T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
7/8/2014
Toplantı No
2014/13
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 7/8/2014 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doç.Dr. Işık
KARAKAYA’nın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
1-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak
üzere;
Doç.Dr. Işık KARAKAYA’nın başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Işık KARAKAYA’nın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Doç.Dr. İrem
YALUĞ ULUBİL’in
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
2-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. İrem YALUĞ ULUBİL’in başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. İrem YALUĞ
-2-
7/8/2014
2014/13
ULUBİL’in toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10)
olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan
edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
3-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer
Tıp Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir
adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Hakan DEMİR’in başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Hakan DEMİR’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Doç.Dr. Yüksel
4BAYKARA ACAR’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen iki adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Yüksel BAYKARA ACAR’ın başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Yüksel BAYKARA
ACAR’ın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10)
olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan
edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Doç.Dr. Hakan
DEMİR’in
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
-3Doç.Dr. Hakan
ACAR’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
Doç.Dr. Şöheyda
GÖKTÜRK’ün
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
Doç.Dr. Cenk
ÇELİK’in
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
5-
6-
7-
7/8/2014
2014/13
Üniversitemiz Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan
edilen iki adet Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Hakan ACAR’ın başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Hakan ACAR’ın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan edilen
Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim
Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında boş
bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Şöheyda GÖKTÜRK’ün başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Şöheyda
GÖKTÜRK’ün toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(10/10) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Cenk ÇELİK’in başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
-4-
7/8/2014
2014/13
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Cenk ÇELİK’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Doğan
YÜKSEL’in
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
Doç.Dr. Caner
SANCAKTAR’ın
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
8-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe
ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Doğan YÜKSEL’in başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Doğan YÜKSEL’in
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
9-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Caner SANCAKTAR’ın başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
-5-
7/8/2014
2014/13
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan
gizli
oylama
sonucunda;
Doç.Dr.
Caner
SANCAKTAR’ın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(10/10) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Erdal
ARLI’nın
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
10-
Üniversitemiz Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi Bölümü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Erdal ARLI’nın başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Erdal ARLI’nın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Kenan
ACAR’ın
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
11-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Kenan ACAR’ın başvurduğuna,
8/5/2014 tarihli ve 2014/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 24 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Kenan ACAR’ın
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (10/10) olumlu oy
aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
-6Prof.Dr. Kuvvet
LORDOĞLU’nun
görevl. hk.
12-
7/8/2014
2014/13
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
17/7/2014 tarihli ve 42546 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Kuvvet LORDOĞLU’nun, Ölçme Seçme ve
Yerleştirme Merkezi’nin yapmış olduğu sınavların oluşturulması ve
bilimsel açıdan değerlendirilmesi sürecinde katkıda bulunmak üzere 1
Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ihtiyaç duyulan
günlerde 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin
3. fıkrası ile 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Beyhan
PEKEY’in
görevl. hk.
13-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 17/7/2014 tarihli
ve 42430 sayılı yazısında belirtilen 16/7/2014 tarihli ve 2014/28 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 19 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Beyhan PEKEY’in,
TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Desteği kapsamında
ABD/North Carolina’da bulunan “Çevre Koruma Ajansı” nda doktora
sonrası araştırma yapmak üzere, 15 Ekim 2014 – 15 Ekim 2015
tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi kapsamında Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2/b maddesi uyarınca
giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanarak yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Doç.Dr. İpek 14ÇELİKYURT’un
görevl. hk.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 6/8/2014 tarihli ve 45402
sayılı yazısında belirtilen 6/8/2014 tarihli ve 2014/27 nolu Fakülte
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümüne bağlı Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Doç.Dr. İpek ÇELİKYURT’un, 1/9/2014 – 30/9/2014
tarihleri arasında yıllık iznini kullanarak (1 ay) ve 1/10/2014 –
6/3/2015 tarihleri arasında 5 ay süre ile araştırmacı ve gözlemci
öğretim üyesi olarak toplam 6 ay süre ile Almanya Eberhard Karls
Tübingen Üniversitesi Hertie Enstitüsünde 2547 sayılı Kanun’un 39
uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Doç.Dr. Y. Umut
ÇELİKYURT’un
görevl. hk.
