TRKCM
14.05.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 14%
TRKCM 31.03.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve
Hedef Fiyat Güncelleme…
TRKCM Hisse Verileri
TL
 Trakya Cam’ın girdi sağladığı sektörlerden otomotiv Fiyat
sektöründe; alınan ÖTV oranının yeni yılla birlikte GÜNCEL HEDEF FİYAT
artırılması ve iç tüketimi kontrol altına almak amacıyla ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
kredili işlemlere taksit sınırlamasının getirilmesi pazarı Piyasa Değeri(Milyon TL)
olumsuz etkiledi. Otomotiv ihracatında yaşanan artışın
etkisiyle 2014 yılının ilk dört ayında üretimdeki düşüş %4
ile sınırlı kaldı. İnşaat sektöründe TÜİK verilerine göre
2014 yılının ilk iki ayında mevcut işlerin seviyesi
gerilerken, Mart ayında yükseliş gösterdi. Yeni alınan
inşaat işlerinin seviyesi ise Mart ayında son 3 yılın en
düşük düzeyine geriledi. Beyaz eşya sektöründe ise
ihracat %3 artış gösterirken, 2014 yılının ilk 3 ayında
TL’deki değer kaybının da etkisiyle yurt içi beyaz eşya
pazarı %14 daraldı. Yerel seçimlerin ardından politik
belirsizliğin azalması ve döviz kurlarında yaşanan
gerileme ile sektör toparlanma eğilimine girdi.
 Trakya Cam, 2014 yılının 1. çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre satış gelirini %92,1 oranında artırarak
453 milyon TL net satış geliri elde etti. Şirket 2013 yılı
Mayıs sonu itibariyle Almanya’da faaliyet gösteren Fritz
Holding’in tamamını satın almıştı. Şirketin geçen yılın
aynı döneminde 1 milyon TL seviyesinde olan Avrupa
satışları bu çeyrekte 125 milyon TL oldu. Yurt içi satış
büyümesi ise %36 artışla 330 milyon TL seviyesinde
gerçekleşti.
 Satış büyümesinin altında gerçekleşen maliyet artışı
karlılık marjlarını iyileştirdi ve 2014 yılı 1. çeyreğinde
2013 yılının aynı dönemine göre brüt kar marjının
%24’ten %30,2 seviyesine yükselmesini sağladı. Geçen
yılın aksine bu dönem net finansal gider yazan Şirketin
net kar marjı %7,2 ile sınırlı kalırken Ana Ortaklık Net
Karı %661 artışla 32,6 milyon TL oldu.
2,46
2,80
2,73
1.754
Firma Değeri(Milyon TL)
2.065
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
12,05
Piyasa Değeri/Defter Değeri
0,79
Halka Açıklık Oranı(%)
30,16
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
6.519
Kaynak: BMD, Finnet
TRKCM Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
1 yıl
TRKCM Performans (%)
9,01
13,62 -21,51
BIST Performans (%)
2,48
17,28 -16,59
ÖNEMLİ RASYOLAR
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Brüt Kar Marjı (%)
24,0%
34,1%
30,2%
Faaliyet gider marjı (%)
23,0%
24,3%
20,2%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı (%)
1,0%
9,8%
10,0%
FAVÖK Marjı (%)
11,9%
15,7%
16,7%
Net Kar Marjı (%)
1,8%
8,4%
7,2%
Toplam Borç / Özsermaye (%)
34,2%
72,3%
76,8%
Özsermaye Karlılığı(%)
0,3%
2,0%
1,6%
SMM %
76,0%
65,9%
69,8%
Endekse Göre Getiri
3,90
3,70
3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
1,50
TRKCM
XU100
Bizim Menkul Değerler
Rabia Kürün
+90(216)547 1345
ra bi a .[email protected]
TRKCM 31.03.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…
 Şirketin 2014 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre toplam satış gelirleri %7,5 oranında azalmıştır.
