ŞİRKET GÜNCELLEME
TURKİYE / CAM
11 Haziran 2014
Araştırma
TRAKYA CAM
AL
(Önceki AL)
Etkileyici Büyüme Hikayesi
 Al önerimi devam ettiriyoruz. Trakya Cam cazip değerlemesi ve
güçlü büyüme hikayesi ile cam şirketleri arasında hala bizim
favorimizdir. i) Yıldan yıla yaklaşık %12 fiyat artışı ii) Fritz Holding
entegrasyonu sayesinde Bulgaristan tesislerinde garantilenen
satışlar ve iii) yeni tesislerin devreye girmesi sonucunda yıldan yıla
%18 hacim büyümesi sayesinde %30 net kar artışı bekliyoruz.
Trakya 6.9x 2014B FD/VAFÖK çarpanı ile uluslararası benzer
şirketlere göre %5 primli işlem görürken, 5.0x 2015B FD/VAFÖK
çarpanı ile ise %16 iskontolu işlem görmektedir. Yatırım harcamaları
tahminizdeki değişim ve risksiz faiz oranımızı %9.5'e düşürmemiz
sonucunda (önceki: %10) 12 aylık hedef fiyatımızı 3.10TL'den
3.30TL'ye yükseltiyoruz (%2'lik temettü verimi dahil). %27’lik getiri
potensiyeli ile Al önerimizi devam ettiriyoruz. Şirket BİST100'e göre
YBB %12.3 endeks altı getiri sağlamıştır.
Hisse Verileri
1 Ay
3 Ay
6 Ay
 Operasyonel marjlarda sınırlı iyileşme. 4Ç14'de %15'lik
Getiri
9.1
33.6
8.2
5.7
İMKB100 Rölatif getiri
1.0
2.6
-2.8
-12.3
 Kapasite yatırımlarının meyvelerini toplama zamanı. Şirketin
devam eden yatırımlarının tamamlanması ile birlikte, 2013-2015
arasında satış gelirlerinin yıllık ortalama %23 büyümesini bekliyoruz.
İlk çeyrekte ateşlenen Polatlı'daki fırının yaklaşık %20 kapasite artışı
sağlayacağını düşünüyoruz. İlave olarak, 2015 sonu itibarıyla Rusya,
Romanya, Bulgaristan ve Polatlı'daki ikinci fırının ateşlenmesi ile
birlikte şirketin toplam kapasitesinin 2.2 milyon tona ulaşması
bekleniyor. Kapasite yatırımlarının haricinde, Trakya Cam Haziran
2013'de Hindistan şirketi olan HNG Float Glass'ın %50’sini ve Mayıs
2013'de Alman Oto cam üreticisi Fritz Holding'in %100'ünü almıştır.
Mevcut fiyat
2.64 TL
Hedef fiyat
3.30 TL
Temettü
0.05 TL
Toplam Getiri
27%
Mevcut Piyasa Değeri
1,874 mn TL
Bloomberg Kodu
TRKCM TI
Özsermaye Maliyeti
13.99
Hisse Sayısı (mn)
710
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
1.91 - 2.82
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Fiyat Performansı (%)
4.1
YBB
3,5000
3,000
2,5000
2,000
1,5000
1,000
,5000
-
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
01.13
02.13
03.13
04.13
05.13
06.13
07.13
08.13
09.13
10.13
11.13
12.13
01.14
02.14
03.14
04.14
05.14
06.14
doğalgaz fiyat artışı tahminimize rağmen, yıldan yıla yaklaşık %12'lik
fiyat artışı sayesinde 2014 yılı VAFÖK marjının %5'lik bir iyileşme ile
%15.2 olmasını bekliyoruz. İlave olarak şirketin Fritz Holding'deki
masraf kısma politikasının da marjları desteklemesini bekliyoruz.
2014 yılında Trakya'nın %18'lik satış hacmi büyümesi sayesinde,
%34'lük bir VAFÖK büyümesine ulaşmasını bekliyoruz.
11 Haziran 2014
Fiyat (TL)
Rölatif Fiyat (TL)
 İnşaat sektörü büyümenin ana destekleyici olmaya devam
ediyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen, kentsel dönüşüm sebebi ile
düzcam talebini canlı tutacak inşaat sektörü için olumlu görüşümüzü
devam ettiriyoruz. İlave olarak güzel giden hava koşulları da 2014
yılında yurtiçi inşaat sektörünü desteklemeye devam edecektir.
Şirketin satışlarının %70'i inşaat sektörüne olduğu için, şirket
Ankara/Polatlı'daki 2 tesisini (herbiri 290K ton kapasite) işleme
koyarak, kentsel dönüşümden fayda sağlamasını bekliyoruz. İlave
olarak şirketin Haziran ayında faaliyette olacak Tataristan/Rusya'daki
tesisi (230K ton kapasite), Tataristan'daki Kazan-Moskova hızlı tren
projesi (yenileme çalışmaları) ve Kazan havaalanının genişleme
çalışmalarından fayda sağlamasını bekliyoruz. Hızlı tren projesi,
bölgedeki inşaat faaliyetlerini de tetikleyecektir.
Doruk Sekmen
[email protected]
+90 212 319 83 67
Akif Moroğlu
[email protected]
+90 212 319 84 35
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

TRAKYA CAM - Yapı Kredi Yatırım