Farklı
bir tat
Farklı
bir kültür...
Rize T ic a re t Borsası
w w w .rtb .o rg .tr
T u r k is h T e a &
D iif s z a n i F la v o u r D iiis z s n t C u ltu ıe ...!
Serüveni
arihi MÖ. 2.700 yıllara dayanan çayın bazı
kaynaklarda ilk olarak Hindistan'da ortaya
çıktığı yazılsa da anavatanı olarak Çin
kabul edilir. Çinli Budist rahiplerin uykuya karşı
koymak için içtikleri çay önce Japonya'ya oradan
da 17.yüzyılda Avrupa'ya gelmiş ve buradan tüm
dünyaya hızla yayılmıştır.
"Ç ay.
T
nice efsanelere
Dünyada Çay Üretimi
konu olmuş geçmişiyle,
Dünyadaki çay tarımı yapılan alanlarının %87,8'i
Asya, %9,8'u Afrika, geri kalan %2,4'lük kısmı
ise Güney Amerika, Okyanusya ve Avrupa
kıtalarında bulunmaktadır. Ülkemizdeki çay
tarım alanları yaklaşık 76 bin hektar olup çaylık
alanı bakımından %2,8 ile dünya sıralamasında
7'ncidir. Dünyada başlıca çay üreticisi ülkeler
sırasıyla Hindistan, Çin, Kenya, Sri Lanka,
Türkiye ve Vietnam'dır. Ülkemizin çay tarım
alanında 7'inci iken çay üretiminde 5'inci
olmasının sebebi birim alanından alman ürün
bakımından dünya 1'incisi olmasıdır. 2010 yılı
itibari ile 4,5 milyon tona ulaşan dünya çay
üretiminin yaklaşık %60'lık kısmı üretici
ülkelerde içilirken geri kalan %40'lık kısım ise
ihraç edilir.
diyar diyar
RTB/01
gezerek günümüze kadar
ulaşan büyülü bir iç e c e k ..."
Dünyada Çay Tüketimi
Eskiden yapraklan kaynatılarak içilen çay, daha sonraki
yıllarda yapraklan kurutulup demleme usulü içilmeye
başlanmış ve değişik imalat yöntemleri kullanılarak
günümüze kadar gelmiştir. 21 Mayıs 201 l'de Brezilya'da
düzenlenen "Global İçecek Tüketiminin Pazar Stratejile­
ri" konulu sempozyumda sunulan Euromonitor 2010
verilerine göre, aralarında suyunda bulunduğu toplam 13
içecek kategorisi içerisinde %29'luk bir oranla çay, artık
sudan sonra en çok içilen içecek değil, sudan daha çok
içilen bir içecektir.
R T B /0 2
■■
Ülkemizde
Ç f l y Üretim i
%-lkemizde çay tarımı, 204.000 üretici
I tarafından, 767.000 dekar sahada küçük
w aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır.
Çay tarımı ve ticareti Doğu Karadeniz Bölgesi
ekonomisinde çok önemli bir yer tutmakta,
dengeli gelir dağılımı sağlamakta, istihdam yara­
tarak bölgesel göçün azalmasmda rol oynamakta­
dır. Ülke ekonomisine ise 300 milyon dolarlık
kaynak yaratmakta, 1 milyon insanın ise geçim
kaynağını teşkil etmektedir.
Doğu Karadeniz'de çay, Rize, Trabzon, Artvin,
Giresun ve Ordu illerinde yetiştirilmektedir. Çay­
lık alanlarımız toplamı 76 bin hektar olup bu
çaylık alanların %65,61'si Rize'de, %20,46'sı
Trabzon'da, %11,3'u Artvin, 2,61'si Giresun ve
%0,02'si Ordu illerinde bulunmaktadır. Ülkemize
çayın geç gelmiş olması nedeni ile dünyadaki en
genç çay bahçeleri bizim çay bahçelerimizdir.
Ülkemizde Üretimi Yapılan Çay Çeşitleri
Siyah Çay
Türk insanının damak tadına daha çok hitap eden
siyah çayın kendisine has görünüşü, rengi ve
kokusu bulunmaktadır. Türkiye çay üretiminin
%99'unu siyah çay oluşturmaktadır.
RTB/03
"B iz Karadenizliler,
güne çay içmeden
başlayamayan,
7 2 milyonluk Türkiye'nin
milli içeceği çayı tüm
sevgimizle üretip s unu yo ru z..."
Siyah çayın üretiminde; soldurma, kıvırma, oksidasyon, kurutma ve tasnif olmak üzere beş üretim
aşaması bulunmaktadır. Kimyasal ilaç ve katkı
maddesi kullanılmadan yapılan üretim aşamaların­
dan sonra laboratuvarlarda çayın kalite kontrolü
yapılmaktadır.
Yeşil Çay: Yeşil çay, çay bitkisinin genç sürgün­
lerinden üretilen, okside olmamış bir çay çeşididir.
Yeşil çay üretiminde kullanılan yaş çay, tepe
tomurcuğu ve onu takip eden iki yaprak esasına
göre elle toplanır. Toplanan yapraklar hiç vakit
geçirmeden imalata alıp, üretime geçilir. Ülkemiz­
de yeşil çay üretimi siyah çaya oranla azdır. Yeşil
çayın insan sağlığına faydalarının bilinmeye başla­
masıyla yeşil çaya talep artmıştır.
Beyaz Çay: Çay bitkisinin uygun tomurcuk ve
yapraklarından üretilen farklı oksidasyon seviyele­
rine sahip olan siyah ve yeşil çaydan sonra beyaz
çay en düşük miktardaki üretimi temsil eder. To­
murcuklar, beyaz çaya açık gri renk veren gümüş
rengi tüylerle kaplıdır. Beyaz çay demi açık san
renklidir ve yeşil çaya özgü çimensi aromanın
dışmda hafif tatlı bir aroması vardır.
RTB/D4
ooooaüDDoasHHSSn
oaaoouacGanGDoaü
g g ısssssigisis ananDnaDonannDDg
BBgBSSSBBiBSaa
□d
ss
s
□□□» m m m
SSSB]
Dünyanın
BoğaiÇayı
ürk çayım dünya çay sektöründen ayıran
en önemli özellik iklimden kaynaklan­
maktadır. Çin, Hindistan, Sri Lanka gibi
Asya ülkelerinde çaym üretim bölgeleri kar yağışı
"Türk çayı hiçbir şekilde
almamakta, yıl boyu çay üretimi yapılmaktadır.
Pestisid ve inteksidler
Türkiye'de ise çay üretim bölgeleri kar almakta,
içermediği gibi,
kış döneminde ısı eksi seviyeye düşmektedir.
herhangi hir
Isının eksi seviye düşmesi, çay bahçelerinin üze­
rine kar yağması Türk çayına çok önemli bir
kimyasal katkı da
özellik kazandırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı
içerm ez..."
bizim çay bahçelerimizde zararlı böcekler, para­
zitler, zararlılar yaşamamaktadır.
T
RTB/05
Türk
bayKültürü
ay Türklerin gündelik hayatına geç girmesi­
ne karşın çok kısa sürede geleneksel ve
kültürel bir içecek haline gelmiştir. Çay kül­
türü, Türkler için müşterek yaşamın ve misafirper­
verliğin sembolik bir uzantısı olarak birçok etnografik ve düşünsel zenginlik yaratmıştır.
Ç
Türk kültüründe çay, ufak yöresel farklılıklar olsa
da genel olarak; tercihen porselen demlikte demle­
nen, ince belli bardaklarla içilen kültürel bir içe­
cektir.
Ülkemizde her 100 kişiden 96'sı her gün çay iç­
mektedir. Günde yaklaşık 245.000.000 bardak çay
tüketilmektedir. Çayın %65'ini evde, %13'ünü iş
yerinde, % 11'ini misafirlikte, %5'ini kafede, %4'
ünü kahvelerde ve %2'sini okullarda tüketmekte­
dir.
RTB/06
Bir Yudum O 51||
Sevginin y C l y
Sunulmasıdır...
İslampaşa Mah. Menderes Bul. No: 522 R İZE/TU R K EY
Tel: + 9 0 4 6 4 2 1 7 4 3 1 3 Fax: + 9 0 464 2 1 7 39 94
w w w .rtb.ora.tr e-mail: bilgi@ rtb.ora.tr
Download

arka kapak - Rize Ticaret Borsası