T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
17/11/2014
Toplantı No
2014/18
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/11/2014 Pazartesi günü saat 10:00’da Rektör Prof.Dr.
Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır
olduğu görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doçentlik jüri
üyeliğinden
çekilme isteği hk.
1-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Fazıl ÖZEN’in, Nisan 2014 döneminde doçentlik sözlü
sınavı için Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilmiş
bulunduğu jüri üyeliğinden, adayın uzmanlık konusu ile kendisinin
uzmanlık alanının farklı olmasından dolayı söz konusu görevinden
çekilme isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doçentlik jüri
üyeliğinden
çekilme isteği hk.
2-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 4/11/2014 tarihli
ve 63432 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zafer DÜLGER’in,
Nisan 2014 döneminde doçentlik sözlü sınavı için Üniversitelerarası
Kurul tarafından görevlendirilmiş bulunduğu jüri üyeliğinden, adayın
uzmanlık konusu ile kendisinin uzmanlık alanının farklı olmasından
dolayı söz konusu görevinden çekilme isteğinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Doçentlik jüri
üyeliğinden
çekilme isteği hk.
Prof.Dr. Zafer
BİNGÜL’ün
görevl.hk.
3-
4-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Haluk KONAK’ın, Nisan 2014 döneminde
doçentlik sözlü sınavı için Üniversitelerarası Kurul tarafından
görevlendirilmiş bulunduğu jüri üyeliğinden, adayın uzmanlık konusu
ile kendisinin uzmanlık alanının farklı olmasından dolayı söz konusu
görevinden çekilme isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24/10/2014 tarihli
ve 61691 sayılı yazısında belirtilen 22/10/2014 tarihli ve 2014/37 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 32 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zafer
BİNGÜL’ün, KOÜ Teknopark’da faaliyet gösteren MDS Motor
Tasarımı Teknolojileri ve Yazılım Çözümleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nde Tübitak Teydeb “Yerli Robotik Saç Katlama
-2-
17/11/2014
2014/18
İşlemi Prototip Tasarımı ve İmalatı ve Oto Lastik Kalıpları
Temizleme Robotu Tasarımı ve İmalatı” başlıklı AR-GE projelerinde
çalışmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca
1/1/2015 tarihinden başlayarak 1/1/2016 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre
ile mesai saatleri dışında (Cumartesi, Pazar günleri 08:00-17:00
saatleri arasında) görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Prof.Dr. Cüneyt
5OYSU ile Yrd.Doç.Dr.
Metin AYDIN’ın
görevl.hk.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 7/11/2014 tarihli
ve 64518 sayılı yazısında belirtilen 5/11/2014 tarihli ve 2014/39 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 36 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.
Cüneyt OYSU ile Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN’ın, KOÜ Teknopark’da
faaliyet gösteren MDS Motor Tasarımı Teknolojileri ve Yazılım
Çözümleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde Tübitak Teydeb
“Düşük Gerilim-Yüksek Akımlı Gen-Set Uygulamaları İçin Çok Fazlı
Sürekli Mıknatıslı AC Senkron Generatör Tasarımı, Üretimi ve
Doğrulaması” başlıklı AR-GE projesinde çalışmak üzere, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca 16/11/2014 tarihinden
başlayarak 16/11/2015 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri
dışında haftada bir gün (Cumartesi) görevlendirilmelerinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Zafer
BİNGÜL’ün
görevl. hk.
6-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 13/11/2014
tarihli ve 65669 sayılı yazısında belirtilen 12/11/2014 tarihli ve
2014/40 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültemiz Mekatronik
Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zafer BİNGÜL’ün,
Masuta Robot A.Ş. firmasının KOSGEB AR-GE Innovasyon ve
Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile yürüteceği “Dinamik
Hareket Algoritmasına Sahip Delta Robot Geliştirilmesi” isimli
projede teknik danışmanlık yapmak üzere, 1/12/2014 – 15/7/2015
tarihleri arasında haftada 2 gün (Cumartesi, Pazar günleri) 2547 sayılı
Yükseköğretim
Kanunu’nun
37
nci
maddesi
uyarınca
görevlendirilmesinin, danışmanlık ücretinin KOÜ Döner Sermaye
İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi,
13221632/5001 (Şube Kodu-554, Banka Kodu-010, TR61 0001 0005
5413 2216 3250 01) nolu hesabına yatırılması koşulu ile kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
-3-
Yrd.Doç.Dr.
7Mehlika ŞENGÜL’ün
görevl.hk.
