KAMU YARARINA ÇALIŞAN
TÜRKİYE KİMYA
DERNEĞİ
Kuruluşu: 1919
2012 – 2014 ÇALIŞMA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
İstanbul - 2014
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
01 HAZİRAN 2012 - 03 HAZİRAN 2014 DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU
I.
Derneğimizin 26 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Buna göre,
Başkan : Mehmet Erkan BAYKUT,
Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. : Bahattin YALÇIN,
Genel Sekreter: Prof. Dr. Mehmet Rauf Birsehan MAHRAMANLIOĞLU,
Sayman : Hazal Özlem ERSAN,
Veznedar :, Doç. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN,
Üye : Prof. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR,
Üye : Doç. Dr. Adem ÇINARLI,
Üye : Özlem METİNKAYA,
Üye : Rezzan KARAASLAN
şeklinde görev dağılımı yapılmıştır. Yönetim Kurulu seçildiği tarihten itibaren, normal olarak
ayda en az bir kez toplanmış, gerekli kararları alıp uygulamaya koymuştur.
II.
ULUSLARARASI KURULUŞLARLA OLAN İLİŞKİLER
a ) IUPAC’la Olan İlişkiler :
Türkiye, 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile IUPAC üyesi olmuştur. Türkiye Kimya Derneği,
bu sıfatıyla 56 yıldan beri, aralıksız olarak, bu görevi yapmaktadır.
IUPAC üyeliğimiz sayesinde, ülkemizde birçok Uluslararası toplantı düzenlenmiştir. Bu bağlamda
2013 IUPAC Genel Asamble ve Kongresi Derneğimizin organizasyonu ile ülkemizde yapılmıştır.
Kongre ile ilgili detaylı bilgi ileride verilecektir.çalışmalar devam etmektedir.
b ) EuCheMS- European Association of Chemical and Moleculer Sciences -(Avrupa Kimya ve
Moleküler Bilimler Topluluğu) (Eski Adıyla Avrupa Kimya Dernekleri Federasyonu ( FECS )
İle Olan İlişkiler :
Bakanlar Kurulu kararıyla 1985 yılından beri üyesi bulunduğumuz Eski adıyla Avrupa Kimya
Dernekleri Federasyonu ( FECS ) yeni adı; EuCheMS- ile olan ilişkilerimiz sıkı bir işbirliği içinde
devam etmektedir. Bilim adamlarımız, EuCheMS çalışma gruplarında görev yapmaktadırlar. Bu
birliğe üyeliğimiz sayesinde ilk olarak, 2008 yılında 9. ECRICE Kongresi, 2012 yılında 2. CHEMCH
Kongresi,(2Th International Congress Chemistry for Cultural Heritage) Türkiye’de yapılmıştır.
Yine 31 Ağustos-04 Eylül 2014 tarihlerinde Derneğimizin organizasyonu ile 5. Avrupa Kimya
Kongresi İstanbul’da düzenlenecektir. Kongreye 2000 bilim insanının katılımı beklenmektedir.
1
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
c) FACS (Federation of AsianChemical Societes – Asya Kimya Dernekleri Federasyonu)
Üyeliğimiz:
Derneğimiz, 2013 yılında FACS’ın Singapur’da yapılan genel kuruluna katılarak, resmen üyelik
için başvurmuş ve bu önemli birliğe üyeliği kabul edilmiştir.
Birliğin her iki yılda bir üye ülkede düzenlediği Asya Kimya Kongrelerinde 2019 yılındakine aday
olma planlarımız mevcuttur. Kongrelere genelde yaklaşık 2000 bilim insanı katılmaktadır.
III.
ULUSAL KONGRELER
a) 26.Ulusal Kimya Kongresi (KİMYA’2012)
Derneğimizin koordinatörlüğünde her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen Ulusal Kimya Kongreleri’nin 26’ncısı, 1-6 Ekim 2012 tarihlerinde Muğla Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından Muğla, Fethiye, Ölüdeniz Lykia World Otel’de düzenlenmiştir. Kongreye yaklaşık 700 bilim insanı katılmıştır.
b) 27.Ulusal Kimya Kongresi (KİMYA’2015)
Derneğimizin 2013 ve 2014 yıllarında ülkemizde düzenlediği Uluslar arası Kongreler nedeniyle iki yıl ara
verilen Ulusal Kimya Kongrelerinin 27’incisi yani 27.
Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde Derneğimizin ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya Bölümü ortaklaşa organize edilecektir.
Çanakkale Zaferlerinin 100. Yılı nedeniyle başka bir
anlamda kazanan kongre çalışmaları şimdiden başlamıştır. Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ay, Kimya
Bölüm Başkanı Cahit Akgül ve Derneğimizden bir
heyet topluca Çanakkale Valiliği, Belediye Başkanlığı
ve ÇOMÜ Rektörlüğü nezdinde görüşmelerde bulunmuştur. Kongrede farklı olarak ilk defa konular anabilim dalı dışında belirlenmiştir. Ayrıca ilk defa Derneğimiz bizzat organizasyonun içinde
yer alacaktır ve rekor sayıda katılım amaçlanmaktadır.
c) 3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Öncülüğünü ve ilkini derneğimizin düzenlediği Ulusal Kimya Eğitimi Kongrelerinden, 3. Ulusal
Kimya Eğitimi Kongresi, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ve Derneğimiz tarafından, 05-07 Eylül 2013 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Söğütlü, Akçaabat Trabzon’da düzenlenmiştir. (Kongre web site
adresi: http://www.ukek2013.org )
d) 4. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
4. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Derneğimizin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi tarafından 2015 yılında organize edilecektir.
2
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
IV.
ULUSLARARASI KONGRELER
a )2. CHEMCH Kongresi (2Th International Congress Chemistry for Cultural Heritage) :
Derneğimiz 09-12 Temmuz 2012 tarihinde 2.
Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması İçin
Kimya Kongresini, (2nd International Congress
Chemistry for Cultural Heritage) İstanbul’da
Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezinde
düzenlemiştir. Konularında uzman biliminsanları
kültürel varlıklarıyla zengin ülkemizde bu alandaki
çalışmalarını aktarmışlardır. Ulusal ve uluslararası
yaklaşık 250 kişinin katıldığı kongre gerek bilimsel
gerekse sosyal aktivitelerle başarıyla gerçekleşmiştir..
