TEKNİK ANALİZ
Strateji
29 Aralık 2015
İMKB-50 DİP ZİRVE ANALİZİ
2015 Yılı
Hisse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
AEFES
AFYON
AKBNK
AKSEN
ARCLK
ASELS
BAGFS
BIMAS
CCOLA
DOAS
DOHOL
ECILC
EGEEN
EKGYO
ENKAI
EREGL
FROTO
GARAN
GOLTS
GOZDE
GUBRF
HALKB
ISCTR
ISGYO
KARSN
KCHOL
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MGROS
NETAS
OTKAR
PETKM
PGSUS
SAHOL
SISE
TATGD
TAVHL
TCELL
THYAO
TKFEN
TOASO
TRKCM
TSKB
TTKOM
TUPRS
ULKER
VAKBN
VESTL
YKBNK
Son Fiyat
28.12.2015
19.30
6.28
7.11
2.58
14.55
17.03
13.06
53.50
40.22
11.37
0.56
2.72
317.20
2.67
4.44
3.19
32.14
7.37
70.65
2.29
5.77
10.81
4.73
1.66
1.56
11.49
1.22
13.87
1.13
18.00
11.28
94.15
4.67
18.30
8.40
3.18
5.70
19.31
10.15
7.53
4.06
19.77
1.81
1.50
5.53
73.50
19.20
3.93
5.40
3.40
En Yüksek
26.05
31.00
9.37
3.50
17.20
17.39
15.33
63.00
50.75
17.40
0.79
3.40
347.00
3.39
5.37
4.61
38.34
10.58
84.48
3.17
8.89
16.38
7.10
1.69
1.98
13.80
3.16
31.40
1.99
24.05
14.35
110.58
4.76
35.55
10.88
3.58
7.62
24.50
13.54
10.45
5.91
20.70
3.05
1.93
7.41
82.00
21.45
5.95
8.62
5.26
En
Düşük
18.00
4.00
6.17
2.29
12.90
10.90
11.50
42.04
31.90
9.35
0.46
2.24
166.81
2.37
4.16
3.05
27.67
6.64
57.20
2.12
4.92
9.55
4.33
1.23
1.26
10.38
0.80
9.75
1.05
15.50
6.62
68.50
3.39
15.92
7.54
2.60
3.26
17.21
9.97
6.76
3.80
13.70
1.55
1.30
5.32
49.50
14.90
3.51
3.42
3.20
Dipten Uzaklık
Yüzde
%6.7
%36.3
%13.2
%11.2
%11.3
%36.0
%11.9
%21.4
%20.7
%17.8
%17.9
%17.5
%47.4
%11.2
%6.3
%4.4
%13.9
%9.9
%19.0
%7.4
%14.7
%11.7
%8.5
%25.8
%19.2
%9.6
%34.4
%29.7
%7.1
%13.9
%41.3
%27.2
%27.4
%13.0
%10.2
%18.2
%42.8
%10.9
%1.8
%10.2
%6.4
%30.7
%14.4
%13.3
%3.8
%32.7
%22.4
%10.7
%36.7
%5.9
Sıralama
7
46
23
18
19
45
21
36
35
30
31
29
50
17
5
3
26
12
33
9
28
20
10
38
34
11
44
41
8
25
48
39
40
22
14
32
49
16
1
13
6
42
27
24
2
43
37
15
47
4
Zirveye Yakınlık
Yüzde
-%35.0
-%393
-%31.7
-%35.7
-%18.2
-%2.1
-%17.3
-%17.8
-%26.2
-%53.0
-%41.1
-%25.0
-%9.4
-%27.0
-%20.9
-%44.5
-%19.3
-%43.6
-%19.6
-%38.4
-%54.1
-%51.6
-%50.0
-%1.8
-%26.9
-%20.1
-%159
-%126
-%76.5
-%33.6
-%27.2
-%17.5
-%1.9
-%94.3
-%29.6
-%12.5
-%33.7
-%26.9
-%33.4
-%38.8
-%45.6
-%4.7
-%68.4
-%28.6
-%34.0
-%11.6
-%11.7
-%51.4
-%59.6
-%54.7
Sıralama
30
50
25
31
12
3
9
11
18
41
34
17
5
21
16
36
13
35
14
32
42
40
38
1
20
15
49
48
46
27
22
10
2
47
24
8
28
19
26
33
37
4
45
23
29
6
7
39
44
43
Yılbaşından Beri
Değişim
Yüzde
Sıralama
-%13.3
29
%0.9
18
-%16.4
32
-%12.0
28
%0.5
19
%43.2
3
-%3.9
24
%8.8
13
-%19.7
36
-%0.4
20
-%26.3
43
%20.7
8
%64.6
2
-%0.5
21
-%3.8
23
-%22.0
42
%2.2
17
-%20.5
37
%19.7
9
-%20.8
38
%17.2
11
-%21.2
40
-%27.9
45
%33.7
5
%7.6
14
-%5.9
25
-%26.5
44
-%7.8
26
-%41.2
49
-%20.9
39
%69.1
1
%12.4
12
%18.2
10
-%44.8
50
-%16.4
31
-%0.9
22
%42.5
4
%4.9
16
-%18.2
33
-%21.8
41
-%28.2
46
%31.7
7
-%35.3
48
-%11.2
27
-%18.3
34
%32.9
6
%4.9
15
-%18.8
35
-%15.0
30
-%28.9
47
Hüseyin Taş
[email protected] +90 212 319 84 38
ÇEKİNCE:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu rapor, hiçbir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için teklif, herhangi bir yatırım
aracının alım-satım önerisi veya aracılık teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve
veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hata ve eksikliklerden kaynaklı doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
çalışanları sorumlu değildir. Olgulara dayanmayan ve bildirim yapılmaksızın değişebilen nitelikteki görüşlerden dolayı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu rapor, yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken, bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu
rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek
zararlardan dolayı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. veya iştiraklerinin yöneticileri, yetkilileri veya çalışanları bu raporda bahsi geçen şirketlerde
yönetici olarak görev yapabilirler. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ve yöneticilerinin,
yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul
kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgilileri bulunabilir. Bu raporda ifade
edilen görüşler Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü çalışanlarına ait olup, Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. yönetiminin görüşlerini temsil etmemektedir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştiraklerinin bu raporda yer
alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın
işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları,
yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar
çatışması doğabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet
sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya
iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu
raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Bu rapor, sadece
gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı
izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.
Download

İMKB-50 DİP ZİRVE ANALİZİ