17/11/2014
2014/18
Üniversitemiz Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
31/10/2014 tarihli ve 62552 sayılı yazısında belirtilen 27/10/2014
tarihli ve 2014/21 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 2 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Mehlika ŞENGÜL’ün, KOÜ Teknopark’da bulunan GENETİK Güç,
Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd.
Şti.’nde AR-GE projelerinde çalışmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca mesai saatleri dışında görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Nadide
SEYHUN’un
görevl.
8-
Üniversitemiz Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
27/10/2014 tarihli ve 62052 sayılı yazısında belirtilen 24/10/2014 tarihli
ve 2014/23 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığınca yürütülmekte olan 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası
Araştırma Burs Programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde
bulunan “University of California” Davis’te doktora sonrası araştırma
yapmak üzere 12 aylık burs kazanan Üniversitemiz Gıda ve Tarım
Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Nadide SEYHUN’un, 15 Ocak 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile
“Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 2/b maddesi uyarınca yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Aytaç
ÇINAR’ın
görevl.hk.
9-
Üniversitemiz İzmit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18/9/2014
tarihli ve 53036 sayılı yazısında belirtilen 10/9/2014 tarihli ve
2014/30 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İzmit Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Aytaç ÇINAR’ın, KOÜ Teknopark’da faaliyet gösteren
Genetek Güç, Enerji ve Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve
Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nde uzmanlık alanında çalışma
yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca 1
Ekim 2014 tarihinden başlayarak 1 Ekim 2015 tarihine kadar 1 (bir)
yıl süre ile mesai saatleri dışında görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
-4Yrd.Doç.Dr.
10Gürler AKPINAR
ile Yrd.Doç.Dr. Aylin
KANLI’nın
görevl.hk.
Arş.Gör.Dr. Bora
GÜMÜŞLÜ’nün
görevl. hk.
11-
17/11/2014
2014/18
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nin
12/11/2014 tarihli ve 65382 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Merkez laboratuvarında görev yapan Yrd.Doç.Dr. Gürler
AKPINAR ile Yrd.Doç.Dr. Aylin KANLI’nın, 20/11/2014 –
21/11/2014 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan I. Ulusal
Proteomik Kongresi’nde poster bildirisi sunmak üzere, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca yol ücreti ve kayıt ücretlerinin
Üniversitemiz BAP Birimi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
–A4 Proje bütçesinden karşılanarak görevlendirilmelerinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Üniversitemiz Tıp Dekanlığı’nın 4/11/2014 tarihli ve 63193 sayılı
yazısında belirtilen 3/11/2014 tarihli ve 2014/35 nolu Fakülte
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümüne bağlı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr. Bora GÜMÜŞLÜ’nün, Almanya “Klinikum Stuttgart
Klinik für Unfallchireurgie and Orthopadie” departmanında gözlemci
olarak 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca 1/12/2014 –
1/6/2015 tarihleri arasında yolluksuz-gündeliksiz, maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Arş.Gör. Sümeyra
ERYİĞİT’in
görevl. hk.
12-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 23/10/2014 tarihli ve
61385 sayılı yazısında belirtilen 22/10/2014 tarihli ve 2014/21 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından
Arş.Gör. Sümeyra ERYİĞİTin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
(ÖYP) kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde 2547 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet DAL’ın
görevl. hk.
13-
Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
3/11/2014 tarihli ve 62726 sayılı yazısında belirtilen 28/10/2014
tarihli ve 2014/24 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 1 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet
DAL’ın, İstanbul Ulaşım A.Ş.’de “Raylı Sistemler İçin Rejeneratif
Enerji Geri Kazanım Sistemi Tasarımı ve Prototip Evirici Üretimi”
(REGeKaS) adlı 2 nci projede çalışmak üzere, 4691 sayılı Teknoloji
-5-
17/11/2014
2014/18
Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca, 1 Ekim 2014 – 1 Eylül 2015
tarihleri
arasında
haftada
1
gün
(Çarşamba
günleri)
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Arş.Gör. Yasemin 14ESEN’in görevl. hk.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 31/10/2014 tarihli ve 160103
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 17/7/2014
tarihli ve 2014/12 nolu toplantısında alınan 17 sıra sayılı karar ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca 21
Mayıs 2014 – 21 Kasım 2014 tarihleri arasında 6 ay süre ile
görevlendirilen Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Öğretim Elemanı Arş.Gör. Yasemin ESEN’in, görevlendirme
süresinin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Öğr.Gör. Pelin
KÜMBET’in
görevl. hk.