Kongreye büyük emek harcayan ve başarıyla gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi Organizasyon
Komitesi Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hadi ÖZBAL’a ve emeği geçenlere
çok teşekkür ediyoruz. (Kongre Web site adresi: www.chemch2012.org)
b ) 44. IUPAC Dünya Kimya Kongresi (44Th IUPAC World Chemistry Congress)
44. IUPAC Dünya Kimya Kongresi, Lütfi Kırdar
Kongre Merkezindeki, 11 Ağustos 2013 pazar günü
kayıt ve açılış töreni ile başlamıştır.
Açılış töreninde, IUPAC Başkanı Prof. Dr. Kazuyuki
Tatsumi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu birer hoşgeldiniz konuşması yapmıştır.
Bunun ardından, yabancı konuklara Mevleviliğin anlatıldığı kısa bir barkovizyon ve Semah gösterimi yapılmıştır. Semah gösterisinden sonra Kongrenin ilk
Plenary Sunumu, 2004 Nobel Kimya Ödülü sahibi
Prof. Dr. Aaron Ciechanover tarafından yapılmıştır. Sunumun konusu, “ The Ubiquitin Proteolytic
System – From Basic Mechanisms thru Human Diseases and on Drug Development ” dır. Akşamında ise, tüm konukların katıldığı ücretsiz “Welcome Reception” düzenlenmiştir.
Sonraki günlerde, (12-14 Agustos 2013) Plenary, Keynote, Invited, Oral ve poster sunumlar cuma
günü öğleye kadar devam etmiştir.
Kongre boyunca, 4’ü Nobel Kimya Ödüllü 10 Plenary, 66 Keynote, 5 Invited sunumun yanı sıra,
468 Oral ve 1273 Poster bildiri sunulmuştur. Alanında uzman ulusal ve uluslar arası bilim insanları yaptıkları son çalışmaları bu sunumlarda anlatmışlardır. Ayrıca, aynı zamanda bir Kimyacı
olan Tayland Prensesi Chulabhorn Mahidol’ de kongrede davetli konuşmacı olarak bir sunum
yapmıştır. Sayın Mahidol için, TC Dışişleri Bakanlığı ve Tayland Büyük Elçiliği ile işbirliği içinde
çalışılmış, gerekli güvenlik ve karşılama tedbirleri alınmıştır. Tayland basınında, Prensesin bu ziyareti ve kongredeki sunumu yer bulmuştur.
3
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Kongrede sunulan bildiriler, 11 ana bilimsel başlık altında olup ayrıca 6 özel konuda da
Sempozyumlar düzenlenmiştir. Her bir başlığın bilimsel sorumluluğu ülkemizin bu konudaki en
üst düzey bilim adamına verilmiştir.
Bunların yanı sıra, IUPAC, IUPAC Divisionlarının,
IUPAC üyesi ülke derneklerinin ve firmaların düzenledikleri çeşitli özel oturumlar veya resepsiyonlar gerçekleşmiştir. Kongrede, Amerikan Kimya Derneği ve
PCCP Dergisi en iyi poster ödülü dağıtmıştır. Kimya
Eğitimi bilimsel başlığındaki sunumlara da ülkemizdeki kimya öğretmenleri davet edilmiştir.
Kongrenin exhibition kısmında ise, 25 adet ulusal ve
uluslararası firma, birlik, dernek stand alanında yer
almıştır.
Kongre katılımcıları için 14 Ağustos 2013 çarşamba günü, İstanbul’un tarihi ve turistik tanıtımının
yapılması için ücretsiz, şehir turu ve boğaz turu düzenlenmiştir. 15 Ağustos 2013 perşembe günü
Askeri Müze ve Kongre Merkezi Bahçesinde Gala Yemeği düzenlenmiştir.
Kongre katılımcı sayısı toplam 1735 kişidir.
Kapanış töreni, 16 Ağustos 2013 cuma günü, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Salonunda
yapılmıştır.
5. EuCheMS Avrupa Kimya Kongresi
Derneğimiz 44.IUPAC Dünya Kimya Kongresinden
sonra, Avrupa’nın en büyük ve en önemli kimya
kongrelerinden olan 5.EuCheMS Avrupa Kimya
Kongresini, 31 Ağustos-04 Eylül 2014 tarihlerinde,
İstanbul WOW Kongre Merkezinde düzenleyecektir.
Kongrede 8’i Plenary, 97’si Keynote olmak üzere birbirinden değerli 105 davetli konuşmacının yanı sıra,
2000’e yakın bilim insanın katılması beklenmektedir.
Kongre konuları 6 ana başlık olmak üzere toplam 24
alt başlık altında toplanmıştır. Kongrenin Başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu, Bilimsel Komite Başkanlığını ise Helena Greennberg (İsveç Uppsala Üniversitesi) üstlenmiştir.
www.euchems2014.org ziyaret edilebilir.
Daha detaylı bilgi için Kongre web site adresi olan
4
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
V.
DİĞER KURULUŞLARLA OLAN İLİŞKİLER
Derneğimizin, kardeş kimya kuruluşları olan, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, ve Kimya
Mühendisleri Odası ile olan ilişkileri, eskiden olduğu gibi, samimi bir işbirliği içinde devam etmiştir. Gerçekleştirilen birçok etkinlikle de üniversitelerimizle işbirliği içinde olunmuştur.
TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) işbirliği kuruluşu üyeliğimiz devam etmekte olup bu sıfatla TÜSEV’in toplantılarında yer alınmıştır.
Ayrıca Derneğimize çeşitli önemli toplantıları için davetler gönderen Yapı Endüstrisi Merkezi
(YEM), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şişli Belediyesi, Türkiye İş Güvenliği İş Adamlar Derneği (TİGİAD) gibi birçok kurum ve kuruluşların etkinliklerinde
yer alınmış ve çalışma dönemi boyunca bu kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde bulunulmuştur.
