28 HVAC systémy
32 PLC, PAC, nebo IPC?
36 Maziva pro potravinářské účely
www.udrzbapodniku.cz
52Květen 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek
Petr Hlawiczka
Viktor Svobodník
Martina Bojdová
Monika Galbová
Zdeněk Mrózek
Petr Klus
Kamil Hanák
REKLAMA
Account Manager
František Cvik
Miroslava Pyszková
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Šéfredaktor
Jack Smith
Redaktoři
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Šéfredaktor
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a už nás po roce opět příjemně zaskočilo léto a s ním neodmyslitelně spojené období dovolených. Mnozí z vás již jistě dávno kromě tradičních
problémů závodů řeší také otázku, jak nejlépe naložit s chvílí zaslouženého volna. Já
osobně z přebytku informací hromadících se v mé hlavě se vždy těším nejvíce na absolutní odstavení moderních technologií a pozastavení informačního toku směrem k mé
osobě. Ovšem když si na toto stěžuji svým známým, mají mne za vtipálka a poukazují
na to, že si užívám cestování po celý rok z titulu svého zaměstnání. Jen stěží se je dá
přesvědčit, že ať už místo, kam mířím, zní sebepůvabněji, nakonec se musí smrsknout na podobu konferenčního sálu (případně areálu výstaviště), který po jisté době
začnete vnímat bez rozdílu kraje či státu, ve kterém se nachází.
V zažitém stereotypu mne však poslední dobou na cestách vyrušuje podivný zvuk.
Zprvu jsem nemohl tyto vibrace nijak dobře identifikovat, i když někde v koutku mé
unavené mysli se jevilo podezření, že jde o něco známého, přesto dlouho neslyšeného. Prvně se to objevilo na konci minulého roku, při hovorech o bilancování roku,
který nakonec nebyl viděn pouze v černých barvách. Během jarních elektrotechnických veletrhů tento zvuk nabýval na síle a já už si pomalu začal uvědomovat, čí
písničku začínají hrát, a pro jednou nešlo o žádný z hitů „zlatého mistra slavíka“.
Ohlasy z Německa naše podezření potvrdily, kde zatímco po tamních halách tamního Hannoverského veletrhu kráčelo více než čtvrt milionu návštěvníků, nikdo z nich
nedokázal přebít ten příjemný zvuk. Zvuk optimismu.
Růst výroby konečně vede svět z agónie způsobené slovem, které jsem se již slíbil na této straně neopakovat. Analytici, a hlavně dodavatelé najednou začali opět
vidět v růžovějších barvách, a co víc, některé jsem viděl dokonce s náznakem úsměvu na tváři, což byl jev nějaký čas nevídaný. Najednou se nám v redakci hromadily
tiskové zprávy hlásající světu růst na všech frontách. Výrobní zakázky se zrychlují
a závody náhle jedou na plné kapacity v trojsměnném provozu. Ovšem i tak je tento
optimismus trochu brzděn a jeho hlasitost tlumena. Jak také jinak. Poslední dva roky
byly jistě historické a i jiné generace budou toto vzpomínat (a při troše štěstí se také
poučí). Stejně tak jako byla krize (já vím, ale ještě naposled) skutečná, tak můžeme
uvažovat o tom, že je i její konec reálný. Nyní je čas odrazit se od břehu a znovu se
vydat na plavbu průmyslem s přihlédnutím na vše, co jsme se naučili.
Opakování matka moudrosti. Musíme brát údržbu jako cenný nástroj a neodsouvat
ji stále do pozadí. Pouze bezporuchová linka vám zaručí zachování plných výrobních
kapacit. Je potřeba si znovu uvědomit omílanou pravdu, že údržba může být ziskovým
střediskem, ale pouze v případě, že na ni takto pohlížíme. Divokou kartou je zde určitě
energie. Podívejte se na mnohé rychlé způsoby úspor, nezapomínejte však na dlouhodobé možnosti plynoucí například s optimalizace stlačeného vzduchu. Nezapomínejte
znovu na nutné školení a další vzdělávání zaměstnanců. Prostě věnujte se otázkám,
které dobře znáte také ze stránek našeho časopisu.
Existuje mnoho vnějších faktorů, které ovlivňují výrobu,
a mnoho s nimi nenaděláme – vlády, daně, nepokoje ve světě
nebo ty způsobené Matkou přírodou. Stejně tak ovšem jsou problémy, které řešit dokážeme. Tyto jsou stejné pro ředitele závodu
po celém světě. Řešení problémů energetických, údržbářských
či personálních – řešení těchto klíčových bodů je to, co může
udělat z rodících se zvuků optimismu líbeznější tóny úspěchu…
Přeji Vám léto plné optimismu a příjemné a hlavně zasloužené chvíle odpočinku.
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
1
4
5
6
7
FÓRUM
Údržba pod vrcholky klenotů
Slovenska: Středoevropské
fórum údržby 2011
Automatizace ve strojírenství
a hutnictví byla hlavním tématem
konference v Ostravě
MSV Nitra 2011 poznává
hořkosladké nástrahy dospělosti
Údržba 2011: Největší oborová
akce českých údržbářů se blíží!
červen/červenec 2011
ČÍSLO 5 (17) ROČNÍK IV
8
TÉMA Z OBÁLKY
Ucelený přístup k hospodaření
s energií
12 Komplexní řešení energetického
managementu
16 Na cestě k udržitelnosti budete
potřebovat mapu
20 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Důkladnějším zkoumáním
zjistěte hlavní příčinu úniků
24 ELEKTROTECHNIKA
Modernizace pohonů motorů
zvyšuje výkon průmyslových
závodů
26 Efektivní konstrukce a analýza
elektronických modulů s CAD
a simulačním řešením
SolidWorks
28 PRŮZKUM TRHU:
HVAC SYSTÉMY
Ať je teplo, nebo zima…
32 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
PLC, PAC, nebo IPC?