15-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 24/10/2014
tarihli ve 61466 sayılı yazısında belirtilen 15/10/2014 tarihli ve
2014/22 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 17/7/2014
tarihli ve 2014/12 nolu toplantısında alınan 15 sıra sayılı karar ile
TUBİTAK “2214-A Yurtdışı Araştırma Bursu Programı” ile Amerika
Birleşik Devletleri’nde University of California’da doktora tez
çalışmasını yürütmek üzere 15/5/2014 tarihinden itibaren 3 ay süre ile
görevlendirilen Fen-Edebiyat Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü Öğr.Gör. Pelin KÜMBET’in, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca görevlendirme süresinin, aynı koşullarda
15/11/2014 – 15/2/2015 tarihleri arasında 3 ay süre ile uzatılmasına
oybirliği ile karar verildi.
Okt. Yasemin
GÜRSU’nun
görev süresinin
uzatılması hk.
16-
Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı’nın 12/11/2014 tarihli ve
65209 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı
okutman kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi
uyarınca Devlet Konservatuvarı’nda Tam Zamanlı Kurum Müdürü
olarak görev yapmakta olan Okutman Yasemin GÜRSU’nun,
1/10/2014 tarihinde dolacak olan görev süresinin anılan tarihten
itibaren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 31 inci maddesi
uyarınca 1/10/2015 tarihine kadar yeniden uzatılmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
-617-
Yabancı uyruklu
öğretim elemanı
Chikara
SHİOJİMA’nın
görev süresi hk.
17/11/2014
2014/18
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün 11/11/2014
tarihli ve 65076 sayılı yazısında belirtilen 10/11/2014 tarihli ve
2014/14 nolu Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı
karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı
Müdürlüğünde sözleşmeli olarak görev yapan aşağıda ismi
belirtilen yabancı uyruklu öğretim elemanın, 2547 sayılı Kanun’un
34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi uyarınca
yıllık brüt ücretinin, karşısında belirtilen miktar kadar tespit
edilerek görev süresinin, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 1
yıl süre ile uzatılmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Birimi
Bölümü
Adı Soyadı
Devlet Konsev.
Müzik
Chikara SHİOJİMA
2015 yılı aylık brüt
ücreti
2.800.00 TL.
Üniv. miz Araş. ve 18Uygul. Hast. Dön. Ser.
İşlt. Müd.’lüğü
2015 Mali
Yılı Analitik
Bütçesi hk.
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 23/10/2014
tarihli ve 61273 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
19-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 13/11/2014 tarihli ve
65455 sayılı yazısında belirtilen 12/11/2014 tarihli ve 2014/23 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar
okundu.
Teknoloji Fak.
2015 Mali
Yılı Tahmili
Bütçesi hk.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı
Analitik Bütçesinin, Müdürlükten geldiği şekliyle kabulüne oybirliği
ile karar verildi.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi 2015 Mali
Yılı Tahmili Bütçesinin, Fakülteden geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Kartepe Turizm MYO 202014-2015 eğt.-öğrt.
güz yarıyılı II. Öğretim
ek ders ücret katsayısı hk.
Üniversitemiz
Kartepe
Turizm
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 10/11/2014 tarihli ve 64610 sayılı yazısında
belirtilen 1/10/2014 tarihli ve 2014/21 nolu Yüksekokul Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kartepe Turizm Meslek
Yüksekokulunda 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren 2014-2015
Güz Yarıyılında akademik ve idari personelin ikinci öğretim ek
ders ücretlerinde kullanılan çarpan oranının 2.60 olmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
-7-
Gazanfer Bilge MYO 212014-2015 eğt.-öğrt.
güz yarıyılı II. Öğretim
ek ders ücret katsayısı hk.
17/11/2014
2014/18
Üniversitemiz
Gazanfer
Bilge
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 21/10/2014 tarihli ve 60590 sayılı yazısında
belirtilen 21/10/2014 tarihli ve 2014/26 nolu Yüksekokul Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 14 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gazanfer Bilge Meslek
Yüksekokulunda 2014-2015 Güz Yarıyılında uygulanacak ikinci
öğretim ek ders ücret katsayının 3,2 olmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Yabancı Diller YO
222014-2015 eğt.-öğrt.
yılı II. Öğretim
ek ders ücret katsayısı hk.
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
30/10/2014 tarihli ve 62344 sayılı yazısında belirtilen 28/10/2014
tarihli ve 2014/8 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 1 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
Üniversitemiz
Yabancı
Diller
Yüksekokulu 2014-2015 Mali Yılı içerisinde uygulanacak ikinci
öğretim ek ders ücret katsayının 3,2 olarak revize edilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
23-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 17/11/2014
tarihli yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Cemkut
BADEM’in, hazırlamış olduğu “Üniversitelerde Tam Maliyetleme
(Full Costing)” adlı kitabın, yazarın kendi imkanlarıyla, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi ve
“Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 459 yayın no’su ile
250 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
24-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 17/11/2014
tarihli yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü
Öğretim
Üyesi
Yrd.Doç.Dr.
