2014 YILI
HİDROLİK KAPLİN VE YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni ocaklarında çalışan konveyörlerde kullanılmak
üzere muhtelif hidrolik kaplin ve yedekleri imal ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-Hidrolik kaplinler ve yedekleri MEK-474 ve MEK-3137 no.lu resimler ve eklerinde
gösterilen şekil, ölçü, işleme işareti, tolerans, malzeme ve izahatlara göre imal edilecektir.
2.2-Toleransı verilmeyen ölçülerin toleransları DIN 7168’e göre orta mertebede olacaktır.
2.3-MEK-474/13 ve MEK-3137/13 no.lu resimlerdeki emniyet tapası 140°C’de eriyebilecek
şekilde imal edilecektir.
2.4-MEK-474/7 ve MEK-3137/1 no.lu resimlerdeki kapak bağlantı delikleri ile MEK-474/14
ve MEK-3137/2 no.lu resimlerdeki arka kapak yağ tapası delikleri resimler üzerinde
görüldüğü gibi Heli-Coil’li olacaktır.
2.5- MEK-474 resim no.lu hidrolik kaplin 11 litre yağ doldurma kapasiteli olacaktır.
2.6- MEK-474 resim no.lu hidrolik kaplin 11 litre yağda 1450 d/d’da 42 kw gücünde olacaktır.
2.7- MEK-3137 resim no.lu hidrolik kaplin 16 litre yağ doldurma kapasiteli olacaktır.
2.8-MEK-3137 resim no.lu hidrolik kaplin 16 litre yağda 1450 d/d’da 75 kw gücünde
olacaktır.
2.9-Rulmanlar SKF, FAG, RHP veya dengi marka olacaktır. Rulman markaları tekliflerde
belirtilecektir.
2.10-Yağ keçeleri TS belgeli ve silikonlu tip olacak, teklifte marka belirtilecektir.
2.11-Boşluksuz bir döküm elde edebilmek için dökümde gaz giderici madde kullanılacaktır.
Gaz giderici markası, tipi ve kullanma yeri ile ilgili katalog teklifle birlikte verilecektir.
2.12-Hidrolik kaplinler kusursuz olacak,çatlak, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak,
malzeme noksanlığı vb. döküm kusurları bulunmayacaktır.
2.13-Döküm usulü (kuma döküm, kokile döküm) tekliflerde belirtilecektir. Kokil döküm
teklifleri değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.
2.14- Hidrolik kaplin lastiği MEK – 1512 no.lu resimde belirtilen şekil ve ölçüye göre imal
ettirilecektir. Toleransı verilmeyen ölçülerin toleransları DIN- 7168 ‘ e öre orta mertebede ve
aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.
a) Sentetik kauçuk miktarı min. % 60 olacaktır.
b) Hidrolik kaplin lastiğinin sertliği 80 ± 5 Shore A olacaktır.
c) İmal ettirilecek hidrolik kaplin lastiği yağ içerisinde 50 °C’ de 48 saat bekletildiğinde
gözle görülür deformasyon, ebatlarda, ağırlığında ± % 5 den fazla değişiklik olmayacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1-Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
3.2-Her parti döküm ile beraber DIN-50125’e göre dökülecek 6 adet deney çubuğu dökümde
hazır bulunacak Kurumumuz yetkili elemanı tarafından alınacak ve bu işlemler her parti
döküm için tekrarlanacaktır. Döküm zamanını firma en az bir hafta evvelinden Kurumumuza
bildirecektir. Dökümün başlayış ve bitiş saatlerini, dökülen parça sayısını ihtiva eden bir
protokol tanzim edilecektir. Tutulan protokollerin bir nüshası Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
3.3-Döküm esnasında alınan deney çubukları mekanik özelliklerin ve kimyasal analizin
tespitinde kullanılacaktır. Bulgu değerleri şartnameyi karşılamadığı takdirde o parti ret
edilecektir.
3.4-Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER
4.1- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.2- Hidrolik kaplinler imalat hatalarına karşı iki yıl firma garantisi altında olacaktır.
4.3- Firmalar kaplin ve yedeklerini imal edecekleri veya imal ettirecekleri yerleri açıkça
tekliflerinde belirteceklerdir. Sipariş öncesi TTK’ca gerek görüldüğünde firmaya; imalat yeri
gezilerek bu iş için uygun olup olmadığına dair yeterlilik belgesi verilecektir.
4.4- Hidrolik kaplinlerin uygun olan dış yüzeyine firmayı tanıtıcı bir sembol veya rumuz
silinmeyecek şekilde yazılacaktır.
4.5- Firmalar tüm malzemelere birim fiyat teklif verecek, 422 tip hidrolik kaplin
yedeklerinden 2, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24 ve 25. kalemler toplam bedel üzerinden
değerlendirileceğinden bu kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir.
4.6- İmalatı denenmemiş ve TTK’ca tanınmayan firmanın ihaleyi alması halinde 422 tip için 1
adet komple hidrolik kaplin numunesi ve 422 tip hidrolik kaplin yedeklerinin her bir tipinden
de 1’er adet numune ve ayrıca 487 tip için 1 adet komple hidrolik kaplin numunesi en geç 60
gün içinde bu şartnameye göre imal edilerek TTK’ya teslim edilecektir. Bu numunelerin 30
gün denenmesi sonucunda TTK’ca uygun bulunması halinde firma imalata devam edecektir.
Ancak firmanın vermiş olduğu numunenin deneme sonucunda teknik şartnamemize uygun
olmaması halinde eksik hususlar firmaya bildirilecek ve bu eksiklikler firmaca 10 gün içinde
tamamlanarak giderilmiş olacaktır. Aksi halde taahhüt yerine getirilmemiş kabul edilerek idari
şartname ve sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4.7- İhaleyi ilk defa alacak olan firmaya imalata başlamadan önce görüntü ve şekil açısından 1
adet kullanılmış numune verilebilecektir.
4.8- Malzemeler dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde uygun ambalajlarda veya
sandıklarda teslim edilecektir.
4.9- Firmalar teklifleriyle birlikte hidrolik kaplin imalatçısı olduklarına dair geçerli TSE
İmalat Yeterlilik veya TSE kalite uygunluk Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu
belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1-Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.
5.2-Malzemenin teslim süresi 120 takvim günü olacaktır.
5.3-Faturalar malzeme dağılım tablosuna uygun olarak ihtiyaç birimlerinin aşağıda belirtilen
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir
FATURA ADRESİ
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS
815 003 4586
KARAELMAS
815 007 8618
BARTIN
815 003 4595
KARAELMAS
859 006 4265
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
İhtiyaç Birimleri Dağılımı (ad.)
Malzemenin Cinsi
422 Hidrolik kaplin göbek
MEK-474/1
422 Hid. kaplin bağlantı civatası
MEK-474/2 ( MEK-3137/15)
422 Hidrolik kaplin orta kanat
MEK-474/3
422 Hid. kaplin orta kanat flanşı
MEK-474/4
422 Hid. kaplin ön kapak
MEK-474/7
422 Hid. kap. ön sıktırma bileziği
MEK-474/9
422 Hid. kaplin rondelası
MEK-474/10
422 Hid. kaplin yağ tapası
MEK-474/11
422 Hid. kaplin rondelası
MEK-474/12
422 Hid. Kaplin emniyet tapası
MEK-474/13
422 Hid. kaplin arka kanat
MEK-474/14
422 Hid .Kap.arka sık.bileziği
MEK-474/15
422 Hid. kaplin tespit burcu
MEK-474/17
422 Hid. kaplin tespit burcu
MEK-474/18
422 Hid. kaplin rulman kapağı
MEK-474/20
422 Hid.kaplin dış gövde
MEK-474/24
422 Hid. kaplin lastik salmastra
MEK-474/25
422 Hid. kap. bağlantı parçası
MEK-474/27
422 Hid. kaplin lastiği
Mek-1512
422 Hid. kaplin esnek kaplin
MEK-474/30
422 Hid. kaplin vidalı helezon
MEK-474/31
(Heli Coil M 22x1,5x15)
422 Hid. kaplin vidalı helezon
MEK-474/32
(Heli Coil M 18x1,5x12)
Toplam
Sipariş
Mik.
(ad.)
Kozlu
Karadon
Amasra
Üzülmez
20
1
10
-
31
50
-
-
-
50
5
30
10
-
45
20
30
10
-
60
5
50
10
-
65
50
-
30
-
80
100
-
-
-
100
50
200
100
-
350
100
-
-
-
100
50
200
150
-
400
5
50
15
-
70
50
-
35
-
85
50
-
-
-
50
50
-
-
-
50
20
50
25
-
95
5
50
30
-
85
100
200
100
-
400
50
100
30
-
180
100
-
-
-
100
10
-
20
-
30
-
100
-
-
100
-
100
-
-
100
23
24
25
26
27
422 Hid. kap. sigorta emniyet yayı
MEK-474/33
422 Hid. kap. sigorta emniyet
pimi MEK-474/34
422 Hid. kaplin sigorta emniyet
somunu MEK-474/35
487 Hidrolik kaplin (komple)
MEK-3137
422 Hidrolik kaplin (komple)
MEK-474
100
-
-
-
100
50
-
-
-
50
50
-
-
-
50
-
-
-
2
2
2
-
-
-
2
Download

2014 YILI HİDROLİK KAPLİN VE YEDEKLERİ TEKNİK