35 Vijeo Designer – intuitivní HMI
nástroj s pokročilými funkcemi
36 ÚDRŽBA & SPRÁVAa
Technologie PAG – nový
standard v oblasti maziv pro
potravinářské účely
39 Zajištění řádné lubrikace
za pomoci centralizovaných
systémů
44 Výběr správného maziva může
přispět k vyšší ziskovosti
a bezpečnosti provozu
48 Výhody mazání TEFLONem®
v potravinářství
50 Studie Air Power USA potvrdila
přesnost Ultraprobe 3000
v určování velikosti netěsností
52 TOP PRODUKTY
56 ZAOSTŘENO
Jak a kdy zastavit IT projekt
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
8
Ucelený přístup
k hospodaření s energií
Řada odborníků se domnívá, že téměř 50 % celosvětové
produkce energie spotřebovává výrobní segment. Část
energie spotřebují systémy osvětlení a klimatizace. Největší
díl však připadá na napájení strojního zařízení a ovládacích
systémů, které udržují v chodu celý závod, a na výrobní
procesy sloužící k produkci výrobků pro zákazníky.
Zaostřeno
Jak a kdy zastavit IT projekt
56
20 Strojní inženýrství
Důkladnějším zkoumáním zjistěte
hlavní příčinu úniků
Žádný
Ž
díl není 100% těsný. Ať už je to záměrem, či nikoli, každý
vyrobený
produkt je do určité míry netěsný, i kdyby jen nepatrně.
v
24 Elektrotechnika
Modernizace pohonů motorů
zvyšuje výkon průmyslových závodů
Přední
P
OEM závody na vlastní kůži poznávají, jakou
hodnotu
přinášejí modernizované řídicí prvky motoru
h
a frekvenční měniče (Variable Frequency Drives – VFD)
oproti
tradičním pohonům s fixní rychlostí.
o
32 Automatizační technika
PLC, PAC, nebo IPC?
Při
P vývoji aplikací na bázi řídicích prvků jste při výběru řídicího
prvku
postaveni před volbu: jednoduchost a odolnost, nebo
p
otevřenost
a funkčnost? V matematice se tomu říká
o
neurčitost,
ale v automatizaci musí technik vědět, který soubor
n
funkcí
řídicího prvku je pro danou aplikaci nejlepší, bez ohledu
f
na
n to, jak logické zařízení nazýváte.
36 Údržba & správa
Technologie PAG – nový standard
v oblasti maziv pro potravinářské účely
Od
O prvního uvedení maziva třídy H1 pro použití
v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
začátkem
60. let 20. století došlo k výraznému
z
pokroku
v oblasti výzkumu a vývoje technologie
p
této
třídy maziv, který s sebou přinesl špičkové
t
výrobky
třídy H1.
v
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
3
FÓRUM
Údržba pod vrcholky klenotů Slovenska:
Středoevropské fórum údržby 2011
Š
tít hotelu Patria v oblasti
malebného Štrbského plesa
ve Vysokých Tatrách vítal
poslední květnový den letošního
roku všechny zájemce o oblast správy aktiv. Jak už tomu v tomto termínu bývá dobrým zvykem, také letos
se zde konala mezinárodní vědeckotechnická konference, jejímž společným jmenovatelem byla právě oblast
údržby.
Letošní, již 11. ročník, mezi odborníky oblíbené konference přivábil
na dvě stě posluchačů nejen ze Slovenska. Mezi přihlášenými samozřejmě tradičně nechyběli zástupci České
republiky, ale stejně tak i Maďarska,
Polska, ba dokonce i Rakouska, Švédska a Velké Británie – čímž byl status mezinárodnosti jistě bohatě naplněn. Pokud toto číslo postavíme ještě
k úctyhodnému počtu odborných
přednášek, musíme uznat, že pořadatelská Slovenská společnost údržby
(SSU) opět připravila slovenskou událost roku. Ovšem není se čemu divit,
jelikož činnost SSU je se slovenskou
údržbou neodmyslitelně spjata, což
hned v úvodu komentoval předseda
SSU Juraj Grenčík: „Údržba na Slovensku je už více než deset let spjata se slovenskou společností údržby.
Za ten čas se snaží přinášet aktuální
trendy v údržbě, především v Evropě,
k čemuž má blízko díky svému členství v Evropské federaci národních
společností údržby.“
4 • červen/červenec 2011
Naplnění jeho slov nemělo trvat dlouho, díky vysoké
úrovni již prvního bloku prezentací následovaném po každoroční milé povinnosti udělit ceny v kategoriích „Údržbář
roku“ – letos zcela zaslouženě
v dámské verzi pro Hanu Pačaiovou z Technické univerzity v Košicích – a také v kategorii „Za diplomovou práci“,
opět samozřejmě s pojednáním
o problematice údržby. Dopolední i odpolední smršť přednášek
pod souhrnným názvem „Nejlepší
praxe a řízení údržby“ vedlo v mnohých případech minimálně k zamyšlení o stávající praxi ve firmách každého z posluchačů. I přesto, že řada
návštěvníků patří do kategorie techniků, kteří věnují údržbě patřičně
zaslouženou pozornost, mnohdy bylo
vidět, že některé oblasti ještě nemusejí mít zvládnuty do míry, která by
jim mohla zaručit ještě vyšší spolehlivost a produktivitu. Od zajímavého
výčtu požadavků na moderní údržbu,
přes možnosti snižování energetické
náročnosti pomocí dobře zvládnuté
údržby až po sofistikovanou přednášku na téma moderního přístupu
k elektrickému zkoušení motorů se
mohl každý posluchač dozvědět snad
o všech aspektech současného údržbářského světa.
I přes stoupající únavu, ale stále
neklesající kvalitu příspěvků, přenesl mysl zúčastněných podvečerní
program do světa binární soustavy
u přednášek věnovaných informačním systémům pro podporu údržby. Ať už za přednáškovým pultem
stál dodavatel, uživatel, nebo akademik v oblasti informačních technologií, jasné bylo především to, že
množství dat potřebných pro správné řízení údržby je v dnešních podmínkách jen stěží bez této podpory
představitelné. Jelikož touto poměrně dogmatickou částí byly kapacity všech v sále značně přeplněny,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
byla na programu po krátkém interním jednání SSU lehká defragmentace získaných dat u neodmyslitelného večerního posezení, které se však
až podezřele často vracelo k otázkám
technickým. I touto utkvělou snahou
debatovat nad problémy našich závodů utekla tato volnější zábava natolik
rychle, že po krátkém nuceném odpočinku bylo potřeba poskočit v programu do druhého dne.
