ŞİRKET GÜNCELLEME
TURKİYE / CAM
11 Haziran 2014
Araştırma
ANADOLU CAM
TUT
(Önceki TUT)
Rusya operasyonlarındaki zayıflık devam ediyor
11 Haziran 2014
Mevcut fiyat
1.90 TL
Hedef fiyat
2.18 TL
Temettü
0.00 TL
Toplam Getiri
15%
Mevcut Piyasa Değeri
Bloomberg Kodu
ANACM TI
Özsermaye Maliyeti
11.66
Hisse Sayısı (mn)
415
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
1.50 - 2.81
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Park Cam, Eylül 2013'de 150K ton kapasiteli ilk fırınını ateşledi.
Anadolu Cam'a göre daha avantajlı fiyatlarına rağmen, sınırlı
kapasitesi sebebiyle (Anadolu Cam’ın yurtiçi kapasitesinin yaklaşık
%13'ü) Anadolu Cam'ın marjları üzerinde önemli bir etkisi
olmayacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2014 yılı için yurtiçi satış
hacminde %10'luk bir büyüme ve %5.5'lik fiyat artışı öngördük. Uzun
vadede Ciner Grup kapasitesini 600K tona çıkarmayı planlamaktadır
ve bu yurtiçi piyasada önemli bir arz fazlası yaratabilir. Ancak, kısa
vadede böyle bir kapasite artışının olmasını beklemiyoruz.
Fiyat Performansı (%)
 Rusya bira tüketiminde azalış. Rus hükümetinin bira tüketimi
1,00
Getiri
BİST100 Rölatif getiri
1.1
1 Ay
3 Ay
6 Ay
YBB
3.2
21.0
-12.4
2.7
-4.5
-7.1
-21.3
-14.7
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
0,50
Fiyat (TL)
04.14
01.14
10.13
10.12
07.12
04.12
-
01.12
üzerindeki kısıtlayıcı önlemleri ve vergi artışları 2014 yılında da
devam ediyor. Şirket diğer segmentlerde genişlemeye çalışmasına
rağmen, bira satışları halen şirketin Rusya satışlarının yaklaşık
%45'ini oluşturmaktadır. Uluslararası satışlarda 1Ç14’de hafif bir
iyileşme olsa da, Rusya pazarındaki %60'lık payı sebebi ile şirketin
satış hacimleri ve operasyonel marjları baskı altında kalmaya devam
edecektir.
789 mn TL
07.13
 Park Cam henüz tehdit oluşturmuyor. Ciner Grup'un iştiraki
Hisse Verileri
04.13
talep ve sınırlı seviyede de olsa yurtiçi piyasaya yeni bir rakibin
girmesinin olumsuz etkileri sebebiyle Anadolu Cam hakkındaki
temkinli görüşümüzü sürdürüyoruz. İlave olarak, şirketin marjları
üzerinde 4Ç14’de olmasını beklediğimiz doğalgaz zammının, şirketin
yapacağı fiyat artışları sonucunda sınırlı bir etkisi olmasını
bekliyoruz. Anadolu Cam 7.7x 2014T FD/VAFÖK çarpanı ile benzer
şirketlere göre %14 primli işlem görmektedir. Risksiz faiz oranı
%10'dan %9.5'a düşürmemiz ve tahminlerimizde bazı revizeler
ışığında, hedef fiyatımızı 1.82TL'den 2.18TL'ye yükseltirken, %15
yukarı potansiyeli ile Tut tavsiyemizi sürdürüyoruz.
01.13
 Tut önerimizi devam ettiriyoruz. Rusya'da devam eden zayıf
Rölatif Fiyat (TL)
 Doğalgaz zammının marjlar üzerindeki etkisi sınırlı. 4Ç14'de
yaklaşık %15 doğalgaz zammı bekliyoruz. Doğalgaz giderleri üretim
maliyetlerinin yaklaşık %20'sini oluşturmasına rağmen, satış fiyatı
artışları ve Rusya'daki yatay doğalgaz fiyatları sayesinde konsolide
marjlarda sınırlı bir baskı bekliyoruz. Yıldan yılda %5.5’lik yurtiçi fiyat
zammı (1Ç14) ve 2Ç14'de %2.5'lik yurtdışı fiyat artışı bekletimiz
sayesinde %10 konsolide satış gelirleri büyümesiyle 0.7 puan
VAFÖK marj genişlemesi bekliyoruz.
Doruk Sekmen
[email protected]
+90 212 319 83 67
Akif Moroğlu
[email protected]
+90 212 319 84 35
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

ANADOLU CAM - Yapı Kredi Yatırım