YÖRE AMASYA
SÖZ MÜZİK ANONİM
YORUM ASLI ŞAHİN
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb2 segah
DURAK SESİ DO çargah
usul sofyan
AĞAÇLARDA KESTANE
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
metronom 85...90
%
0ˆ0ˆ0ˆ0 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
%
saz
3
œ ∀œ œ œ œ œ
œ
−
œ œ œ œ œ
% −
saz
5
saz
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
%
%
œ œ ∀œ œ œ
çeş me nin
ka ya di
di bi
yağ dı
ba
bi
nin
yağ
œ œ œ œ
‰
%
11
kırk yıl da
o tuz i
şı
kar
gü
i
zel
miş
œ œ œ œ œ œ œ
ta
mur
bir
ki
şı gü
e ri
œ œ œ œ
yar
mey
sev
va
zel
miş
dim
nın
ği
lı
ka
sı
şı gü
yar i
zel
miş
œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
%
15
saz
œ ∀œ œ œ œ œ
œ
œœ œœ
−
œ
−
%
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
17
a ğa
be ni
ç lar
m sev
da kes ta
di ğim gü
çeşmenin başı güzel /dibinin taşı güzel
kırk yılda bir yar sevdim /kirpiği kaşı güzel
*********
kaya dibi kar imiş / yağdı yağmur erimiş
otuz iki meyvenin /en tatlısı yar imiş
ne
zel
œ œ œ œ œ œ
œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ
çeş
ka
me
ya
nin
di
di bi
yağ dı
ba
bi
nin
yağ
œ œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
kir pi
en tat
œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
%
13
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
7
9
œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
saz
kırk
o
yıl
tuz
da
iki
şı
kar
ta
mur
gü
i
şı gü
e ri
zel
miş
œ œ œ œ
bir
mey
yar
va
sev
nın
zel
miş
dim
nın
œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ
kir pi
en tat
ği
lı
ka
sı
şı gü
yar i
œ œ
œ
zel
miş
œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ
saz
œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ∃ −−
kes
ta
ne
a
ma
s ya
ta
da
ne ta
bir ta
ne
ne
çaydanlıkta çayım var / utanacak neyim var
amasyanın içinde /arslan gibi yarim var
nakarat
ağaçlarda kestane / kestane tane tane
benim sevdiğim güzel amasyada bir tane
Fine
Download

20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı resmi gazetede yayınlanan hastane