Den s pořadovým číslem dvě přinesl již od brzkého rána možnost
nahlédnout pod pokličku aktuálních
tendencí v oblasti prediktivní údržby a diagnostiky. Metody a nástroje
se různily samozřejmě v tom, čeho
se měřením dalo dosáhnout, vždy
však šlo o řešení přinášející možnosti značných úspor – zda na oleji díky
zvládnuté termografické diagnostice nebo jinde za použití moderních
přístrojů pro ultrazvukovou diagnostiku. Od predikce přes progresivní technologie už program pomalu
směřoval ke svému konci, který byl
zasvěcen problematice nadmíru důležité a s otázkami údržby často spojované, a tedy bezpečnosti. I zde zasvěcené přednášky potvrdily, že mnohdy
pro zaměstnance klíčový faktor není
nikterak opomíjen.
Nicméně i když byl program konference úspěšně posledním tematickým
blokem ukončen, pro ty které nezmámily další pracovní povinnosti nebo
půvab krajiny Vysokých Tater, nabízel se program alternativní v podobě
bohaté nabídky doprovodných seminářů a workshopů zasvěcených třetímu doplňkovému dni fóra.
Pokud by vás zajímalo více podrobností o celém třídenním maratonu předávání technicky užitečných
informací, navštivte stránky www.
udrzba.sk nebo si do kalendáře již
předběžně poznamenejte ter mín
příštího ročníku, který je stanoven
na 29.–31. 5. 2012.
Automatizace ve strojírenství a hutnictví
byla hlavním tématem konference v Ostravě
V
rcholový a střední management hutních a strojírenských
podniků a rovněž i zástupci
dodavatelů progresivních technologií se sešli 2. června 2011 na druhém
ročníku konference Automatizace
v těžkém průmyslu, kterou pořádal
redakční kolektiv časopisu Control
Engineering Česko. Akce opět proběhla v Hornickém muzeu OKD
v Ostravě, přičemž záštitu převzal viceprezident Hospodářské komory ČR Ing. Pavel
Bartoš. Letošní ročník byl obohacen o prezentace zástupců
obchodních komor působících v České republice a účastníci konference tak měli možnost poslechnout si na jednom místě informace o možnostech vývozu do států SNS
a Brazílie. Tyto perspektivní oblasti nabízejí českým firmám čím dál tím víc příležitostí k vývozu moderních
technologických celků.
Mezi přednášejícími opět nechyběl Pavel Bartoš, který
mimo jiné varoval před konkurencí z asijských zemí. „Byl
jsem nedávno v Jižní Koreji a tam jsem zjistil, že pro ně není
prioritou mít se dobře, ale mít dobrou práci. Jsou ochotni pracovat daleko tvrději než my,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory ČR. Globální dodavatele automatizace zastupovaly společnosti ABB a Schneider Electric, přičemž druhá
zmíněná společnost měla v prostorách sálu i svou produktovou
expozici. O možnostech úspor nasazením měničů frekvence přednášela stálice konferencí vydavatelství Trade Media
International produktová manažerka ABB Naděžda Pavelková. „Sledovat účinnost elektrických motorů a použít měniče
frekvence pro regulaci jejich otáček se jistě vyplatí. Může dojít
ke snížení spotřeby elektrické energie až 60 % při návratnosti
investice 6 až 18 měsíců, jisté je také snížení nákladů na údržbu. Přitom je měniči frekvence regulováno pouze jen asi 10 %
motorů,“ uvedla. Vzápětí ji doplnil její kolega Jiří Kessl, jenž
přítomným popsal řadu robotických aplikací, které společnost
realizovala v hutních podnicích na českém území.
Premiérově se na akcích vydavatelství prezentoval představitel tuzemského zastoupení Schneider Electric; se svou
přednáškou zde totiž vystoupil Michal Křena, jenž objasnil
koncepci PlantStruxure – efektivní procesní řízení a zaměřil
jej na podmínky v těžkém průmyslu. „Představení koncepce
PlantStruxure znamená především efektivní procesní řízení
v podmínkách těžkého průmyslu. Na konferenci toto téma
vhodně doplnilo ostatní přednášky a celkové zaměření konference. PlantStruxure přinese uživatelům nejen komplexní
a jasný obraz o technologickém procesu napříč celým podnikem, ale i ochranu vložených investic,“ řekl Michal Křena.
Spolu s ním hovořil o automatizaci v provozních podmín-
kách vedoucí oddělení automatizace
Třineckých železáren Jaroslav Heczko,
jenž podrobně popsal kvalitativní parametry výrobků snímané automaticky
během výrobního procesu. O automatizaci v horizontu 5 až 10 let v rámci
investiční výstavby skupiny Vítkovice
Machinery Group přednášel Vlastimil
Kaplarczyk, ředitel společnosti Vítkovice Mechanika. Tuto část moderoval
Roman Pavlas z VŠB – Technické univerzity Ostrava. V závěrečném přednáškovém bloku vystoupil
manažer Národního strojírenského klastru Lubomír Gogela.
Akci zakončili informacemi o zmíněných vývozních možnostech Jaroslav Weiss, člen představenstva Česko-brazilské
obchodní komory, a Zdeněk Bilan, generální sekretář ČeskoStředoasijské smíšené obchodní komory.
Petr Pohorský
Control Engineering Česko
FÓRUM
MSV Nitra 2011 poznává hořkosladké
nástrahy dospělosti
M
ladší z výstav, která se
skrývá pod trojicí písmen
MSV, se letos na konci
května již poosmnácté rozprostřela na ploše nitranského výstaviště
Agrokomplex.
Pokud by nám někdo prokazoval takovou čest, že bedlivě sleduje
každé vydání našeho časopisu a poctivě se nevyhýbá žádnému z příspěvků,
možná by si vzpomněl na reportáž,
kterou jsme před třemi lety věnovali
Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Nitře. Tehdy, při příležitosti
patnáctého ročníku, jsme se pokoušeli
o jistou analogii se změnami v chování lidského jedince (tedy alespoň očekávanými) při udělení občanského
průkazu. I přesto, že již jednou jsme
na tuto paralelu navázali, se domnívám, že symbolicky bychom se k ní
mohli naposled vrátit nyní, kdy výsta-
6 • červen/červenec 2011
va dosahuje pomyslné dospělosti.
Brány výstaviště byly pro zájemce
z řad odborné veřejnosti letos otevřeny
od 24. do 27. května
a nutno dodat, že už
při samotném plánování museli organizátoři čelit mnohdy až příliš často
omílané nást raze
v podobě tzv. krize
výstavnictví. Nicméně jak již bylo
zmíněno výše, peripetie nitranské výstavy a dospívajícího lidského jedince čelí v přeneseném smyslu obdobným úskalím.