15-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 6/8/2014 tarihli ve 45433
sayılı yazısında belirtilen 6/8/2014 tarihli ve 2014/27 nolu Fakülte
-7-
7/8/2014
2014/13
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümüne bağlı Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Doç.Dr. Y. Umut ÇELİKYURT’un, 1/9/2014 –
30/11/2014 tarihleri arasında yıllık ve şura izinlerini kullanarak ve
1/12/2014 tarihinden itibaren 3 ay süre ile gözlemci öğretim üyesi
olarak toplam 6 ay süre ile Almanya Eberhard Karls Tübingen
Üniversitesi kardiyoloji kliniğinde 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
16Menşure AYDIN’ın
görevl.nin iptali hk.
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün
1/7/2014 tarihli ve 37919 sayılı yazısında belirtilen 30/6/2014 tarihli
ve 2014/18 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3
sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
14/2/2014 tarihli ve 2014/2 nolu toplantısında alınan 26 sıra sayılı
karar ile Amerika Birleşik Devletleri California State University,
Department of Kinesyoloji, Adapted Physical Education and Sport
2014 yaz programına 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi ile
Öğretim Üyesi ve Araştırmacıların Yetiştirilmesi Amacıyla
Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler
ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller kapsamında ödenek
desteğinin Yükseköğretim Kurulu Tarafından sağlanarak 5 Haziran –
5 Eylül 2014 tarihlerinde üç ay süre ile maaşlı-izinli olarak
görevlendirilen Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Menşure
AYDIN’ın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin
10/6/2014 tarihli 898-34280 sayılı yazısı ile söz konusu
görevlendirmesinin
yürürlüğünün
durdurulması
nedeniyle
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 14/2/2014 tarihli ve 2014/2 nolu
toplantısında alınan 26 sıra sayılı kararın iptal edilmesine yönelik
isteğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Arş.Gör.Dr.
17Makbule ŞİRİNER
ÖNVER’in görevl. hk.
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 17/7/2014 tarihli ve 2014/12
nolu toplantısında alınan 18 sıra sayılı karar ile görevlendirilmesi
uygun bulunmayan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı
Arş.Gör.Dr. Makbule ŞİRİNER ÖNVER’in, TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destekleme Daire Başkanlığı’nca yürütülmekte olan “2219/Yurtdışı
Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı” kapsamında İngiltere
Westminster Üniversitesi’nde gerçekleştirmek üzere “Yerel
Yönetimlerin Konut Politikalarının Sosyal-Ekonomik Açıdan
İncelenmesi: Londra Hackney Belediyesi (An Analysis of Socio
Economic Aspects of Housing Policies of Local Government:
-8-
7/8/2014
2014/13
London Borough of Hackney” adlı araştırma projesi ile burs almaya
hak kazandığının, belirlendiği, bu nedenle görevlendirilmesinin
uygun olacağı anlaşıldığından Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
2014/12 nolu toplantısında alınan 18 sıra sayılı kararın iptal
edilmesine, ilgili araştırma görevlisinin, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca, 25 Ağustos 2014 – 25
Ağustos 2015 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Kısmi zamanlı öğren. 18çalıştırılma ücreti ve
öğrenci yemek bursu hk.
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 6/8/2014
tarihli ve 45500 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı
maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve
Esasları’nın 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına göre, Üniversitemizde
2014 – 2015 eğitim-öğretim döneminde çalıştırılacak 500 öğrenciye
ödenecek saatlik brüt ücretin 6.00 TL. (Altı Türk Lirası) olarak
belirlenmesi ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2500 öğrenciye yemek
bursu verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Uzunçiftlik Nuh
Çimento MYO
Döner Sermaye
faaliyetlerin
başlaması hk.
19-
Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün 24/7/2014 tarihli ve 44038 sayılı yazısında belirtilen
18/7/2014 tarihli ve 2014/7 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 6 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Uzunçiftlik Nuh Çimento
Meslek Yüksekokulu’nun Atölye ve Laboratuvar altyapısının
gelişmesi sonucu atölye ve laboratuvar kullanımı, eğitim ve
danışmanlık hizmeti verilebilmesi ile taleplerin karşılanması
amacıyla Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak
harcama yetkilisi Meslek Yüksekokulu Müdürü, gerçekleştirme
görevlisi Yüksekokul Sekreteri olmak üzere, Uzunçiftlik Nuh
Çimento Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde hesap açılmasına ve
döner sermaye analitik bütçesinin yüksekokuldan geldiği şekliyle
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Yavuz
ÖZCAN hk.
20-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 25/7/2014 tarihli ve 44465 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Diş Hekimliği Fakültesi 111201033 nolu
öğrencisi Yavuz ÖZCAN’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu
itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
-9-
7/8/2014
2014/13
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Öğrenci Zeynep
İKİSİVRİ hk.
21-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/7/2014 tarihli ve
13324 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Arslanbey Meslek Yüksekokulu
17/3/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 87163 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Zeynep
İKİSİVRİ’nin diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Neslihan
22OKYAR KÜÇÜK hk.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 5/8/2014 tarihli ve
14113 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Ali Rıza Veziroğlu Meslek
Yüksekokulu 15/6/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun
olarak 117533 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını
alan Neslihan OKYAR KÜÇÜK’ün diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri,
Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin
6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Yunus
Emre AKICI hk.
23-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/7/2014 tarihli ve
13758 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gebze Meslek Yüksekokulu
18/9/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 122673
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Yunus Emre
AKICI’nın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Kadriye
BİÇER hk.
24-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 5/8/2014 tarihli ve
14112 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
14/4/2000 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 10021 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Kadriye BİÇER’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
-10-
7/8/2014
2014/13
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Hayriye 25YAZICIOĞLU hk.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/7/2014 tarihli ve
13253 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
30/6/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 132005
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Hayriye
YAZICIOĞLU’nun diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Dilek
YİĞİT hk.
26-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/7/2014 tarihli ve
13760 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kandıra Meslek Yüksekokulu
2/3/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 53046 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Dilek YİĞİT’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Murat
KABA hk.
27-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/7/2014 tarihli ve
13252 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kandıra Meslek Yüksekokulu
8/11/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 62833 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Murat KABA’nın
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Pınar
TÜRK hk.
28-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/7/2014 tarihli ve
13761 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol
Meslek Yüksekokulu 8/9/2003 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 28475 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Pınar TÜRK’ün diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri,
Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin
6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
-11-
Öğrenci Damla
Selen İSFEN hk.
29-
7/8/2014
2014/13
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/7/2014 tarihli ve
13762 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol
Meslek Yüksekokulu 6/7/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
mezun olarak 96905 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve
diplomasını alan Damla Selen İSFEN’in diplomasını kaybettiği
anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri,
Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin
6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen belgenin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Bekir
30Tahsin AKDENİZ hk.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/7/2014 tarihli ve
13062 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi 11/7/2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
57683 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Bekir
Tahsin AKDENİZ’in diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Tuncay
AKDENİZ hk.
31-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/7/2014 tarihli ve
13064 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 2/9/2009
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 84707 nolu diplomayı
almaya hak kazanan ve diplomasını alan Tuncay AKDENİZ’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Şaban
Mustafa TOP hk.
32-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/7/2014 tarihli ve
13251 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
21/4/2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 29329 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Şaban Mustafa
TOP’un diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi
Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma
yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
-12Jüri oluşturulması hk.
33-
Teknoloji Transfer Ofisi
Yönetim Kurulu hk.
