ŞİRKET GÜNCELLEME
PERAKENDE
27 Şubat 2014
MİGROS
AL
(Önceki: AL)
Kur riski abartıldı, Al tavsiyemizi koruyoruz
 Çift haneli büyümenin devam etmesini bekliyoruz. 2014 için
14.45 TL
Hedef fiyat
20.55 TL
Temettü
0.00 TL
Toplam Getiri
42%
Mevcut Piyasa Değeri
2,573 mn TL
Bloomberg Kodu
MGROS TI
Özsermaye Maliyeti
14.97
Hisse Sayısı (mn)
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
13.25 - 26.60
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Fiyat Performansı (%)
5.2
1 Ay
3 Ay
6 Ay
YBB
Getiri
1.8
-18.6
-19.7
-9.7
İMKB100 Rölatif getiri
6.6
0.0
-10.2
-0.4
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
Fiyat (TL)
01/14
10/13
07/13
04/13
01/13
-
10/12
Migros’un küçük mağazalarla büyüme stratejisi sektörde yeni bir
trend oluşturdu. Bu mağazaların maliyet avantajı, kiralanabilir
lokasyon bulma kolaylığı ve müşterilere yakınlığı avantaj
sağlamaktadır. Migros son iki yılda bu şekilde 241 yeni küçük
mağaza açarken (Mjet, MigrosM, ve Mini Tansaş), açılan küçük
ölçekli mağazalar toplam mağaza açılışının %85’ini oluşturdu.
Migros’un en önemli rakibi Carrefoursa’nın yeni yönetiminin agresif
hedefleri ile (2016’ya kadar 244’ten 1,000 mağazaya ulaşma hedefi)
ısınan rekabet ortamında büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Migros’un bu sene 120 mağaza açmasını, 2015’te de 112 ek
mağaza açılışı yapmasını bekliyoruz (%82’si küçük mağazalar).
Şirketin hedefi ise 100-150 mağaza açmak.
Mevcut fiyat
07/12
 Rekabetçi ortamda şirket küçük mağazalara yöneliyor.
26 Şubat 2014
Hisse Verileri
04/12
%15 FAVÖK büyümesinin, 2013 yılsonunda yaklaşık 4.0x düzeyinde
olacak net borç/FAVÖK oranını 2014’te 2.8x’e düşürmesini
bekliyoruz. Son zamanlarda kurlarda görülen dalgalanmanın şirket
borçluluğundaki gerileme potansiyelini gölgelediğini ve piyasanın
Migros’un kur riskini abarttığını düşünüyoruz. Uzun dönem FAVÖK
marjı beklentimizi hafifçe aşağı çekip risksiz faiz oranını %8’den
%10’a yükselterek hedef fiyatımızı 29.00TL’den 20.55TL’ye
çekiyoruz. Hisse için tavsiyemizi %42 yukarı potansiyeli ile Al
tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımızın iaret ettiği FD/FAVÖK oranı
12.6x seviyesinde bulunurken, Bloomberg konsensus FD/FAVÖK
oranı ise 8.5x seviyesinde bulunmakta ve iki senelik tarihsel
ortalamasına göre %18 iskontolu işlem görmektedir.
01/12
 Borçluluktaki azaltma algıyı değiştirecek. 2014 yılına ilişkin
Rölatif Fiyat (TL)
%14.9, 2015 için ise %14.6 satış büyümesi öngörüyoruz.
Satışlardaki büyümenin son iki senedir güçlenen satış alanı
büyümesi ve yüksek enflasyon ile (2014T: %8.55, 1 puan artış)
tetikleneceğini düşünüyoruz. FAVÖK marjını ise %6 seviyesinde
sabit alıyoruz. Fiyatlarda ciddi bir değişim beklemiyor ve FAVÖK için
2014 ve 2015’te %14.7 bileşik büyüme oranı öngörüyoruz. Şirketin
nakit pozisyonundaki güçlü iyileşmenin Migros’un borçluluğunu
düşürme sürecini hızlandıracağını ve yatırımcıların ilgisini güçlü
operasyonel performans görünümüne çekeceğini düşünüyoruz.
mn TL
Satışlar
VAFÖK
Net kar
Hisse başına kar (TL)
Hisse başına temettü (TL)
F/K (x)
FD/VAFÖK (x)
Temettü verimi (%)
Sermaye verimliliği (%)
2011
5,753
376
-163
-0.9
0.0
2012T
6,482
401
88
0.5
0.0
2013T
7,151
416
-475
-2.7
0.0
2014T
8,206
477
209
1.2
0.0
2015T
9,405
547
140
0.8
0.0
Akif Moroğlu
[email protected]
+90 212 319 84 35
n.m.
14.6
0.0
n.m.
35.5
11.4
0.0
7.2
n.m.
12.4
0.0
n.m.
12.3
8.6
0.0
22.9
18.3
7.5
0.0
12.9
Murat Börekçi
[email protected]
+90 212 319 83 44
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

MİGROS - Yapı Kredi Yatırım