HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER
MOTORLU - MOTORSUZ
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operational
Instructions for Helical Gear Units and
Geared Motors Types
TR
ENG
PD SERİSİ / PD SERIES
PM SERİSİ / PM SERIES
Sertifika No/Certificate number: KY3723/05/10-R
Doc.No
PDM - MOI / 08 / 00
TSEK
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY
Fax : +90 256 231 19 17
Tel/Phone : +90 256 231 19 12
: +90 256 231 19 13
: +90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
e-mail
: [email protected] - [email protected]
web
: www.pgr.com.tr
PD\PM Serisi - PD\PM Series
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operation Instructions
GENEL BİLGİ
GENERAL INFORMATION
Bu Kullanım Kılavuzu redüktörün/redüktörlü motorun güvenli
taşıma, depolama, yerleştirme/montaj, bağlantı, işletmeye alma,
bakım, onarım işleyişinde bilgi sağlamak amacıyla firmamız
tarafından hazırlanmıştır. Tüm satın alma ve dizayn kriterleriyle
ilgili bilgi, bu ürüne ait ürün kataloğumuzda yer almaktadır.
Kabul edilmiş mühendislik uygulamalarının yanında, bu talimatta verilen bilgiler dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır. Dökümanlar yetkili kişi tarafından muhafaza edilmeli ve kontrol etmek
için yanında hazır bulundurulmalıdır. Elektrik motoruyla ilgili bilgiye, motor üretici firma tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Redüktörlü motorlarda, redüktörlerde ve motorlarda çalışma
esnasında ve sonrası;
Gerilim altında parçalar, hareketli parçalar ve sıcak yüzeyler
bulunabilir.Tüm yapılacak çalışma boyunca; yani taşıma, depolama, yerleştirme / montaj, bağlantı, işletmeye alma, bakım,
onarım işlemlerinin sorumluluk sahibi yöneticiler ve kalifiye
elemanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.
Bu çalışmaları yaparken, aşağıdaki uyarılar ve dökümanlar
göz önünde bulundurulmalıdır.
- İlgili kullanım talimatları ve devre şemaları,
- Redüktörde ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet
etiketleri,
- Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler,
- Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler.
Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen kullanım
ömrü 10 yıldır ve garanti süresi 2 yıldır.
Bu talimat sadece kullanımı kolaylaştırmak amacıyla özet
olarak
hazırlanmıştır.
Detaylı
kullanım kılavuzunu
www.pgr.com.tr adresinden alabilirsiniz.
This brief has been compiled by the manufacturer to provide
information, maintenance,repair, disassembly and dismantling
of the gear units.
All purchasing and design criteria is provided in the Sales
Catalogue. Apart from adhering to established engineering
practices, the information given in this brief must be carefully
read and applied rigorously. The documantation must be
stored by a person with the correct authority and must always
be made available for consultation. The information regarding
the electric motor that can ve found matching the speed
reducer is supplied with the owner’s manual relevant to the
specific electric motor.
During or after operation, gearmotors, gear units and motors
have:
- Live parts, moving parts, possibly hot surfaces.
Only qualified specialists are allowed to undertake the
following work:
- Transportation, putting in to storage, installation / mounting,
connection, startup, maintenance.
Please comply with the following instructions and documents
whwn doing so:
- Associated this manual abd wiring diagrams.
- Warning and safety signs on the gear unit / gearmotor.
- Regulations and requirements for the specific system.
- National / regional regulations governing safety and the
prevention pf accidents.
Life cycle of gear unit / geared motors is ten years and
guarantee period is two years. It is validity in TURKEY. This
brief is prepared as a summary for just easy using. Manual
could be downloaded website which is www.pgr.com.tr for
more information.
Transportation and storage
Taşıma ve Depolama
Transportation: Consider information at receiving product
which is writter on package.(Check products before receiving!)
Inspect the shipment for any damage in transit as soon as you
receive the delivery. Inform the shipping company immediately.
It may be necessary to refrain from starting up the drive. All
the following operations must be done with due care and
caution and without sudden movements.
Storage: Do not store the unit im excessively humid conditions
or where it is exposed to the weather (do not store outdoors).
Do not place the gear unit directly on the ground. Place the
gear unit on a stable base and make sure that is not subjected
to accidental displacement. Store the packaged gear unit (if
allowed) in accordance with the instructions on the packaging
itself. If the breather valve is not activated, you must remove
the transport fixtur e from the breather valve before starting up
the gear unit!
If the gear unit is stored for more than 6 months, cover all
machined external surfaces with a rustproofing product
application range.
Taşıma: Ürün teslimi sırasında ambalaj üzerinde yazılı bilgiyi
dikkate alınız. Ürün teslim alınırken ürünün taşıma süresince
hasar görüp görmediğini derhal kontrol edilmelidir. Olası hasarlar Firmamıza bildirilmelidir. Hasarlı ürün devreye alınmayabilir.
Tüm taşımalarda ani hareketlerden ve ani kaldırma yük hızlarından kaçınılmalıdır.
Depolama: Açık havada ve yüksek nem içeren ortamda depolama yapmayın. Redüktör/redüktörlü motorları direk yerle temas
ettirmeyin.Redüktör/redüktörlü motorların temas ettiği yer stabl/
rijit olmalı. Aksi taktirde yer değiştirme esnasında hasar oluşabilir.Redüktör üzerinde bulunan havalandırma tapasının taşıma
emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartınız.
Eğer redüktör, 6 aydan fazla süre için depolama yapılacaksa
paslanabilir parçaların üzerine koruyucu yağ kullanılmalıdır.
