ÜYELİK BAŞVURU FORMU
1/4
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ve YATIRIMCILARI DERNEĞİ “AYD” HAKKINDA
VİZYON: Alışveriş Merkezlerinin, tüketicilere keyifli alışveriş imkânı veren, perakendecilere katma değer yaratan ve kent ile bütünleşen
mekanlar olmasını sağlamak.
MİSYON: Bu vizyon kapsamında, perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları ile birlikte perakende sektörünün sağlıklı
gelişimine katkıda bulunmak.
HEDEFLER:
AVM Sektörüne Sorumlu Liderlik Yapmak
* Standardizasyon (terminoloji)
* Eğitim (yönetim, satış, reklam ve H.İ.)
* Verimlilik ve Yönetim Ödülleri
* İndeks (ziyaretçi sayısı, istihdam, cirolar, ortak hacim giderleri)
Perakende sektörünün gelişimine katkıda bulunmak
* M2 verimlilikleri
* AVM yöneticilerine eğitim (işletme yönetimi, pazarlama, hukuk)
* Başarılı ve yeni perakendecileri teşvik
* Ülke çapında bilimsel araştırmalar (tüketici algısı, en beğenilen ve tercih edilen markalar)
Sektörü Çeşitli Platformlarda Temsil Etmek
* Ulusal ve Uluslarası Sektörel Meslek Örgütleri ve Kamu ile işbirliği
* Sektörel kamu araştırmalar
* Yasal Mevzuat çalışmalarına katkı
ÜYELİK GENEL ŞARTLARI
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan, derneklere üye olması yasaklanmamış, alışveriş merkezi sahibi, geliştiricisi ve/veya yönetimini yapan her tüzel kişi
bu derneğe Asil Üye olma hakkına sahiptir. Aynı hissedarlar ile birden fazla proje şirketi ve birden fazla alışveriş merkezi sahibi olan ve /
veya geliştiricisi olan tüzel kişiler sahip oldukları faal alışveriş merkezi kadar derneğe Asil Üye olabilirler.
Dernek Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi koşuluyla Alışveriş Merkezlerine her türlü ürün, hizmet, servis, danışmanlık ve tadarik
sağlayan kurumlar, üye kurumlarda çalışan yöneticiler, Faaliyet Üyesi olarak derneğe üye olabilirler. Ayrıca Alışveriş Merkezlerinde
yönetici olarak çalışanlar veya sektöre her türlü ürün, hizmet, servis, danışmanlık ve tedarik sağlayan kurumlarda yönetici olarak
çalışanlar derneğimize Şahıs Faaliyet Üyesi olabilirler.
ÜYELİK TÜRLERİ
I. Asil Üyelik:
Asil Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Kurumsal (Tüzel Kişi) - Asil Üyelik
Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, Alışveriş Merkezi yatırımcısı, sahibi,
geliştiricisi ve / veya yönetimini yapan Kurumlar.
Tüzel Kişi adına yetkili kişi üyelik başvurusunda bulunur. Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy
kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse tüzel kişi tarafından
yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
2/4
II. Faaliyet Üyeliği:
Dernek faaliyetleri ve hizmetlerinde yararlanabilen Faaliyet Üyelerinin seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Dernek amaçlarına uygun olarak aktif bir biçimde Dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen Alışveriş Merkezlerine her
türlü ürün, hizmet, servis, danışmanlık ve tedarik sağlayan Kurumlar. Ayrıca Alışveriş Merkezlerinde yönetici olarak çalışanlar
veya sektöre her türlü ürün, hizmet, servis, danışmanlık ve tedarik sağlayan kurumlarda yönetici olarak çalışanlar
derneğimize Şahıs Faaliyet Üyesi olabilirler.
ÜYELİK İŞLEMLERİ
1
Üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak Tüzel Kişi Kurum yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte Dernek
Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.
2
Üyelik başvuruları Dernek Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından
uygun görülen adaylara kararı takip eden 30 gün içerisinde bildirim yapılacak ve aşağıda belirtilen giriş aidatlarının Dernek
Banka hesaplarına yatırılmasını takiben üyelikleri geçerli hale gelecektir.
3
Tüzel Kişilerde Kurumu temsil edecek kişi için Kurum Yönetim Kurulu’nca alınmış karar ibraz edilecektir.
ÜYELİK ÖDENTİLERİ
Kurumsal (Tüzel Kişi) – Asil Üyelik
- Kurumsal Üyelik Yıllık Aidat: 4,000.- Euro (Girişte ve her yıl başında ödenecek)
- AVM Başına(*) Yıllık Aidat: 1,500.- Euro (Girişte ve her yıl başında ödenecek)
(*) Bir adet AVMsi olan kurumlar ilaveten AVM başına aidat ödemeyeceklerdir.
Faaliyet Üyeliği
- Kurumlar Giriş Bağışı: 1000.- Euro
- Kurumlar Yıllık Aidat: 1000.- Euro (Girişte ve her yıl başında ödenecek)
- Asil üye Kurum çalışanları:
Yıllık Aidat: 300.- Euro (Girişte ve her yıl başında ödenecek)
- Sektör Yöneticileri Şahıs Üyeliği:
Yıllık Aidat: 300.- Euro (Girişte ve her yıl başında ödenecek)
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
3/4
ÜYE ADAYI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kurum Adı / Kişi Adı, Soyadı
Adresi
:
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurum Temsilcisi Adı Soyadı
Kurum Temsilcisi Ünvanı
:
:
İletişim Bilgileri
Telefon
Web
:
Kurum Temsilci Ev Adresi
:
:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Fax
:
E-Posta
:
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÜYELİK TÜRÜ
I. Asil Üye
Kurumsal (Tüzel):
II. Faaliyet Üyeliği
Faaliyet Üye Kurum Adı
Faaliyet Üye Adı Soyadı
Kurumdaki Unvanı/Görevi
Adresi
İletişim Bilgileri
Telefon
:
Web
:
:
:
:
:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
Fax
E-Posta
Kurum AVM’leri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
:
-----------------------------------------------------------------------------------
Sahip
Geliştirici
İşletmeci
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
4/4
DİĞER BİLGİLER
Üyesi olduğunuz dernek ve meslek örgütleri:
ICSC Üyesi misiniz?
--------------------------------------------------------
Evet
Üyelik No:
--------------------------------------------------------
Hayır
...................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derneğimize daha önce bir üyelik başvurunuz var mı?
Evet
Hayır
BAŞVURU
Tarih
:
-----------------------------------------------------
Kurum / Tüzel Kişi
:
-----------------------------------------------------
İmza
--------------------------
Öneren Üyeler
:
1) --------------------------------------------------
İmza
--------------------------
2) --------------------------------------------------
İmza
--------------------------
ONAY
Genel Sekreter İmza
Yönetim
:
Kurulu
-------------------------------------------------------------------------------------Karar
No
.............. Başkan
Üyeler İmza
:
-
Tarih:
İmza
1) ---------------------------------------------------------------------------------2) ----------------------------------------------------------------------------------
GARANTİ BANKASI – 1. Levent Ticari (186)
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ( AYD )
Garanti Bankası – 1.Levent Ticari Şube
186 – 6287484 TL
TR40 0006 2000 1860 0006 2874 84
186 – 9077281 EURO
TR95 0006 2000 1860 0009 0772 81
Büyükdere Cad. Meydan Sok. Veko Giz Plaza N:20 A-Blok K:14/47 Maslak İstanbul
T. +90 212 353 54 74
F. +90 212 353 5475
E. [email protected]
W. www.ayd.org.tr
Download

ÜYELİK BAŞVURU FORMU 1/4