Stejně tak jako je adolescent nadšený,
že by měl být již po všech stránkách
dospělými vnímán jako jejich rovnocenný partner, ani výstava (respektive
její organizátoři) nesmí opomíjet fakt,
že rostoucí věk znamená také jiné
povinnosti. Je to čas, kdy pod životní/existenční hrazdou mizí záchranná síť a jede se už takříkajíc naostro. A právě tak je třeba hledět také
na aktuální ročník MSV v Nitře, tj.
jako na plnohodnotného člena výstavnického světa, který má velice přísná
kritéria.
Z dostupných údajů se naštěstí zdá, že situace kolem Nitry je
oproti posledním dvěma poněkud
pochmurnějším letům značně stabilnější. Za tradičním účelem představit přehlídku nejnovější strojírenské produkce Slovenské republiky se
zde sešlo více než 430 vystavovatelů, kteří potvrdili, že veletrh opravdu
patří k tomu nejlepšímu, co lze najít
nejen v měřítku slovenského trhu,
ale také v celé střední a východní
Evropě. Punc mezinárodního pojetí zajišťovaly již tradičně zejména
společnosti z České republiky, Belgie, Maďarska, Rakouska, Německa,
Švýcarska a Itálie, přičemž nechybě-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
li ani zámořští zástupci z Japonska,
Tchaj-wanu a Číny. Nejnovější technologie těchto i národních výrobců
mohli návštěvníci obdivovat na ploše
přesahující 23 000 m 2.
Už sama tato čísla naznačují, že
navzdory stále nekončícímu průmyslovému útlumu šlo opravdu o asi
nejvýznamnější počin slovenského strojírenského světa, čemuž jistě
napomohla stále vysoká odborná
úroveň a kvalita hlavní větve veletrhu a stejně tak i doprovodných
tematických výstav, které byly zavedeny v tomto ročníku, tj. EUROWELDING, ČÁST-EX, CHEMPLAST
a EMA. Jak už však bývá dobrým
zvykem, ani tímto výčet lákadel
nekončil, jelikož ani zde nechyběl
bohatý doprovodný program v podobě zajímavých tematicky laděných
seminářů.
Podtrženo a sečteno, z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře
se stává plnohodnotný člen výstavnické komunity. Na druhou stranu si
zřejmě všichni plně uvědomujeme, že
dávné poslání veletrhů, kdy na výstaviště mířili generální ředitelé firem se
zlatou propiskou v ruce, aby uzavřeli důležité obchody, je spíše ozvěnou
minulosti. A jak lakonicky poznamenal i jeden z letošních vystavovatelů, dnes je výstava o něčem jiném.
A pomalu to tak vypadá, že je hlavně o setkávání starých přátel, vždyť
přece o tom ten náš „dospělý“ život
vlastně také je…
Údržba 2011: Největší oborová akce českých
údržbářů se blíží!
J
ako jediná česká nezisková
společnost, sdružuje ČSPÚ,
č l e n Ev r o p s k é f e d e r a c e
národních společností pro údržbu
(EFNMS), profesionály z oblasti
údržby hmotného majetku (HM),
výrobních zařízení zvláště. Svým
individuálním i kolektivním členům pak zprostředkovává mnoho
služeb napomáhajících zvyšovat
jejich povědomí o nových trendech v řízení aktiv. Jednou z nich
je pořádání mezinárodní odborné
konference, která i letos proběhne v tradičních prostorách konferenčního sálu zámku v Liblicích.
Tentokrát si nezapomeňte poznamenat do sv ých d iář ů dat um
od 19. do 20. října 2011.
Cílem letošní mezinárodní konference je pokračovat v naplňování
našeho cíle – prezentovat nové myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí
s údržbou hmotného majetku (HM)
obecně a s údržbou strojů a zařízení zvláště. Struktura odborného programu je zřejmá z uvedených tématických okruhů konference.
Doufáme, že jednání konference
obohatí celá řada pozvaných odborníků v oblasti managementu majetku
a jeho údržby z různých zemí Evropy
a snad i světa.
Organizátoři očekávají, že program a jednání konference zprostředkuje objektivní a aktuální přenos infor mací o v ý voji úd ržby,
údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech
údržby ve světe a v České republice.
Věříme, že konference také přispěje podnikové praxi v užití a prosazování nových poznatků v péči o HM
na cestě ke snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.
Přihlášky a bližší informace o konferenci na www.udrzba-cspu.cz.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
7
TÉMA Z OBÁLKY
Ucelený přístup
k hospodaření s energií
K dosažení
maximální
efektivity je
potřeba věnovat
pozornost každému
kroku výrobního
procesu.
Mark Wylie
Cisco Systems
8 • červen/červenec 2011
Ř
ada odborníků se domnívá, že
téměř 50 % celosvětové produkce energie spotřebovává výrobní
segment. Část energie spotřebují
systémy osvětlení a klimatizace.
Největší díl však připadá na napájení strojního
zařízení a ovládacích systémů, které udržují v chodu celý závod, a na výrobní procesy
sloužící k produkci výrobků pro zákazníky.
Stroje a výrobní procesy mohou být v některých případech navrženy tak, že je nelze zastavit. Pokud k tomu totiž dojde, vyvstanou značné náklady na vyčištění a opětovné uvedení
do provozu, což v mnoha případech znamená, že efektivnějším řešením je nechat tyto
stroje a procesy prostě běžet.
Zamysleme se tedy nad jednou věcí: máme
stroje, do kterých se něco vloží, a stroj to
zahřeje, ochladí, obrobí, přesune k dalšímu obrábění, případně připraví k zabalení,
uskladnění, vyhledání a odeslání. Pak máme
systémy, které se starají o příjem objednávek,
nákup, sledování, expedici, dopravu, sledová-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ní během dopravy, případně registraci. Dále
je potřeba organizovat zákaznický servis,
kde jsou přijímány telefonické dotazy, žádosti
o informace a kde funguje zákaznická podpora. Kromě toho můžeme zaměstnávat techniky, které vysíláme řešit problémy, a to je také
spojeno s telefonováním. To znamená využívat telefonické operátory. U nás ve společnosti Cisco vše výše uvedené označujeme jako
„inteligentní a propojenou výrobu“. Nahlédněme však do této problematiky hlouběji.
