22 Ekim 2014 Çarşamba
TALAŞLI
Ş
ŞEKİLLENDİRME
İMAL USULLERİ 2
1
TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME
Talaşlı Şekillendirme Yöntemleri
z
TORNALAMA
z
FREZELEME
z
DELİK İŞLEME (MATKAPLAMA)
z
TAŞLAMA
z
PLANYALAMA-VARGELLEME
z
BROŞLAMA (BOŞALTMA)
z
KESME (TESTERE TEZGAHLARI)
z
VİDA – DİŞLİ AÇMA
z
HASSAS İŞLEME (HONLAMA, LEBLEME, PARLATMA)
İMAL USULLERİ 2
2
1
22 Ekim 2014 Çarşamba
BOYUT, GEOMETRİ VE YÜZEY DURUMU
İŞLEME
KALİTESİ
BOYUT
KALİTESİ
GEOMETRİK
KALİTE
YÜZEY
KALİTESİ
İMAL USULLERİ 2
3
NEDEN TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİ ?
İMAL USULLERİ 2
4
2
22 Ekim 2014 Çarşamba
BOYUT, GEOMETRİ VE YÜZEY DURUMU
İŞLEME
KALİTESİ
BOYUT
GEOMETRİK
YÜZEY
KALİTESİ
KALİTE
KALİTESİ
İMAL USULLERİ 2
Bilateral
Unilateral
İMAL USULLERİ 2
5
Limit
6
3
22 Ekim 2014 Çarşamba
BOYUT, GEOMETRİ VE YÜZEY DURUMU
İŞLEME
KALİTESİ
BOYUT
GEOMETRİK
YÜZEY
KALİTESİ
KALİTE
KALİTESİ
İMAL USULLERİ 2
7
Bir bütünün her bir parçasının farklı yerlerde binlerce adet
üretildiği durumda, montaj sırasında her bir parçanın diğerine
geçmesinin garantisi var mıdır?
İMAL USULLERİ 2
8
4
22 Ekim 2014 Çarşamba
BOYUT, GEOMETRİ VE YÜZEY DURUMU
İŞLEME
KALİTESİ
BOYUT
GEOMETRİK
YÜZEY
KALİTESİ
KALİTE
KALİTESİ
İMAL USULLERİ 2
9
İMAL USULLERİ 2
10
5
22 Ekim 2014 Çarşamba
TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME
YÖNTEMİ
Talaşlı şekillendirme, kesici takım ile iş
parçası üzerinden belirli kısımlarda malzeme
giderme işlemidir.
Bu şekilde giderilen malzemeye talaş adı
verilir.
İMAL USULLERİ 2
11
TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİ
Talaş kaldırma işlemi, takım ile parça arasındaki bağıl hareketlerin bir sonucudur. Bu hareketlerin, iş parçası veya kesici takım tarafından yapılması çeşitli talaş kaldırma yöntemlerini meydana getirir.
İMAL USULLERİ 2
12
6
22 Ekim 2014 Çarşamba
TAKIM TEZGAHLARININ
SINIFLANDIRILMASI
İş Parçası
Geometrisine Göre
İş Parçası
Sayısına Göre
Fonksiyonlarına
Göre
Kontrol Tiplerine
Göre
Dönel p
parçaların
ç
işlenmesinde
Basit
Torna Tezgahları
Manuel
Otomatik
Düzlemsel yüzeylerin
işlenmesinde
Üniversal
Freze Tezgahları
Mekanik
Delik açma – işleme
amacıyla
Prodüksiyon
Matkap Tezgahları
Profil işlenmesinde
Özel
Planya Tezgahları
Transfer
Testere Tezgahları
NC
Taşlama Tezgahları
NC
Broşlama Tezgahları
İnce işleme Tezgahları
Dişli açma Tezgahları
Vida açma Tezgahları
İMAL USULLERİ 2
13
TORNA TAKIMLARI
İMAL USULLERİ 2
14
7
22 Ekim 2014 Çarşamba
Tornalama İşleminde Kullanılan Kesici Takım Tipleri
1- Kaba talaş kalemi
(Sağ ve Sol)
2- İnce talaş kalemi
(Sağ ve Sol)
3- Profil kalemi
4- Vida talaşş kalemi
5- Delik kalemi
İMAL USULLERİ 2
15
Tornalama İşlemleri
İMAL USULLERİ 2
16
8
22 Ekim 2014 Çarşamba
TORNA TEZGAHLARI
