ŞİRKET GÜNCELLEME
ÇELİK SEKTÖRÜ
14 Temmuz 2014
Araştırma
KARDEMİR
AL
(Önceki: AL)
Olumlu görünüm devam ediyor
ƒ Al tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Kardemir Temmuz 2013’te
tavsiyemizi Al’a yükselttiğimizden bu yana BİST100 endeksinin %60
üzerinde getirdi. Operasyonel marjlarındaki iyileşme ve büyüme
hikayesini dikkate alarak şirket hisselerini beğenmeye devam
ediyoruz. Mevcut hammadde fiyatlarının şirketin iç pazardaki
karşılaştırmalı üstünlüğünü devam ettirmesini sağlayacağına
inanıyoruz. Marjlarımızı yukarı yönde revize edip, risksiz faiz oranı
varsayımımızı %10’dan %9’a indirerek Kardemir hedef fiyatımızı
2.11TL’den 2.62TL’ye yükseltiyoruz ve Al tavsiyemizi devam
ettiriyoruz. Kardemir 2014 ve 2015 FD/VAFÖK çarpanlarına göre
%23 ve %30 iskontolu işlem görmeye devam ediyor.
Hisse Verileri
11 Temmuz 2014
Mevcut fiyat
2.12 TL
Hedef fiyat
2.62 TL
Temettü
0.00 TL
Toplam Getiri
24%
Mevcut Piyasa Değeri
Bloomberg Kodu
KRDMD TI
Özsermaye Maliyeti
722
ƒ Katma değeri yüksek ürünler yolda. Kardemir’in ham çelik
kapasitesi yeni yüksek fırınının ateşlenmesi ile birlikte üçüncü
çeyrekten itibaren 1.8mn tondan 3.4mn tona yükselecek. 2014’teki
kapasite artışını takiben 2015 ve 2016’da sarasıyla kangal
haddehanesi ve tren tekeri fabrikası devreye girecek. Yüksek katma
değerli bu ürünlerin şirket marjlarına olumlu katkı sağlamasını
bekliyoruz.
ƒ 2014-2015 ortalama VAFÖK büyümesi %42 olacak. Kardemir
2.50
2014’ün ilk çeyreğinde baz etkisi ve yüksek kapasite kullanımı
sayesinde %36 satış hacmi büyümesi kaydetti. 3Ç14’te devreye
girecek yeni yüksek fırının bu yıl satış hacmine katkısının sınırlı
olmasını bekliyoruz. Kardemir’in 2014’te %13 ve 2015’te %15 hacim
büyümesi kaydetmesini bekliyoruz. 2014 ve 2015’te sırasıyla %25.9
ve %26.4 VAFÖK marjı kaydederek ortalama %42 VAFÖK
büyümesine ulaşmasını bekliyoruz.
2.00
yerli hammadde kaynaklarına olan bağımlılığına rağmen, son
yıllarda yerli üreticiler ile global fiyatlar arasındaki korelasyonun
artması sonucunda Kardemir de demir cevheri ve kömür
fiyatlarındaki aşağı yöndeki seyirden fayda sağlamaktadır. 2015
ortalama demir cevheri fiyat tahminimiz 100 Dolar olmakla birlikte,
fiyatların 90 Dolar’ın altına sarkmasının olası olduğunu ve bu
durumun bizim Kardemir değerlememiz için yukarı yönlü bir risk
olduğunu belirtelim.
mn TL
Satışlar
VAFÖK
Net kar
Hisse başına kar (TL)
Hisse başına temettü (TL)
F/K (x)
FD/VAFÖK (x)
Temettü verimi (%)
Sermaye verimliliği (%)
2011
1,591
332
185
0.1
0.04
2012
1,687
309
194
0.2
0.00
2013
1,812
329
100
0.1
0.00
2014T
2,183
564
301
0.2
0.00
2015T
2,419
639
309
0.2
0.06
4.1
3.1
6.0
20.5
4.7
4.2
0.0
18.2
13.5
6.6
0.0
8.4
7.4
4.9
0.0
21.6
7.2
4.1
4.1
18.2
13.06
Hisse Sayısı (mn)
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
0.88 - 2.13
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Fiyat Performansı (%)
1 Ay
33.4
3 Ay
6 Ay
YBB
Getiri
17.8
60.6
100.0
100.0
İMKB100 Rölatif getiri
17.3
48.0
69.7
70.9
MSCI Türkiye Rölatif Getiri
1.50
1.00
0.50
-
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13
06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
ƒ Hammadde fiyatları Kardemir’in lehine seyrediyor. Şirketin
2,543 mn TL
Fiyat (TL)
Rölatif Fiyat (TL)
Akif Moroğlu
[email protected]
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

KARDEMİR - Yapı Kredi Yatırım