Ve všech oblastech aktivit vznikají výrobci jisté náklady – od výzkumu a vývoje přes
náklady na dodavatelský řetězec, vlastní
výrobu a provozní činnosti až po prodej a servis. A to vše vyžaduje energii. Téměř u všech
výrobních společností jsou tyto výdajové
oblasti brány jako položky měsíčních nákladů – berou se jako cena za provozování podniku. Jedná se zkrátka o výdaje. Vše dohromady
a bez jakékoli kontroly.
Uvědomit si náklady na energii je pro společnost kriticky důležité. Sledování spotřeby
energie a příslušných nákladů může pomoci
vedení výrobních závodů v mnohem informovanějším rozhodování o tom, jakou výrobní
linku nebo postup použít, kdy je použít nebo
na kdy naplánovat údržbu, a zároveň zajistí dobrý přehled o celkové efektivitě. Pokud
se nezajímáte o spotřebu energie v detailech,
máte nejvyšší čas s tím začít.
Počáteční úspora energie
Typickým příkladem první reakce na zvýšení nákladů na energii je vypnutí osvětlení v době, kdy není potřeba. Je to jednoduché, snadno proveditelné a ve výsledku to lze
považovat za dobrý prvotní krok. Osvětlení
však představuje tu nejmenší část problému.
Může přinést určité úspory v prostoru kanceláří, takže nějaký význam pro výrobce to má.
Důležitějším krokem je zastavení provozu
závodu v době, kdy neprobíhá výroba, což již
není tak jednoduché. Při některých výrobních
procesech dochází k nepřetržitému zahřívání
nebo ochlazování zpracovávaného materiálu.
Některé stroje nelze vypínat dle libosti. Zůstávají tak ve stavu, kdy jsou připraveny na další
provoz. Třífázové motory jsou někdy ponechány v nepřetržitém běhu v režimu, který
zajišťuje určitou „točivou rezervu“. V prostředí továren nebo zpracovatelských podniků takovéto stroje nelze libovolně zapnout
nebo vypnout. Uvědomte si, jak dlouho trvá
naběhnutí počítače, který po svém příchodu
do kanceláře zapnete. V případě takové továrny zabere daleko delší dobu jen spuštění kontrolních systémů.
Představte si stroj, jenž chrlí obrobky rychlostí 1 000 kusů za minutu. Je u něj operátor,
který provádí dohled a kontroluje průběh procesu, zatímco se stroj vypne a čeká na ověření
a opětovné spuštění operátorem poté, co provede kontrolu požadovaných dat.
Efektivita výrobního podniku je velmi
důležitá – z pohledu operátorů pravděpodobně důležitější než náklady na energii. Management si přeje snížení nákladů na energii
a provozní úsek závodu zase vyšší efektivitu
strojů. Názory na tuto věc jsou opravdu protichůdné. Účinné využití prostředků závodu
a jeho efektivita jsou dva vzdálené konce problému. Náklady na energii jsou pak pouze jedním z mnoha kritických faktorů. Všeobjímající a neustále opakovaná fráze „udržet podnik
v chodu“ může mít na energetické náklady
dalekosáhlý dopad.
Výrobní závody tedy nelze jen tak vypnout.
V mnoha případech tady můžeme najít nečin-
né stroje, zatímco jiné stroje budou v provozu.
Nelze opustit určité zavedené postupy a část
provozů je nutno nechat běžet. Klíčovým krokem je zajištění detailních informací o energetických nárocích podniku a následná snaha je
co nejvíce snížit. Bez těchto informací není
možná efektivní kontrola.
Celková a dílčí spotřeba
Dodavatel energie nebo poskytovatel energetických služeb dokáže spotřebu podniku zjišťovat celkem jednoduše. Na hranici
pozemku nebo budovy je umístěno měřicí
zařízení, které hlásí dodavateli výši spotřeby elektrického proudu nebo plynu za dané
období. Tyto údaje se pak použijí při měsíčním nebo čtvrtletním vyúčtování za energii
pro potřeby výroby. Problémem pak zůstává,
jak zajistit přehled o spotřebě uvnitř závodu.
Je možné umístit měřič spotřeby na každé
zařízení. To bude ve výsledku velmi nákladné, bude to produkovat velké množství dat,
zvýší se počet fyzických zařízení, která je
třeba spravovat, a zvýší se nároky na prostor a složitost výroby a přidružených činností. Toto řešení není ideální. Další z možností
je instalovat měřiče na klíčová místa provozů. To je již – s ohledem na náklady a nároky
na prostor – lepší, ale stále to není ideální řešení. Navíc, co si pak počít s izolovanými body
pro sběr dat na více místech?
Lepším řešením je připojit co nejvíce zařízení k síti IP a pomocí ní shromažďovat údaje
o spotřebě energie a provozní data.
Ve všech oblastech aktivit vznikají výrobci jisté
náklady – od výzkumu
a vývoje přes náklady
na dodavatelský řetězec,
vlastní výrobu a provozní
činnosti až po prodej
a servis. A to vše vyžaduje energii.
Softwarové aplikace
Klíčovým krokem je nasazení standardní
sítě Ethernet jako média pro zajištění komunikace se zařízeními pro automatizaci a zařízeními ve výrobě. To je skutečně pozitivní informace, protože v současnosti došlo
k výraznému pokroku ve snahách o napojení výrobních provozů na IP síť. Dodavatelé
řídicích systémů pracují na tvorbě aplikací
pro kontrolu spotřeby energie, které využívají data z koncových zařízení. Výhodou je
dostupnost komplexních dat o aktuální spotřebě energie na úrovni stroje, linky, úseku
a celého závodu.
S těmito daty k dispozici je možné efektivně
využívat výhodné nabídky dodavatelů energie, kteří mohou nabízet snížené sazby za energii v různou denní dobu. Pokud například
víte, že za spuštění tavicí pece v poledne vám
bude účtována určitá sazba, zatímco spuštění
v 15 hodin bude stát přibližně polovinu, můžeŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
9
TÉMA Z OBÁLKY
te se rozhodnout, zda se vyplatí provozní operace časově přizpůsobit.
Procesy správy energie vám
umožní optimalizovat provozy a využít nižší ceny energií.