7/8/2014
2014/13
18 Temmuz 2014 tarihli Zaman Gazetesi’nde ilan edilen
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde ihtiyaç duyulan Profesörlük ve
Doçentlik kadrosuna başvuran adayların sınav jürilerinin
oluşturulması konusunda Rektör’e yetki verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
34-
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali DEMİRCİ’den
gelen 7/8/2014 tarihli ve 68 sayılı yazı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
25/9/2013 tarihli ve 2013/12 nolu toplantısında alınan 52 sıra
sayılı karar ile oluştutulan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi’nin ilgili modüllerinde ve Yönetim Kurulu’nda
aşağıda belirtilen kişilerin görev almalarına oybirliği ile karar
verildi.
TTO Y Kurulu Başkanı:
Prof. Dr. Ali Demirci
TTO Yönetim Kurulu:
Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Demirci
Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri
Mehmet B. Turabi
Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel
Müdürü
Sadık Semizoğlu
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Kadir Decdeli
Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreter
Yardımcısı
Onur Ekinci
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri
Dr. Fatih Akbulut
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cüneyt Oysu
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Taner Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. H. Hakan Gürel
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Çebi
Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi
Öğr. Gör. Evren Kutlu
TTO Personeli:
TTO Yöneticisi ve Proje Yürütücüsü:
Öğr. Gör. Evren Kutlu
Tam zamanlı çalışan uzmanlar:
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Hizmetleri Modül Yöneticisi
Ecem Yalaza
Üniversite Sanayi İşbirliği Modül Yöneticisi
Dr. Nevin Gamze Karslı Yılmaz
FSMH Yönetimi ve Lisanslama
Hizmetleri Modül Yöneticisi
Hilal Öz
Girişimcilik ve Şirketleşme Modül Yöneticisi
B. Kübra Kürüm
-13-
7/8/2014
Tam Zamanlı Görevlendirilmiş Akademisyenler:
Destek Programları Modül Yöneticisi
Arş. Gör. Mehlika Kocabaş
Üniversiteden Görevlendirilen Memurlar:
Dokümantasyon Sorumlusu
Ferhat Karadaş
Fikri ve Mülki Haklar Kurulu:
Prof. Dr. Ali Demirci
Doç. Dr. Taner Yılmaz
Doç. Dr. Güralp Özkoç
Yrd. Doç. Dr. Hakan Çebi
Yrd. Doç. Dr. H. Hakan Gürel
Yrd. Doç. Dr. Metin Aydın
Öğr. Gör. Evren Kutlu
TTO Akademik Danışmanlar Kurulu:
Motor ve Sürücü Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Metin Aydın
Yrd. Doç. Dr. Birol Arifoğlu
Görüntü İşleme Teknolojileri
Prof. Dr. Sarp Ertürk
Prof. Dr. Muzaffer Zeren
Prof. Dr. Hasan Ocak
Malzeme Teknolojileri
Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik
Doç. Dr. Güralp Özkoç
Biyomedikal ve Kök Hücre Teknolojileri
Prof. Dr. Özcan Gündoğdu
Prof. Dr. Yasin Kişioğlu
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Doç. Dr. Aynur Yazıcı Karadenizli
Doç. Dr. Murat Kasap
Lazer Teknolojileri
Prof. Dr. Arif Demir
Doç. Dr. Elif Kaçar
Yakıt ve Enerji Teknolojileri
Prof. Dr. Mustafa Çanakçı
Prof. Dr. Ayşe Nilgün Akın
Prof. Dr. Murat Hoşöz
2014/13
-14-
7/8/2014
2014/13
Prof. Dr. Engin Özdemir
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
Katılamadı
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Katılamadı
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Füsun YILDIZ
TIP FAK.DEKAN V.
Prof. Dr. Murat HOŞÖZ
TEK.EĞT.FAK.DEKAN V.
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
MÜH. FAK.DEKAN
Prof.Dr. Nigar PÖSTEKİ
İLETİŞİM FAK.DEKAN V.
Prof.Dr. Pelin GÜVEN
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Özer KANBUROĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
-15-
7/8/2014
2014/13
Prof. Dr. Murat HOŞÖZ
TEKNOLOJİ FAK. DEK. V.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
ÜYE
Candan ÖZMAT (Genel Sek.Yrd.)
RAPORTÖR
Download

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI