ŞİRKET GÜNCELLEME
GYO sektörü
30 Nisan 2014
Araştırma
IS GYO
AL
(ÖNCEKİ AL)
Büyüme potansiyeli fiyata yansımadı
ISGYO TI
630
1.57/1.08
0.9
1 Ay
3 Ay
6 Ay
YBB
8.8
3.9
9.9
-3.5
-6.1
2.3
-0.2
-6.5
Getiri
BIST100 Rölatif getiri
Fiyat (TRY)
Rölatif Fiyat (TRY)
ƒ Güçlü nakit yönetimi. İş GYO yeni projelere finansman
sağlamak için 2013’te iki otelini ekspertiz değerinden sattı (117
milyon TL). 2013’te net nakit pozisyondan 245 milyon TL net borca
dönmesine ragmen borcun yalnızca yarısı yabancı para cinsi ve
yabancı para cinsi kira gelirleri kur riskinden koruma sağlıyor. Hisse
başına temettü 0.5 TL’de kalsa da (%4 temettü verimi) portföydeki
büyümenin temettüye olumlu yansımasını bekliyoruz.
TRYmn
2011
2012
2013T
2014T
2015T
Satışlar
123
118
371
150
176
VAFÖK
94
96
153
109
132
Net kar
67
65
116
76
96
Hisse başına kar (TL)
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
Hisse başına temettü (TL)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
F/K (x)
11.2
11.4
7.7
11.1
8.8
FD/VAFÖK (x)
7.4
10.3
7.5
10.0
8.3
F/DD
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
Temettü verimi (%)
4.0
4.0
3.7
4.0
4.0
Elvin Akbulut Daglier
[email protected]
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
05/10
%20 katkı sağladı, Ege Perla’nın da 2015-16 brüt karının %11’ini
oluşturmasını bekliyoruz. İş GYO Topkapı Projesi için merkezi
kentsel dönüşüm projelerindeki başarısı ile bilinen NEF ile partner
oldu. Kartal ve Topkapı projelerinin 4Ç14 ya da 1Y15’te lansmanını
bekliyoruz ancak ayrıntılarını bilmediğimiz için ekspertiz değeri ile
modelimize dahil ediyoruz (337 milyon TL, hedef NAD’ın %20’si).
Fiyat Performansı (%)
01/10
ƒ Konut projeleri destekleyici. Çınarlı Bahçe 2013 brüt karına
TRY1.34
TRY2.05
TRY0.1
57%
TRY844 mn/US$399mn
Bloomberg Kodu
Hisse Sayısı (mn)
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
09/09
ƒ 2016’ya kadar kira gelirleri iki kat artacak. Şirketin kira
gelirlerinin %45’i yabancı para cinsi olduğu için zayıf TL 2014
gelirlerini destekleyecektir. İş GYO kuru sabitleme gereğini nadiren
duyuyor (sadece global krizler sırasında kiracılarının pazarlama
stratejilerine katkıda bulundu). Daha önemlisi ise, 2015 son çeyrekte
gelir yaratmaya başlayacak Tuzla operasyon-teknoloji merkezi ile
karma projenin 2015 gelirlerine 18 milyon TL, 2016 gelirlerine ise 76
milyon TL (2013 kira gelirlerinin %70’i) katkıda bulunmasını
bekliyoruz. Ege Perla’nın içindeki AVM’nin ise 2016’da kira
gelirlerine %16 katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu sebeple 2016’da
kira gelirlerinin 2014’teki 111 milyon TL ve 2015’teki 135 milyon
TL’nin iki katına çıkarak 221 milyon TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz.
29 Nisan 2014
Mevcut fiyat
Hedef fiyat
Hisse başına temettü
Getiri
Mevcut Piyasa Değeri
05/09
borçlulukla yürüttüğü yeni projeler ile, İş GYO’nun defansif
portföyünde güçlü büyüme bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 2.05
TL olup %57 yükseliş potansiyeli ile AL önerimizi koruyoruz. Yabancı
para cinsi kira geliri ve finansal gücü yüksek kiracıları bulunan
şirketin NAD için 2013-2015 arası %18 yıllık bileşik büyüme
bekliyoruz. Ancak 2013 NAD’ındaki %50 iskonto ile şirketin güçlü
büyümesinin fiyata yansımadığını görüyoruz.
Hisse Verileri
01/09
ƒ En beğendiğimiz GYO hissesi. Sabit kira getirisi ve makul
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

IS GYO - Yapı Kredi Yatırım