28.05.2014-07.01.2016 Tarihleri Arasında Profesörlük Kadrosuna Atanan Öğretim Üyeleri
Fakülte/YO/MYO
Ana Bilim Dalı
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Yeni Türk Dili
Anorganik Kimya
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği
Fizikokimya
Medeni Usül ve İcra
İflas Hukuku
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Hereke MYO
Ünvanı
Adı-Soyadı
Prof.
Prof.
Prof.
Adnan Rüştü KARABEYOĞLU
Asgar KAYAN
Prof.
Prof.
Nalan TEKİN
Prof.
Abdulkadir ŞENKAL
Yönetim ve
Organizasyon
Prof.
Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU
Yönetim Bilimleri
Prof.
Turgut GÖKSU
Halkla İlişkiler
Çevre Teknolojisi
Malzeme
Mineraloji ve
Petrografi
Devreler ve Sistemler
Malzeme
Çevre Bilimleri
Termal Enerji
Sistemleri
İç Hastalıkları
Plastik Rek. ve Est.Cer
Genel Cerrahi
Histoloji ve
Embriyoloji
Tıbbi Biyoloji
İnsan Kaynakları
Programı
Elektrik Programı
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
İdil SAYIMER
Ertan DURMUŞOĞLU
Halil İbrahim BAKAN
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Oğuzhan URHAN
Ömer YILDIZ
Sevil VELİ
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Erkan DERVİŞOĞLU
Hakan AĞIR
İsmail Erdem OKAY
Prof.
Prof.
Murat KASAP
Eğitim Yönetimi
Teftişi Planlaması ve
Ekonomisi.
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Programları ve
Öğretim
Sınıf Eğitimi
Eğitim Programları ve
Öğretim
Uygulamalı Matematik
Felsefe
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Moleküler Biyoloji
Uygulamalı Matematik
Doç.
Sosyal Politika
Elif KAÇAR
Ali Cem BUDAK
Nezihi KÖPRÜBAŞI
Durmuş KAYA
Süheyla GONCA
Harun DEMİRKAYA
Hüseyin Tarık DURU
Prof.
28.05.2014-07.01.2016 Tarihleri Arasında Doçentlik Unvanını Alanlar veya Kadrosuna Atanan
Öğretim Üyeleri
Fakülte/YO/MYO
Ana Bilim Dalı
Ünvanı
Adı-Soyadı
Kocaeli MYO
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Asiye TOKER GÖKÇE
Doç.
Doç.
Aynur GEÇER
Fatma Belgin TANRIVERDİ
Doç.
Doç.
Sibel KAYA
Doç.
Doç.
Doç.
Arzu COŞKUN
Bora Erdağı
Doç.
Doç.
Halim Aytekin ERGÜL
İrem BAĞLAN
Zeynel KABLAN
Funda SELÇUK ŞİRİN
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği
Ortaçağ Tarihi
Biyoteknoloji
Fizikokimya
Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi
Analitik Kimya
Resim Anasanat Dalı
Seramik
Uçak Elektrik
Elektroniği Bölümü
Medeni Hukuk
Medeni Hukuk
Medeni Usül ve İcra
İflas Hukuku
Muhasebe ve
Finasman
İktisat Politikası
İktisat Teorisi
Muhasebe ve
Finasman
Yönetim ve Çalışma
Sosyolojisi
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
Yönetim Bilimleri
Muhasebe ve
Finasman
Tefsir
Araştırma Yöntemleri
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Halkla İlişkiler
Basın Ekonomisi ve
İşletmeciliği
Yapı Bilgisi
Uygulamalı Jeoloji
Bilgisayar Bilimleri
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Sismoloji
Yöneylem Araştırması
Bilgisayar Yazılımı
Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Elektromagnetik Alanlar
ve Mikrodalga Tekniği
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Sismoloji
Uzaktan Algılama
Elektronik Eğitimi
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç.
Jale YILMAZKAYA SÜNGÜ
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Meryem GÜRBÜZ
Özlem AKSOY
Olcay MERT
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Ümit AY
Mehmet Ertuğrul TUNA
Safiye BAŞAR
Doç.
Doç.
Doç.
Mehmet ŞENGÜL
Sezer ÇABRİ
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Şengül AYDINGÜN
Satılmış ÜRGÜN
Varol KARAASLAN
Ahmet Cemkut BADEM
Ayhan ORHAN
Ferhat PEHLİVANOĞLU
Ferah YILDIZ
Mahmut Hakan KOÇAK
Mehmet Onat ÖZTÜRK
Oktay KOÇ
Sibel FETTAHOĞLU
Doç.
Doç
Doç.
Doç.
Mehmet ÇİÇEK
Cem ÇETİN
Hüseyin DİKME
Doç.
Doç.
Nihal PAŞALI TAŞOĞLU
Doç.
Mustafa YILMAZ
Selma AKGÜL
Rüveyda KÖMÜRLÜ
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Ahmet KARAKAŞ
Ahmet SAYAR
Bağdagül KARAAĞAÇ
Başar UYAR
Ergin ULUTAŞ
Kasım BAYNAL
Kerem KÜÇÜK
Oğuzhan İLGEN
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Tahir Serkan IRMAK
Taner ÜSTÜNTAŞ
Sedat ATMACA
Doç.