•Üniversal Torna Tezgahları
•Revolver
R
l
T
Torna Tezgahları
T
hl
•Otomat Torna Tezgahları
•Diğer Torna Tezgahları
•CNC Torna Tezgahları
•Düşey İş Milli Torna Tezgahları
•Plan Torna Tezgahları
g
•Kopya Torna Tezgahları
•Ağır İş Torna Tezgahları
•Masa Üstü Torna Tezgahları
İMAL USULLERİ 2
17
Üniversal Torna Tezgahı
İMAL USULLERİ 2
18
9
22 Ekim 2014 Çarşamba
Üst başlık
hareket
kolu
Freze tezgahının Kısımları:
Üst başlık
Askı yatak
Devir sayısı
y
seçimi
Fener mili yuvası
İş tablası
Boyuna hareket
volanı
Düşey hareket kolu
k lu
Konsol
desteği
İMAL USULLERİ 2
19
FREZE TEZGAHLARI
FREZELEME İŞLEMLERİ
İMAL USULLERİ 2
20
10
22 Ekim 2014 Çarşamba
Frezeleme İşleminde Kullanılan Kesici Takımlar
Düz dişli silindirik frezeler
Sili di ik h
Silindirik
helisel
li l f
frezeler
l
Kanal frezeler
Parmak frezeler
Form frezeler
Modül frezeler
Testere frezeler
Alın frezeler
İMAL USULLERİ 2
21
Freze Tezgahında Yapılabilen
İşlem Örnekleri
İMAL USULLERİ 2
22
11
22 Ekim 2014 Çarşamba
Freze Tezgahında Yapılabilen
İşlem Örnekleri
[source: www.hitachi-tool.com.jp]
[source: www.phorn.co.uk]
İMAL USULLERİ 2
23
FREZE TEZGAHLARI
•Üniversal
Ü
Freze Tezgahları
•Yatay Freze Tezgahları
•Dikey Freze Tezgahları
•Çift Sütunlu Freze Tezgahları
•Kopya Freze Tezgahları
•Döner Tablalı Freze Tezgahları
•CNC Freze Tezgahları
İMAL USULLERİ 2
24
12
22 Ekim 2014 Çarşamba
İMAL USULLERİ 2
25
İMAL USULLERİ 2
26
13
22 Ekim 2014 Çarşamba
İMAL USULLERİ 2
27
TALAŞ OLUŞUMU
İMAL USULLERİ 2
28
14
22 Ekim 2014 Çarşamba
İMAL USULLERİ 2
29
Dik (Ortagonal) Talaş Kaldırma
İMAL USULLERİ 2
30
15
22 Ekim 2014 Çarşamba
Eğik (Oblik) Talaş Kaldırma
İMAL USULLERİ 2
z
z
31
Orthogonal cutting: the cutting edge of the tool is straight and
perpendicular to the direction of motion.
Oblique cutting: the tool edge is set at angle.
İMAL USULLERİ 2
32
16
22 Ekim 2014 Çarşamba
TALAŞ TİPİ
Gevrek malzeme
Düşük Kesme Hızı
Yüksek Sürtünme
Büyük İlerleme ve
Kesme Derinliği
Sünek Malzeme
Yüksek Kesme Hızı
Düşük Sürtünme
Küçük ilerleme ve
kesme derinliği
Sünek Malzeme
Düşük Kesme hızı
Yüksek Sürtünme
İMAL USULLERİ 2
33
İMAL USULLERİ 2
34
17
22 Ekim 2014 Çarşamba
İÇ YAPILARINA GÖRE
Takım Çelikleri
Ç
z Yüksek Hız Çelikleri
z Stellitler
z Sert Metaller
z Seramikler
z Elmas
z CBN
z Taşlama Taşları
z
İMAL USULLERİ 2
z Yüksek
35
Hız Çelikleri (HSS)
İMAL USULLERİ 2
36
18
22 Ekim 2014 Çarşamba
İÇ YAPILARINA GÖRE
SERT METALLER
(Sinterlenmiş Karbürler)
ELMAS
İMAL USULLERİ 2
37
İMAL USULLERİ 2
38
Sert Metaller
19
22 Ekim 2014 Çarşamba
İÇ YAPILARINA GÖRE
Seramikler
İMAL USULLERİ 2
39
İMAL USULLERİ 2
40
20
22 Ekim 2014 Çarşamba
Kesici Takım Aşınması
İMAL USULLERİ 2
41
Kesici Takım Aşınması
İMAL USULLERİ 2
42
21
Download

sunum