2015 YILI
SONDAJ MAKİNASI HAVA MOTORU YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK ihtiyacı olarak sondaj makinası ilerleme ve delici hava motoru yedekleri imal ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- İmalat teknik şartname ekindeki resimlerde belirtilen şekil, ölçü, standart, malzeme, işleme
işareti, tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır.
2.2- F-796-1/28 ile F-796-1/20, F-796-2/7² ile F-796-2/12 ve F-796-2/25 ile F-796-2/33 resim
no.’lu dişliler eş çalışan dişlilerdir. Eksenler arası resme uygun olacaktır.
2.3-İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar işlenen
yüzeyler için DIN 7168’e göre ince mertebede olacaktır.
2.4-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak çatlak, karıncalanma, kaynakla dolgu, çapak, boşluk
veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
2.5-Dişliler sementasyon sonu ısıl işleme tabi tutulup sertleştirilecektir. Isıl işlem sırası
a) sementasyon , b) 1. su verme , c) ara tav , d) 2. Su verme , e) meneviş şeklinde olacaktır
2.6-Birbirleriyle eş çalıştığı ilgili resimlerde belirtilen dişliler lebleme yapılarak alıştırılacak ve
birbirleriyle alıştırılan dişliler tanıtıcı bir işaretle veya numara ile numaralandırılacaktır. Eş
çalışan dişlilerden sipariş miktarları farklı olan dişlilerde eşlenemeyen miktar kadarı için bir
alıştırma yapılmayacaktır.
2.7- F-796-1 delici hava motoru yedekleri ile F-796-2 ilerleme hava motoru yedekleri kendi
aralarında bir bütün olup firmalar F-796-1 delici hava motoru yedeklerinin ve /veya
F-796-2 ilerleme hava motoru yedeklerinin tamamına teklif vereceklerdir. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif her tip hava motoru yedekleri için toplamda en düşük fiyat
esasına göre belirlenecektir.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
3.2- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları
ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Ürünlerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.2- İşlenmiş yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanmış olarak teslim edilecektir.
4.3- Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında tespit edilen
imalat ve malzeme hatalarına karşı ürünler firma garantisi altında olacaktır.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Malzemeler 60 (altmış) takvim gününde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı ve fatura adresi aşağıda belirtilmiştir.
DELİCİ HAVA MOTORU YEDEKLERİ
Sıra
No
Etinorm
Resim No
1
808 064 0530 F-796-1/16
2
808 064 0531 F-796-1/18
3
808 064 0532 F-796-1/20
4
808 064 0533 F-796-1/23
5
808 064 0534 F-796-1/25
6
808 064 0536 F-796-1/28
7
808 064 0537 F-796-1/29
8
808 064 0539 F-796-1/32
Sipariş
miktarı
Malzemenin adı
Sondaj makinası delici hava motoru
çıkış dişlisi (Z-46)
Sondaj makinası delici hava motoru
ara dişlisi ve kaması (Z-11)
Sondaj makinası delici hava motoru
giriş dişlisi (Z-58)
Sondaj makinası delici hava motoru
dişli mili
Sondaj makinası delici hava motoru
dişlisi (Z-13)
Sondaj makinası delici hava motoru
dişlisi mili ve kaması (Z-10)
Sondaj makinası delici hava motoru
bileziği
Sondaj makinası delici hava motoru
taçlı somunu (1/2’’)
30
30
30
30
60
30
60
60
İLERLEME HAVA MOTORU YEDEKLERİ
Sıra
No
Etinorm
Resim No
1
808 064 0553 F-796-2/6
2
808 064 0554 F-796-2/7²
3
808 064 0555 F-796-2/9
4
808 064 0557 F-796-2/12²
5
808 064 0564 F-796-2/25
6
808 064 0565 F-796-2/26-28
7
808 064 0568 F-796-2/33-37
8
808 064 0571 F-796-2/43
Sipariş
miktarı
Malzemenin adı
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
bagası
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
çıkış dişlisi ve kaması (Z-10)
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
dişlisi (Z-9)
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
dişlisi (Z-55)
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
nihayetsiz vida çarkı (Z-20)
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
çıkış dişlisi ve kaması (Z-9)
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
nihayetsiz vidası ve kaması
Sondaj makinası ilerleme hava motoru
dişli mili
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
No: 2
67090 ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
KARAELMAS
60
30
60
30
30
30
30
30
VERGİ
NUMARASI
879 003 3931
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2015 YILI SONDAJ MAKİNASI HAVA MOTORU YEDEKLERİ