1. Taşıma emniyetli havalandırma tapası
2. Taşıma emniyetini çıkartın.
3. Havalandırma emniyeti aktif.
1
1
2
3
1. Breather valve with transport fixture
2. Remove the transport fixture
3. Breather valve activated
www.pgr.com.tr
No
KRİTERLER / CRITERIA
1
Redüktörün demontajı / Disassemnly of geared unit
1.1
Gövde değişimi / Case changing
1.2
Dişli değişimi / Gear changing
1.3
Mil/Şaft değişimi / Solid/shaft changing
1.4
Sızdırmazlık elemanları hariç tüm
sarf malzemelerin değişimi /
Changing of all consumable
material excep sealing materials.
2
Yağ kapağı değiştirme / Oil cup changing
3
Sızdırmazlık elemanı değiştirme / Seal changing
4
Yağ değiştirme / Oil changing
IEC bağlantılı redüktörlerin elektrik motor montajı
Motor montage to IEC adapter type
PAM bağlantılı redüktörlerin elektrik motor montajı
Motor montage to PAM type
W bağlantılı redüktörlerin montajı
Assembly of geared unit with W cylinder type
Elektrik motorunun IEC/PAM bağlantılı
redüktör demontajı /
Disassembly of motor from IEC/PAM type
5
6
7
8
ÜRETİCİ (PGR)
MANUFACTURER (PGR)
YETKİLİ SERVİS
AUTHORIZED SERVICE
MÜŞTERİ
CUSTOMER (USER)
x
x
x
x
x
x
x
x
---------
x
x
---
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X : İLİŞKİLİ
- - - : İLİŞKİSİZ
X : Related
- - -: Unrelated
YETKİLİ SERVİS: Firmamız tarafından belirlenmiş deneyimli
personelimizdir. Elektrik ve mekanik konularında eğitim almış
ve bu konuda yeterliliği olan yetkilendirilmiş kişi.
AUTHORIZED SERVICE: They are skill and qualified people,
which are determined by company. They have education
about electricaland mechanical subject.
Prerequisites of assembly
The entries on the nameplate of the gearmotor match the
voltage supply system. The drive has not been damaged
during transport or storage. Make certain that the following
requirements have been met: Ambient temperature according
to the table of lubricants in Sec. Lubricants.
The drives are not allowed to be installed under the following
ambient conditions:
- Potantially explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors,
radiated interference.
- In direct contact with loose food products.
Montaja Başlamadan Önce
Redüktörlü motorun üzerindeki bilgiler mevcut şebeke gerilimine uygun olmalıdır. Tahrik ünitesinde hasar olmamalıdır.
(Taşıma ve depolama hasarları vs..) Ortam sıcaklığı
“Yağlayıcılar” bölümünde verilen sıcaklık değerlerine uygun
olmalıdır. Tahrik ünitesi aşağıdaki ortam koşullarında monte
edilmemelidir.
- Patlayıcı atmosfer, yüksek korozif ve/veya yağlar, asitler, gazlar, buharlar, radyasyon.
- Direkt gıdayla temas eden yerde.
Özel uygulamalarda motorun / redüktörlü motorun konfigürasyonu ortam şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkış
milleri ve flanş yüzeyindeki korozyon önleyici madde, pislikler
vb. kirlenmeler temizlenmelidir. Piyasada yaygın olarak kullanılan solvent kullanılmalıdır. Yataklara ve sızdırmazlık elemanlarına solvent temas etmemelidir. Aşındırıcı ortam koşullarında,
çıkış mili sızdırmazlık elemanlarını aşınmaya karşı koruyun.
Bağlantı flanşlarını DIN 332’ye göre açılan kılavuz ile mile
bağlayın. Redüktör / redüktörlü motor sadece önceden belirlenmiş olan montaj pozisyonuna göre yerleştirilebilir / monte edilebilir. Bağlantı temeli yeterli büyüklükte ve titreşim izolasyonu
olmalı. Altyapı; düz, titreşimsiz ve burulmaya karşı korunmalı.
Redüktör / redüktörlü motor ağırlığını ve çalışma gerilimlerine
dayanabilecek yapıda olmalı. Redüktör / redüktörlü motorun
bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılmayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu mahfaza ile kapatılmalıdır. Çalıştırmadan önce redüktör üzerinde bulunan havalandırma tapasının taşıma emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartın.
Çalıştırmadan önce redüktör üzerinde bulunan havalandırma
tapasının taşıma emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartın.
Redüktörü ve motoru kasıntısız monte et. Yeterli hava (Ventilasyon) sağlanmalı. Milde kaçıklık olmamalıdır. Tercihen tahrik
makinası ve çıkış mili arasında elastik kaplin kullan. Motoru
çalıştırmadan önce bağlantı elemanlarını kontrol edin ve sıkın.
Şaft montajlı redüktörlerde lastik takozlu tork kolu kullanın.
Redüktörün Boyanması: Redüktörün / Redüktörlü motorların
tamamen veya kısmen boyanması gerektiğinde, havalandırma
tapasının ve mil sızdırmazlık elemanlarının ve etiket üzeri
bantla yapıştırılarak boyama işlemi yapılır. İşlem sona erdiğinde bant çıkartılır.
www.pgr.com.tr
Gear units / gearmotor are designed according to ambient
condition at special operation. You must thoroughly clean anti
corrosion agents, contamination and the like off output shafts
and flange surfaces. Use a commercially available solvent.
Do not let the solvent come into contact with the sealing lips
of the oil seals-danger of damage to the material!
If the ambient conditions are aggressive, protect the oil seals
on the output end aganist wear. Make use of tapped hole
(DIN 332) to suit fastening to the shaft end.
The gear unit or gearmotor is only allowed to be installed in
the specified mounting position. The foundation (base) should
be of adequate size and vibration-proof.
