SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME TAKVİMİ VE GENEL AÇIKLAMALAR
KAYIT TÜRÜ
ÖDEME TARİHLERİ
LİSANS / ÖNLİSANS
KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK (TÜM ARA SINIF) ÖĞR.(İLAHİYAT FAK.İLİTAM HARİÇ)
03 ŞUBAT / 13 ŞUBAT 2014
KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK (İLAHİYAT FAK.İLİTAM ARA SINIF) ÖĞRENCİLER
03 ŞUBAT / 21 ŞUBAT 2014
MAZERETLİ DERSE YAZILMA YAPACAK (ARA SINIF) ÖĞR.
14 ŞUBAT / 28 ŞUBAT 2014
LİSANSÜSTÜ
KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK ARA SINIF (TEZLİ+TEZSİZ+UZAKTAN) ÖĞRENCİLERİ
03 ŞUBAT / 13 ŞUBAT 2014
MAZERETLİ DERSE YAZILMA YAPACAK ARA SINIF (TEZLİ+TEZSİZ+UZAKTAN)ÖĞR.
14 ŞUBAT / 28 ŞUBAT 2014
NOT: BELİRTİLEN TARİHLERDEN SONRA İLGİLİ OKUL SORUMLULARINDAN ONAY ALINMADAN KESİNLİKLE BANKAYA ÖDEME YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR.
AÇIKLAMALAR
1- Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini GARANTİ BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti
ATM'lerinin Üniversite Ödemeleri Kısmından; TC KİMLİK NUMARALARINI Vererek/Girerek Yapabileceklerdir. Ayrıca Türkiye Genelinde PTT Aracılığı ile
Yapılabilecektir. (PTT'den Yapılacak Ödeme İşlemlerinde İşlem Başına 2,50.-Tl. Hizmet Bedeli Tahsil Edilecektir.)
2- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ ile Bağlantılıdır. Bu nedenle Kayıt yenilemesi yapacak ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini, Tahsilat İşlemleri başlangıcından Derse Yazılmaların Son Gününe kadar Yapabilirler. Derse Yazılma İşlemlerinden sonraki
yapılan/yapılacak ödemeler ise sadece MAZERETLİ KAYITLAR için geçerlidir.
3- Derse yazılmanın başladığı tarihe kadar Katkı Payı/Öğrenim Ücretini yatıran öğrenciler DERSE YAZILMALAR AÇILDIĞINDA Ders Seçimlerini yapabilirler.
Ancak;BANKA'dan ödeme bilgileri günde üç kere geldiğinden, DERSE YAZILMA TARİHLERİ İÇERİSİNDE veya MAZERETLİ OLARAK Sonradan Derse
YazılmaYapacak öğrenciler;
• SAAT 19.00 ile bir sonraki gün 12.00 arasında ödeme yapmaları halinde Saat:13.30 'den itibaren,
• SAAT 12.00-13.30 arasında ödeme yapmaları halinde 14.00'den itibaren,
• Saat: 13.30-19.00 arasında ödeme yapmaları halinde ise Saat 19.30' den itibaren ders kayıtlarını yapabileceklerdir.
4- VAKIF Veya YURTDIŞI Üniversitelerden Yatay Geçişle Gelen Öğrenciler İlgisine Göre Birinci Öğretim İçin Katkı Payı, İkinci Öğretim için Öğrenim Ücretini
öder.
5- HAZIRLIK SINIFI Okuyacak İkinci ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri Kayıtlı Olduğu Fakültenin Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Öder.
İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK Okuyacak Öğrenciler Ayrıca Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın Belirlediği MATERYAL ÜCRETİNİ Öderler. (I., II.
ve Uzaktan Öğretim)
6- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak veya Okudukları Programın Normal Öğrenim Süreleri İçerisinde Yer Alıp kayıt yenileme yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM
Öğrencileri Katkı Payı ödemeyeceklerdir. ANCAK; Hazırlık Sınıfı Veya Yabancı Dil Geliştirme Programı Hariç Olmak Üzere, Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü
Düzeydeki Yükseköğretim Programlarından Normal Program Süreleri (önlisans iki yıl, lisans dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesi birlikte altı yıl, yüksek lisans
iki yıl, doktora dört yıl) Sonunda Mezun Olamayan Birinci Öğretim Öğrencilerinden Öğrenci Katkı Payı Ve Öğrenim Ücreti Alınır.
7- MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA olan Birinci Öğretim Öğrencileri Program Süreleri Gözetilmeden Birinci Öğretim Katkı Payı Ücretini Öderler.
8- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan İKİNCİ ÖĞRETİM ve UZAKTAN ÖĞRETİM öğrencileri Program Süreleri
Gözetilmeden Öğrenim Ücretlerini Ödeyeceklerdir.
9- II.ÖĞRETİMDE İlk %10’A GİREN LİSANS ve ÖNLİSANS Öğrencileri, I. Öğretim Katkı Payı Miktarı Kadar Öğrenim Ücreti Öderler. (Not: Normal öğretim
süresinde olan birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödememesi, bu öğrencilerin de ödeme yapmayacağı anlamı gelmemelidir.)
10- İKİNCİ Öğretimden BİRİNCİ Öğretime Geçiş Yapan Öğrenciler İlgili Dönemin Birinci Öğretim Öğrenim Ücretini Öder.
11- UZAKTAN ÖĞRETİM Öğrencilerine Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Materyal Ücreti Gideri İlave Edilmektedir.
12- ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU Olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden Alacakları Belge İle Beyan Edenler Katkı Payı / Öğrenim Ücreti
Ödemezler. (Kayıt döneminde Belgelerin Aslının Getirilmesi Gerekir.)
13- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan ARAŞTIRMA
14- ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN; Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında
yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" Getiren Öğrencilere, Ödemesi Gereken Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarından Özürlülük
Oranı Kadar İndirim Yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık Kurulu Raporu'nun aslının getirilmesi gerekir.)
15- Birinci Öğretim Olup, "Sağlık Kurulu Raporunu" İbraz Eden ENGELLİ ÖĞRENCİLER Normal Öğretim Süresi Sonunda da Katkı Payı Ödemezler.
16- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER (Türkçe Dil Eğitimi alan TÖMER ve
hazırlık okuyanlar dahil) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenim Ücretini Türk Uyruklu öğrenciler Kadar Ödeyeceklerdir. Sistemde YU (Yabancı Uyruklu
Kimlik No) Numarası Olmayanlar Katkı Payını Sadece Merkez KAMPÜS'teki Garanti Bankasına Ödeyebileceklerdir.
17- Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU
olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı ödemeyeceklerdir.
18- ERASMUS, Mevlana veya Farabi nedeniyle Yurtdışı ve Diğer Üniversitelerden Ders Alan Öğrenciler Katkı Payını Üniversitemize Ödeyeceklerdir. (TC Kimlik
No İle Garanti Bankası Şubelerine)
19- Anadalından Mezun Olan ÇAP Öğrencileri Devam Ettikleri İkinci Anadallarının Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Öderler.
20- Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, DERSE Bağlı Olmadan Sadece ZORUNLU YAZ STAJI kalmış öğrenciler Katkı
Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez. Ancak" MESLEK EĞİTİMİ ile MESLEKİ UYGULAMA" olarak DERS gören Normal Program süresini geçen Birinci Öğretim
Öğrencileri ile Program Süresi gözetilmeden İkinci ve Uzaktan Öğretim öğrencileri Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyeceklerdir.
21- Eğitim alacağı dönemde Tek Dersinden dolayı Derse yazılmayıp, sadece “TEK DERS SINAVINA GİREN” Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez.
22- Yükseklisans Öğrencisi olup, sadece PROJE ÖDEVİ kalan öğrenciler ilgili dönemin Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Öderler.
23- Tezsiz Yükseklisans Öğrencileri İlk Üç Dönem ve Sonraki Dönemler için Üniversite Yönetim Kurulunun Belirlediği ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Öderler.
