T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
26/6/2014
Toplantı No
2014/10
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 26/6/2014 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doç.Dr. Nevcihan
DURU’nun
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
1-
Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik Elektronik
Bakım Bölümü, Uçak Elektrik Elektronik Bakım Anabilim Dalında
boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Profesörlük
kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Nevcihan DURU’ın başvurduğuna,
8/5//2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Nevcihan DURU’nun
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (9/9) olumlu oy aldığı
görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen Profesörlük
kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Kenan
BEK’in
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
2-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe
ilan edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Kenan BEK’in başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Kenan BEK’in
-2-
26/6/2014
2014/10
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (9/9) olumlu oy aldığı
görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen Profesörlük
kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Ali Cem
BUDAK’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
3-
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Prof.Dr. Ali Cem BUDAK’ın başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 24 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda, Prof.Dr. Ali CEM BUDAK’ın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (9/9) olumlu oy aldığı
görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen Profesörlük
kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Esma Buluş
KIRIKKAYA’nın
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
4-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Bölümü Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA’nın başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Esma Buluş
KIRIKKAYA’nın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(9/9) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Vedat
CENGİZ’in
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
5- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
-3-
26/6/2014
2014/10
Doç.Dr. Vedat CENGİZ’in başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Vedat CENGİZ’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (9/9) olumlu oy aldığı
görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Burcu
GÜLER’in
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
6- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Burcu GÜLER’in başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Burcu GÜLER’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (9/9) olumlu oy aldığı
görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Jüri oluşturulması hk.
7-
23 Haziran 2014 tarihli Sözcü Gazetesi’nde ilan edilen
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde ihtiyaç duyulan Profesörlük ve
Doçentlik kadrolarına başvuran adayların sınav jürilerinin
oluşturulması konusunda Rektör’e yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Prof.Dr. Arif
DEMİR’in
görevl. hk.
8-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 12/6/2014
tarihli ve 33389 sayılı yazısında belirtilen 11/6/2014 tarihli ve
2014/12 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra
-4-
26/6/2014
2014/10
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Fen-Edebiyat Fakültemiz Fizik Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Arif DEMİR’in, 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca, 15/9/201414/9/2015 tarihleri arasında tam zamanlı ve maaşlı izinli olarak
Üniversitemiz Teknopark’ında görevlendirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Yrd.Doç.Dr.Erdem
KARAKULAK’ın
görevl. hk.
9-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24/6/2014 tarihli
ve 36012 sayılı yazısında belirtilen 18/6/2014 tarihli ve 2014/24 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 17 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültemiz Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Erdem
KARAKULAK’ın, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Desteği
kapsamında Almanya’da bulunan “Helmholtz-Zentrum Gessthacht
Araştırma Merkezi” nde Doktora Sonrası araştırma yapmak üzere
1 Eylül 2014-01 Eylül 2015 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesi kapsamındaki
“Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik”in 2/b maddesi uyarınca yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Doç.Dr. Emel
10TABAN’ın IIW
Kongresine katılımı hk.
Üniversitemiz Kaynak Teknolojisi Araştırma Eğitim ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü’nün 24/6/2014 tarihli ve 36261 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Kaynak Teknolojisi Araştırma Eğitim
ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emel
TABAN’ın, 12-20 Temmuz 2014 tarihleri arasında Güney Kore’de
gerçekleştirilecek olan IIW Genel Kurul ve Konferansında II, IV ve
IX nolu komisyonlarda Ülkemizi temsil etmek, komisyonlarda
Ülkemiz adına oy kullanabilmek ve iki adet bildiri sunarak
katılabilmesi için, konferans katılım kayıt ücreti ve yol ücretinin,
KOÜ Sürekli Eğitim Merkezince karşılayarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.Hatice
GÜÇLÜ NERGİZ’in
görevl. hk.
11-
Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 20/6/2014 tarihli ve 35514 sayılı yazısında belirtilen
18/6/2014 tarihli ve 2014/17 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu
-5-
26/6/2014
2014/10
toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulumuz Konaklama İşletmeciliği Bölümünde görev yapan
Yrd.Doç.Dr. Hatice GÜÇLÜ NERGİZ’in, 2547 sayılı Kanun’un 40/b
maddesi uyarınca 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesinde 1 (bir) yıl süre ile
görevlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.M.
Rauf KESİCİ’nin
görevl. hk.
12-
Üniversitemiz Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
23/6/2014 tarihli ve 35709 sayılı yazısında belirtilen 23/6/2014 tarihli
ve 2014/10 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Rauf KESİCİ’nin, Londra Regent’s Üniversitesinde
“Londra’da Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasalarındaki
Konumlarının Belirleyicileri” başlıklı araştırma projesi için misafir
öğretim üyesi olarak, 01 Eylül 2014-01 Eylül 2015 tarihleri arasında
bir yıl süre ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 39 uncu maddesi
kapsamında TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma
Burs Programından yararlanarak yolluksuz-gündeliksiz maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.Tuncay
BİLECEN’in
görevl. hk.
13-
Üniversitemiz Kandıra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
20/6/2014 tarihli ve 35494 sayılı yazısında belirtilen 19/6/2014 tarihli
ve 2014/8 nolu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 2 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Kandıra Meslek Yüksekokulumuz Pazarlama
ve Dış Ticaret Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Tuncay
BİLECEN’in, “Londra Regent’s Üniversitesinde “Londra’da Yaşayan
Türkiyeli Göçmenler Arasında Siyasal Katılım ve Siyasal İlgi”
başlıklı araştırma projesi için misafir öğretim üyesi olarak,
01 Eylül 2014 - 01 Eylül 2015 tarihleri arasında bir yıl süre ile, 2547
sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.Taner
AKAN’ın
görevl. hk.
14-
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün
1400124331sayılı yazısı okundu.
16/6/2014
tarihli
ve
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Taner AKAN’ın, 2547
sayılı Kanun’un 40/b maddesi uyarınca 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında 1 (bir) yıl süreyle Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinde görevlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile
-6-
26/6/2014
2014/10
karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.Şengül
AYDINGÜN’üm
görevl. hk.
15-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 17/6/2014
tarihli ve 34440 sayılı yazısında belirtilen 11/6/2014 tarihli ve
2014/12 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Şengül AYDINGÜN’ün, Bakanlar Kurulu
Kararıyla Üniversitemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına
başkanlığını yürütmekte olduğu İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası
Bathonea kazılarını yürütmek üzere 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca, 01 Temmuz -15 Eylül 2014 tarihleri arasında
yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kocaeli Sağlık YO. 16Öğr.Gör. Elvan
ATAMTÜRK ile
Arş.Gör. Ezgi YAMAN’ın
görevl. hk.
Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
19/6/2014 tarihli ve 35163 sayılı yazısında belirtilen 12/5/2014 tarihli
ve 2014/15 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Kocaeli Sağlık Yüksekokulumuz Sosyal
Hizmet Bölüm Başkanlığınca yürütülmekte olan AB 7. Çerçeve
Programları İşbirliği Programı “Civil Engagement in Social Work:
Developing Global Models” başlıklı proje kapsamında, 10 Temmuz
2014-09 Ağustos 2014 tarihleri arasında Stallenbosch Üniversitesi
(Cape Town-Güney Afrika)’ da düzenlenen “Sivil Toplumun Sosyal
Hizmetlere Katılımı” konusunda yapılacak çalışmalara ilgili bölüm
öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Elvan ATAMTÜRK ile Arş.Gör.
Ezgi YAMAN’ın katılmalarının uygun olduğuna ve T.C. Ziraat
Bankası Kocaeli Şubesi’nde tanımlı olan 36676418-5033 no’lu
(IBAN: TR50 0001 0001 6336 6764 1850 33) hesaptan toplam 4200
Euro’nun Elvan ATAMTÜRK ile Arş.Gör. Ezgi YAMAN’a
aktarılabilmesi için projenin harcama yetkilisi Doç.Dr. Hakan
ACAR’a ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Arş.Gör Murat
ÇOŞKUNER’in
görevl. hk.
17-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
17/6/2014 tarihli ve 34503 sayılı yazısında belirtilen 11/6/2014 tarihli
ve 2014/14 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 9 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. Murat
ÇOŞKUNER’in, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığı’nca yürütmekte olan 2214/B Yurt Dışı Müşterek Doktora
Burs Programı kapsamında Fransa Strasbourg Üniversitesinde
gerçekleştirmek üzere “Alevi Kimliğinin Siyasal Kurgulanışı: Alevi
-7-
26/6/2014
2014/10
Örgütlerinin Kurucu Bir Dışsallık Vasıtasıyla Yeniden Ürettikleri
Alevi Kimlik Kurguları” adlı doktora tezi ile burs almaya hak
kazandığı anlaşıldığından, 01 Eylül 2014 -31 Ağustos 2015 tarihleri
arasında, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca, yolluksuzyevmiyesiz maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Arş.Gör. Özlem
YILDIZ’ın görevl.hk.
18- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24/6/2014 tarihli
ve 36251 sayılı yazısında belirtilen 11/6/2014 tarihli ve 2014/23 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 14 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği
Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Özlem YILDIZ’ın
Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesinde Bilimsel Çalışmalar
yapmak üzere, 01 Ağustos-01 Kasım 2014 tarihlerinde, 2547 sayılı
Yükseköğretim
Kanunu’nun
Yurtiçinde
ve
Dışında
Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik’in 2/a
maddesi
uyarınca
yolluksuz-gündeliksiz,
maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği karar verildi.
Arş.Gör.Dr.
Devrim KAYA’nın
görevl. hk.
19-
Arş.Gör. Dr.
20Abdülhakim
KARAKAYA’nın
Ders Notu Basımı hk.
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 25/7/2013 tarihli ve 2013/10 nolu
toplantısında alınan 18 sıra sayılı karar ile ABD’de bulunan Tennesse
Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Frank E.
