Şirket Güncelleme
Enerji
20 Şubat 2014
Araştırma
TUPRAS
AL
(ÖNCEKİ AL)
Rekabet Kurulu cezası karı azalttı
ƒ Net kar vergi finansallarında da sinyali verildiği üzere zayıf
19 Şubat 2014
geldi. Tüpraş 4Ç13’te 114 milyon TL net kar açıkladı, beklentimize
paralel gelirken (110 milyon TL) CNBCe beklentisinin altında kaldı
(135 milyon TL). Şirket 2013 karından 1.3-1.5TL aralığında hisse
başına temettü dağıtacağını açıkladı. SPV’nin geri ödemesi düşük
olduğu için temettü %3 verime denk gelen alt bantta kalabilir. Vergi
finansalları sonrasında hisse üzerindeki satış baskısı nedeniyle zayıf
finansalların büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyoruz.
Hisse Verileri
ƒ Düşük satış hacmi FAVÖK’ü aşağı çekti. Tüpraş’ın net rafineri
Bloomberg Kodu
sermayesi fonlamasına rağmen net borç RUP yatırımı sebebiyle 1.34
milyar dolara ulaştı (3Ç13’te 1.26 milyar dolar). Buna bağlı olarak
şirket 143 milyon TL net kur zararı ve 39 milyon TL net faiz gideri
yazdı (2013 toplamında 392 milyon TL). Net borcun 2014’te tavan
yapmasını beklerken Net borç/FAVÖK çarpanının 3.1x ile makul
seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. 2014 için görece düşük kur
zararı beklerken faiz oranlarının artması ile finansal giderlerde artış
öngörüyoruz. RUP’un tüm finansal fonlama maliyeti 2015’de
yansıtılacak ancak projenin FAVÖK’e katkısının bunu karşılayacağını
düşünüyoruz (450 milyon dolar, şirket tahmini 550 milyon dolar).
ƒ %37 toplam getiri oranı ile AL tavsiyemizi koruyoruz.
Yükselen risksiz getiri oranı ve açıklanan finansallar ile para cezasını
da yansıtarak modelimizi revize ediyoruz, hedef fiyatımız 54.35
TL’den 51.15 TL’ye iniyor. Hisse 2014T F/K oranı 5.6x ile
benzerlerine ve tarihi çarpanlarına göre iskontolu işlem görüyor.
Temettünün artması ve İran ve Irak petrolündeki gelişmeler hisse için
pozitif katalist olabilir.
Getiri
37%
TRY9,621mn
Mevcut Piyasa Değeri
/US$4397mn
TUPRS TI
Hisse Sayısı (mn)
250
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
53.50/36.36
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Fiyat Performansı (%)
1 Ay
3 Ay
Getiri
-8.7
İMKB100 Rölatif getiri
-6.6
17.6
6 Ay
YBB
-12.8
-8.5
-10.4
2.5
-2.5
-4.2
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
Fiyat (TL)
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
-
01/10
ƒ Net borç ve finansal giderler arttı. Bu çeyrekte işletme
TRY1.35
Hisse başına temettü
09/09
satış ve kapasite kullanım oranı hedeflerken, rafineri marjını Dolar/TL
kuruna bağlı olarak 3.1-3.4 Dolar seviyesinde bekliyor. Bizim
beklentimiz, RUP projesine bağlı maliyet artış riski nedeniyle alt
sınıra yakın kalıyor. RUP’un tamamlanma oranı Şubat’ta %93’e
yaklaştı. 2014 yılında RUP ve ilişkili projeler için 1 milyar dolar yatırım
planlayan şirket bu sene de yüklü miktarda ertelenmiş vergi geliri
yazabilir (YKY: 820 milyon TL, şirket tahmini: 850 milyon TL).
Tüpraş’ın Rekabet Kurulu cezası için ayırdığı karşılık (309 milyon TL)
net kar rakamındaki düşüşün önemli unsurlarından biri olurken şirket
yüksek fiyatlama yaptığına dair iddialara karşı çıkıyor.
TRY51.15
05/09
ƒ 2014 zorlu ama marjlar iyileşebilir. Şirket 2014 yılı için benzer
TRY38.42
Hedef fiyat
01/09
marjı 4Ç13’te piyasa beklentisine paralel olarak 2.03 dolar gelse de
FAVÖK 185 milyon TL ile beklentilerden düşük geldi (YKY: 205
milyon TL, CNBCe: 248 milyon TL). Bunun sebebi ise şirketin
optimizasyona gitmesi ile gelirlerin 11.4 milyar TL piyasa beklentisine
karşılık 10.6 milyar TL’de kalması oldu.
Mevcut fiyat
Rölatif Fiyat (TL)
Elvin Akbulut Dağlıer
[email protected]
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

TUPRAS - Yapı Kredi Yatırım