Satışların dağılımına bakıldığında inşaat sektöründe kullanılan temel cam satış gelirlerinin %21 oranında
azaldığı ve otomotiv camlarının da içinde bulunduğu diğer camlar segmentinin satış gelirlerinde %17 artış
yaşandığı gözlenmiştir. Temel camlar satışlarının karlılık marjlarının daha yüksek olması nedeniyle bu
segmentteki satışların gerilemesi brüt kar marjını olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde faaliyet giderlerinde
yaşanan önemli ölçüde azalış FAVÖK marjını artırsa da kambiyo zararlarındaki artış net kar marjını
olumsuz etkilemiştir.
 Şirketin ürün sağladığı sektörlerdeki son durumu göz önüne alarak 2014 yılı satış büyümesi tahminimizi
%2 düşürüyor, toplam satışlar içerisinde diğer cam segmentinin oranının artmış olması dolayısıyla
SMM maliyetinde artış öngörüyoruz. Risksiz getiri oranında 150 baz puanlık azalış sebebiyle AOSM
varsayımımızı iyileştirerek TRKCM hisse senetleri için 26/03/2014 tarihli raporumuzda 2,73 TL olarak
belirlediğimiz hedef fiyatımızı 2,80 TL’ye çıkarırken “Endekse Paralel Getiri” öngörüyoruz.
TRKCM
3,50
3,00
2,99
Fiyat (TL)
2,8
2,8
2,94
2,73
2,50
2,00
1,50
1,00
TRKCM
3,01
Hedef Fiyat
2,8
TRKCM ÖZET BİLANÇO
31.03.2013 31.03.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
Nakit ve Benzeri Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
1.064.774
451.575
237.274
212.626
163.299
1.597.838
905.687
592
26.674
664.885
2.662.612
1.555.340
825.611
353.400
258.385
117.944
2.542.276
1.589.829
51.189
44.507
856.751
4.097.616
46%
83%
49%
22%
-28%
59%
76%
8543%
67%
29%
54%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Toplam Pasifler
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Azınlık Payları
Toplam Pasifler
239.753
81.676
0
85.109
72.968
412.216
315.668
0
45.827
50.721
2.010.643
2.662.612
105.712
1.904.932
0
2.662.612
672.597
108.923
116.159
191.388
256.128
1.028.825
911.715
0
58.382
58.729
2.396.193
4.097.616
181.818
2.214.375
0
4.097.616
181%
33%
0%
125%
251%
150%
189%
0%
27%
16%
19%
54%
72%
16%
0%
54%
TRKCM ÖZET GELİR TABLOSU
Değişim % Değişim %
1Ç14-1Ç13 1Ç14-4Ç13
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Satış Gelirleri
236.052
490.474
453.425
Satışların Maliyeti (-)
179.329
323.243
316.680
76,6%
-2,0%
Brüt Kar
56.723
167.231
136.745
141,1%
-18,2%
Faaliyet Giderleri (-)
54.292
119.384
91.490
68,5%
-23,4%
2.431
47.847
45.255
1761,6%
-5,4%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
92,1%
-7,6%
10.484
13.254
13.330
27,1%
0,6%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
4.578
94
5.979
30,6%
6246,9%
Faaliyet Karı veya Zararı
8.336
61.007
52.605
531,1%
-13,8%
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
-2.941
-3.925
891
-130,3%
-122,7%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
46.594
243.233
241.725
418,8%
-0,6%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
45.628
247.057
252.383
453,1%
2,2%
965
-3.824
-10.658
-1204,0%
178,8%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
8.374
54.737
44.853
435,6%
-18,1%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
2.459
11.367
9.625
291,5%
-15,3%
Net Dönem Karı/Zararı
5.915
43.370
35.227
495,6%
-18,8%
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
1.630
2.224
2.593
59,1%
16,6%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
4.285
41.146
32.634
661,5%
-20,7%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
25.546
29.351
30.536
19,5%
4,0%
FAVÖK
27.977
77.198
75.790
170,9%
-1,8%
Net Finansal Gelirler/Giderler
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da
öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile
ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

TRKCM - Bizim Menkul Değerler