Gürsoy
DEĞİRMENCİOĞLU’nun, hazırlamış olduğu “Yöntem ve Örneklerle
Araştırmacı Gazetecilik” adlı kitabın, yazarın kendi imkanlarıyla,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi
ve “Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 460 yayın no’su ile
300 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Duygu
KUYUMCU hk.
25-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 4/11/2014 tarihli ve
20351 sayılı yazısı okundu.
-8-
17/11/2014
2014/18
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
10/7/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 120208
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Duygu
KUYUMCU’nun diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Kürşat
KOÇAK hk.
26-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20/10/2014 tarihli
ve 19162 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
18/1/2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 98802 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Kürşat
KOÇAK’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Uğur
KIZILDERE hk.
27-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/10/2014 tarihli
ve 19302 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
1/6/2000 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 8606 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Uğur
KIZILDERE’nin diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Murat
ÖZDAĞ hk.
28-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27/10/2014 tarihli
ve 19776 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
16/9/1997 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 1740 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Murat ÖZDAĞ’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Asuman
ÇALDIRAN hk.
29-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 4/11/2014 tarihli ve
20352 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gebze Meslek Yüksekokulu
7/7/2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 79591 nolu
-9-
17/11/2014
2014/18
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Asuman
ÇALDIRAN’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Cezmi
TABAY hk.
30-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23/10/2014 tarihli
ve 19544 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gölcük Meslek Yüksekokulu
14/7/2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 49507 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Cezmi TABAY’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Neşe
KILIÇ hk.
31-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24/10/2014 tarihli
ve 19627 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol
Meslek Yüksekokulu 1/8/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 43386 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Neşe KILIÇ’ın diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri,
Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin
6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Tuğba
ŞAHİN hk.
32-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27/10/2014 tarihli
ve 19852 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Derbent Meslek Yüksekokulu
22/2/2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 98835 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Tuğba ŞAHİN’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Gülşen
AYDIN hk.
33-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 4/11/2014 tarihli ve
20353 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstütüsü
29/7/2003 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 24070 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Gülşen AYDIN’ın
-10-
17/11/2014
2014/18
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Sezen Nur
BERBER hk.
34-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 10/11/2014 tarihli
ve 20918 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
4/7/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 55147 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Sezen Nur
BERBER’in diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Selda
YÜKSEL hk.
35-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 4/11/2014 tarihli ve
20349 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
7/7/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 89822 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Selda YÜKSEL’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Özlem
Deniz TÜZÜN hk.
36-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 3/11/2014 tarihli ve
20178 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
12/3/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 64206 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Özlem Deniz
TÜZÜN’ün diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Üniv.miz
Teknopark
bünyesinde
şirket kurma
izni verilmesi hk.
37-
Üniversitemiz Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 17/11/2014 tarihli ve 66236 sayılı yazısında belirtilen
17/11/2014 tarihli ve 2014/36 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği 16 ncı maddesi gereğince, Üniversitemiz Ali Rıza
-11-
17/11/2014
2014/18
Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Hakan PEKEY’e,
Üniversitemiz Teknopark A.Ş. bünyesinde şirket kurma izni
verilmesine, şirket kurulduktan sonra görevlendirilme hususunda ilgili
Yüksekokul tarafından Üniversite Yönetim Kurulu’na öneride
bulunulması gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
Üniv.miz
Teknopark
bünyesinde
şirket kurma
izni verilmesi hk.
38-
Üniversitemiz Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 17/11/2014 tarihli ve 66235 sayılı yazısında belirtilen
17/11/2014 tarihli ve 2014/36 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği 16 ncı maddesi gereğince, Üniversitemiz Ali Rıza
Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Erhan
GENGEÇ’e, Üniversitemiz Teknopark A.Ş. bünyesinde şirket kurma
izni verilmesine, şirket kurulduktan sonra görevlendirilme hususunda
ilgili Yüksekokul tarafından Üniversite Yönetim Kurulu’na öneride
bulunulması gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI
İKT.İD.BİL.FAK.DEKAN V.
Prof. Dr. Şükrü HATUN
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
-12-
17/11/2014
2014/18
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
MÜH. FAK.DEKANI
Prof.Dr. Füsun ALVER
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Pelin GÜVEN
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Sema GÖKTAŞ
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
ÜYE
Kemal MUTLU (Genel Sek.)
RAPORTÖR
Download

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI