İçerik
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014
Gözde etkinlikler
Önsöz
Portreler & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
Değerli Okurlarımız,
Ortak Bilim Yılı’nda hangi projelerin başlatıldığını keşfetmek, hangi renkli simaların
Türk-Alman işbirliği için neler yaptığını öğrenmek ve yakında hangi etkinliklerin gerçekleşeceğini araştırmak: İster Almanya’da, ister Türkiye’de olun, Bültenimizle si-ze
bunların hepsini ve daha fazlasını sunmak istiyoruz.
Federal Araştırma Bakanı Johanna Wanka, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile birlikte Türk Alman Üniversitesi’nin açılışı münasebetiyle yapmış olduğu Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde „Eğitim ve Araştırmanın Türk –Alman ilişkileri açısından taşıdığı önem sürekli artıyor“ sonucuna varıyor. Türk Alman
Üniversitesi’nin Federal Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauckve Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından 29 Nisan 2014’da İstanbul’da yapılan resmi açılış töreni,
Bilim Yılı’nın gözde etkinliklerinden biriydi!
Türk-Alman işbirliğine damga vuran diğer aktörlerin kimler olduğunu söyleşilerimizden anlayacaksınız. Bunlar arasında Profesör Dr. Fuat S. Oduncu ile yapılan
söyleşi özellikle dikkat çekiyor: Prof. Dr. Oduncu 2007’den bu yana Münih LudwigMaximilian-Üniversitesi’ne (LMU) bağlı Tıp Kliniği ve Poliklinik IV, Hematoloji ve
Onkoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca LMU bünyesinde
Erich-Frank-Topluluğu Derneği (EFG) genel sekreteri olarak tıp alanında TürkAlman ilişkilerinin geliştirilmesi için faaliyet göstermektedir. „Tıpta kültürler arası
yetkinlik : Türk ve Alman Perspektifleri“ başlıklı EFG projesi ortak Bilim Yılı Fikirler
Yarışması kapsamında Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından
desteklenmektedir.
Bültende yer alan diğer ilginç konular da, Fikirler Yarışması’nın burada, Almanya’da
düzenlenen ikinci turunda yarışmaya katılan ve uzmanlardan oluşan jüri üyelerinin
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
elemesinden geçecek olan projelere ilişkin sunulan ilk bilgiler, Alman yükseköğrenim kurumlarında düzenlenen „Türkiye Haftalarına “ ilişkin bir ilk bakış ve etkinlik
önerileri ile tarihlerinden oluşmaktadır.
Bu sayımızdaki konular:




Gözde etkinlikler
Portre & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
TABY ile ilgili genel bilgiler:
„2014 Türk-Alman Araştırma Eğitim ve İnovasyon Yılı“ (TABY) BMBF ve Türkiye
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nın bir ortak girişimidir. Girişim, toplam 40 kadar Türk ve Alman Ortak, yükseköğretim kurumu, bilim ve aracı kurumları, dernek
ve birlikler ve de ortak Bilim Yılı kapsamında faaliyet gösteren tüm çevreler tarafından desteklenmektedir. Türkiye ve Almanya, Ortak Bilim Yılı kapsamında ve
„Science Bridging Nations“ başlığı altında birden fazla hedef belirlemiştir: Her iki ülke de işbirliklerinin önemi ve başarısına dikkat çekerek araştırma, eğitim ve inovasyon alanında geleceğe yön verecek projelerin kapsam alanını genişletmeyi amaçlıyor. Bilim Yılı’na ilişkin daha ayrıntılı bilgilere buradan erişebilirsiniz.
Bilim Yılı kapsamında bilimsel bağlantıların derinleştirilmesi ve yeni işbirliklerinin
oluşturulması amacıyla Türkiye ve Almanya’da olmak üzere bir çok etkinlik düzenlenmektedir.
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014 ·
1
İçerik
Gözde etkinlikler
Portreler & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
Bültenimizin yeni sayısını ve Bilim Yılı’nın sizin için üç dilde hazırlanmış olan
internet sayfalarında bulacağınız diğer konu ve bilgileri keyifle okumanızı dileriz.
TABY yayın kurulunuz olarak ortak Bilim Yılı’na yoğun katılımınızı, etkinliklere
ilişkin haberlerinizi ve önerilerinizi sevinçle bekliyoruz.
Gözde etkinlikler
Her düzeyde karşılıklı değişim –
Federal Almanya Bakanı Sayın Wanka’nın
Türkiye Ziyareti
Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka 27- 29 Nisan
2014 tarihleri arasında Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret kapsamında İstanbul ve Ankara’ya seyahat etmiştir. Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ)‘nün resmi açılışı münasebetiyle Federal Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’a eşlik eden Bakan Wanka
,ikili ilişkiler üzerine bilgi paylaşımında bulunmak üzere siyasi görüşmelerde bulunmuş ve programı kapsamında Alman kuruluşları ile bilim insanlarını ziyaret etmiştir.
Türk-Alman Bilim Yılı’nda (TABY) devamlı öne çıkan şudur: Karşılıklı konuşmadan
daha iyisi yoktur. Bu anlayışla Bakan Wanka 28 Nisan tarihinde Ankara’da mevkidaşı
olan Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ve Milli
Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı ile bir araya gelmiştir. Bakanlar arası siyasi görüşmelerin odak noktasında TABY kapsamında ve bunun ötesinde olmak üzere bilim ve
araştırma ve de meslek eğitimi alanlarındaki işbirliği yer almıştır.
"Türk – Alman bilim ve eğitim işbirliğinin çok yönlülüğü hakkında yerinde bir fikir
edinebilmekten büyük mutluluk duyuyorum", diyen Wanka sözlerine "mevkidaşlarımla olan görüşmelerim eğitim ve araştırmanın Türk-Alman ilişkilerinde giderek
artan bir önem kazandığını göstermiştir" diye eklemiştir.
Daha çok bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Bakan Wanka, 29 Nisan’da TAÜ’nün İstanbul’da Federal Almanya Cumhurbaşkanı
Gauck ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılan resmi açılış törenine
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
katılmış ve konuşmasında Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın
(BMBF) Türk - Alman Üniversitesi’ni gelecek iki yıl süresince yılda bir milyon avro ile
ayrıca destekleyeceğini duyurmuştur (bknz. TAÜ resmi açılış törenine ilişkin TABYmakalesi).
Artık resmi oldu: Türk Alman Üniversitesi’nin
resmi açılış töreni yapıldı
Federal Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
29 Nisan 2014’te Türk-Alman Üniversitesi’nin (TAÜ) İstanbul’da açılışını yaptılar.
Federal Almanya Eğitim Bakanı Sayın Johanna Wanka’da elbette açılışa katıldı.
TAÜ’nin resmi açılış töreni 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı’nın
bir zirve etkinliğidir.
İstanbul Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti arasında imzalanan hükümetler arası bir anlaşma temelinde kurulmuş
ve Türk yükseköğretim kurumu mevzuatına tabi olan bir devlet üniversitesidir.
(Kuruluş Anlaşması). Türk ve Alman yükseköğretim kurumu geleneklerinin
araştırma ve öğretim alanlarındaki en başarılı yanlarını birbiri ile bağlantılı hale
getirmeyi hedef alan Üniversite kendisini bir araştırma üniversitesi olarak
tanımlamaktadır. Üniversite, 16 Eylül 2013’de üç lisans, iki yüksek lisans programı ve
ilk 135 öğrencisi ile öğretime başlamıştır.
Federal Almanya Cumhurbaşkanı Gauck TAÜ açılış törenindeki konuşması kapsamında „Türk-Alman Üniversitesi, ortak olduğu Alman yükseköğretim kurumlarıyla
değişim yolu ve araştırma ile öğretim alanlarında mükemmel performansı ile bilim
alanının yön belirleyici güzide bir örneği olma şansına sahiptir. Üniversite, Türk ve
Alman işletmelerle yakın işbirliği yolu ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014 ·
2
İçerik
Gözde etkinlikler
Portreler & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
daha dinamik ve güçlü olmasına katkı sağlayabilecektir“ demiştir. Üniversite’nin Hukuk ve Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler ve de Mühendislik olmak üzere toplam beş fakültesi bulunmaktadır (ayrıntılar ve planlama için bknz:
TAÜ-Broşürü). Prof. Rita Süssmuth’un Başkanlığı’nı yürüttüğü ve toplam 29 yükseköğretim kurumu ile Alman Akademik Değişim Servisi DAAD’nin üye olduğu Alman
Konsorsiyum (K-TDU) hükümetlerarası anlaşma doğrultusunda Türk tarafını
TAÜ’nin kuruluşu ve işletiminde desteklemektedir. Türk-Alman gözde projesi olan
TAÜ Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından teşvik
edilmektedir.
TABY –web sitesinde TAÜ açılışına ilişkin BMBF-Basın Açıklaması üzerinden daha
çok bilgi edinebilirsiniz.
Portreler & Söyleşi
Yılın sesleri
Vasıfları, çalışma alanları, aldığı takdirler ve üyelikleri listesi sıralamakla bitmez:
Profesör Dr. med. Dr. phil. Fuat S. Oduncu, MA, EMB, MBA, 1970 Türkiye- Midyat
doğumlu, 1974’te Almanya’ya geldi,Münih Ludwig-Maximilians-Üniversitesi’nde
(LMU) tıp ve felsefe okudu ve doktorasını yaptı, biyo-etik dalında Avrupa Yüksek
Lisansı „European Master“ (EMB) diplomasını aldı, iç hastalıklar ihtisasını yaparak
uzman doktor unvanını , bundan hemen sonra hematoloji ve onkoloji ihtisasını
tamamladı – ki bunlar tüm yaptıklarının sadece bir kaç tanesidir.
LMU Üniversite Kliniği’nde Tıp Kliniği ve Poliklinik IV, Hematoloji ve Onkoloji
Bölümü Başkanı olarak Profesör Oduncu tüm becerisini, gücünü ve yetkinliğini
hastalarının iyiliği için kullanıyor. Sadece orada değil, Erich-Franck- Topluluğu
Derneği ile tıp alanında Türk-Alman işbirliği için yaptıkları, umutlarının ne olduğu
ve genç tıpçılara ne söylemek istediğini bu söyleşiden öğreneceksiniz.
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014 ·
3
İçerik
Gözde etkinlikler
Portreler & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
Projeler
Fikirler Yarışması’na katılım beklenilenden
yüksek
Seçmeler sürüyor – Alman Yükseköğretim
Kurumlarında Türkiye Haftaları Projesi
Bu kadar yoğun bir katılım olacağını kimse beklememiştir: Fikirler Yarışması ‘nın 2.
turunda Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’na tam 128 proje önerisi
sunuldu – ilk turda olduğunun iki misli!
Türk-Alman yükseköğretim kurumları arasında zaten mevcut olan yüzlerce işbirliği
projesi var. Bunların sahip olduğu potansiyel hakkında ise ilgili üniversite çevreleri
dışında pek az şey biliniyor. Bu durum, Alman yükseköğretim kurumlarında
düzenlenen „Türkiye Haftaları“ sayesinde değişecektir. BMBF tarafından teşvik
edilen ve Yükseköğretim Kurumları Rektörleri Konferansı‘nın (HRK) koordinasyonu
altındaki „Türkiye Haftaları“ Türk Alman Bilim Yılı kapsamında ve sonbahar
aylarından itibaren gerçekleşecektir.
2. turda da BMBF Alman tarafında yükseköğretim kurumları, üniversite dışı araştırma kurumları ya da şirketlerine – özellikle de küçük ve orta ölçekli olanlara (KOBİ) –
araştırma, eğitim ve inovasyon alanlarında Türk-Alman işbirliği için özellikle uygun
olan projelere ilişkin fikirler önermeleri ve geliştirmeleri doğrultusunda çağrıda bulunmuştu.
Fikirler Yarışması’nın ilk turunda özellikle sosyal bilimler alanından konular güçlü
bir şekilde temsil edilirken bu sefer proje fikirlerinin üç konu bütününe göre dengeli
bir dağılıma sahip olduğu görülüyor. Yatay konular diye adlandırılan bilim ve
ekonomi ya da bilim ve toplum arasındaki kesişme noktalarında da bir çok proje
teklifi sunulmuş bulunuyor.
Sunulan 128 proje fikri sadece kurul tarafından değil, dışardan bilir kişiler tarafından
da gözden geçirilerek değerlendirmeye tabi tutuluyor. Seçme süreci muhtemelen
Haziran sonuna kadar sürecektir. Bilim Yılı kapsamında BMBF tarafından kaç tane ve
hangi proje fikirlerinin teşvik edileceği merakla beklenmektedir.
„Türkiye-Haftaları“ Türk Alman yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin
taşıdığı potansiyale dikkati çekerek Türkiye’deki öğrenim ve araştırma alanına ilişkin
bilgilendirmede bulunma, yükseköğrenim görme ya da araştırma yapma amacıyla
Türkiye’de bir süre geçirilmesine özendirme ve Türk asıllı üniversite öğrencileri ve
bilim insanları ile bütünleşmeye katkıda bulunma amacını taşımaktadır.
Alman yükseköğretim kurumlarının„Türkiye Haftalarına“ katılmak üzere projelerini
25 Nisan 2014 tarihine kadar HRK’ya sunma imkanı vardı. Hangi yükseköğretim
kurumunun hangi faaliyetlerle katkıda bulunacağı muhtemelen Temmuz 2014
başında kesinleşecektir.
Bir sonraki Bültenimizde bu konudaki son haberleri sizinle paylaşmaktan büyük
mutluluk duyacağız.
Fikirler Yarışması Türk tarafında da ikinci tura girmiş bulunmaktadır. Yeni haberleri
sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014 ·
4
İçerik
Gözde etkinlikler
Portreler & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
İki Ülke Arasında Mevcut Olan Meslek Eğitimi
İşbirliği İle İlgili Türk- Alman Çalışma Grubu
Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tarafından 2005 yılında kurulmuş olan Meslek Eğitimi’ne ilişkin Türk-Alman
Çalışma Grubu (ÇG) BMBF, Alman sosyal taraflar, MEB ve Türk işveren kuruluşları
üst düzey temsilcilerinin genellikle düzenli aralıklarla bir araya gelerek meslek
eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri paylaştığı ve somut programlar geliştirdiği bir
kuruldur.
BMBF ve MEB tarafından meslek eğitiminde daha yoğun bir işbirliğinin yürütülmesine ilişkin bir mutabakat zaptı (MoU) ise Şubat 2012’de Berlin’de imzalanmıştır.
İki ülke arasında meslek eğitimi alanındaki işbirliği 2014 Türk- Alman Eğitim, Bilim
ve İnovasyon Yılı münasebetiyle (TABY) yeni bir ivme kazanmıştır: Ekim 2013’te
çalışma düzeyinde gayri resmi bir görüşme gerçekleşmiş, 03 - 04 Şubat 2014 tarihleri
arasında Ankara’da yedinci ÇG toplantısı yapılmıştır. Bu kapsamda 2014 / 2015 için
Mekatronisyenlere yönelik ders planlarının iki ülke arasında karşılaştırılması
konusunda mutabık kalınmıştır. Muhtemelen Kasım 2014’te Türkiye’de
düzenlenecek ve meslek eğitimini ele alacak olan bir ortak konferans iki ülke
arasındaki işbirliğinin odak noktasını oluşturacaktır.
Sıralamaya göre bu sene 11-12.09.2014 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek
olan sekizinci ÇG toplantısında bu konferans ile ilgili hazırlıklar sürdürülecektir.
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
TD-IHK: Stajyerlerin isabetli yerleştirilmesi
Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret yıllardır büyüme gösterirken, ticari temaslar da giderek yoğunlaşıyor. Durum böyle olunca, gerek Türkiye’de, gerek Al
manya’da staj yerlerine duyulan ilginin de artması hiç şaşırtıcı değil. e werden immer
enger.
Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TD-IHK) bu nedenle 2013’ten bu yana Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi ile işbirliğinde (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi) gerçekleştirdiği stajyerler projesi ile Türkiye’den özel yetenekli üniversite öğrencilerini Almanya’daki şirketlere stajyer olarak yerleştirmektedir. Projeye şu
anda 50 kadar ünlü Alman şirket katılmaktadır.
Bu kapsamda TOBB Üniversitesi öğrencileri öğrenimlerinin üç ayrı etabında diğer
ülkeler arasında Almanya’da da üçer aylık staj yapma imkanına sahiplerdir. Stajyerler
nerdeyse tüm dallarda okuyanlardan oluşup Türkçe, İngilizce ve çoğunlukla Almanca da bilmektedirler. Başarılarına göre seçilen stajyerlerin finansmanı Avrupa Birliği
Erasmıs Programı üzerinden karşılanmaktadır.
Bilim Yılı ortaklarından olan TD-IHK’nın stajyer yerleştirme programının hangi
avantajları olduğu ve bundan nasıl faydalanabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014 ·
5
İçerik
Gözde etkinlikler
Portreler & Söyleşi
Projeler
Öneriler & Tarihler
Öneriler & Tarihler
TABY- Yaratıcılık Yarışması’na ilk çağrı:
„Türk-Alman işbirliğine bir çehre kazandır!“
Türk Alman Bilim Yılı’na katılmak için sunduğumuz çeşitli imkanlardan en yenisini
duyurmak isteriz: Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) TABY çerçevesinde ilk defa elektronik ortamda bir yaratıcılık yarışması açıyor. „Bridging Nations –
Türk- Alman işbirliğine yeni bir çehre kazandır!“ başlığı altında açılan yarışma, yaratıcı
çalışmalar ve fikirler için bir pazar sunan Jovoto platformu üzerinden gerçekleşecektir.
Online –topluluğunda en çok „beğen“ alan en iyi afiş aranıyor. Kazanan ise İstanbul’a yola
çıkacak. Türk-Alman işbirliğine nasıl bir çehre kazandırabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
Bilim ülkeleri birleştirir – Bilim İletişim Ağı
İnsanlar
Birbirinizle tanışın, paylaşın, yeni ortaklıklar kurun ve iletişimde kalın! Science Network tüm Uluslararası Bilim Yılları aktörlerini bir iletişim ağı içersinde biraraya getiriyor. Kendinizi, kurumunuzu ve araştırma alanınızı Almanya’dan, Türkiye’den ve
diğer ülkelerden diğer bilim insanlarına tanıtmaya davet ediyoruz.
Etkinliğinizi TABY kapsamı altında sunun
Bir çalıştay, sergi ya da 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı’nın
konu alanlarına uyan bir diğer etkinlik mi düzenliyorsunuz? Lütfen haberimiz olsun.
Etkinlik önerinizi burada tanıtabilirsiniz. TABY katılımcısı olarak etkinliğiniz TABY
Takvimi üzerinden geniş çevrelere duyurulmuş olur. TABY katılımcısı olarak TABY
logosu nu kullanabilir ve etkinliğiniz için ücretsiz olarak bilgilendirici malzeme ve
tanıtım imkanlarından faydalanabilirsiniz.
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
Diğer tarihler:

5. „EuCheMS“ Kimya Kongresinde "Research in Germany"
31 Ağustos – 04 Eylül 2014, EuCheMS, İstanbul.
İstanbul’da düzenlenecek olan "EuCheMS" Kimya Kongresinde "Research in
Germany" girişimi bilim merkezi Almanya’nın çok yönlü araştırma olanaklarına
ilişkin bilgi verecektir.
31 Auğustos pazar gününden 4 Eylül perşembe gününe kadar tanınmış bilim
insanları, bilim çevrelerinden ve genç kuşaktan temsilciler ve araştırmayı teşvik
eden kuruluşlardan temsilciler tarafından teşvik programlarını ve Alman bilim
ortamını tanıtıcı bilgiler sunulacaktır.
Dizin
Yayın kurulu – 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı
E-Mail: [email protected]
Proje Sorumlusu:
Project Management Agency
Part of the German Aerospace Center
PT International Bureau
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn, Deutschland
http://www.internationales-buero.de/en
İletişim | Yayınlayan | Kişisel verilerin korunması beyanı
2 Nolu E-Bülten · Temmuz 2014 ·
6
Download

DTWJ Newsletter Nr. 2