LÖFFLER ile Doktora Sonrası (Postdoktora) araştırma yapmak üzere
ABD’nin Tennesse Üniversitesinde, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca 15 Ekim 2013-15 Ekim 2014 tarihleri arasında
yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli
olarak
görevlendirilen
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Elemanı Arş.Gör.Dr. Devrim KAYA’nın, çalışmalarının
sürmesi nedeniyle görevlendirme süresinin 15 Ekim 2014 tarihinden
başlayarak son kez 6 ay süre ile maaşsız-izinli olarak görevlendirilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 20/6/2014
tarihli ve 35301 sayılı yazısında belirtilen 18/6/2014 tarihli ve
2014/12 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknik Eğitim
Fakültesi
Elektrik Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. Abdulhakim
KARAKAYA’nın hazırlamış olduğu “Elektrik Makineleri Sarım
Tekniği” “adlı kitabın, yazarın kendi imkanlarıyla, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi ve
“Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 455 yayın no’su ile
-8-
26/6/2014
2014/10
1000 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Eğitim Fak.
21Pedegojik Formasyon
Sertifika Programı hk.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 20/6/2014 tarihli ve
35597 sayılı yazısında belirtilen 20/6/2014 tarihli ve 2014/13 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Eğitim Fakültemiz 2013-2014 eğitim-öğretim
yılı yaz döneminde mezunlar için açılacak olan Pedagojik Formasyon
Sertifika Programına kaydolacak öğrencilerden alınacak ücretin,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Pedagojik Formasyon
Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 11 inci maddesi
uyarınca, I. Dönem 1.025.00, II. Dönem 1.025.00 olmak üzere
toplam 2.050.00 Türk Lirası olarak belirlenmesine ve programda
verilecek derslerin Fakülteden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
Öğreci Mehmet
Sena ARSLAN hk.
22-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinin 9/6/2014 tarihli ve 32381 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü 100219020 nolu öğrencisi Mehmet Sena
ARSLAN’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu itiraz
gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine
oybirliği ile karar verildi
Öğrenci Münire
Bahar TAŞIN hk.
23-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24/6/2014 tarihli ve
36108 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
17/6/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 65626 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Münire Bahar
TAŞIN’ın
diplomasını
kaybettiği
anlaşıldığından,
Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Zafer
DEMİRTAŞ hk.
24- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20/6/2014 tarihli ve
10914 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Arslanbey Meslek Yüksekokulu
26/6/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 65171 nolu
-9-
26/6/2014
2014/10
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Zafer
DEMİRTAŞ’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Ersan
AKOBA hk.
25-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 18/6/2014 tarihli ve
10718 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kandıra Meslek Yüksekokulu
1/3/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 112895 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Ersan
AKOBA’nın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Erhan
ERDEM hk.
26-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 18/6/2014 tarihli ve
10717 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Ali Rıza Veziroğlu Meslek
Yüksekokulu 9/10/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun
olarak 71690 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan
Erhan ERDEM’in diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Mesut
GÜL hk.
27- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 18/6/2014 tarihli ve
10716 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Asım Kocabıyık Meslek
Yüksekokulu 9/7/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
127968 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan
Mesut GÜL’ün diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Safiye
ÖZDEMİR hk.
28-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/6/2014 tarihli ve
10659 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
27/6/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 38696 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Safiye
ÖZDEMİR’in diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
-10-
26/6/2014
2014/10
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Jüri oluştu. hk.
29-
Öğrenci Sezer
ÇORMAN hk.
30-
23 Haziran 2014 tarihli Sözcü Gazetesi’nde ilan edilen Üniversitemizin
çeşitli bölümlerinde ihtiyaç duyulan Profesörlük ve Doçentlik
kadrosuna başvuran adayların sınav jürilerinin oluşturulması konusunda
Rektör’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 5/6/2014 tarihli ve
9862 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 11/7/2012
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 118996 nolu diplomayı
almaya hak kazanan ve diplomasını alan Sezer ÇORMAN’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Kadro aktar. hk.
31-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 25/6/2014 tarihli ve 1502
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Elvan
GENÇ hk.
32-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 6/6/2014 tarihli ve
9920 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
1/6/2000 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 11463 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Elvan GENÇ’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Nagihan
ÖZTÜRK hk.
33- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 6/6/2014 tarihli ve
9921 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İhsaniye Meslek Yüksekokulu
15/6/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 114089 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Nagihan
-11-
26/6/2014
2014/10
ÖZTÜRK’ün diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Hanifi
KULAÇ hk.
34-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11/6/2014 tarihli ve
10158 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gebze Meslek Yüksekokulu
13/7/2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 45368 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Hanifi KULAÇ’ın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Arda
ÇAKIR hk.
35-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 6/6/2014 tarihli ve
9955 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 9/2/2007
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 53232 nolu diplomayı
almaya hak kazanan ve diplomasını alan Arda ÇAKIR’ın diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Katılamadı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Katılamadı
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
-12-
26/6/2014
2014/10
Prof. Dr. Şükrü HATUN
TIP FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
MÜH. FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Füsun ALVER
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Pelin GÜVEN
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Özer KANBUROĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
ÜYE
Kemal MUTLU (Genel Sek.)
RAPORTÖR
Download

2014-10 ÜYK - Kocaeli Üniversitesi