T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZET: 81 ilde çalıştırılmak üzere (500) adet il göç
uzman yardımcısı kadrosu için açılan İl Göç Uzman
Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan
adayların 10 Haziran 2014 tarihinde Ankara 12.
Noteri tarafından Türkiye Noterler Birliğinin Kura
Programının kullanılarak yapılan yerleştirme
sonuçlarına göre adayların %48.79’u ilk tercihine,
15.92’sı ikinci tercihlerine yerleşmiş olup, sadece
%7.66’sı tercihlerine yerleşememiştir.
RAPORUN ADI:
İl Göç Uzman Yardımcılarının Yerleştirme Sonuçları Hakkında Rapor
KURUM:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
RAPORUN KONUSU:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına
göre Ankara 12. Noteri tarafından Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
RAPORUN AMACI:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına (81 il) il göç uzmanı olarak atanan
personelin tercih sonuçlarının değerlendirilmesi
RAPORUN ÖNEMİ:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde il göç uzmanı olarak istihdam edilecek
personelin ilan edilen kadrolara yapılan yerleştirme işlemlerinde disiplinli ve adaletli bir
sistem çerçevesinde hareket edildiğini ortaya koyan bir rapor olmasıdır.
RAPORUN YAZILMA TARİHİ: 11.06.2014
İŞE ALMA SÜRECİ
İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere; taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare
Hizmetleri Sınıfından toplam (500) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosu için sınav açılmıştır.
Sınava toplam (9994) kişi başvurmuştur. KPSS sonuçlarına göre puan sıralamasına göre ilk (5000)
aday yazılı sınava girmeye hak kazanmıştır. Bunlardan (1523) aday 09 Kasım 2013 tarihinde Gazi
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yazılı sınavda başarılı
olmuştur. Başarılı olan adaylardan evraklarını teslim eden (1293)’ü sözlü sınava çağrılmıştır. Sözlü
sınav 20/01/2014-22/02/2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Sınavlar sonunda (500) aday asil
ve (204) aday yedek olarak İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olmuştur.
RAPORUN SÜRECİ:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına il göç uzmanı olarak atanan personelin
tercih sırası ve sonuçları tablolaştırılmıştır. Sınavı kazanan personele 10 il tercih etme hakkı
tanınmıştır. İlk etapta adaylar başarı sırasına göre tercihlerine yerleştirilmiştir. Tercihlerine
yerleşemeyen adaylar kura ile boş kalan kadrolara yerleştirilmiştir. Tüm bu işlemler Ankara
12. Noteri tarafından Türkiye Noterler Birliğinin kura programı kullanılarak yapılmıştır.
Kuraya 496 il göç uzman yardımcısı adayı katılmıştır. Aşağıdaki tabloda kura sonucuna göre
tercihlerine yerleşenlerin ve yerleşemeyenlerin dağılımı yer almaktadır.
TABLO: İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI YERLEŞTİRME
SONUÇLARININ TERCİHLERE GÖRE DAĞILIMI
TERCİH SIRASI
KİŞİ SAYISI
YÜZDE
1. TERCİH
242
48.79
2. TERCİH
79
15.92
3. TERCİH
37
7.45
4. TERCİH
24
4.83
5. TERCİH
22
4.43
6. TERCİH
9
1.81
7. TERCİH
10
2.01
8. TERCİH
7
1.41
9. TERCİH
14
2.82
10. TERCİH
8
1.61
TERCİH LİSTESİNE
YERLEŞEMEYENLER
38
7.66
Download

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