T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
24/4/2014
Toplantı No
2014/6
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 24/4/2014 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doç.Dr. Hasan
OCAK’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
1-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü Mekatronik Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe
ilan edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Hasan OCAK’ın başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Hasan OCAK’ın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (11/11) olumlu
oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Maksut
Görkem AKSU’nun
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
2-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen
bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Maksut Görkem AKSU’nun başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Maksut Görkem
AKSU’nun toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (11/11)
-3-
24/4/2014
2014/6
olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan
edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. F. İpek
KOMSUOĞLU
ÇELİKYURT’un
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
3-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen iki adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. F. İpek KOMSUOĞLU ÇELİKYURT’un başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. F. İpek KOMSUOĞLU
ÇELİKYURT’un toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(10/10) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Yusufhan
YAZIR’ın
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
4-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji
ve Embriyoloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Yusufhan YAZIR’ın başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Yusufhan YAZIR’ın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oybirliği ile karar verildi.
-4-
24/4/2014
2014/6
Doç.Dr. Oğuz
MUTLU’nun
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
5-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen iki adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Oğuz MUTLU’nun başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Oğuz MUTLU’nun
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu
oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Nejat
Yıldırım SARI’nın
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
6-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalında boş
bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Nejat Yıldırım SARI’nın başvurduğuna,
27/3/2014 tarihli ve 2014/5 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu
ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Nejat Yıldırım
SARI’nın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/
10) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na
önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Hasret
ÇOMAK’ın
görevl. hk.
7-
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasret ÇOMAK’tan gelen
24/4/2014 tarihli ve 23870 sayılı yazı okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
26-30
Mayıs
2014
tarihleri
arasında
-5-
24/4/2014
2014/6
İspanya’nın
Huelva
Üniversitesi’nden
“Erasmus
Öğrenim
Hareketliliği” çerçevesinde davet alan Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Hasret ÇOMAK’ın, 2547 sayılı Kanun’un
39 uncu maddesi uyarınca yolluk (uçakla gidiş-dönüş), yevmiye
giderlerinin Erasmus bütçesinden karşılanarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doçentlik jüri
üyeliğinden
çekilme isteği hk.
8-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 31/3/2014 tarihli ve
19092 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zahir MURADOĞLU’nun, 27/3/2014
tarihinde Hacettepe Üniversitesinde yapılan doçentlik sınavı için
Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilmiş bulunduğu jüri
üyeliğinden, 17/3/2014 tarihinde yapmış olduğu trafik kazasından
dolayı sağlık problemleri nedeniyle söz konusu görevinden çekilme
isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Mustafa
Baki ÇEKMEN’in
görevl.hk.
9-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 2/4/2014 tarihli ve 19891
sayılı yazısında belirtilen 28/3/2014 tarihli ve 2014/9 nolu Fakülte
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri Bölümüne bağlı Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN’in, İstanbul Anadolu Kuzey
Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesinin bünyesindeki Sağlık Bakanlığından
ruhsatlı “Doku Tiplendirme laboratuarı”nda, 2547 sayılı Kanun’un
39 uncu maddesi uyarınca yolluk ve gündeliğinin Tıp Fakültemizin
38.39.00.01.09.4.1.00.2.03.3.1.01 harcama kaleminden karşılanarak
1 Mayıs 2014 – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında 6 (altı) ay süre ile
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Ramazan
ŞENGÜL’ün
görevl. hk.
10-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 7/
4/2014 tarihli ve 20703 sayılı yazısında belirtilen 2/4/2014 tarihli
ve 2014/9 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 11 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; İngiltere’de bulunan Cardiff Üniversitesi’nde
“Kamu Yönetiminde İnovasyon” konusunda çalışma yapmak üzere
ziyaretçi öğretim üyesi olarak davet edilen Üniversitemiz İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ramazan ŞENGÜL’ün, 2547
sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca Yurtdışına Gönderilecek
Öğretim Üyelerine Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar”
hakkında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 30/6/2010 tarihinde
-6-
24/4/2014
2014/6
almış olduğu 2010.20.3908 sayılı kararında gösterilen ödemelerden
yararlanarak 16 Haziran – 16 Eylül 2014 tarihleri arasında maaşlıizinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Doç.Dr. E. Soner
ÇELİKKOL’un
görevl. hk.
11-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 17/4/2014 tarihli ve
22766 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Yunus
Emre Enstitüsü-Priştine Türk Kültür Merkezi tarafından Priştine
ve Prizren’de düzenlenecek olan “Türk Üniversiteleri Tanıtım
Fuar”na katılmak üzere, Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç.Dr. E. Soner ÇELİKKOL’un, 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca 6-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında ulaşım,
konaklama, iaşe, yevmiye ve harcırah giderlerinin Üniversitemiz
bütçesinin 38.39.00.01/09.9.9.00/2/03.03.03.01 nolu harcama
kaleminden karşılanarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Bahadır KAN’ın
görevl.hk.
12-
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 10/4/2014
tarihli ve 21633 sayılı yazısında belirtilen 4/4/2014 tarihli ve 2014/1
nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız
Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Bahadır KAN’ın, Amerika Birleşik Devletleri, Forsyth Institute’de
araştırma, gözlem ve inceleme yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un
39 uncu maddesi uyarınca “Yurtdışına Gönderilecek Öğretim
Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere
İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde gidiş-dönüş bileti (uçakla
ile), sağlık sigortaları ve yurtdışı maaşının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın öğretim üyelerine verilen destekler bütçesinden
karşılanarak 1 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Salih 13Taner YILDIRIM ile
Yrd.Doç.Dr. Erkan
AKPINAR’ın
görevl. hk.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 10/4/2014 tarihli
ve 21627 sayılı yazısında belirtilen 9/4/2014 tarihli ve 2014/15 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 22 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Salih Taner
YILDIRIM ile Yrd.Doç.Dr. Erkan AKPINAR’ın, ABM Mühendislik
Müşavirlik Limited Şirketi’nde teknik danışmanlık yapmak üzere,
9/4/2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile mesai saatleri dışında
haftada bir gün (Cumartesi), 2547 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi
-7-
24/4/2014
2014/6
uyarınca görevlendirilmelerinin ve danışmanlık ücretlerinin ilgili
mevzuat gereği KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün
Ziraat Bankası Derince Şubesi, 13221632/5001 (Şube Kodu-554,
Banka Kodu-010, TR610001000554132216325001) nolu hesabına
yatırılması koşulu ile uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
14Egemen AVCU’nun
görevl.hk.
Üniversitemiz Ford Otosan İhsaniye Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 10/4/2014 tarihli ve 21565 sayılı yazısında belirtilen
9/4/2014 tarihli ve 2014/2 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Ford Otosan İhsaniye Meslek
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Egemen AVCU’nun,
Üniversitemiz Teknopark bünyesindeki GMT Şirketindeki Ar-Ge
projelerinde çalışmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlayarak 4 (dört) ay süre
ile mesai saatleri dışında hafta sonu (Cumartesi) görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Üniv.miz
Teknopark
bünyesinde
şirket kurma
izni verilmesi hk.
15-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27/3/2014 tarihli
ve 18531 sayılı yazısında belirtilen 26/3/2014 tarihli ve 2014/13
nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 29 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği 16 ncı maddesi gereğince, Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğretim
elemanlarından Arş.Gör. Ersin ÖZÜAĞ’a, Üniversitemiz Teknopark
A.Ş. bünyesinde şirket kurma izni verilmesine, şirket kurulduktan
sonra görevlendirilme hususunda ilgili Fakülte tarafından Üniversite
Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması gerektiğine oybirliği ile
karar verildi.
Üniv.miz
Teknopark
bünyesinde
şirket kurma
izni verilmesi hk.
16-
Üniversitemiz Karamürsel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 8/4/
2014 tarihli ve 20962 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu 7 nci maddesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği 16 ncı maddesi gereğince, Üniversitemiz Karamürsel
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Erkan
KOCAKAYA’ya, Üniversitemiz Teknopark A.Ş. bünyesinde şirket
kurma izni verilmesine, şirket kurulduktan sonra görevlendirilme
hususunda ilgili Yüksekokul tarafından Üniversite Yönetim Kurulu’na
öneride bulunulması gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
-8-
Öğr.Gör.Dr. Arzu 17DEVECİ TOPAL’ın
görevl.hk.
24/4/2014
2014/6
Üniversitemiz Enformatik Bölümü Başkanlığı’nın 20/3/2014 tarihli ve
16921 sayılı yazısı okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
Üniversitemiz
Enformatik
Bölüm
Başkanlığında görevli Öğr.Gör.Dr. Arzu DEVECİ TOPAL’ın,
Tübitak Akademik Ar-Ge Projeleri Destek Programları Tanıtımı
ve Proje Önerisi Hazırlama eğitimine katılmak üzere, 26 Mart
2014 tarihinde 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin, yolluk ve yevmiye giderlerinin Üniversitemiz
bütçesinin 38.39.00.01/09.9.9.00/2/03.03.01.01 nolu harcama
kaleminden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Uzm.Kütüphaneci
Nuran YILMAZ’ın
görevl. hk.
18-
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın
9/4/2014 tarihli ve 21128 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; 18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında
Maritim Kongre Merkezinde (Antalya) Uluslararası – Bölgesel
konferans olan “ANKOSLink Toplantısı” na katılmak üzere,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli Uzman
Kütüphaneci Nuran YILMAZ’ın, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi uyarınca, 17-20 Nisan 2014 tarihlerinde 4 (dört) gün süre
ile görevlendirilmesinin, yolluk (uçakla gidiş-dönüş) yevmiye
giderlerinin Üniversitemiz bütçesinin 38.39.00.01.906/08.2.0.00/2/
3.3.1.1 nolu harcama kaleminden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Tekno. Transfer
19Ofisi Modül-5
Koordinatörlüğü
görev değişikliği hk.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali DEMİRCİ’den gelen
18/4/2014 tarihli ve 23008 sayılı yazı okundu.
Kadro Aktarımı hk. 20-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 16/4/2014 tarihli ve
22535 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi
Modül-5 Koordinatörlüğü’ne Arş.Gör. Cenk ERKİN’in yerine
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim
elemanı Arş.Gör. Mehlika KOCABAŞ’ın görevlendirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar
verildi.
Kadro Aktarımı hk.
21-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 16/4/2014 tarihli ve
22534 sayılı yazısı okundu.
-9-
24/4/2014
2014/6
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kadro Aktarımı hk.
22-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 21/4/2014 tarihli ve
23289 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kadro Aktarımı hk.
23-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 22/4/2014 tarihli ve
23458 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Teknoloji Fak.
2014 Mali
Yılı Analitik
Bütçesi hk.
24-
Sağ. Kül. ve Spor 25Dai. Bşk.’nın Ticari
İşletme Unvanı hk.
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 28/3/2014
tarihli ve 18959 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi 2014 Mali
Yılı Analitik Bütçesinin, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden
geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 18/4/2014
tarihli ve 23072 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30/9/
2004 tarihli ve 2004/15 nolu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar
ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan
Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi
İşletmesi unvanının, “Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi” olarak
değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Uzunçiftlik Nuh
26Çimento MYO
2013-2014 eğt.-öğrt.
bahar yarıyılı ek ders
ücret katsayısının
revize edilmesi hk.
Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 9/4/2014 tarihli ve 21280 sayılı yazısında belirtilen
4/4/2014 tarihli ve 2014/3 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 12 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento
-10Meslek Yüksekokulunda
sonuna kadar aksamadan
Şubat, Mart, Nisan, Mayıs
3.2’den 2.5’e indirilmesi
verildi.
Gazanfer Bilge
27MYO 2013-2014
eğt.-öğrt. bahar yarıyılı
ek ders katsayısının
belirlenmesi hk.
24/4/2014
2014/6
ödemelerin 2013-2014 Bahar Yarıyılı
yapılabilmesi için ek ders katsayısının,
ve Haziran aylarında geçerli olmak üzere
önerisinin kabulüne oybirliği ile karar
Üniversitemiz Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
2/4/2014 tarihli ve 19814 sayılı yazısında belirtilen 2/4/2014 tarihli ve
2014/10 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gazanfer Bilge Meslek
Yüksekokulu 2013-2014 Bahar Yarıyılında ek ders katsayının 3.2
olarak belirlenmesi önerisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
28-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 24/4/2014
tarihli yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden
Prof.Dr. Hasret ÇOMAK ile Doç.Dr. Caner SANCAKTAR’ın
hazırlamış oldukları “Ortadoğu Analizi” adlı kitabın, yazarların kendi
imkanlarıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48
inci maddesi ve “Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 446
yayın no’su ile 1000 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Kitap Basımı hk.
29-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 24/4/2014
tarihli yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden
Prof.Dr. Hasret ÇOMAK ile Öğr.Gör.Dr. Ayşegül GÖKALP
KUTLU’nun editörlüğünde hazırlanmış olan “Uluslararası Güvenlik
Kongresi Bildiriler” adlı eserin Üniversite yayını olarak, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci bölüm 48 inci maddesi ve
“Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği” gereğince 447 yayın no’su ile
500 adet bastırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Kitap Basımı hk.
30-
Kocaeli Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 24/4/2014
tarihli yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Temel
Eğitim Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Z. Canan BAYER’in hazırlamış
olduğu “Cumhuriyet Basınında Sergiler Bibliyografyası” adlı kitabın,
yazarın kendi imkanlarıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
-11-
24/4/2014
2014/6
7 nci bölüm 48 inci maddesi ve “Üniversitelerin Yayın Yönetmeliği”
gereğince 445 yayın no’su ile 1000 adet bastırılmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
31-
Öğrenci Mehmet
DURAN hk.
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 24/3/2014 tarihli ve 17526
sayılı yazısı okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
Mühendislik
Fakültesi
Mekatronik
Mühendisliği Bölümü 110223042 nolu öğrencisi Mehmet DURAN’ın,
itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu itiraz gerekçeleri haklı
ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca
itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
32-
Öğrenci Mehmet
KOŞAR hk.
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 24/3/2014 tarihli ve 17705
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü 090410003 nolu öğrencisi Mehmet
KOŞAR’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu itiraz gerekçeleri
haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca
itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Münevver
TEKCAN ile
Arş.Gör. Serpil
YAZICI ŞAHİN’in
görevl. hk.
Öğrenci Derya
KAYNAR hk.
33-
34-
Üniversitemiz Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü’nün 10/4/2014 tarihli ve 21441 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; 24-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Ege
Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (EKAM) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin birlikte düzenleyeceği
I. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi’ne
katılmak üzere Üniversitemiz Kadın Sorunlarını Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Münevver TEKCAN ile
Arş.Gör. Sepil YAZICI ŞAHİN’in, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca yolluk ve yevmiye giderlerinin Üniversitemiz
bütçesinin 38.39.00.01/09.9.9.00/2/03.03.01.01 nolu harcama
kaleminden karşılanarak görevli-izinli olarak görevlendirilmelerinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 1/4/2014 tarihli ve
5641 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 30/
-12-
24/4/2014
2014/6
7/2003 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 22887
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Derya
KAYNAR’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Y. Erman 35NALBANTOĞLU hk.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/4/2014 tarihli ve
6844 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi 25/
6/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 113801 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Yalın Erman
NALBANTOĞLU’nun diplomasını kaybettiği anlaşıldığından,
Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve
Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine
göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Anıl
KURU hk.
36-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/4/2014 tarihli ve
6843 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İletişim Fakültesi 22/8/2008
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 64148 nolu diplomayı
almaya hak kazanan ve diplomasını alan Anıl KURU’nun diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma
Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Ömer
KÖSEOĞLU hk.
37-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 1/4/2014 tarihli ve
5642 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 16/
9/2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 84716
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Ömer
KÖSEOĞLU’nun diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Gamze
ÇAĞLAYAN hk.
38-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 7/4/2014 tarihli ve
6102 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
4/10/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 40635
-13-
24/4/2014
2014/6
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Gamze
ÇAĞLAYAN’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Emirhan
TATAR hk.
39-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 1/4/2014 tarihli ve
5644 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol
Meslek Yüksekokulu 9/7/2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı
ile mezun olarak 70930 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Emirhan TATAR’ın diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri,
Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin
6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Nuri
KAYGUSUZ hk.
40-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24/3/2014 tarihli ve
5130 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gebze Meslek Yüksekokulu
28/6/2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 45455
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Nuri
KAYGUSUZ’un diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci İzzet
GÜLER hk.
41-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11/4/2014 tarihli ve
6503 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gölcük Meslek Yüksekokulu
13/9/2002 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 21540 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan İzzet GÜLER’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
-13-
24/4/2014
2014/6
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Şükrü HATUN
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELİK
MÜH. FAK.DEKAN V.
Katılamadı
Prof.Dr. Füsun ALVER
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Sevtap YOKUŞ
HUKUK FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Özer KANBUROĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK.
Katılamadı
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
ÜYE
Kemal MUTLU (Genel Sek.)
RAPORTÖR
Download

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI