July | 2014
Orta Doğu
Royal Society of Chemistry
in the Middle East
Yıla olumlu bir başlangıç
Bölgenizde kimyayı nasıl tanıttığımızı,
desteklediğimizi ve övdüğümüzü
göstermek için tasarlanmış olan Royal
Society of Chemistry in the Middle East’in
2014 yılı ikinci sayısına hoş geldiniz.
Faaliyetlerimiz arasında eğitim,
akreditasyon, konferanslar, bilim politikası,
stratejik ve kurumsal ortaklıklar ile
kimyanın halka tanıtılması bulunmaktadır.
Aynı zamanda uluslararası bir yayıncı
olarak da görev yapmaktayız.
Bildiğiniz gibi, kısa süre önce düzenlenen
konferanslarımız arasında Nisan ayında
Antalya’da düzenlenen ANKOSLink 2014
Conference ile Mart ayında Katar, Doha’da
düzenlenen the 20th Annual Conference
of the Special Libraries Association –
Arabian Gulf Chapter yer alıyor.
Her iki konferansta da ANKOS komitesi
ve ANKOS konsorsiyumu bünyesindeki
28 müşterimiz de dahil olmak üzere
birçok kütüphane görevlisi ile bir araya
geldik. Royal Society of Chemistry in the
Middle East haber bültenimize oldukça
olumlu bir yanıt aldığımızı, ANKOSLink’de
68 kütüphane görevlisi ve SLA-AGC’den
50 yeni üye ile ailemizi genişlettiğimizi
bildirmekten heyecan duyuyorum.
Konferanslarda 2 şanslı kişi Google
Nexus 7 kazandı. Kuwait Institute for
Scientific Research’ten Laila Yakoub Al
Jaber ve Türkiye İstanbul Üniversitesi’nde
Kütüphane Görevlisi olan Güler Demir’i
tebrik ederiz.
ANKOS’taki standımız
Our stand at ANKOS
SLA-AGC kazananı Laila Yakoub Al Jaber
Laila Yakoub Al Jaber wins at the SLA-AGC
Bu Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye’de,
İstanbul’da düzenlenecek olan 5th
EuCheMS Chemistry Congress’e
katılacağımız günü dört gözle bekliyoruz.
Sizinle orada buluşmak dileğiyle.
Wesam Abu Saif, Middle East Regional
Sales Manager (based in Dubai)
[email protected]
Wesam Abu Saif, Orta Doğu Bölgesel
Satış Müdürü (Dubai merkezli)
[email protected]
A positive start to the year
Welcome to the second edition of Royal
Society of Chemistry in the Middle East
for 2014, showing you how we promote,
support and celebrate chemistry in your
region.
Our activities span education,
accreditation, conferences, science
policy, strategic and corporate
partnerships and the promotion of
chemistry to the public. We are also an
international publisher.
Recent conferences have included the
ANKOSLink 2014 Conference in Antalya,
Turkey in April and the 20th Annual
Conference of the Special Libraries
Association – Arabian Gulf Chapter in
Doha, Qatar in March.
It was wonderful to meet with so many
librarians at the both conferences, as
well as the ANKOS committee and
our 28 customers within the ANKOS
consortium. I am thrilled to report a
really positive response to our Royal
Society of Chemistry in the Middle East
newsletter, with 68 librarians signing up at
ANKOSLink and 50 new subscribers from
the SLA-AGC.
2 lucky winners left the conferences with
Google Nexus 7s. Congratulations go to
Laila Yakoub Al Jaber from the Kuwait
Institute for Scientific Research and Guier
Demir, a Librarian at Istanbul University,
Turkey.
We are now looking forward to
participating in the 5th EuCheMS
Chemistry Congress which will be taking
place in Istanbul, Turkey this August and
September. We hope to see you there.
Saudi Downstream ile ilgili Güncel Haberler
4-5 Mart tarihlerinde, Suudi
Arabistan Krallığı’nda Yanbu
Al-Sinaiyah’da yer alan Saudi
Downstream’e katıldık. Bu tanınmış
etkinliğe davet edilmek oldukça
onur verici olmakla birlikte, kimya
bilimlerinin oldukça hızlı bir şekilde
geliştiği bir bölgede öncü kuruluşlar
ile bir araya gelmemiz için harika bir
fırsattı. Yenilik için stratejik ortaklıklar
kurmak ve bunları geliştirmek
konusunda kararlıyız ve bu etkinlik,
KAUST ve SABIC gibi kuruluşlar
ile bu konuyu tartışabilmemiz için
bizlere olanak tanıdı. Şirketinizin
bizimle çalışmaktan elde
edebileceği faydalar hakkında
daha fazla bilgi edinmek isterseniz,
lütfen [email protected] adresinden
Stratejik ve Ticari Ortaklıklar
Sorumlusu Richard Porte ile
irtibata geçin.
Saudi Downstream’deki standımız
Our stand at Saudi Downstream
Update on Saudi Downstream
On 4-5 March we attended Saudi
Downstream in Yanbu Al-Sinaiyah,
Kingdom of Saudi Arabia. It was an
honour to have been invited to this
prestigious event, and a wonderful
opportunity to engage with leading
organisations in a region where the
chemical sciences are developing
so rapidly. We are committed to
building and developing strategic
partnerships for innovation, and
the event provided the perfect
occasion for discussing this with
institutions such as KAUST and
SABIC. If you would like to know
more about how your company
can benefit from working with
us, please contact Richard Porte,
Head of Strategic and Commercial
Partnerships, at [email protected]
Globaliment’a
Exper
katılın
Royal Society of
Chemistry Başkanı
Dominic Tildesely,
Medine Valisi H.H Prens
Faisal bin Sultan bin
Abdulaziz ile konuşuyor
Dominic Tildesely,
President, Royal Society
of Chemistry, talking
with H.H Prince Faisal
bin Sultan bin Abdulaziz,
the Governor of the Al
Madina province
Take part
in our
Globaliment
Exper
Yeni nesil kimyacılara
ilham kaynağı olmak
Inspiring the next
generation of chemists
Yeni nesil kimyacılara uluslararası düzeyde
ilham vermenin küresel zorlukların çözümüne
ulaşmamızı sağlayacağına inanıyoruz. 2014 yılı
Uluslararası Kristalografi Yılı olduğundan, Global
Experiment 2014 konusunu Art of Crystallisation
olarak belirledik. Dünyanın dört bir köşesinden
birçok çocuğu okulda ve evde kristal yetiştirmek
için en iyi koşulları araştırmaya davet ettik. Bu
davetimizi Kabul edenler, bulgularını dünyanın
diğer bölgelerinde yer alan diğer bilim insanı
adayları ile karşılaştırmadan önce sonuçlarını ve
kristallerinin resimlerini etkileşimli haritamızda da
paylaşabilecek.
We believe that inspiring the next generation of
chemists on an international level will lead to
the solution of global challenges. As 2014 is the
International Year of Crystallography, we chose
the Art of Crystallisation as our Global Experiment
2014 topic. We have invited children from around
the globe to investigate the best conditions for
growing crystals, at school and at home. They can
then post their results and pictures of any crystals
on our interactive map before comparing their
findings with other budding scientists around the
world.
http://rsc.li/ge2014 adresini ziyaret ederek
öğrencilerin Global Experiment 2014’e katılımı
hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
You can find out more about how students are
getting involved in our Global Experiment 2014 by
visiting http://rsc.li/ge2014.
Odak Noktası: ChemSpider
ChemSpider, 30 milyonun üzerinde kimyasal yapı ile ilgili bilgiye hızlı bir şekilde erişebilmenizi sağlayacak
ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. ChemSpider, 500’ün üzerinde veri kaynağından birçok bileşiği bir
araya getirmektedir. Araştırmacılar, tek bir çevrimiçi arama ile kimyasal verilere kapsamlı bir bakış açısı ile
bakabilirler. Bu da onların kimyasal araştırmaları için çok iyi bir başlangıç noktasını olacaktır.
Beş yıl önce, ChemSpider’ı bünyemize kattığımız ilk günden beri, dünya çapında birçok araştırmacı
tarafından sağlanan yazılar ve bağlantılar ile veri tabanımız her gün gelişmeye devam etmektedir.
ChemSpider, günümüzde, birçok akademik kuruluşun yanı sıra küresel kimya şirketleri ve ilaç şirketleri ile
birlikte ticari olarak da kullanılmaktadır.
Beş yıl içerisinde, veri tabanını 21,5 milyon bileşikten, 30 milyon bileşiği içerecek seviyeye getirdik (%40
artış) ve veri kaynağı sayımızı 200’den 500’e yükselttik. Aynı zamanda, mevcut bileşik bilgilerine yapılan
eklemelerin yanı sıra yılda 2 milyon bileşik ekledik.
Özel ihtiyaçlara dayanarak, esnek ücretler ve veri modelleri kapsamında birçok özelleştirilmiş çözüm
sunmaktayız. Verileri, dahili sisteminiz ile entegrasyon için yığın halinde satın alabilirsiniz. Aynı zamanda,
kimyasal verilere gizli erişim ile ilgili mahremiyet hususlarının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Şu
anda, ChemSpider verilerine güvenli erişim sağlamak üzere küresel ilaç kuruluşları ile ortaklık yapmaktayız.
Daha fazla bilgi için, [email protected] adresinden Wesam Abu Saif ile irtibata geçin.
Spotlight on… ChemSpider
ChemSpider is a free chemical structure database providing fast access to over 30 million structures,
properties and associated information. ChemSpider integrates and links compounds from more than 500
data sources. From a single online search, researchers can discover the most comprehensive view of
available chemical data, making it the perfect place for you to start your chemistry search.
Since we acquired ChemSpider five years ago, it has grown daily with more depositions and more links
provided by researchers from around the world. ChemSpider is now being used commercially by a
variety of academic institutions, as well as global chemical and pharmaceutical companies.
Within five years we have grown the database from 21.5 million to 30 million compounds (a 40%
increase), and the number of data sources has grown from 200 to 500. We have also added 2 million
compounds a year, not including additions to existing compound information.
We offer customised solutions with flexible prices and data models, based on specific needs. You
can purchase the data in bulk for integration within your internal system. Plus, we understand the
privacy issues around confidential access to chemical data. We are currently partnering with global
pharmaceutical organisations, to provide secure access to ChemSpider data.
For more information contact Wesam Abu Saif at [email protected]
Orta Doğu’daki Üyelik Temsilcilerimiz
49.000 üyemiz, birçok ürün ve hizmet ile kariyer tavsiyelerinin yanı sıra Chemistry World dergimize
abonelik de dahil olmak üzere birçok özel fırsattan da faydalanabilmektedir.
Biz ve ülkelerindeki/bölgelerindeki üyeler arasında ana irtibat noktası olarak hareket eden birçok
Uluslararası Temsilcimiz bulunmaktadır. Üyeler, dersler, sempozyumlar ve yerel toplantılar aracılılığıyla
temsilcileri ile irtibatı koruyarak güncel bilgiler edinebilir. Temsilciler, aynı zamanda üyelerin kendi
ülkelerinde ve dünya çapında bir ağ oluşturmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, üyelerimizi yerel
topluluk ile temas kurarak kimya bilimlerine karşı tutkularını onlarla paylaşmaları konusunda da
desteklemekteyiz.
Bahreyn, İran, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan’da temsilcilerimiz var. Daha fazla bilgi için:
http://www.rsc.org/RSCInternationalRepresentatives
Membership Representatives in the Middle East
Our 49,000 members enjoy access to a huge range of products and services, careers advice and a wide
range of exclusive benefits, including a subscription to Chemistry World, our flagship magazine.
We have a number of International Representatives, who act as the main point of contact between us
and members in their country/region. Members can contact their representative to keep up to date with
the latest developments through lectures, symposia and local meetings. Representatives can also help
members to develop a network of contacts in their own country and worldwide. We also encourage our
members to get in touch with their representative to share their enthusiasm for the chemical sciences by
getting involved with the local community.
We have representatives in Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia. To find out more go
to: http://www.rsc.org/RSCInternationalRepresentatives
Yakında: 500 yıllık bilimsel
çalışmalar 21. yüzyılda yayında
Kimya bilimlerinin geleceğini şekillendirmek için çalışmalar yürütüyoruz
ancak bu durum bazen geçmişe dönmek anlamına da geliyor. Kısa süre
sonra, dünyanın en eski kimya yayınlarının birleşiminden oluşan RSC
Historical Collection’ı yayınlayacağız. 1505 yılına dayanan bu olağanüstü
yayın ile bu önemli çalışmaların modern çağımıza uygun şekilde erişime
açılması için bilimsel geçmişimize dijital bir bakış sunuluyor. Bu, başta
bilim tarihi dersi verenler olmak üzere tüm bilimsel kütüphaneler için
oldukça değerli bir koleksiyon olacaktır.
Daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin
veya hesap yöneticiniz ile irtibata geçin .
Coming soon: 500-year-old
scientific works published for
the 21st Century
We are working to shape the future of the chemical sciences – but
sometimes doing so means looking to the past. We will soon be
launching the RSC Historical Collection, a compilation of some of the
oldest chemistry publications in the world. Dating back to 1505, this
extraordinary glimpse into our scientific past has been digitised to make
these important works widely available in our modern era. This will be
a particularly valuable collection for all science libraries, especially for
institutions teaching history of science courses.
To shape
the future...
C
The RS al Collection
ic
r
o
Hist
on
Collecti
torical
RSC His the significant
e
th
h
it
ake
st w
try’s pa esigned to m le.
b
chemis
d
Unlock digital archive ld widely availa
o
– a new records we h
c
fi
ti
scien
s:
)
include
– 2006
‘60s,
llection
s (1949Britain from the f Chemistry
n
o
ti
a
The Co
c
o
li
in
b
te
y
u
u
tr
it
P
is
st
m
ty
In
• Socie copies of Chehers and Royal
Browse phs for Teac
ra
g
o
Mon
)
istry
notes
1-1966
f Chem
lecture
tes (184 Royal Society o
u
in
M
e
ty
Nathan
• Socie the history of th
oe and
20)
Explore
505-19 s from the Rosc in existence)
(1
rs
e
p
ts
m
e
istry tex
rical Pa
s with it
nique
• Histour digital shelve the oldest chem
is is a u
of
tory, th
e
Fill yo
m
o
(s
fi
nti c his ommunity –
ns
o
ie
ti
sc
c
f
lle
o
Co
istry c
pages
80,000 leading chem ry.
ra
g over 3
d’s
Featurin from the worl any science lib
e
:
to
resourc able addition
archive .org
c
lu
to your
an inva
history mail [email protected]
c
fi
ti
n
scie
or e
ears of unt Manager
y
0
0
5
cco
Add
t your A
contac
…step back
in time
Contact your account manager or email [email protected] to find out more
to The Royal Society of Chemistry for use in the U.S.A. and Canada.
The Library
Advisory
Board needs you!
Want to have more influence on our publishing process?
Want to make us aware of the issues that really matter to librarians?
Want to help us make the right the decisions?
We’d love to know what you think.
The Royal Society of Chemistry’s LAB is a forum that
gives you and other expert librarians the opportunity
to share your views.
Royal Society of Chemistry
www.rsc.org
Thomas Graham House
Science Park, Milton Road
Registered charity number: 207890 Cambridge, CB4 0WF, UK
© Royal Society of Chemistry 2013 Tel: +44 (0)1223 420066
Burlington House
Piccadilly, London
W1J 0BA, UK
Tel: +44 (0)20 7437 8656
International Offices
São Paulo, Brazil
Beijing, China
Shanghai, China
Bangalore, India
Tokyo, Japan
Philadelphia, USA
061433
To join, please contact [email protected]
Download

in the Middle East Orta Doğu