
3. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi doğru bir şekilde girildiğinde, ekrana
sözleşme metni gelecektir.
4. Sözleşme metni okunarak, “Kabul Ediyorum” butonuna basıldığında, adayın
resminin bulunduğu giriş sayfası gelecek ve internetten ön kayıtlanma
işlemleri başlamış olacaktır.
5. Tüm adımlar her sayfada belirtilen kurallar ve uyarılar doğrultusunda
eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
6. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında
belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır.(İkinci
Öğretim programlarına yerleşenler için)
ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
* Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak
noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt
yaptırabilir.
*
Yukarıda belirtildiği şekilde kayıt işlemlerinden önce internet sayfamız
üzerinden yapılması gereken bilgi giriş işlemleri yapılmamış veya bilgilerin
eksik bırakılmış olması durumunda, adaydan bu işlemleri tamamlanması
istenecektir. Dolayısıyla kesin kayıt günü bu işlemleri yapabilmek için zaman
kaybedilecek ve işlemlerin tamamlanması zaman alacaktır. Bu nedenle
mutlaka yukarıda anlatılan bilgi giriş işlemlerinin kesin kayıt gününden önce
tamamlanmasına dikkat edilmelidir.
* Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt
yapılmayacaktır.
* Diploma ve mezuniyet belgelerinin asılları ile işlem yapılacağından dolayı,
fotokopileri ve noter onaylı tasdikleri ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER

Lise diplomanın aslı
 Ön Lisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin
aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 Askerlik Durum Belgesi (1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar
için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki
yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
Öğrenim ücreti banka dekontu : Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için,
öğrencilerin yatırmaları zorunlu olan Öğrenim ücreti bedellerini, Halk
Bankasının herhangi bir şubesine kayıt işleminden önce ön kayıtta alacakları
öğrenci numarası ile yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücreti banka
dekontu kayıt için zorunlu bir evrak değildir. Kayıt öncesinde yatırmış
olacağınız öğrenim katkı bedeli, üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine
otomatik olarak aktarılacaktır. Bu işlem kayıt için yeterlidir, ancak herhangi
bir olumsuzluk durumunda kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için, öğrenim
ücreti banka dekontunun bir örneğinin kayıt esnasında yanınızda bulunması
uygun olacaktır.
AÇIKLAMA: Örgün öğretim programlarına yerleşen adaylar öğrenci katkı payı
bedeli ödemeyeceklerdir.

Download

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME