ÖNERİ DEĞİŞİKLİĞİ
GYO sektörü
12 Mart 2014
Araştırma
SINPAS GYO
TUT
(Önceki AL)
Tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz
ƒ Beklentilerin altında. Sinpaş 4Ç13’te 3mn TL zarar açıkladı. Bu
Hisse Verileri
rakam 25mn TL olan kar beklentimizin ve 1.7mn TL olan Bloomberg
beklentisinin altında kaldı. Cironun beklentimiz altında kalması,
faaliyet giderlerinin artması ve finansal giderlerdeki artış bunda etkili
oldu. VAFÖK 20mn TL ile beklentimizin (31mn TL) altında kalırken,
piyasa beklentisi 13mn TL’ydi. Tüm yıl karı 18mn TL seviyesinde
kaldığı için temettü verme kapasitenin düşük olduğunu düşünüyoruz.
Son üç ayda hisse piyasanın %24 gerisinde kaldı. Dolayısıyla zayıf
sonuçlar büyük ölçüde fiyatlanmış gözüküyor.
Mevcut fiyat
TRY.69
Hedef fiyat
TRY0.8
Hisse başına temettü
TRY0.0
ƒ Teslimatların artması ciroya olumlu yansıdı. Teslimatların
geçen çeyrekteki 146 seviyesinden 406 üniteye ulaşmasıyla, ciro 4.
çeyrekte yaklaşık üç kat artarak 185mn TL oldu. Ünite birim
fiyatlarının
düşük
kalması,
cironun
beklentimizin
altında
gerçekleşmesine yol açtı. Ancak brüt kar marjı beklentilerimiz
doğrultusunda, %24.5 seviyesinde gerçekleşti.
11 Mart 2014
Getiri
16%
TRY414 mn/US$186mn
Mevcut Piyasa Değeri
Bloomberg Kodu
SNGYO TI
Hisse Sayısı (mn)
600
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
1.54/0.67
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
Fiyat Performansı (%)
1 Ay
3 Ay
1.8
6 Ay
YBB
Getiri
-4.2
-35.5
-24.2
-15.9
BIST100 Rölatif getiri
-1.3
-23.8
-13.2
-9.3
2.00
ƒ Faaliyet giderleri arttı. Şirketin faaliyet giderleri, pazarlama
maliyetlerinin artmasıyla 3Ç13’teki 17mn TL seviyesinden 4Ç13’te
27mn TL seviyesine geldi. Bomonti Time, The First, Incek Life Blue
projelerinin satışını sürdüren şirket, son çeyrekte de Ege Yakası
projesine başladı. Ancak resmi lansmanlar bu yıl planlanıyor.
Teslimatlardaki artış ve brut marjdaki iyileşme sayesinde, VAFÖK bu
çeyrekte 20mn TL artıya geçti (3Ç13: 9mn TL zarar).
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
Fiyat (TL)
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
01/10
09/09
05/09
3Ç13’te faaliyet dışı gelir kaydeden şirket, bu çeyrekte ise kur farkı
zararı ve faiz giderleri ile 21mn TL zarar yazdı. Şirket finansmanının
sağladığı gelirlerdeki artış ise sınırlı kaldı.
01/09
-
ƒ Faaliyet dışı gelirler gidere döndü. Beklentilerimizin aksine
Rölatif Fiyat (TL)
ƒ Net borçta artış Bilanço dışı alacaklarla beraber ticari alacaklar
615mn TL (3Ç13:637mn TL) oldu. Bu durumun düşük şirket
finansmanından ziyade gerileyen önsatışlardan kaynaklandığını
düşünüyoruz. Sinpaş’ın net borcu ise Sancaktepe arsa alımıyla
birlikte 512mn TL’den 528mn TL’ye yükseldi.
ƒ Tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Bu yıl yeni projelerde gecikme
yaşanabileceğini, önsatışların ise yavaşlayabileceğini düşünüyoruz.
Böyle bir ortamda konut üreticisi olarak Sinpaş’ın daha fazla
etkilenebileceğini düşünüyoruz. Bu öngörülerimiz ve yükselen risksiz
getiri oranı (%8.5’ten %10’a) nedeniyle, hedef fiyatı 1.40 TL’den 0.80
TL seviyesine çekiyoruz. Hissenin %16’lık getiri potansiyeli nedeniyle
tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz. Tavsiyemizi olumlu yönde
etkileyecek gelişmeler önsatış performansında iyileşme ve net borcun
azalması olacaktır.
Elvin Akbulut Daglier
[email protected]
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Download

sınpas gyo - Yapı Kredi Yatırım