Yeni Kayıt,Eski Kayıt ve Danışmanlık,Uzmanlık Alan Dersi Duyuruları:
2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında Enstitümüze yeni kayıt yapacak/kayıt yenileyecek
öğrencilerimizin aşağıda verilen tarihlere göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
03-05 Eylül
Yeni Kayıt Yapacaklar (Enstitü Öğrenci İşlerine Gelecekler)
08-12 Eylül 2014
Güz yarıyılı katkı payı ödeme ve ders kayıtları
08-19 Eylül 2014
Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
15 Eylül 2014
Derslerin başlaması
26 Eylül 2014
Ders Ekleme – Bırakma için Son Gün (Danışman tarafından yapılacaktır)
* 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Enstitümüze yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler
ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden Enstitümüz öğrencileri katkı payı
ödemeyeceklerdir.
*Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26.Maddesinde yer
alan;“Tezli Yüksek Lisans Programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder”,şeklindeki 2. fıkra
gereği, hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, lisansüstü
öğrenimini yukarıda belirtilen azami sürede tamamlayamayan öğrencilerin, Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenmiş olan 129 TL harç ücretini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Ziraat
Bankası Bingöl Şubesi TR 230001000302507541075036 numaralı Bingöl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü hesabına yatırmaları ve dekontları enstitümüz öğrenci işlerine teslim
etmeleri zorunludur. Harç ücretini yatırmayan veya teslim etmeyen öğrenciler otomasyon
sisteminden ders kaydı yapamayacaklardır.
* Ders kayıtları Otomasyondan yapılacak olup, otomasyon şifresini bilmeyen öğrenciler
Enstitü Öğrenci İşlerini arayarak şifrelerini alabilirler. Danışmanlarınız ile iletişime geçerek
almanız gereken dersleri belirleyiniz ve otomasyon sisteminden seçiniz.
*Acil durumlarda kendilerine ulaşılabilmesi veya önemli duyuruların iletilebilmesi için
öğrencilerimizin Enstitü Öğrenci İşlerindeki ve Otomasyon Sistemindeki bilgilerini güncel
tutmaları gerekmektedir.
*Öğrenciler gerek duyduklarında Enstitümüz Sekreteri (Direk Tel:04262150072) veya
(dahili:1716) ayrıca Öğrenci İşleri ( Dâhili no:1714) ile irtibata geçebilirler.
*Kayıt işlemleri ilanda belirtilen tarihler dışında yapılamaz.
Adaylar, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen
adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler.
Danışmanlar; Eylül ayının ilk haftasında sınav tanımlanması yapılan 2013-2014 Öğretim Yılı
için,uzmanlık alan dersi ile danışmanlık dersi için sisteme giriş yaparak Danışmanı oldukları
öğrenciler için Başarılı veya Başarısız olacak şekilde Dersleri sonuçlandırmaları
gerekmektedir.
Öğrencilerin ve Danışmanların Dikkatine:Uzmanlık Alan dersi ve Danışmanlık için 20132014 not giriş tarihleri
01.09.2014
09.09.2014….
Download

Yeni Kayıt,Eski Kayıt ve Danışmanlık,Uzmanlık Alan Dersi