2014 YILI DGS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT
İŞLEMLERİ
8-12 Eylül 2014
TARİHLERİ
ARASINDA
NİĞDE
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDA YAPILACAKTIR.
KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Lise veya Dengi Okul Diploması aslı veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı
(Diplomasını
kaybedenler,
mezun
oldukları
okuldan
alacakları
“DİPLOMASINI
KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ” ni vermek zorundadır. )
2) Ön lisans Diploması
3) DGS yerleşme sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
4) Son 6 ay içerisinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, 12 adet 4.5
x 6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyadı, yazılmalıdır
5-“Askerlikle İlişiği olmadığına dair belge” (1992 doğumlu ve daha önceki yıllarda
doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak “ Bir Fakülte veya Yüksekokula
kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge.)
6) Kayıt Başvuru dilekçesi. (Doldurup getiriniz)
7) Öğrenim Ücreti banka dekontu : (Sadece II. Öğretim öğrencileri için ) Yeni kayıt
yaptıracak normal öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir. II.Öğretim öğrencilerinin
ödeyecekleri öğrenim ücretleri aşağıdadır.
İKİNCİ ÖĞRETİM*
FAKÜLTE
I.TAKSİT
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
577,50
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
764,50
*2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Katkı payı/Öğrenim ücretleri henüz
açıklanmadığından I.yarıyıla ait (GÜZ YARIYILI) öğrenim ücretleri
I.Taksit miktarları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında alınan miktarlar
üzerinden alınacaktır. Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek olan
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı /öğrenim ücretlerinden ortaya
çıkacak fark
( + , - ) II.Yarıyılda (BAHAR YARIYILI) 2.taksitlere
yansıtılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan II. Öğretim öğrencileri öğrenim ücreti (harç) ödeme işlemlerini tüm
Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirler. Türkiyenin herhangi bir yerinde ki ziraat bankası
şubesine T.C kimlik numarası ile başvurulduğu takdirde öğrenim ücreti (harç) tahsilat işlemi
yapılabilmektedir. Ayrıca kayıt gününde kayıt bürosunda kurulacak olan Ziraat Bankası
şubesinde de ödeme işlemi yapılabilecektir.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KESİN KAYITLARI İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
Kayıtlar
Niğde
Üniversitesi
Rektörlüğü
Öğrenci
İşleri
Dairesi
Başkanlığında
yapılacaktır.
1) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
2) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla kayıt yapılmaz
3) Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.
NOT:Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında üniversite gerekli
yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. (Bkz. 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu Sayfa 9 md.f )
Download

dgs ile yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri