ÖNERİ DEĞİŞİKLİĞİ
HOLDİNG
31 Mart 2014
Araştırma
SABANCI HOLDİNG
AL
(Önceki: TUT)
Önerimizi Al’a yükseltiyoruz
ƒ Yüksek NAD iskontosu. Sabancı Holding son 10 ayda
BIST100’ün %13 altında performans gösterdi ve mevcut piyasa
değeri şirketin gerçek değerinin altında işlem gördüğünü gösteriyor.
Sabancı Holding halka açık NAD’ına göre %6 primli işlem görürken
(2013’ten beri ortalama %7 primli işlem görüyor) NAD’ına göre
iskontosu %33 seviyelerinde, bu da şirketin halka açık olmayan
varlıklarının piyasa tarafında göz ardı edildiğine işaret ediyor. Ancak,
Sabancı Holding’in Avivasa, Enerjisa ve Philsa gibi varlıkları NAD’ın
%36’sını oluşturuyor ve saklı değerler olarak öne çıkıyor. Sabancı
Holding’teki hedef fiyatımızı 9.80 TL’ye çıkarırken (önceki 9.05 TL)
tavsiyemizi AL’a çekiyoruz. Hedef fiyatımız %19 yukarı yönlü
potansiyel gösteriyor.
ƒ Halka arzlar saklı değerleri ortaya çıkartacak. Sabancı Holding
Avivasa’yı 2014’te, Enerjisa’yı ise 2016’da halka arz etmeyi planlıyor.
Bu durumda Sabancı’nın NAD’ındaki halka açık olmayan varlıkların
oranı %38’den %13’e düşecek. Mevcut piyasa koşulları halka arz
için uygun olmasa da, bu tür işlemler halka açık olmayan portföydeki
saklı değerleri ortaya çıkarmak açısından büyük önem taşıyor.
Avivasa ve Enerjisa’ya sırasıyla 1,447 milyon TL ve 11.1 milyar TL
değer biçiyoruz, bunlar da holding NAD’ının %3 ve %22’sini
oluşturuyor.
Hisse Verileri
31 Mart 2014
Mevcut fiyat
8.22 TL
Hedef fiyat
9.80 TL
Getiri
%19
Mevcut Piyasa Değeri
16,772 mn TL
Bloomberg Kodu
SAHOL TI
Özsermaye Maliyeti
8.50
Hisse Sayısı (mn)
2,040
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
7.24 - 13.15
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Fiyat Performansı (%)
Getiri
İMKB100 Rölatif getiri
1 Ay
3 Ay
28.4
6 Ay
YBB
6.2
-0.7
-19.1
-4.9
-5.5
-7.3
-10.8
-6.7
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
kollarına odaklandı ve finans, enerji, perakende, çimento, sigorta ve
sanayi sektörlerini ana iş kolları olarak belirledi. Akbank’ın holding
total NAD’ındaki oranı son 5-6 yılda %60’tan %43’e gerilemiş olsa
da, yönetimin %40 hedefi daha fazla gerilemeye işaret ediyor. Enerji
ve perakendenin payı organik ve inorganik büyüme ile
desteklenirken, finans ve sanayi sektörlerinin payı daha düşük
kalacak.
2.00
-
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13
06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
01/14
02/14
03/14
ƒ Daha dengeli bir portföye geçiş. Sabancı Holding sınırlı iş
Fiyat (TL)
Rölatif Fiyat (TL)
ƒ Ümit veren enerji portföyü. Sabancı Holding’in %50 oranında
iştiraki Enerjisa’nın faaliyetteki santralleri 2,473 MW kapasite ile
çalışıyor ve şirket 2017’de 5,000 MW kapasiteye ulaşmayı
hedefliyor. Lisanların büyük bölümü gelecek 3 yıl için yaklaşık 2
milyar Euro’luk bir yatırım ile temin edilmiş durumda ve Enerjisa
2020’ye kadar 7,500 MW üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Yenilenebilir enerjinin Enerjisa portföyündeki payı şu anda
sürdürülen yatırımların tamamlanması ile 2017’de %55’e ulaşacak
ve Türliye’nin en karlı enerji portföylerinden biri olacak. Ayrıca şirket
dağıtım bölgelerini de kontrol ediyor (Başkent, Ayedaş ve Toroslar)
ve buradaki abonelerin sayısı 9 milyon, değeri 2.7 milyar TL olarak
hesaplanıyor. Enerjisa’yı 11 milyar TL’den değerliyoruz.
Akif Moroğlu
[email protected]
31 Mart 2014 – Sabancı Holding
Sabancı Holding Net Aktif Değer
Halka Açık Portföy
Direkt
Pay
Cari (Milyon TL)
Toplam
Hedef (Milyon TL)
Mevcut Portföy
Hedef Portföy
Holding'e ait Değerindeki Payı Toplam Holding'e ait Değerindeki Payı
Akbank
40.8%
27,600
11,247
44.0%
26,800
10,921
43.1%
Akcansa
39.7%
2,106
836
3.3%
2,106
836
3.3%
Aksigorta
36.0%
890
321
1.3%
851
306
1.2%
Brisa
43.6%
1,617
706
2.8%
1,617
706
2.8%
Carrefoursa
50.8%
1,504
764
3.0%
1,504
764
3.0%
Cimsa
49.4%
1,506
745
2.9%
1,756
868
3.4%
Kordsa Global
91.1%
568
518
2.0%
568
518
2.0%
Sasa
51.0%
247
126
0.5%
247
126
0.5%
Teknosa
60.3%
1,155
696
2.7%
1,155
696
2.7%
Yunsa
Toplam Halka Açık Portföy
57.9%
134
78
0.3%
134
78
0.3%
37,328
16,035
62.8%
36,738
15,819
62.4%
43
30
0.1%
43
30
0.1%
Halka Açık Olm ayan Portföy
AEO
70.3%
Avivasa
50.0%
1,447
723
2.8%
1,447
723
2.9%
Enerjisa
50.0%
11,093
5,546
21.7%
11,093
5,546
21.9%
Exsa
12.8%
216
28
0.1%
216
28
0.1%
Exsa UK
98.7%
18
17
0.1%
18
17
0.1%
Philsa
25.0%
11,344
2,836
11.1%
11,344
2,836
11.2%
Temsa Global
48.7%
478
233
0.9%
478
233
0.9%
Tursa
Toplam Halka Açık Olm ayan Portföy
96.9%
104
100
0.4%
104
100
0.4%
24,742
9,514
37.2%
24,742
9,514
37.6%
62,069
25,550
250
61,480
Net Borç (Nakit) Pozisyonu
25,333
250
NAD
25,300
Portföy Değeri
Hedef Değer (%20 NAD iskontosu ile)
Hedef Fiyat
Piyasa Değeri
NAD'a göre Prim /(İskonto)
Halka Açık NAD'a göre Prim /(İskonto)
25,083
20,066
9.80
16,772
-34%
6%
Kaynak: Sabancı Holding, YKY Araştırma
2
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

sabancı holding - Yapı Kredi Yatırım