24- Başarı durumlarından dolayı ilk yüzde ON'a giren ve İkinci Öğretim olarak Ücretini yatıran İKİNCİ ÖĞRETİM Öğrencilerine yapılacak İADELER, Katkı Payı
ve Öğrenim Ücretinin Yatırılıp Ders Kaydının Yapılmaması, Yaz Okulunda Fazla Ders Ücreti ve Dersin Açılmaması Nedeniyle Fazla Yatırılan Ücretlerin Yanısıra
İADE Gerektirecek Nedenlerle Yapılacak Ödemelerin İadeleri İLGİLİ DÖNEM İçerisinde Yapılacaktır. DÖNEM Haricinde Yapılacak İADE Talepleri
KESİNLİKLE KARŞILANMAYACAKTIR. Öğrencilerimizin yukarıda sayılan nedenlerden dolayı İADE işlemleri IBAN ile yapılacaktır. Bu nedenle SABİS
sisteminde IBAN bilgileriniz KENDİNİZE ait T.C.Kimlik numaranıza ait olmalıdır. Aksi halde İADE ÜCRETİNİZ yatırılamaz.
25- Kayıtlı Olduğu Üniversite Senatosunun Olumlu Kararına istinaden ,başka Üniversitelerin öğrencisi iken Sakarya Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki
diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler ile Sakarya Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin
aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler, diplomasını kayıt hakkı kazandığı Üniversiteden almasına rağmen, katkı payını/öğrenim
ücretini eğitime devam ettikleri Üniversiteye öderler.
26- Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program
başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenci olarak kabul edilenler
kayıtlı oldukları ilgili programın katkı payı/öğrenim ücretini öderler.
27- KAYIT DONDURULARAK Geçirilen Süre (ilgili dönem/dönemler) Eğitim Süresinden Sayılmamaktadır.
28- KYK ÖĞRENİM VE BURS KREDİLERİ; Öğrenci KYK başvurusundan sonra Kurumun WEB sayfasından Öğrenim Kredisi veya Burs Ödeme Bilgilerini ve
durumunu takip etmesi gerekmektedir. BEYANINDAN sonra meydana gelen tüm değişiklikleri (öğretim durumu değişikliği, kayıt dondurma, yatay geçiş vb.)
zamanında KYK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde imzalamış olduğu TAAHHÜTNAME gereği tüm
sorumluluk kendisine aittir.
29- KAYIT YAPTIRIP Kendi İsteği ile KAYDINI SİLDİREN Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Geri Ödenmez.
2013- 2014 ÖĞRETİM YILI ( BİR DÖNEMLİK ) ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU (TL)
EĞİTİM
BİRİMLERİ
I.ÖĞRETİM
KATKI PAYI
II.ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
ÜCRETİ
TIP FAKÜLTESİ
295,50
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
140,50
573,50
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
193,50
764,50
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİL.FAK.
193,50
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
193,50
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
158,00
FEN EDEBİYAT FAK. (FEN PROG.)
142,00
HUKUK FAKÜLTESİ
156,50
İŞLETME FAKÜLTESİ
156,50
İŞLETME FAKÜLTESİ (UOLP-LeedsMetropolitan
İşletme) (ARA SINIF)
İŞLETME FAKÜLTESİ (UOLP-Leeds Metropolitan
İşletme) (HAZIRLIK)
UZAKTAN
ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
ÜCRETİ
YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLER (YÖS)
ÖĞRENİM ÜCRETİ
I.ÖĞRETİM
II.ÖĞRETİM
UZAKTAN
ÖĞRETİM
295,50
140,50
573,50
1.064,50
193,50
764,50
1.064,50
764,50
1.064,50
193,50
764,50
1.064,50
764,50
1.064,50
193,50
764,50
1.064,50
158,00
142,00
640,50
640,50
156,50
577,50
877,50
156,50
577,50
877,50
1.155,00
750,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
156,50
577,50
877,50
156,50
577,50
877,50
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
142,00
513,50
813,50
142,00
513,50
813,50
EĞİTİM FAKÜLTESİ
142,00
513,50
813,50
142,00
513,50
813,50
FEN EDEBİYAT FAK. (SOSY. PROG.)
142,00
481,00
142,00
481,00
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
142,00
481,00
142,00
481,00
DEVLET KONSERVATUARI
294,50
294,50
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
95,00
95,00
BEDEN EĞT.VE SPOR YÜKSEKOKULU
95,00
577,50
95,00
577,50
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
95,00
385,00
95,00
385,00
ADAPAZARI MYO
585,00
585,00
LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM
129,00
LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM (İKİNCİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİ ÜÇ DÖNEM SONUNDA)
1.750,00
1.750,00
500,00
500,00
129,00
1.750,00
1.750,00
500,00
500,00
Download

Katkı Payı/Öğrenim Gideri Tablusu