Derneğimiz, T.C. Çalışma Bakanlığı Meslek Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalamıştır. Meslek
Standartları Hazırlama Komitesinin çalışmalarında Derneğimiz yer almaya devam etmiştir.
T.C Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün SGM/2008-4 sayılı “Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” ile KİMTEK’i kurmuştur. Derneğimiz de bu komiteye
girmek için başvurmuştur. Bunun neticesinde bu tebliğde değişikli yapılması teklifi Sanayi Genel
Müdürlüğünce SGM:2010-14 Tebliğ No ile yapılmış ve değişiklik, 22 Aralık 2010 tarih ve 27793
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece “KİMTEK – Kimya Teknolojileri Kurumu”na üyeliğimiz
onaylanmıştır. KİMTEK toplantılarında Derneğimizi Başkanımız Erkan BAYKUT temsil etmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TMOBB, Kimya Sanayi Meclisi üyeliği için müracaat edilmiştir.
Müracaatımız neticesinde “Kimya Sanayi Meclis” üyeliğimiz gerçekleşmiştir. Ayrıca Kimya Sanayi
Meclisinin, AR-GE Alt Komite üyeliğinde çalışmalarımız yer almıştır.
Kimya Bölümlerindeki eğitimin durumu, öğrencilerinin staj sorunları, bursları ve sanayiinin istediği kimyacı profili gibi bir çok başlıkta çalışmalarda bulunmak üzere TOBB Kimya Meclisi ve
YÖK tarafından oluşturulan komisyonda TOBB Kimya Meclisini temsilen Dernek Başkanımız
Erkan Baykut yer almaktadır. Kimya Sanayii kuruluşlarına bu komisyonun kararı ile anketler
gönderilmiştir.
Ayrıca bu dönemde Mesleki Yeterlilik Kurumunun “Kimya” ile ilgili komisyonun çalışmalarında
yine Erkan Baykut tarafından Derneğimiz temsil edilmiştir.
Türkiye Kimya Sanayii Strateji Raporun hazırlanmasında iki üyemiz çalışmıştır.
Kimya Sektörüne yön vermek ve bu konuda birliktelik sağlamak amacıyla kurulmuş olan “KSPKimya Sektör Platformu”nun çalışmalarına ve toplantılarında yer alınmıştır.
KİPLAS ile ortaklaşa, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Voc-Test Merkezleri
Hibe Programı Değerlendirme Komitesi Başkanlığı’na Avrupa Birliği Projesi için başvurulmuş ve
kabul edilmiştir.
Bu dönemde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beykent Üniversitesi,
Dumlupınar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerin Öğrenci Topluluklarının
düzenledikleri etkinliklere destek verilmiş, bir çoğuna Başkanımız Erkan Baykut katılarak, Derneğimiz, ülkemizdeki kimya sektörünün ve kimya bölümlerinin durumları hakkında sunumlar yapmıştır.
5
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
VI.
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ-GENÇ KİMYACILAR PLATFORMU
VE ÇALIŞMALARI
2007 de EuCheMS tarafından kurulmuş olan Avrupa Genç Kimyacılar Platformu’na Türkiye’yi
temsilen derneğimiz iki genç kimyacı ile katılmıştır. Bu katılımı takiben derneğimiz bünyesinde,
Türkiye’deki genç kimyacıların aktif rol oynayacağı Avrupa uyumlu genç kimyacılar platform yönetmeliği hazırlanmış ve derneğimizin kuruluşunun 89. yılına rastlayan, 19 Mayıs 2007 gününde
Genç Kimyacılar Platformu oluşturulmuştur.
Bu platforma 35 yaşın altındaki kimya öğretmenleri, kimyager ve kimya mühendisleri üye olabilmektedir. İnternet üzerinden öğrencilerin kayıtlarının alındığı Platforma şu anda çok sayıda genç
kimyacı kayıt yaptırmıştır. Platformun amacı genç kimyacılar arasında haberleşmeyi sağlamak,
genç kimyacılara kurslar açmak, konferanslar vermek, genç kimyacıların staj ve iş problemleriyle
ilgilenmektir. Şu anda Avrupa’nın en faal Genç Kimyacılar Platformu olan bu platform halen
20’nin üzerinde üniversitede faaliyetlerine devam etmektedir. Üye sayısı ise 5.000’e yakındır.
TKD Genç Kimyacılar Platformu; Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin de katkıları ile, 2012 ve
2014 yılında toplamda 50’e yakın öğrenciye staj yeri sağlanmasında, yeni mezunların iş bulmalarında ve aşağıda belirtilen etkinliklerin bir çoğunun gerçekleşmesinde etkin rol oynamıştır. (web
sitesi : www.tkd-genckimyaci.org)
6
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
VII.
BU DÖNEM GERÇEKLEŞEN KONFERANS, PANEL, EĞİTİM,
TEKNİK GEZİ, SEMİNER VE DİĞER ETKİNLİKLER
TÜBA İLE İŞBİRLİĞİ İLE ULUSLARARASI KONFERANS
Türkiye Kimya Derneği, 03 Haziran 2014 salı günü saat:13:3017:00 arasında, TÜBA ile ortaklaşa, TÜBA İstanbul Ofisi Konferans Salonunda (İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu- Maçka /İstanbul) aşağıda programı sunulan konferansı
düzenlemiştir.
Konuşmacılarından birisinin 2010 Nobel Kimya Ödülü sahibi olduğu bu uluslararası konferans için katılım ücreti talep edilmemiştir. Konferansa 60 kişilik kayıt alınmıştır.
Etkinlik Programı
13:30-14:15 Prof. Dr. Hideomi KOINUMA (Tokyo Univ.- Japonya)
Chemistry and Electronics of Oxides as Stem Material for Future
Energy and Environment: Stem Technology Initiative’
14:15-15:00 Prof. Dr. Tamotsu TAKAHASHI (Hokkaido Univ.-Japonya)
Development of Catalytic Reaction for Coupling of Alkynes with Grignard Reagent’
15:00-15:30 Çay-Kahve arası
15:30-17:00 Prof. Dr. Ei-ichi NEGISHI ( Purdue Univ.-ABD; 2010 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ Paydaşı)
Magical Power of d-Block Transition Metals – Past, Present, and Future’
IV. İSEN (İLAÇ SENTEZI VE SEKTÖRDE İLAÇ) KONULU KONFERANS
Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz IV. İSEN (İlaç Sentezi ve Sektörde İlaç)
konulu konferans, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Konferans Salonu’nda,03 Mayıs 2014 Cumartesi günü yapılmıştır.
Her sene olduğu gibi, TKD Genç Kimyacılar Platformumuz ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğimizin
programı aşağıda verilmiştir. Bundan öncekiler gibi IV.
İSEN Konferansı da oldukça ilgiyle izlenmiş, çok sayıda meslektaşımız ve öğrencimiz katılmıştır. Katılımcılara birer “Katılım Sertifikası” takdim edilmiş ve yine her zamanki gibi asla bir ücret talep edilmemiştir.
Konferans için salon tahsisinde yardımlarını esirgemeyen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Seza Baştuğ, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag hocalarımız başta olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
7
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
İSTANBUL’DA HAVA KALITESI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞI (SERTIFIKALI
KONFERANS)
Tarih: 26 Nisan 2014 Cumartesi Saat: 13:00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: İstanbul’da Hava Kalitesi: Dünü, Bugünü ve Geleceği (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. A. Selahattin İNCECİK (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)
DOW CHEMICAL TÜRKİYE TESİSLERİNE TEKNİK GEZİ
Derneğimizin öğrencilerimizin vizyon ve bilgilerini
arttırmak amacıyla her ay en az bir kere düzenlemeye
çalıştığı, ülkemizdeki önemli kimya firmalarının tesislerine gerçekleştirdiği “Teknik Gezisi”, Nisan ayında,
DOW Chemical Türkiye’nin Gebze Dilovası’ndaki Styrofoam Üretim tesislerine yapılmıştır. Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu hocamızın danışmanlığındaki ve
İstanbul Üniversitesi Kimya Kulübü öğrencilerinin çoğunlukta olduğu öğrenci gurubunun katıldığı gezi, 25
Nisan 2014 Cuma günü, 10:30-13:00 arasında yapılmıştır. Bu gezinin gerçekleşmesinde ve derneğimizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen firmanın halkla ilişkiler sorumlusu Sayın Tuğçe Altuntaş Karataş’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
YENİ FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KONULU KONFERANS
Türkiye Kimya Derneği, Halkalı Özel Okyanus Kolejleri ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliğiyle, Halkalı Okyanus Koleji’nde 27 Mart 2014
Perşembe günü, 3-8. Sınıflar Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik olarak “Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı” Semineri” gerçekleştirildi.
Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Küçükçekmece İlçesi’ndeki İlkokul sınıf öğretmenleri ile Ortaokul Fen ve Teknoloji öğretmenleri katıldı.
Derneğimiz tarafından davet edilen Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yeni Fen
Bilimleri Programı Komisyon Başkanı Doç. Dr. Osman Nafiz Kaya, “Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı, Gerekçesi, Vizyonu ve Yapısı” konulu sunum yaptı.
Fen Bilgisi öğretmenlerine; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren 5. sınıflardan başlamak üzere yürürlüğe konan 3-8. Sınıf Fen
Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın amacı, yapısı ve gerekçesi hakkında bilgi verildi.
8
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
TÜRKİYE’DE MODERN KİMYANIN BAŞLANGICI KONULU SERTİFİKALI
KONFERANS
Tarih: 22 Mart 2014 Cumartesi Saat: 13:00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Türkiye’de Modern Kimya Eğitiminin Başlangıcı (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. A. Seza BAŞTUĞ (Marmara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi)
EUCHEMS BAŞKANI PROF. DR. ULRICH SCHUBERT’TEN “NEW CHEMICAL
APPROACHES TO INORGANIC-ORGANIC HYBRID MATERIALS” KONULU
KONFERANS
Tarih: 14 Mart 2014 Saat: 10:00
Yer: Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Konu: New Chemical Approaches to Inorganic-Organic Hybrid Materials
Konuşmacı: Prof. Dr. Ulrich Schubert (EuCheMS ve
Avusturya Kimya Derneği Başkanı)
CHEMSKETCH KONULU SERTİFİKALI EĞİTİM
Tarih: 22 Şubat 2014 Cumartesi Saat: 14:30
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: ChemSketch Eğitimi (Sertifikalı Eğitim)
Konuşmacı : Dr. Barbaros Akkurt (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü)
LİSELERDE “YENİ KİMYA PROGRAMI” KONULU EĞİTİM
Türkiye Kimya Derneği, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Büyükçekmece Mimar Sinan
Okulları işbirliğiyle, “Liselerde Yeni Kimya Programı” konulu eğitim tertip edilmiştir.
IUPAC Kimya Eğitimi Gurubu Türkiye Temsilcisi ve
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR’in konuşmacı olarak katıldığı toplantı 22 Ocak 2014 Çarşamba günü, saat: 10:00-13:30 arası, Özel Büyükçekmece Mimar Sinan Okulları Konferans Salonunda yapılmıştır. Toplantıya ilgili lise öğretmenleri katılmışlardır.
9
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
GELENEKSEL YILSONU KAHVALTISI
Derneğimizin artık geleneksel hale gelen yıl sonu kahvaltısı, 28 Aralık 2013 cumartesi günü saat,
10:30’da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampus Tarihi Profesörler Evi’nde düzenlenmiştir.
Kahvaltıya üyelerimiz, öğrenciler ve yakınları katılmışlardır. Bu tarihi mekanda güzel vakit geçirilmiştir.
KALEKİM’E TEKNİK GEZİ
Türkiye Kimya Derneği, 26 Aralık 2013 Perşembe
günü, Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu üyelerinin katıldığı KALE-KİM KİMYA SAN
A.Ş. firmasının Avcılar’da bulunan tesislerine bir teknik gezi düzenlemiştir. Firma yetkililerinin yakın ilgisi
ve geziye danışman hoca olarak Genel Sekreterimiz
Prof. Dr. Mehmet Mahramalıoğlu’na teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
KUANTUM DÜNYASI: FİZİK, MATEMATİK, KİMYA VE FELSEFE AÇISINDAN
BAKIŞ KONULU KONFERANS
Tarih: 21 Aralık 2013 Cumartesi Saat: 13:30
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Kuantum Dünyası: Fizik, Matematik, Kimya ve Felsefe Açısından Bakış (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Ersin Yurtsever (Koç Üniversitesi Kimya Bölümü)
BULUŞLAR VE PATENT DÜNYASI KONULU KONFERANS
Tarih: 19 Aralık 2013 Saat: 10:30
Yer: Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Konu: Buluşlar ve Patent Dünyası
Konuşmacı: M. Kaan DERİCİOĞLU (Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.)
LİSELERDE “KİMYA DERSİ MÜFREDATI” KONULU EĞİTİM
Türkiye Kimya Derneği ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile işbirliğiyle, “Liselerde Kimya Dersi
Müfredatı” konulu bir hizmet içi eğitim konferansı
tertip edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Kimya Öğretim Programı Revizyon Çalışma Komisyon Başkanı Doç. Dr. Bayram COŞTU’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantı 12 Aralık 2013 Perşembe
günü, saat: 14:00-17:00 arası, Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılmıştır. Toplantıya Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Serap Ovalı, Bakırköy İlçesine bağlı liselerin Zümre Başkanları ve ilgili lise öğretmenleri katılmışlardır.
10
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
CHT FİRMASINA TEKNİK GEZİ
Türkiye Kimya Derneği, 11 Aralık 2013 Çarşamba
günü, Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu üyelerinin katıldığı CHT firmasına bir teknik
gezi düzenlemiştir. Firma yetkililerinin yakın ilgisi ve
geziye danışman hoca olarak Genel Sekreterimiz Prof.
Dr. Mehmet Mahramalıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.
TOKSİLOJİ VE KİMYASAL ATIKLAR KONULU KONFERANS
Tarih: 23 Kasım 2013 Cumartesi Saat: 13:00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Toksiloji ve Kimyasal Atıklar (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Z. Nüket ÖCAL (Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü)
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY’DEN (RSC) AKREDİTASYON TOPLANTILARI
Yapılan bir protokol çerçevesinde Derneğimiz ve The Royal Society of Chemistry (İngiliz Kraliyet Kimya Derneği RSC) ortak bir takım faaliyetlerde bulunacaktır. Bu çerçevede, ülkemizdeki
üniversitelerin akreditasyonu konusunda RSC Akreditasyondan Sorumlu Müdürü Sayın Toby
Underwood 19, 20 ve 21 Kasım 2013 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Derneğimizin
aracılığı ile Marmara Üniversitesinde, İstanbul Teknik Üniversitesinde, Yıldız Teknik Üniversitesinde, Ankara Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi yetkililerinin katıldığı birer toplantı düzenlenmiştir.
NANOMALZEMELERİN TOKSİSİTESİ KONULU SERTİFİKALI KONFERANS
Tarih: 26 Ekim 2013 Cumartesi, Saat:12.30
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Nanomalzemelerin Toksisitesi (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Çulha (Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi)
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY’DEN YAYINLARLA İLGİLİ KONFERANSLAR
(1)
Tarih: 22 Ekim 2013, Salı saat: 14:00
Yer: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Konu: About RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing
Konuşmacılar: Stuart Govan & Wesam Abu Saif
(2)
Tarih: 23 Ekim 2013, Çarşamba saat: 13:30
Yer: Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu
Konu: About RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing
Konuşmacılar: Stuart Govan & Wesam Abu Saif
11
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
SERİN YANSITICI ÇATI KAPLAMALARI KONFERANSI
Tarih: 03.Ekim 2013 Perşembe saat: 10.:30
Yer: Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Konu: Serin Yansıtıcı Çatı Kaplamaları
Konuşmacı: Reyhan GÖZOĞUL (Müşteri Çözümleri
Müdürü-Doğu Avrupa, Yunanistan, Türkiye Dow Yapı
Kimyasalları)
İSEN III (İLAÇ SENTEZİ VE SEKTÖRDE İLAÇ) KONFERANSI
13 Nisan 2103 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi Konfreans Salonu D Blokta, 3.İSEN (İlaç Sentezi
ve Sektörde İlaç) Konferans ve Paneli gerçekleşmiştir. 300’e yakın katılımcı yer almıştır.
Konuşmacılar: PROF. DR. ESİN AKI (Ankara Üniversitesi Eczacılık FakültesiFarmasötik Kimya
Anabilim Dalı)
RAGIP ÖNEY (Bilim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.Üretim Müdürü)
PROF. DR. METİN TÜRKAY (Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü)
YASİN KANSU (Sandoz Grup Sağlık Ürünleri İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analitik Hizmetler ve
Kalifikasyon Koordinatörü)
MANYETİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZİ VE MÜHENDİSLİKTEN TIBBA
UYGULAMALARI KONULU KONFERANS
Tarih: 30 Mart 2013 Cumartesi, Saat:12.30
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Manyetik Nanoparçacıkların Sentezi ve Mühendislikten Tıbba Uygulamaları (Sertifikalı
Toplantı)
Konuşmacı: Doç. Dr. Seyda BUCAK (Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi)
KİMYA TARİHİNDEN KESİTLER KONULU KONFERANS
Tarih: 27 Mart 2013 Çarşamba, Saat: 10.00
Yer: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Konu: Kimya Tarihinden Kesitler
Konuşmacı: Prof. Dr. Emre DÖLEN (Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (emekli) Öğretim Üyesi)
12
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
MATLAB BİLGİSAYAR YAZILIM PROGRAMI TANITIM VE UYGULAMA
KONFERANSI
Tarih: 02 Mart 2013 Cumartesi, Saat: 13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: MATLAB Bilgisayar Yazılım Programı (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Sibel YILMAZ ( Figes İstanbul Ofisi)
Uygulama: Dr. Tuğrul ALBAYRAK (İstanbul Üniversitesi, Kimya Bölümü)
IUPAC (ESKİ) GENEL DİREKTÖRÜ DR. TERRY RENNER’DAN KONFERANS
Derneğimizin davetlisi olarak ülkemize gelen IUPAC (Eski) Genel Direktörü Dr. Terry Renner,
Özel Mimar Sinan Koleji öğrencilerine, 08 Şubat 2013 Cuma günü saat: 10.30’da bir konferans
vermiştir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle yapılan toplantıda Dr. Renner öğrencilere
kimyanın eğitimi ve mesleki yönlerinden ele alınan bir konuşma yapmıştır.
HASAN POLATKAN LİSESİ’NDE “YAŞAM VE YAŞAMSAL İLİŞKİLER” KONULU
KONFERANS
Tarih: 22 Ocak 2013 Salı Saat:10.30
Yer: Hasan Polatkan Lisesi Lisesi Konferans Salonu
Konu: Yaşam ve Yaşamsal İlişkiler
Konuşmacı: Biyolog Dr. Selçuk ALTUNSAÇLI (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
ÖZEL MİMAR SİNAN FEN LİSESİ’NDE “YAŞAM VE YAŞAMSAL İLİŞKİLER”
KONULU KONFERANS
Tarih: 23 Ocak 2013 Saat:10.00
Yer: Büyükçekmece Özel Mimar Sinan Koleji Konferans Salonu
Konu: Yaşam ve Yaşamsal İlişkiler
Konuşmacı: Biyolog Dr. Selçuk ALTUNSAÇLI (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
KATI YAKIT PİLLERİ KONULU SERTİFİKALI KONFERANS
Tarih: 19 Ocak 2013 Saat: 13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Katı Yakıt Pilleri (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Y.Doç.Dr. F. Görkem Üçtuğ (Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümü Öğr. Üyesi)
POLİOLEFİN NANOKOMPOZİTLER KONULU SERTİFİKALI KONFERANS
Tarih: 29 Aralık 2012 Saat: 13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Poliolefin Nanokompozitler (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Nurseli UYANIK (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Böl. Öğr. Üyesi)
13
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
AVCILAR GÜMÜŞPALA LİSESİ’NDE “YAŞAM VE YAŞAMSAL İLİŞKİLER” KONULU KONFERANS
Tarih: 28 Aralık 2012 Cuma, Saat:11.30
Yer: Avcılar Gümüşpala Lisesi Konferans Salonu
Konu: Yaşam ve Yaşamsal İlişkiler
Konuşmacı: Biyolog Dr. Selçuk ALTUNSAÇLI (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
BAKIRKÖY GÜRLEK NAKİPOĞLU LİSESİ’NDE “YAŞAM VE YAŞAMSAL
İLİŞKİLER” KONULU KONFERANS
Tarih: 26 Aralık 2012 Saat:10.00
Yer: Bakıröy Gürlek Nakipoğlu Lisesi Konferans Salonu
Konu: Yaşam ve Yaşamsal İlişkiler
Konuşmacı: Biyolog Dr. Selçuk ALTUNSAÇLI (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
BAKIRKÖY GÜRLEK NAKİPOĞLU LİSESİ’NDE “KİMYAGERLİK VE KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ MESLEKLERİNİN TANITILMASI” KONULU KONFERANS
Tarih:19 Aralık 2012 Saat: 10.00
Yer: Bakıröy Gürlek Nakipoğlu Lisesi Konferans Salonu
Konu: Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Mesleklerinin Tanıtılması
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU (Türkiye Kimya Derneği Genel Sekreteri)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ’NE (SUNUM) GEZİ
Derneğimiz, üniversite öğrencilerinin katıldığı Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi’ne (SUNUM), 13 Aralık 2012 Perşembe günü bir teknik gezi düzenlemiştir.
Yardımları için Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Selçuk KARAATA’ya ve maddi katkıları
için de Akkim Kimya San. A.Ş.’ne teşekkür ediyoruz.
AKSA, AR-GE VE GELECEĞE BAKIŞI KONULU SERTİFİKALI KONFERANS
Tarih: 08 Aralık 2012 Saat: 14.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: AKSA, Ar-Ge ve Geleceğe Bakışı (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Dr. İlhan KOŞAN (AKSA Ar-Ge Merkezi Direktörlüğü Proje Uzmanı)
ÖZEL MİMAR SİNAN FEN LİSESİ’NDE “KİMYAGERLİK VE KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ MESLEKLERİNİN TANITILMASI” KONULU KONFERANS
Tarih: 05 Aralık 2012 Saat: 10.00
Yer: Büyükçekmece Özel Mimar Sinan Koleji Konferans Salonu
Konu: Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Mesleklerinin Tanıtılması
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU (Türkiye Kimya Derneği Genel Sekreteri)
14
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
DESTEKLİ METAL KATALİZÖRLERİNDE MOLEKÜLER SEVİYEDEKİ YAPIAKTİFLİK İLİŞKİSİ KONULU SERTİFİKALI KONFERANS
Tarih: 24 Kasım 2012, Cumartesi, Saat:13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Destekli Metal Katalizörlerinde Moleküler Seviyedeki Yapı-Aktiflik İlişkisi (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Alper UZUN (Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğ Fakültesi Öğretim Üyesi)
NÜKLEER ENERJİDE “TORYUM”UN YERİ KONULU KONFERANS
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 21 Kasım 2012 tarihinde saat 10.30’da, İ.Ü.
Avcılar Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Prof. Dr. Ali
Rıza Berkem Konferans Salonunda, “Nükleer Enerjide Toryum’un Yeri” konulu bir konferans düzenlemiştir. Konferansın konuşmacısı; Türkiye Kimya Derneği
ve TÜBA Şeref Üyesi Sayın Prof. Dr. Namık Kemal
ARAS olmuştur. Derneğimizde bu önemli organizasyona destek vermiştir. Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, üniversite öğrencileri ve Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi çalışanlarının yanı sıra
Bahçeşehir Okyanus Koleji, Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi gibi
liselerden de öğretmen ve öğrencilerin dinleyici olarak yer aldığı konferans büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşmiştir.
TÜRKİYE İLAÇ ENDÜSTRİSİ
SERTİFİKALI KONFERANS
VE
KARİYER
OLANAKLARI
KONULU
Tarih: 17 Kasım 2012, Cumartesi, Saat:13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Türkiye’de İlaç Endüstrisi ve Kariyer Olanakları (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Turgut TOKGÖZ ( İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri)
21. YÜZYILDA ÜNİVERSİTELER KONULU KONFERANS
Tarih: 06 Kasım 2012 Salı, Saat: 14.00
Yer: Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Konu: 21. Yüzyılda Üniversiteler
Konuşmacı: Doç. Dr. Oğuz BABÜROĞLU (Sabancı
Üniversitesi Öğretim Üyesi)
15
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
HÜCRESEL STRES VE ÖLÜM YANITLARINI HEDEFLEYEN İLAÇ
ARAŞTIRMALARI KONULU SERTİFİKALI KONFERANS
Tarih: 06 Ekim 2012 Cumartesi, Saat:14.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Hücresel Stres ve Ölüm Yanıtlarını Hedefleyen İlaç Araştırmaları (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Doç. Dr. Devrim Gözüaçık (Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi)
HASAN POLATKAN LİSESİ’NDE “ENERJİ VE KİMYA” KONULU YAZ OKULU
Derneğimizin Genel Sekreteri sayın Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu tarafından 10 Haziran
2012 tarihinde Hasan Polatkan Lisesi’nde “Enerji ve Kimya” konulu yaz okulu düzenlenmiştir.
Lise öğrencileri tarafından ilgiyle izlenen program Hasan Polatkan Lisesi Konferans Salon’unda
yapılmıştır.
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ GELENEKSEL BAHAR YEMEĞİ (KAHVALTISI)
Onursal Başkanımız merhum Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Hocamız (D:23.09.1908 - Ö:24.05.2007) tarafından gelenekselleştirilen Bahar Yemeği bu sene Bahar
Kahvaltısı olarak düzenlenmiştir. Bir çok üyemizin
katıldığı kahvaltıya özellikle, Derneğimizin Genç Kimyacılar Platformu üyelerinin ilgisi ve katılımı bizleri
ayrıca memnun etmiştir. İstanbul Üniversitesi Beyazıt
Merkez Kampüsü Profesörler Evinde, 09 Haziran
2012 tarihinde düzenlenen kahvatıya merhum hocamızın ailesi de katılmıştır.
Vefatının 5. yıldönümü nedeniyle Hocamız yapılan konuşmalar ve barkovizyon gösterimi ile anılmıştır. Bu vesileyle Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Hocamızı bir kez daha rahmet
ve saygıyla anıyoruz.
16
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
VIII.
YAYINLAR
Derneğimiz, bu çalışma döneminde elinden geldiğince çok sayıda kitap basmaya çalışmıştır. Bu
dönem basılan kitaplar şunlardır:
“Radyoaktivite Meselesi ve Atatürk / Bir Anı ve Gizli Kalmış Bir Gerçek” Türkiye Kimya Derneği Yayınları No: 20, Yazarı: Prof. Dr. A. Seza Baştuğ, 2012 (Temmuz)
“Türkiye’de Kimya Öğretiminin Tarihçesi (1834-1982)” Türkiye Kimya Derneği Yayınları No:
21, Yazarı: Prof. Dr. Emre Dölen, 2013
“Türkiye’de Kimya Eğitimi” Türkiye Kimya Derneği Yayınları No: 22, Editör: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, 2013
“Türkiye’de Fiziksel Kimya, 1 Başladığı Kurum (1926-1981)” Türkiye Kimya Derneği Yayınları No: 23, Yazarı: Prof. Dr. A. Seza Baştuğ, 2013
Derneğimizin süreli yayınlarından olan ve şartlar el verdiği sürece devamlı yayınlamaya çalıştığımız “KİMYA VE SANAYİ” Dergisinin 232. Sayısının çalışmalarına başlamıştır. Bu dergimiz maliyet ve kolay ulaşım şartları göz önüne alınarak e-dergi olarak hazırlanmaktadır. Editörlüğünü ise
Dumlupınar Üniversitesi Temsilcimiz Doç. Dr. Alper Tolga Çolak yürütmektedir.
Ayrıca, Derneğimiz son günlerde oldukça yaygın olan “opan access journal” (Açık Erişimli Dergi)
türü dergi çalışmalarına başlamıştır. Editörlüğünü Dr. Barbaros Akkurt’un üstlendiği dergi çalışmalarında son noktaya gelinmiştir. İsminin JTCS (Journal of the Turkish Chemical Society) olması kararlaştırılan derginin web adresi www.ejtcs.org yayına başlamıştır.
17
2012 - 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
IX.
BURS
Derneğimiz çok uzun bir aradan sonra lisans veya lisansüstü öğrencilerine aylık eğitim bursu vermeye başlamıştır. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği üyesi firmalarla öğrenciler arasında temas
sağlanarak, bu dönemde 30’a yakın öğrencinin burs alması sağlanmıştır.
X.
YENİ ÜYELERİMİZ ve ÜYE AİDATLARI
Derneğimize, bu dönemde Derneğimize 73 (yetmiş üç) yeni üye kaydolmuştur. Dernek üye sayımız 2500’e yaklaşmıştır. Bu sayıyı çok bulmamız mümkün değildir. Kimya Bölümlerinden mezun
olan bütün kimyacıların, başka ülkelerde olduğu gibi, Derneğe üye olmalarını bekliyoruz. Bu hususta Kimya Bölümlerinde yer alan temsilcilerimizin daha aktif görev almaları için çalışmalarımız
devam edecektir.
Üyelerimizden çalışmalarımızda bizlere destek olmaları, Derneğimizin aslında sadece idari masraflarını karşılayan aidatlarını zamanında yatırmalarını rica ediyoruz. Bunun için 2011 Genel Kurul Toplantımızda, sadece üye aidatının tamamını ödeyen üyelerin Genel Kurul Üyesi olabilmeleri maddesi eklenmiş ve kabul edilmiştir. Dönem içinde çeşitli aralıklar üye aidatları istenmiştir.
Gelir Gider Tablosunda da görüleceği gibi geçtiğimiz dönemlere kıyasla bu dönemde aidat toplanmasında daha başarılı olunmuştur Ancak tabii ki bunu yeterli görmüyoruz. Üyelerimizden ve
Temsilcilerimizden bu konuda desteklerini beklemekteyiz.
------------------------------------Bu çalışma döneminde bizlerden desteklerini esirgemeyen üyelerimize, dost kurum, kuruluş, öğretim üyesi ve gönüllü öğrencilerimize özellikle Genç Kimyacılar Platformu’nun eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine ve Sayın Prof. Dr. Ali Doğramacı’ya teşekkürü borç biliyoruz.
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ
2012-2014 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
18
BEYANNAME
BÖLÜM VII
MALİ BİLGİLER
4. AKTİF [VARLIKLAR TL]
4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler
4.1.1.1. Kasa
4.1.1.2. Banka
4.1.1.3. Alınan Çekler
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
4.1.1.5. Diğer
4.1.2. Menkul Kıymetler
4.1.3. Diğer Alacaklar
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar
4.1.3.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar
4.1.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar
4.1.3.5. Senetli Dernek Alacakları
4.1.3.6. Diğer Dernek Alacakları
4.1.4. Stoklar
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları
4.1.4.2. Diğer Stoklar
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
4.2. DURAN VARLIKLAR
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
101.484,76 537,53 100.947,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.484,76
:
4.2.1. Diğer Alacaklar
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları
4.2.2. Mali Duran Varlıklar
4.2.2.1. İştirakler
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar
4.2.3.2. Binalar
4.2.3.3. Taşıtlar
4.2.3.4. Demirbaşlar
4.2.3.5. Diğer
4.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.2.5 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
4.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
4.2.7 Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Aktif (Varlıklar) Toplamı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.093,43 0,00 189.093,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.093,43
290.578,19
TOPLAM
:
290.578,19
Dernekler Beyannamesi
7
19
BEYANNAME
BÖLÜM VII
MALİ BİLGİLER
5. PASİF [KAYNAKLAR TL]
5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar
5.1.2. Diğer Borçlar
Üyelere Borçlar
5.1.2.1.
Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar
5.1.2.2.
Şubelere Borçlar
5.1.2.3.
İktisadi İşletme Borçları
5.1.2.4.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
5.1.2.5.
Senetli Dernek Borçları
5.1.2.6.
Diğer Dernek Borçları
5.1.2.7.
5.1.3. Alınan Avanslar
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Öz Kaynaklar Toplamı
Pasif Kaynaklar Toplamı
:
:
:
:
:
:
:
:
189.093,43 0,00 0,00 26.668,63 0,00 74.816,13 290.578,19
290.578,19
TOPLAM
:
290.578,19
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar
5.2.2. Diğer Borçlar
Üyelere Borçlar
5.2.2.1.
5.2.2.2.
Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar
Şubelere Borçlar
5.2.2.3.
İktisadi İşletmelere Borçlar
5.2.2.4.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
5.2.2.5.
Senetli Dernek Borçları
5.2.2.6.
Diğer Dernek Borçları
5.2.2.7.
5.2.3. Alınan Avanslar
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye
5.3.2. Sermaye Yedekleri
5.3.3. Kar Yedekleri
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı)
Dernekler Beyannamesi
8
20
BEYANNAME
BÖLÜM VII
6.
7.
MALİ BİLGİLER
GELİRLER
6.1. Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1)
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2)
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı
6.1.4.1. Bağış Gelirleri
6.1.4.1. Yardım Toplama Gelirleri
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri
6.1.6. Finansal Gelirler
6.1.7. Kira Gelirleri
6.1.8. Diğer Gelirler
6.2. Gider Fazlası
TOPLAM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
17.828,00 811,68 0,00 173.470,62 173.470,62 0,00 0,00 6.338,29 0,00 0,00 0,00 198.448,59
GİDERLER
7.1. Gider Toplamı
7.1.1. Genel Giderler
7.1.2. Personel Giderleri
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı
7.1.3.1. Kültür, Sanat, Spor
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma
7.1.3.3. Sağlık
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler
7.1.3.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları
7.1.3.8. Hayır Yardımları
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler
7.1.3.10 Diğer
7.1.3. Diğer Giderler
7.1. Gelir Fazlası
TOPLAM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
123.632,46 22.174,01 35.229,78 66.228,67 6.384,50 54.814,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.029,60 0,00 0,00 74.816,13 198.448,59
(1) Beyannamenin IX uncu bölümünün 2 nci sorusuna verilen cevap ile uyumlu olması gerekir.
(2) Beyannamenin X uncu bölümünün 2 nci sorusuna verilen cevap ile uyumlu olması gerekir.
Dernekler Beyannamesi
9
21
22
İŞ AVANSLARI
BİNALAR
PTT Bank 339008 No.lu Posta Çeki Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Harbiye Şb.1805910-6003 EURO Hes.
T.C. Ziraat Bankası Harbiye Şb.1805910-6002 USD Hes.
T.C. Ziraat Bankası Harbiye Şb.1805910-6001 Vadesiz Hes.
8.104,27
21.204,47
68.315,52
22,42
512,84
287.790,48
537,53
189.093,43
2013 YILI DERNEK FONLARI
2012 DERNEK FONLARI
0,00 SERMAYE
98.159,52 Geçmiş YıllarDernek Fonları
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
T.C. Ziraat Bankası Harbiye Şb.1805936-6004 Vadeli Hes.
KASA
BANKALAR
AKTİF
BORÇ
189.093,43
24.123,13
74.573,92
287.790,48
287.790,48
ALACAK
PASİF
BİLANÇO
Adres: Halaskargazi Cad. Uzay Apt. No.: 15, D.:8
Harbiye, 34373 İSTANBUL
Tel. : 0212 240 73 31
Faks : 0212 231 70 37
E Posta : [email protected]
Web Site : www.turchemsoc.org
Download

2012 - 2014 Faaliyet Raporu