The support structure must have the following features: Flat;
vibration damping; torsionally rigid. Ensure that the structure
to which the gear unit is to be mounted is sufficienty robust
and rigid to support its weight and operating stresses.Check
that time machine on which the gear unit is to be installed is
switched off and cannot be accidentally switched on again. Fit
suitable guards to protect against the external moving parts of
the gear unit. If the breather valve is not activated, you must
remove the transport fixture from the breather valve before
starting up the gear unit, install gear unit or geared motor
rigid and braceless. Ensure sufficient ventilation, avoid
shocks on shafts (bearing damage!) preferably use flexible
coupling between output shaft and driven machine. Fit output
elements to shafts end or secure feather key before starting
the motor use torque arm with rubber buffer on shaft
mounting gearboxes.
Painting the gear unit: If you paint over all or part of the
drive, please take care to mask the mask the breather valve
and oil seals carefully. Remove the masking tape once you
have completed the painting work.
2
MONTAJ
INSTALLATION
Installing input elements
Çıkış miline bağlanan elemanın montajı
Çıkış mili elemanlarının bağlantısı için aşağıdaki şemaya
bakınız.
Use the following illustration to assemble ouput shaft units
1
2
1) Redüktör mil ucu
2) Eksenel yatak
3) Kaplin göbeği
1) Gear shaft end
2) Thrust bearing
3) Coupling hub
3
Yüksek radyal kuvvetleri önlemek için: Dişli ve zincirli çark
şekil B’de görüldüğü gibi monte edilmelidir.
To avoid impermissibly high overhung loads: Install gears or
sprockets as shown in Fig.B.
Tahrik eden ve edilen elemanları monte etmek için sadece çekme tertibatı kullanılmalıdır. Pozisyon ayarı için milin ucunda
bulunan dişli merkezleme açıklığını kullanınız.
Only use a mounting device for installing input and output
elements. Use the center bore and the thread on the shaft
end for positioning purposes.
1
1
FX1
FX1
1= Göbek
A= Yanlış
B= Doğru
1= Hub
A
B
X1
X1
Kayış kasnaklar, kaplinler, pinyonlar vb. milin ucuna çekiçle
vurularak takılmamalıdır. Aksi taktirde gövdede, yataklarda ve
milde hasar oluşabilir. Kayış kasnaklarda kayış gerginliğinin
doğru olmasına (üreticisinin verilerine uygun) olarak dikkat edilmelidir. Aktarma elemanlarının balans ayarları yapılmalı ve
müsaade edilmeyen radyal ve eksenel kuvvetler oluşmamalıdır.
(Bkz. Ürün kataloğu). Çıkış mili elemanına bir miktar gres sürülmesi veya çıkış elemanına kısa süreli ısıtılması ile (80...100°C)
montajın daha kolay olması sağlanabilir.
Never strike belt pulleys, couplings, pinions, etc. with a
hammer when pulling them onto the shaft end. This could
result in damage to bearings, the housing and the shaft.In the
case of belt pulleys, make sure the belt is tensioned correctly
in accordance with the manufacturer’s instructions.
Power transmission elements should be balanced after fitting
and must not give rise to any impermissible radial or axial
forces (see the “sales catalog”).
Mounting is easier if you first apply lubricant to the output
element or heat it up briefly (to 80...100°C).
Kaplinlerin Montajı
Kaplinler monte edilirken, balansları üreticilerinin verilerine uygun olarak yapılmalıdır.
Mounting of couplings
Couplings must be mounted and balanced according to the
information provided by the coupling manufacturer:
a
a. Maksimum ve minimum
mesafe
b. Eksenel kayma
c. Açısal kayma
Kaplin montajında mesafeler ve kaymalar.
3
A= Unfavorable
B= Correct
b
c
a. Maximum and
minimum clearance
b. Axial misalignment
c. Angular misalignment
Clearance and misalignment for clutch mounting.
www.pgr.com.tr
Elektrik Motorunun, Motor
Redüktöre Montajı
Bağlantı Adaptörlü
Assembling of Electrical Motors to IEC Adapter
(IEC)
1. Motor milini ve motor bağlantı flanşı ve IEC flanş yüzeyini
temizleyin. Metal kaplinin montaj esnasında motor miline
zarar verebilecek her türlü önlemin alındığından emin olun.
Motor mil toleransı EN 50347 standartlarına uygun olmalıdır.
2. Metal kaplin (kaplin yarı parçasını) 80-100°C sıcaklığa kadar
ısıtın ve kamayı merkezleyerek motor miline geçirin. Motor
milinin faturasına dayanana kadar itin.
3. Metal kaplin (kaplin yarı parçasını) üzerinde bulunan sabitleme civatasını sıkın. (Ürün kataloğunda IEC büyüklüğüne
göre kaplin tipleri bulunmaktadır).
4. Motor IEC’ye bağlanırken, serbest oksijensiz bir sıvı sızdırmazlık maddesi kullanılarak, IEC’ye nem girişi önlenmelidir.
5. Motoru IEC’ye monte edin. Bunu yaparken IEC mili kaplin
dişlerinin plastik yuvasına kasıntısız şekilde geçtiğinden
emin olun.
I
1. Clean the motor shaft and flange surfaces of the motor and
the adapter. Ensure that, taking care about undamaged to
motor shaft while metal coupling is mounted. Motor shaft
should be machined according to EN 50347 standard.
2. Heat the coupling half to approx 80-100°C, push the
coupling half onto the motor shaft. Up to the stop on the
collar of the motor shaft.
3. Tight screw which is used for fixed on metal coupling
(half of coupling). ( There is available type of coupling
according to IEC adapter type on sales catalog).
4. Use a suitable sealing compound seal the contact surfaces
between the adapter and the motor.
5. Mount the motor on the adapter. When doing this, make
sure the coupling dogs of the adapter shaft engage in the
plastic spider.
II
III
Elektrik Motorunun Motor Bağlantı Adaptörü (IEC,
PAM) Redüktörün Demontajı
Taking apart of the PAM, IEC Standard Flanged
Motor
Çalışma sırasında motor ile redüktör arasındaki bağlantı elemanının yüzeyinin paslanmış olmaması önemlidir, motoru çıkarabilmek için aşırı yük uygulanmaması mümkün olmalıdır.