Sibel ÇİMEN
Ahmet Yiğit ÇAKIROĞLU
Alparslan KUŞ
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Barbaros Denizcilik
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Kocaeli Sağlık
Yüksekokulu
Kocaeli Sağlık
Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu
Arslanbey MYO
İzmit MYO
Kocaeli MYO
Kocaeli MYO
Kocaeli MYO
Uzunçiftlik Nuh Çimento
MYO
Fizyoloji
İç Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları
Radyasyon Onkolojisi
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Nükleer Tıp
Fizyoloji
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Acil Tıp
Adli Tıp
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Radyoloji
Yaylı Çalgılar
Anasanat Dalı
Denizcilik İşletmeleri
ve Yönetimi Bölümü
Rekreasyon
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği
Ebelik
Sosyal Hizmet
Konaklama
İşletmeciliği
Tarımsal Ürünler
Muhafaza ve
Depolama Teknolojisi
İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Prog.
Rafineri ve PetroKimya Teknolojisi
Programı
Elektrik Programı
Muhasebe ve Vergi
Uyg.Prog.
Makine Programı
Doç.
Doç.
Doç.
Ayten YAZICI
Ayşe KARSON
Doç.
Doç.
Doç.
Devrim ÇABUK
Eda YİRMİBEŞOĞLU
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Gözde DAĞLIÖZ GÖRÜR
Gül İLBAY
Murat ÖZTÜRK
Murat TOPDAĞ
Nurettin Özgür DOĞAN
Ömer KURTAŞ
Pınar TARKUN
Semil Selcen GÖÇMEZ
Sevtap GÜMÜŞTAŞ
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Cem CERİT
Emek DOĞER
Zaliha Didem ERKEN
Gönül KAYA ÖZBAĞ
Bergün MERİÇ BİNGÜL
Betül BAYAZIT
Deniz DEMİRCİ
Kürşad SERTBAŞ
Menşure AYDIN
Serap ÇOLAK
Turgay ÖZGÜR
Ayla ERGİN
Burcu YAKUT ÇAKAR
Emrah ÖZKUL
Doç.
Melekber SÜLÜŞOĞLU
Doç.
Levent ALTINTAŞ
Doç.
Ercan ARPAZ
Doç.
Doç.
Doç.
Mehmet DAL
Sinan AYDIN
Hasan ÖKTEM
01.12.2014-11.01.2016 Tarihleri Arasında Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanan Öğretim Üyeleri
Fakülte/YO/MYO
Ana Bilim Dalı
Ünvanı
Adı-Soyadı
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Endodonti
İlköğretim Matematik
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
ERHAN TAHAN
CÜNEYT YAZICI
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Kandıra Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Adalet Meslek
Yüksekokulu
Ford Otosan İhsaniye
Otomotiv Meslek
Yüksekokulu
Ford Otosan İhsaniye
Otomotiv Meslek
Yüksekokulu
Gölcük Meslek
Yüksekokulu
Kocaeli Meslek
Yüksekokulu
Kocaeli Sağlık
Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
İlköğretim Matematik
Eğitimi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Eski Türk Edebiyatı
Yakınçağ Tarihi
Fotoğraf Ana Sanat
Dalı
Fıkıh
Osmanlı Türkçesi ve
İslami Türk Edebiyatı
Hadis
Kelam ve İtikadi İslam
Mezhepleri
İslam Felsefesi
Arap Dili ve Belagati
Kelam ve İtikadi İslam
Mezhepleri
Din Bilimleri
Reklamcılık
Yöneylem Araştırması
Bilgisayar Donanımı
Elektrik Enerjisi ve
Otomasyon
Otomotiv
Mühendisliği
Yenilenebilir Enerji
Radyoloji
Tıp Tarihi ve Etik
Göğüs Cerrahisi
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Radyoloji
Kulak Burun Boğaz
Tıbbi Biyoloji
Dış Ticaret ve Avrupa
Birliği Bölümü
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
ELİF ÖZATA YÜCEL
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
MEHMET ALTAY
ÖZLEM TOKGÖZ
SERHAT KÜÇÜK
Yrd. Doç.
EVREN ŞUMUER
YASEMİN KABA
BERNA KÖSEOĞLU
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
ERDAL ÜNAL
MEHMET ÖZDEMİR
OYA GÖZEL DURMAZ
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
AHMET EKŞİ
Yrd. Doç
Yrd. Doç.
ALİ KAYA
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
MUSTAFA EREN
RAMAZAN ŞAHAN
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
SEFER YAVUZ
AKIN DEVECİ
ATAKAN ALKAN
DAVUT İNCEBACAK
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Adalet Programı
MUSTAFA ÇAĞATAY GÖKTAN
ALİ CANÇELİK
KADİR GÖMBEYAZ
RECAİ ÇETRES
ABDÜLHAKİM KARAKAYA
ALİ TÜRKCAN
MUHARREM EYİDOĞAN
AHMET KAYA
ASLIHAN AKPINAR
AYKUT ELİÇORA
GÖKTUĞ ŞİRİN
HASAN YILMAZ
MEHMET CELAL ŞEN
ÖZGÜR ÇAKIR
SELVET ERDOĞAN
ZEHRA SEDA HALBUTOĞULLARI
FATİH KOÇ
FATİH AKBULUT
Yrd. Doç.
HÜSEYİN ŞANLI
Otomotiv Teknolojisi
Programı
Yrd. Doç.
Otomotiv Teknolojisi
Programı
Otomotiv Teknolojisi
Programı
UFUK ABACI
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Kimya Teknolojisi
Podoloji
Yrd. Doç.
HACER GÜMÜŞ
ERDİNÇ DOĞANCI
AYFER PEKER
Hizmetleri MYO
Köseköy Meslek
Yüksekokulu
Köseköy Meslek
Yüksekokulu
Köseköy Meslek
Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi
Programı
Kimya Teknolojisi
Programı
Kimya Teknolojisi
Programı
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
MEHMET KODAL
MELTEM GÖKSEL ŞAHİN
MERVE DANDAN DOĞANCI
Download

Akademik Aşma Kaydeden Öğretim Üyeleri