Motoru redüktörden ayırırken zorlama yapmadan aşağıdaki
yöntemi uygulayınız. Zorlamaya neden olan ve aksama zarar
verebilecek uygulamalardan kaçınınız.
If, during operation, the coupling area of the motor and gear
unit has not rusted significantly, it should be possible to
remove the motor without applying excessive force.
If, on the other hand, it proves difficult to remove the motor,
do not use screwdrivers or levers to apply force as this can
damage the flanges and coupling surfaces, but proceed as
indicated below.
DELİK VE PASO
HOLE AND TAP
DARBELİ ÇEKTİRME
FIXING ELEMENT
1. Fan tarafından motor milini matkapla delerek kılavuzu açınız.
2. Diş açılmış yere ekstraktör (darbeli çektirme) takınız.
3. Motorla redüktör arasındaki bağlantı vidalarını sökünüz.
4. Ekstratörün atalet kuvveti sayesinde motoru redüktörden
ayırınız.
1. Drill and thread the motor shaft (fan side).
2. Screw an impact extractor tool into the tap.
3. Undo the screws fixing the motor to the gear unit.
4. Remove the motor by means of the indertial force of the
extractor.
Mil Çıkışlı Redüktörün Mil Montajı ve Demontajı
Solid Shaft Mounting and Dismounting for Solid
Shaft Gear Units
Çıkış milin demontajı
www.pgr.com.tr
Dismounting of output shaft
4
Faturalı / Faturasız Mil Montajı ve Demontajı
Assembling and Disassembling of Solid Shaft Which
Have Shoulder or Without Shoulder
Şekilde yer alan mil üzerine paslanmayı önleyici gres ya da
eşdeğer ürünü kullanın.
For solid shaft at the figure use grease or equivalent products
due to protecting against rust. Use grease or equivalent
products for protecting rust to onsolid shaft.
1. Alyan başlı civata (civata ölçüleri için
ürün kataloğuna bakınız.)
2. Yaylı rondela
3. Disk
4. Segman
1.
2.
3.
4.
Allen screw (see sale catalogue)
Spring lock washer
Disc
Circlip
1
2
3
4
Konik Sıktırma Talimatı - Montaj, Demontaj ve Bakım Uygulamaları
Hollow Shaft With Shrink Discs - Assembly - Dismounting Suggestions and Maintenance
Sıkma bileziği
(konik sıktırma) tipi, parça no ve
civataların sıkma momenti
/ Shrink-disc type, part-no. and
torque of locking screws
Civatalar
/ Locking screws
DIN 931 (933) 10.9
Sıkma flanşı /Locking hub
6
5
Makinanın dolu mili
/Customers solid shaft
Makinanın mili
ve kovan çapı
/Solid shaft
and bore of
hollow shaft
GRES OLMAYACAK!
Sıkma bileziği
(konik sıktırma)
Üretici tarafından
montaja hazır
gönderilecektir.
Montajdan önce
demonte edilmez.
/Shrink-discs are
supplied ready for
installation and
should not be taken
apart before
mounting.
5
GREASE-FREE!
4
3
2
1
Redüktörün kovan mili
/Hollow-shaft (Gearbox)
İki yarım iç bilezik
/Dual half-split Inner ring
www.pgr.com.tr
Konik Sıktırma Montaj Sırası
Shrink Disc Installation Instructions
1. Eğer varsa nakliye ambalajını çözün.
2. Civataları hafif elle sık. Flanş ile iç bilezik arasındaki boşluğu alın.
3. Kovanın içini gres ile yağla. Böylece milin montajlanmasını
kolaylaştırır.
4. Redüktörün kovan milini hafifçe makina miline geçir.
1. Remove transportation spacers ( if provided ) located
between outer collars.
2. Lightly handtighten locking screws to eliminate play
between outer collars and inner ring. You should stil be
able to easily turn inner ring.
3. Lightly lubricate the bore of the shrink-disc to facilitate
easy mounting onto hollow-shaft of reducer.
4. Fit shrink-disc onto hollow-shaft and mount hollow shaft
reducer onto solid shaft.
Makina mili ve kovan milinin sıkma bileziği bölgesinde kesinlikle yağ ve gres olmayacaktır.
Bronz burç ile beraber çalışacak makina mili bölgesini gresleyin.
Bronz burcu sakın gresleme. Aksi takdirde sıkma bileziği gresle
yağlanır.
5. Civataları hafif sıkarsan, bilezik flanşı kendini merkezler.
6. Civataları sıkarken, saat veya tersi yönünde sırayla fakat
1/4 veya 1/2 dönüş yaparak istenilen moment değerine
kadar sık. Asla karşılıklı sıkma. Mutlaka bir torkmetre
kullan.
Hollow and s olid shaft must be clean and free f romany
lubricant.
Exception: Grease solid shaft at end where it will make
contact with bronze bushing of the hollowshaft when it is
mounted. Never grease the front of the solid shaft which
makes contact under the shrink-disc. Tighten locking screws
only after mounting the hollowshaft onto the solid shaft.
5. Now tighten locking screws only lightly to position outer
collars.
6. Use torque wrench and equally tighten all screws one after
another ( never cross wise ) in a clockwise or counter
clockwise sequence by approximately 1/4 to 1/2 turn until
specified tightening torque (per table) is reached.
Demontaj Sırası
Removal
1. Civataları sırayla (karşılıklı değil), 1/4 devir yaparak sök. Civataları tamamen sökerseniz kaza tehlikesi vardır.
2. Sıkma flanşını iç bileziğin koniğinden çözün.
3. Redüktörlü makinanın milinden alın.
1. Loosen locking screws in sequence in several steps by
using approximately 1/4 turns. Danger - Do not remove
locking screws completely.
2. Loosen the outer collars from the double tapered iner ring.
3. Remove hollow-shaft reducer from solid shaft.
Sıkma Bileziği (Konik Sıktırma) Bakımı
Maintenance
Montaj edilmiş sıkma bileziğinin bakımı yoktur.
Sökerken yıka, temizle ve parçalarına ayır.
Temizledikten sonra konik yüzeyleri Molycote G-Rapid ile veya
eşdeğer bir koruyucu ile yağla. Civataları ve oturma yüzeylerini
normal gres ile yağla.
An installed shrink-disc is maintenance free.
Before reinstalling (after prolonged use) it should be taken
apart and thorougly cleaned.
Relubricate the taper of the outer collars and of the inner ring
with Molycote G-Rapid plus or equivalent. Regrease screw
threads and head contact area with multipurpose grease.
Lastik Takozlu Bağlantı
Anchoring the Rubber Buffer
Optimum montajın sağlanması için vibrasyonu absorbe eden
bir macun kullanılmalı (LOCITITE 510 ya da eşdeğer ürün).
Use the orijinal vibration - damping kit to ensure optimal
operating of the assembly (etc. locitite 510).
Our company is not responsible for foult about using different
parts that are written on gear units/geared motors.
The torque arm shown in the diagram is to be supplied by
customer.
For more information investigate our website for PD - PM
manual.
Redüktör / redüktörlü motorların üzerindeki orijinal parçaların
kullanımındaki yanlışlık firmamız sorumluluğunda değildir. Tork
kolu temini müşteriye aittir.
Detaylı bilgi için web sitemizden PD-PM kullanım kılavuzunu
inceleyebilirsiniz.
www.pgr.com.tr
6
7
Elektrik Motor ve Fren Bağlantısı
Basic Motor / Brakes Connection
Şemaya göre bağlantısını (fren varsa fren bağlantı şemasına
göre) yapın.
- Besleme gerilimi ve frekansının motor plaka değerleriyle aynı
olduğuna emin olun.
- Koruyucu plaka değerleriyle bağlantısını tekrar kontrol edin.
- Eğer motor ters yönde çalışırsa iki fazı değiştirin.
- Kullanılmayan kablo girişlerini kapatın.
- Aşırı yük ve faz hatalarından kurtulmak için koruyucu (faz koruma veya termik vs..) yerleştirin.
- Nominal akıma göre motor korumasını ayarlayın.
- Elektrik ve fren diyagramı sayfa 8-9.
Redüktör ve motor potansiyel farklılıklara karşı topraklanmalıdır.
Yanlış voltaj ya da yanlış bağlantı elektrik motoruna ve çevreye
zarar verebilir. Ürünün (elektrik motoru ve/veya fren) bağlantıları tecrübeli elektrik teknikerleri tarafından yapılmalıdır.
Connect motor according to diagram (Brakes basic wiring
diagram).
- Connect motor according to basic motor connection wiring
diagram (or brakes basic wiring diagram).
- Make sure that mains voltage/frequency are in accordance
with nameplate information.
- Make secure protective conductor conection.
- If motor is running in reverse direction, interchange two
phases.
- Close unused cable entrances holes and the box itself in a
dust-and watertight manner.
- Install protection
- Set motor protection switch to nominal current.
- Wiring the diagrams on 8-9 pages.
The electric connection must be done by experienced electric
technician. The gearbox and the motor must be grounded to
prewent potential differences of earth and gearbox/motor.
Çalıştırma
Starting up
- Uzun süre kullanmama durumunda özel şartları yerine getir.
(Bak. Kullanım Kılavuzu)
- Katalogdaki bağlama pozisyon tablosu yardımı ile yağın durumunu kontrol et.
- Yağ seviyesini kontrol et.
- Çalıştırmadan evvel havalandırma lastiği çek.
- Eğer belirtilmemişse ilk yağ dolumu yağlama listesinde gösterildiği gibi yapılır.
- Hava soğutmalı motorlar -20°C ve +40°C’de ve 1000 m’ye
kadar olan yüksekliklerde çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
- Patlamaya karşı hassas bölgelerde çalışmasına müsaade
edilmez. Ancak bu şartlar için özel motorlar mevcuttur.
- In case of long - time storage take special precautions
(see user manual at www.pgr.com.tr)
- Check position of oil - level plug with help of mounting
position tables in applicable catalogue.
- Check oil-level.
- Prior to starting-up, remove vent plug from vent screw if
necessary.
- If not specified otherwise, first oil filling as is shown in list of
lubricants.
- Air-cooled motors are designed for ambient temperautres
between -20°C and +40°C and for installation at altitudes â
1000 m above M.S.L.
- Their use in hazardous areas is prohibited unless they are
expressly intended for such use (see ATEX manual).
BAKIM
MAINTENANCE
REDÜKTÖR
GEARBOX
- Düzenli olarak yağ seviyesi kontrolü.
- Yağ 10.000 çalışma saati veya en geç 2 sene sonra değiştirilmeli.
- Yağ değişimi sırasında dişli ünitesinin temizliğini yapın.
- Eğer sentetik yağ kullanılırsa yağ değiştirme süresi 2 kat
kadar daha uzun olacaktır.
- Zor çalışma şartlarında (Yüksek nemde, geniş sıcaklık aralıklarında) yağ değiştirme süresini azaltmak gerekir.
- Regular oil level check.
- Change lubricant every 10.000 working hours or after two
years at the latest.
- Combine the lubricant change with thorough cleaning of
gear unit.
- Lubricant changing intervals will be twice as long if
synthetic products are used.
- Extreme working conditions (high air humidity, aggressive
media and large temperature variations) call for reduced
lubricant changing intervals.
MOTOR
MOTOR
-
- Remove dust deposit (overheating).
- Dismount anti-friction bearings for cleaning and refill with
grease.
- Ensure that the bearing cage is packed to about 1/3 with
grease, distribute evenly.
- Select proper type of lubricating grease from following
table
Aşırı ısınmayı önlemek için toz tabakasını kaldır.
Rulmanları sökün, temizleyin ve gresleyin.
Rulmanın 1/3’ü kadar gres ile rulmanı gresle.
Gres yağı tablodan uygun bir şekilde seçilebilir.
Sentetik ve mineral yağlar doldurma ve boşaltma
esnasında karıştırılmamalıdır.
Synthetic and mineral lubricants must not be
mixed either for filling or for disposal.
Ünitenin bakım işine başlamadan önce operatör
üniteyi kapatmalı servis dışı olduğundan emin
olmalı ve herhangi bir kaza ya da umulmadık bir
yük ya da dış yükle dönebilecek parçalara karşı
tüm önlemleri almalıdır. Bunun dışında tüm çevre
güvenliği tedbirleri alınmalıdır. (Ör: artık gaz eliminasyonu ya da toz gibi.)
Before doing any work on the unit, the operator
must first switch off power to the gear unit and
ensure that it is out of service, as well as taking
all necessary precautions against it being
accidentally switched on again or its parts
moving without warning (due to suspended
loads or similar external factors). Furthermore,
all additional environmental safety precautions
must be taken (e.g. elimination of residual gas
or dust, etc.).
www.pgr.com.tr
Elektrik Motor Bağlantı Şeması
Basic Motor Connection Wiring Diagram
Üç fazlı sincap kafes motorlu
Three phase squirrel-cage motor
Y
I. Terminal Kutusu
II. Şalter
Y
I
I
I
W2
U2
V2
W2
U2
V2
U1
V1
W1
U1
V1
W1
L1
W2
U2
V2
U1
V1
W1
I. Terminal Board
II. Switch
L1
L2
L2
L3
W2
L1
L1
U1
L3
L2
V2
L2
V1
L3
U2
L3
W1
II
Üç fazlı sincap kafes motor. Dahlander bağlantısı.
Three phase squirrel-cage motor. Dahlander connection.
L3
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L2
L1
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
Hız
Speed
Düşük
Low
Üç fazlı motor. Kutupların değişmesi, iki ayrı sargı, iki ayrı hız.
Yüksek
High
Three phase squirrel-cage motor. Dahlander connection
L3
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L2
L1
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
Düşük
Low
www.pgr.com.tr
Hız
Speed
Yüksek
High
8
Standart Tip Fren Bağlantı Şeması
Standard Type Brakes Basic Wiring Diagram
Gecikmeli Fren Çalıştırma
Delayed Running Brake (400V)
Ani Fren (400V)
Sudden Brake (400V)
L1 L2 L3
L1 L2 L3
Brake Coil
Brake Coil
M
M
3~
3~
Gecikmeli Fren Çalıştırma 4 (24V)
Delayed Running Brake 4 (24V)
Ani Fren (24V)
Sudden Brake (24 V)
Brake Coil
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
Brake Coil
M
M
3~
3~
Lütfen test cihazı kullanarak fren sarmalını kontrol ediniz.
Please check brake coil by using a tester.
YILDIZ BAĞLANTI
STAR CONNECTION
400 V
Y
ÜÇGEN BAĞLANTI
DELTA CONNECTION
230 V
1W
B2
3W
B4
5W
B6
~
230 V
+
~
~
9
Fren
Brake
www.pgr.com.tr
Montaj Pozisyonu / Mounting Positions
M1
H1
M2
H6
M6
H3
PD A02
PD B02
PD C13
PD 12
PD 22
PD 32
PD 42
M4
H5
PD 52
M5
M3
H4
H2
M1
H1
PD 62
M6
PD 72
H3
PD 82
PD 92
PD 102
M2
PD 112
H6
PD 63
PD 73
PD 83
PD 93
M5
H4
*
M4
H5
M3
H2
PD 123
* sign shows that position of oil level plug for gear units
which are from PD 63 to PD 123.
H1
www.pgr.com.tr
PD 113
* işareti PD 63...123’ e kadar olan redüktörler için yağ
seviye tapası kullanım yerini gösterir.
M1
Havalandırma tapası / Vent plug
PD 103
Boşaltma tapası / Drain plug
Yeni Montaj Pozisyonu
The New Mounted Position
Eski Montaj Pozisyonu
The Old Mounted Position
Yağ Seviye tapası / Oil level
10
Montaj Pozisyonu / Mounting Positions
M1
H1
M2
H6
M6
H3
PD 13
PD 23
PD 33
PD 43
M4
PD 53
H5
M5
M3
H4
H2
TERMİNAL KUTUSU VE KABLO GİRİŞ YÖNLERİ / POSITION OF TERMINAL BOX AND CABLE ENTRY
2
M1 (H1)
M2 (H6)
1
3
ııı
ıı
2
vı
ı
ı
ııı
ıv
3
ıı
4
4
1
M4 (H5)
ıı
M3 (H2)
3
1
4
ı
ııı
4
vı
ı
ıv
ıı
ııı
2
1
3
2
M1
Yeni Montaj Pozisyonu
The New Mounted Position
Havalandırma tapası / Vent plug
11
H1
Eski Montaj Pozisyonu
The Old Mounted Position
Boşaltma tapası / Drain plug
Yağ Seviye tapası / Oil level
www.pgr.com.tr
Montaj Pozisyonu / Mounting Positions
M1
H1
M2
H6
M6
H3
PM A02
PM B02
PM C13
PM 12
PM 22
PM 32
PM 42
M4
H5
PM 52
M5
M3
H4
H2
M1
H1
PM 62
M6
PM 72
H3
PM 82
PM 92
PM 102
M2
PM 112
H6
PM 63
PM 73
PM 83
PM 93
M5
H4
*
M4
M3
H5
H2
PM 103
PM 113
PM 123
* işareti PM 63...123’ e kadar olan redüktörler için yağ
seviye tapası kullanım yerini gösterir.
* sign shows that position of oil level plug for gear units
which are from PM 63 to PM 123.
M1
Yeni Montaj Pozisyonu
H1
Eski Montaj Pozisyonu
The New Mounted Position
The Old Mounted Position
Havalandırma tapası / Vent plug
www.pgr.com.tr
Boşaltma tapası / Drain plug
Yağ Seviye tapası / Oil level
12
Montaj Pozisyonu / Mounting Positions
M1
H1
M6
H3
M2
H6
PD 13
PD 23
PD 33
PD 43
M4
PD 53
H5
M5
H4
M3
H2
TERMİNAL KUTUSU VE KABLO GİRİŞ YÖNLERİ / POSITION OF TERMINAL BOX AND CABLE ENTRY
2
M1 (H1)
M2 (H6)
1
3
ııı
ıv
ıı
2
ı
ıv
ııı
ı
3
4
ıı
4
1
M3 (H2)
ıı
M4 (H5) 1
4
ıv
3
ı
ııı
4
ı
ıı
ıv
ııı
2
1
3
2
M1
Yeni Montaj Pozisyonu
The New Mounted Position
Havalandırma tapası / Vent plug
13
H1
Eski Montaj Pozisyonu
The Old Mounted Position
Boşaltma tapası / Drain plug
Yağ Seviye tapası / Oil level
www.pgr.com.tr
Yağ Dolum Miktarları / Lubricant Fill Quantities (L)
TİP / TYPE
MONTAJ
POZİSYONU /
MOUNTING
POSITION
PARALLEL ŞAFT MONTAJLI REDÜKTÖR / PARALLEL SHAFT MOUNTED GEAR UNIT
M1
M2
M3
M4
M5
H1
H6
H2
H5
H4
M6
H3
(PD-PM)A 02
0.50
0.60
0.70
0.60
0.40
0.40
(PD-PM)B 02
0.80
1.10
0.90
1.20
1.00
1.00
PD-PM 12
1.00
1.40
1.00
1.30
1.00
1.00
PD-PM 22
1.70
2.50
2.00
2.10
1.90
1.90
PD-PM 32
3.20
4.20
3.30
4.20
3.20
3.20
PD-PM 42
4.80
6.20
4.80
5.50
4.80
4.80
PD-PM 52
7.60
8.90
7.60
8.90
7.30
7.30
PD-PM 62
17.10
14.10
12.10
17.60
10.10
14.10
PD-PM 72
25.10
21.10
20.10
27.10
16.10
21.10
PD-PM 82
37.10
33.10
30.10
41.10
31.10
31.10
PD-PM 92
74.10
70.10
55.10
72.10
60.10
59.10
PD-PM 102
90.10
90.10
40.10
90.10
60.10
82.10
PD-PM 112
166.00
161.00
146.00
196.00
101.00
141.00
TİP / TYPE
PARALLEL ŞAFT MONTAJLI REDÜKTÖR / PARALLEL SHAFT MOUNTED GEAR UNIT
MONTAJ
POZİSYONU /
MOUNTING
POSITION
M1
M2
M3
M4
M5
H1
H6
H2
H5
H4
H3
(PD-PM)C 13
1.40
2.40
1.50
2.20
2.10
2.00
PD-PM 13
1.50
1.70
1.20
1.80
1.20
1.20
PD-PM 23
1.80
2.70
2.00
3.20
1.60
1.60
PD-PM 33
4.20
4.20
3.40
5.70
3.40
3.40
5.00
M6
PD-PM 43
6.00
6.90
5.00
8.40
5.00
PD-PM 53
12.60
12.10
6.80
14.10
8.40
8.40
PD-PM 63
16.60
13.10
9.70
18.10
14.10
12.60
PD-PM 73
22.10
20.10
16.10
25.10
23.10
19.10
PD-PM 83
34.10
32.10
25.10
38.10
35.10
30.10
PD-PM 93
73.10
70.10
45.10
74.10
65.10
60.10
PD-PM 103
85.10
100.10
73.10
100.10
80.10
80.10
PD-PM 113
161.00
156.00
141.00
211.00
156.00
136.00
PD-PM 123
161.00
156.00
141.00
211.00
156.00
136.00
www.pgr.com.tr
14
YAĞLAYICI TABLOSU / LUBRİCANT TABLE
Yağlama
Maddesi
Çeşitleri
/ Type of
lubricant
Ortam
Sıcaklığı
/ Ambient
temperat
ARAL
ESSO
Mobilgear:
-636
-XMP680
Shell
Omala
680
Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1220
220
CLP 220 Plus 220N
Mobilgear:
-630
-XMP220
Shell
Omala
220
Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1100
100
CLP 100 Plus 100N
Mobilgear:
-627
-XMP110
Shell
Omala
100
Renolin B15
HVI
ISOFLEX MT Mobil DTE
11M
30 ROT
Shell
Tellus T
15
Renolin PG
680
Klübersynth
GH 6-680
Glygoyle
HE 680
Renolin PG
220
Klübersynth
GH 6-220
Glygoyle
HE 220
Shell
Tivela S
680
Shell
Tivela S
220
Alpha SP 680 Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1680
680
CLP 680 Plus 680N
0.........40°C Degol BG
ISO VG 680 680
Degol BG
680 plus
ISO VG 220 Degol BG Energol Alpha SP 220
GR-XP Alpha MW 220
-5........40°C 220
Degol BG 220
Alpha MAX
Normal
220 plus
220
ISO VG 100 Degol BG Energol Alpha SP 100
GR-XP Alpha MW 220
-15......25°C 100
Degol BG 100
Alpha MAX
100 plus
100
ISO VG 15 Vitamol Bartran Hyspin AWS
1010
HV 15
15
-45...-15°C
Hyspin SP 15
Hyspin ZZ 15
-5........60°C Degol GS Energol
680
SG-XP
Sentetik ISO VG 680
680
Yağlar
/ Synthetic ISO VG 220 Degol GS Energol Alphasyn PG
Oil
SG-XP 220
-25......80°C 220
220
Mineral
Yağlar
/ Mineral
Oil
Uniyis J13
Glyclube
220
GRES TABLOSU / GREASES TABLE
Yağlama
Maddesi
Çeşitleri
/ Type of
greases
Mineral
Bazlı Katı
Yağlar
/ MineralBasic
Sentetik
Bazlı Katı
Yağlar
/ SyntheticBasic
Ortam
Sıcaklığı
/ Ambient
temperat
-30.........60°C
Energrease LS 2
-50.........40°C Energrease LS EP 2
-25.........80°C
Spheerol AP 2
LZV-EP
Spheerol ELP2
Product 783/46
NOT: Bu tabloda farklı firmalara ait birbirleri ile karşılaştırılmalı yağlama maddeleri verilmektedir. Yağlama maddesi, üreticisi
bir viskozite ve yağlama maddesi çeşidi dahilinde değiştirilebilir. Viskozite ve yağlama maddesi çeşidinde değişiklik yapılması durumunda bize başvurulması zorunludur, aksi taktirde böyle bir durumda redüktörümüzün çalışması için garanti verilmez.
15
Klüberplex BEM
41 - 132
ISOFLEX
TOPAS
NCA 52
PETAMO
GHY 133N
Mobilux 2
Shell Alvania R2
Mobilux EP2
Shell Alvania Rl 2
Mobiltemp
SHC 32
Aero Shell Grease
16 oder 7
NOTE: This table lists compatible lubricants of different
suppliers. Within the same viscosity class and type of
lubricant the supplier can be chosen freely.In case you change
the viscosity class resp. The type of lubricant you should
contact us in advance as otherwise we cannot assure the
proper function of our drive and the warranty becomes void.
www.pgr.com.tr
Aşağıdaki bilgi yurtiçi müşteriler için hazırlanmıştır. Yurt dışı müşteriler için geçerli değildir. / Information which is below
on this page are acceptable for only domestic sales. They are invalid for overseas sales.
POLAT GROUP REDÜKTÖR SAN. ve TİC. A.Ş.
Garanti Şartları
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla
30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün
içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı
arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurabilir.
8. Müşteriler servis veya tamir sonrası oluşan problemler için üreticiyi bilgilendirilmelidir.
9. Bu garanti, ürünün kendisi dışında, ürünün kullanıldığı müşteri tarafındaki tesis durması, fiziksel veya ruhsal yaralanmalar gibi
zararları kapsamaz.
10. Satın alınan ürünlerimizde yapılacak değişiklikler, kusurlu arıza tamiri, hatalı kullanımlar, ilgili ürüne ait kullanım kılavuzuna uygun
olmayan işlemler, firmamızın onayı olmadan satılan malzemeler, yeterli teknik donanımı olmayan elemanların işletmeye alması
sırasında meydana gelecek arıza ve bozulmalar garanti kapsamında değildir.
11. Müşteri, sevk edilen ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi bir hasar vb. uygunsuzluk durumunda ürün kabul edilemez ve
uygunsuzluğun Firmamıza bildirilmesi gerekir.
12. Arıza durumunda, garanti kapsamında olan ürünlerin kullanımı hemen durdurulmalı ve firmamıza gönderilmelidir.
13. Müşteri tarafından çalışma koşulları bilgisi doğru verilmediğinde (yanlış, eksik, koşulların değişmesi vs. bilgi) ya da servis faktörünün önerilenin altında seçilmesi durumunda ürün, garanti kapsamı dışındadır.
14. Ürünlerin kullanım alanında tamir edilmesi, garanti şartlarına dahil değildir.
15. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
www.pgr.com.tr
16
ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı
Adresi
Telefon
Fax
:
:
:
:
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No: 4 AYDIN - TÜRKİYE
+90 256 231 19 12 - 13 - 14 - 15 - 16
+90 256 231 19 17
İmza ve kaşe
ÜRÜNÜN
Cinsi
: REDÜKTÖR
Markası
: PGR
Modeli
:
Seri No
:
Teslim Tarihi ve Yeri
:
Azami Tamir Süresi
: 30 İş Günü
Garanti Süresi
: 2 Yıl
Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı :
SATICI FİRMANIN
Ünvanı
:
Adresi
:
Tel
:
Fax
:
Fatura Tarihi ve No
:
Tarih
17
İmza
Kaşe
www.pgr.com.tr
İLETİŞİM BİLGİLERİ / INFORMATION OF COMMUNICATION
Üretim ve Servis İstasyon Adresi:
Manufacturer and service station address
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖL. 1.CAD. NO: 4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
Web : www.pgr.com.tr
e-mail : [email protected] - [email protected]
Tel
BÖLGELER / AREAS
ANKARA BÖLGE / AREA
AHİ EVRAN CAD. 32.SOKAK NO:18 D:58-60 İSGEM
OSTİM / ANKARA / TURKEY
: +90 312 354 44 08 - +90 312 385 86 68
Tel
Fax : +90 312 385 79 27
e-mail : [email protected]
GAZİANTEP BÖLGE / AREA
23 NİSAN MAH. ÜNİVERSİTE BULV. ARİF TANRITANIR APT. ZEMİN K. NO:277
ŞAHİNBEY / GAZİANTEP / TURKEY
Tel
: +90 342 360 90 25 - 26
Fax : +90 342 360 90 24
e-mail : [email protected]
YURT DIŞI P&S / SALES & MARKETING DEPARTMAN
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖL. 1.CAD. NO:4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
e-mail : [email protected]
Tel
Download

pd/pm um/08/00 turkısh