10 • červen/červenec 2011
Udržitelná správa prostředků
Další významnou výhodou je
možnost použití systému pro správu prostředků. U jakéhokoli zařízení s pohyblivými součástmi
dochází časem k opotřebení. Pokud
budete mít ve výrobní hale řadu třífázových motorů, lze si všimnout,
že motor zajišťující pohon dopravníkové linky do lakovacího boxu
začne postupem času spotřebovávat více energie.
Může to být způsobeno tím, že ložiska
motoru začínají být opotřebovaná a je nutné
provést preventivní údržbu. Může to být tím,
že motor je v provozu již 20 let a potřebuje
vyměnit. Bez sledování spotřeby energie jednotlivých zařízení se můžete dostat do situace, že nebudete vědět o problému, dokud
motor nedoslouží a nezastaví výrobu.
S využitím dat získaných ze závodu a systému pro správu prostředků můžete lépe
předvídat hrozící problémy, odvrátit výpadky a ztrátu výroby nebo nedostupnost strojů
a případné zmatky. Vaše provozy tak mohou
být efektivnější, budete mít možnost provádět údržbu podle potřeby (ne když k tomu dá
stroj příčinu) a současně můžete potenciálně
ušetřit za energii.
Nejdůležitější je zvážit, kde měřit data a jak
je využít. Pak je můžete využít při řízení.
Jedná se tady o více než jen systém pro
energetický management. Nejprve začněte používat udržitelný systém správy prostředků, který umožní sledování prostředků v závodě v reálném čase. Potom vytvořte
kontrolní a plánovací mechanismy. Množství dodavatelů kontrolních systémů nabízí
v rámci systémů HMI aplikace, jež umožňují
sledovat více datových bodů, vytvořit model
a plán využití strojů a ze všech těchto informací sestavit plán údržby. Výsledkem jsou
nižší náklady na životní cyklus pro vás jako
výrobce.
Po propojení se strategií energetického
managementu máte nový prostředek k optimalizaci provozu, možnost využít nižší
náklady na energie a lépe a sofistikovaněji
rozhodovat o tom, kam umístit nová zařízení. S přihlédnutím k tamějším cenám za energii budete možná dokonce moci dočasně přeložit výrobu do Ruska .
Při používání systému správy prostředků získáte delší životnost strojního vybaveŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ní závodu, budete mít méně odstávek, nižší
náklady na údržbu a celkově nižší provozní
náklady. Současně budete schopni lépe uspokojit své zákazníky.
Důsledky pro OEM produkci a výrobu strojů
Asi se shodneme na významu energetického managementu pro koncové zákazníky.
Výrobci strojů (to znamená výrobci strojů,
které tvoří výrobní linky nebo automatizační systémy) by si měli být vědomi své schopnosti ovlivňovat návrh koncových výrobků.
Je třeba poskytnout lepší a výhodnější produkty než konkurence.
Je tedy třeba klást důraz na schopnost
poskytovat data či vzdálené služby nebo
například nabídnout stroje, jejichž provoz
bude ve srovnání s konkurencí o 10 % levnější. Snížené nároky na energii mohou být spásné jak pro váš podnik, tak pro vaše zákazníky, kterým můžete dopomoci k úsporám,
a obě strany na tom vydělají. Z delšího životního cyklu vašich výrobků nebude benefitovat pouze koncový zákazník, ale i vy – budete
mít více času na údržbu a modernizaci (= kontrolu nad poskytovanými produkty). Energetický management může být jednou z výhod,
kterou se můžete odlišit od konkurence.
Průmyslová inteligence
Co tedy ve finále potřebujete? Potřebujete
správná data, ve správnou chvíli a na správném místě. Také potřebujete, aby se data
nedostala do nepovolaných rukou. Proto nejprve podnikněte kroky, které zajistí zabezpečení vašich dat. Potom tato data využijte,
tj. analyzujte je, využijte je při rozhodování a tvorbě priorit. Na základě dat realizujte
úsporu energie. Ze začátku data monitorujte
a poté nad nimi převezměte kontrolu.
Mark Wylie stojí v čele marketingu průmyslových produktů společnosti Cisco pro výrobní sektor. Aktuálně se zaměřuje na řešení pro
průmyslový energetický management pro
výrobní podniky a současně na konkrétní programy na podporu důležitosti trhu strojních
a OEM výrobců. Je znám jako hlavní podporovatel řešení Ethernet to the Factory společnosti Cisco a zároveň snahami o navazování partnerství s předními dodavateli řešení
pro automatizaci. V poslední době se zapojil
do několika aktivit souvisejících s technologií
pro spolupráci pro účely zákazníků z oblasti
výrobních podniků.
Plošný modelář a další nástroje snížily čas potřebný k návrhu složitých
krků kytar o 30%
SolidWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Dassault Systèmes. © 2010 Dassault Systèmes. Všechna práva vyhrazena.
Návrháři byli efektivnější díky
přesným drahám obráběcích nástrojů u automatizované
ované výroby
SolidWorks umožnil snadné sdílení
souborů s návrhy mezi vývojovým
a výrobním oddělením
1$95+8-7(&+<7Ę(
®
'.<62/,':25.68
VEZMĚTE SI PŘÍKLAD Z TÝMU FENDER MUSICAL INSTRUMENTS.
Vsadili na integrovanou platformu 3D řešení SolidWorks pro její snadné použití, pokročilé možnosti
modelování ploch a hladkou spolupráci s CAM aplikacemi. Byl to chytrý tah.
Můžete těžit ze stejných výhod. Získejte vše, co potřebujete pro navrhování, simulace, komunikaci
a řízení Vašich nápadů – budete schopni zkrátit návrhové cykly, snížit náklady a posílit inovace.
Přesvědčte se sami u případových studií týmu FENDER a dalších zákazníků na www.solidworks.cz.
ŘÍZENÍ
& ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
DS SolidWorks Corp., Hroznová 11, 603 00 Brno, Česká republika. Telefon:
+420-543-216-642
červen/červenec 2011
•
11
TÉMA Z OBÁLKY
Komplexní řešení
energetického managementu
S pomocí Ministerstva energetiky USA se společnosti Nissan podařilo vybudovat
energeticky efektivní výrobu úsporných vozů.
A
ktivit y společnosti Nissan
v oblasti inteligentního energetického managementu nezahrnují pouze zavedení pokročilého elektromobilu Nissan LEAF
– začínají od podnikových špiček s velkými zkušenostmi s ekologickým provozem.
Z jejich iniciativy vznikla energeticky hospodárná strategie prostupující veškerou činností tří amerických výrobních závodů společnosti Nissan jež zahrnuje zdokonalování
technologie, provozů a procesů. Na základě partnerství v Programu pro průmyslové technologie (Industrial Technologies
Program) Ministerstva energetiky USA
společnost Nissan účinně implementovala
vysoce produktivní program energetického
managementu, který zajistil snížení nároků na energii i přes množství specifických
problémů spojených s vytvářením rozvrhu
výroby.
Podniková strategie energetické hospodárnosti se
promítá do fungování závodu
ve Smyrně v Tennessee.
12 • červen/červenec 2011
O společnosti
Společnost Nissan
Motor Company byla
založena v roce 1933,
kdy otevřela sv ůj
první výrobní závod
v Japonsku. Nyní má
16 poboček po celém
světě a zaměstnává
celosvětově 180 000
pracovníků. Společnost Nissan North
America vlastní tři
výrobní závody: ve Smyrně a v Decherdu
v Tennessee a v Cantonu v Mississippi. Zmíněné tři severoamerické závody budou předmětem této případové studie.
Vedení společnosti Nissan zaujalo v amerických závodech komplexní strategii a opatření nezbytná pro trvalé zvyšování efektivity organizace. Bez ohledu na dosažené cíle
nebo získaná ocenění se společnost Nissan
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zaměřuje na politiku intenzivního vzdělávání, jejímž prostřednictvím motivuje zaměstnance k tomu, aby se trvale snažili maximálně zdokonalit v prováděných činnostech, mezi
které patří i kontrola nad energetickou spotřebou závodu.
Součástí receptu na úspěch společnosti Nissan v oblasti energetického managementu je
stabilní partnerství s vládními institucemi,
místními uskupeními a neziskovými organizacemi usilujícími o efektivnější využití
energie. Společnost Nissan je partnerem programu ENERGY STAR agentury EPA (Environmental Protection Agency) a Programu pro
průmyslové technologie (ITP) Ministerstva
energetiky USA.
Dále tu jsou nástroje pro testování výkonnosti, které pomáhají zapojeným organizacím
rozpoznat, jak si vzájemně stojí prvky jejich
strategií energetického managementu. Společnost Nissan navíc využívá možnosti plynoucí
z programů ENERY STAR a ITP k uzavírání
partnerství s dalšími vedoucími společnostmi,
kterým nabízí své zkušenosti a pomáhá jim
plnit cíle v oblasti snižování spotřeby energie.
Partnerství v programu ITP
Společnost Nissan má dlouhodobou historii účasti v programu ITP. Její tři výrobní
závody v USA dohromady celkem devětkrát
absolvovaly hodnocení úspornosti zajišťované programem ITP. Hodnocení se provádí
ve spolupráci s centry pro hodnocení průmyslových podniků v Oak Ridge National Laboratory, Tennessee Tech University a Mississippi State University.
Na základě hodnocení se doporučují různé
konkrétní programy úspory energie. Implementace několika doporučených programů
pomohla podnikům snížit celkovou spotřebu energie o více než 30 % a ušetřit více než
11,5 milionu USD ročně za náklady na energie. Úsporné projekty zahrnovaly následující
opatření:
■ Instalaci motorů s variabilní
rychlostí otáček
■ Opravu úniků stlačeného vzduchu
■ Funkci podrobnějšího měření
a sledování
■ Modernizaci a výměnu chladicích
jednotek
■ Modernizaci a řízení osvětlení
■ Recirkulaci vzduchu
Ve své dlouhodobé snaze o efektivnější využití energie se společnost Nissan stala
od října 2009 partnerem v programu IPT Save
Energy Now LEADER, přičemž si dala jako
závazek ročně snížit spotřebu energie o 2,5 %.
Firma Nissan se rovněž stala první společností, která pod záštitou programu Save Energy Now LEADER uspořádala v dubnu 2010
ve svém závodě ve Smyrně přehlídku průmyslových řešení pro udržitelnost a energetický
management. Zatímco podtrhla rozsáhlé možnosti podpory projektů na zvyšování energetické efektivity společností v rámci programu
ITP, prezentovala více než 100 účastníkům
osvědčené postupy pro energetický management používané společností Nissan.
Mezi účastníky patřily další společnosti sdružené v programu LEADER, úředníci Ministerstva pro energetiku USA
a jiní zástupci státu, představitelé univerzit
a zaměstnanci Oak Ridge National Laboratory. Účastníci rovněž absolvovali prohlídku výrobního závodu a zhlédli demonstraci několika projektů pro efektivnější využití
energie a udržitelnost implementované společností Nissan, které od svého spuštění dokázaly zajistit výrazné finanční úspory a přínos
pro životní prostředí.
Budování kultury hospodárného využití
energie
To, čím je aktivita společnosti Nissan
v oblasti energetické efektivity pozoruhodná, je celkové zaměření na tvorbu a udržování celopodnikové kultury efektivního využití
energie. V tomto ohledu má společnost Nissan k dispozici energetický program vyvinutý v roce 2006. Skupina pro energetický
management se stala jednou z 10 skupin pro
interoperabilitu vytvořených nově zvoleným
hlavním viceprezidentem pro Severní Ameriku Billem Kruegerem. Ten se ujal své funkce s jasnou představou, a to pověřit všechny
zaměstnance společnosti Nissan zodpovědností za budoucnost společnosti a vyvíjením
snah k zajištění její konkurenceschopnosti
na trhu.
Skupina pro energetický management
Z nových skupin pro interoperabilitu,
původně označovaných jako „skupiny pro
výrobní konkurenceschopnost “ neboli MCT
(Manufacturing Competitiveness Team), byla
jako první založena skupina pro energetický
management. Krueger zvolil vedoucím této
pracovní skupiny ředitele lakovacího závodu, což bylo vynikající volbou, protože tento
segment procesu automobilové výroby běžně
spotřebuje 70 % celkové energie využité při
výrobě. Zakládající členové skupiny pro energetický management dostali příležitost vybudovat nejlepší možný tým lidí formou individuálního výběru vhodných zaměstnanců pro
obsazení dalších pozic.
Skupina začala svou činnost provozními
optimalizacemi, které nezahrnovaly žádné
náklady. Jednalo se například o maximální
omezení spuštěných provozů během víkendů a mezi směnami. V prvním roce skupina pro energetický management dokázala zajistit 11,4% úsporu z celkové spotřeby
energie. V roce 2007 dostali za úkol snížení
o dalších 30 %, a to v průběhu následujících
čtyř let. Tohoto cíle bylo dosaženo ke konci
roku 2008 krátce před začátkem ekonomické krize.
Rozpočet na energii je v kompetenci ředitelů jednotlivých závodů. Podporuje se tím
nejen rozvoj celopodnikové strategie hospodárného využití energie v závodě, ale
zároveň je zajištěno, že osoba zodpovědná
za rozhodování v otázkách výrobní haly si je
dostatečně vědoma důležitosti problematiky
spotřeby energie. Jakmile se ředitelé dostatečně obeznámí s možnostmi a projekty
na úsporu energie, mohou provést výkonné
rozhodnutí s minimální prodlevou z důvodu
schvalování.
Úspěšnost skupiny pro energetický management je závislá na transparentních systémech pracujících s daty. Každý ze závodů
společnosti Nissan je vybaven měřicími
zařízeními, která sledují spotřebu závodů
z dlouhodobého hlediska a umožňují vyhodnotit plnění kroků ke zvyšování efektivity.
Systém měření a ověřování společnosti Nissan zajišťuje sběr velkého množství údajů
o různých procesech, mezi které patří například osvětlení, teplota prostředí, výrobní
zařízení a celodenní sledování pomocných
provozů.
Dosažené výsledky jsou motivující pro
zaměstnance a zvyšují povědomí o činnosti skupiny v kontextu celé společnosti. Skupina pro energetický management využívá
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
REDAKČNÍ POZNÁMKA:
Tento článek týkající se programu ITP pro průmyslové
technologie Ministerstva
energetiky USA ukazuje, jak
program ITP pomáhá implementovat iniciativy
pro efektivnější využívání
energie prostřednictvím
množství nástrojů, školení
a technických či finančních
prostředků. Program ENERGY STAR nabízí množství
nástrojů pro kontrolu spotřeby energie a také podpůrné
informační materiály.
Tyto prostředky jsou k dispozici všem výrobcům v USA
prostřednictvím programu
ITP. Více informací je k dispozici na webové stránce
www.eere.energy.gov.
červen/červenec 2011
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
seznam dobrovolníků z řad zaměstnanců,
kteří se chtějí zapojit do činnosti skupiny.
Při stávající podnikové kultuře hospodárného využití energie má přitom možnost zapojit se každý.
Ekonomická krize
negativně zasáhla
společnosti všech
oborů po celém
světě. Společnost
Nissan North America se však může
spolehnout na své
dlouholeté zkušenosti v oblasti
kreativních řešení
a na schopnost řešit
náročné úkoly.
14 • červen/červenec 2011
Autoritativní přístup a iniciativa
na nízké úrovni
Silné výkonné vedení společnosti Nissan
je hlavním hybným faktorem při vytváření
podnikové kultury energetické efektivity,
jež společnosti pomohla dosáhnout výrazných úspěchů.
Krueger se kromě jiných důležitých
povinností velkou měrou podílí na problematice energetické efektivity. I přes svůj
nabitý program si našel čas zúčastnit se
přehlídky společnosti Nissan v rámci programu LEADER a podělil se o svou vizi
vedení velkého podniku s kolegy z partnerských i konkurenčních společností, jakými
je například Ford a Hyundai, jejichž zástupci se účastnili prezentace. Jeho aktivní
zapojení podporuje dlouhodobé zaměření
společnosti Nissan na strategii hospodárného využití energie, zatímco jeho entuziasmus podněcuje skupinu pro energetický
management v neustálém hledání nových
způsobů inovace.
Nosnou myšlenkou Kruegerovy vize
je samostatná iniciativa zaměstnanců.
Od začátku měl představu, že by skupiny
pro interoperabilitu měly být složeny z různých lidí, kteří mají zodpovědnost za běžný
provoz závodu a dokážou přispět náhledem
a hodnocením ze své perspektivy.
Skupina pro energetický management
zahrnuje zaměstnance z oblasti výroby,
návrhu, právního, ekologického a finančního úseku a z dalších oblastí činnosti
podniku. Společnost Nissan tak efektivně propaguje celopodnikovou kulturu hospodárného využití energie, která je iniciována ze strany vedení a implementována
na úrovni závodu.
Význam tohoto modelu znovu zdůrazňuje Ken Roden, facilitátor skupiny pro
energetickou efektivitu společnosti Nissan
North America, který tvrdí: „K vytvoření fungující celopodnikové strategie energetické efektivity ve společnosti Nissan
bylo zapotřebí podnikové vedení schopné
rozpoznat a využít šanci na změnu. Naše
výkonné vedení klade důraz na vzdělávání a zaměstnanci jsou motivováni ke změně
přístupu v chování a uvažování, aby vnímali problémy v širším kontextu.“
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Zapojení zaměstnanců do strategie
energetické efektivity
O zapojení zaměstnanců se snaží většina společností, ale tyto snahy často nevedou
k pořádným výsledkům. V tomto ohledu se
zdá strategie společnosti Nissan jednoduchá
– zjistit, jaké mají zaměstnanci potřeby a jak
vnímají aktivity vedení.
Za tímto účelem se skupina pro energetický management za podpory Kruegera a dalších zástupců vrcholného vedení ujala úkolu
seznamovat zaměstnance s cíli společnosti v oblasti energetické efektivity a objasnit,
jak zvýšená efektivita omezí plýtvání zdroji
a zajistí vyšší bezpečnost práce.
Společnost Nissan oslovuje své zaměstnance prostřednictvím několika zdrojů informací. Patří sem elektronická pošta, podnikový
intranet, měsíční zpravodaje, rolující zprávy
na televizorech v odpočinkových místnostech
a také prezentace při podnikových schůzích.
Použití více forem sdělení umožňuje zaměstnancům přijímat informace z upřednostňovaného zdroje, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
jejich zapamatování a následného využití.
Kromě toho společnost Nissan zavedla interní systém certifikace a odměňování, který
umožňuje ocenit nejvýkonnější pracovníky
jednotlivých závodů. Provozní a bezpečnostní dohled rovněž pomáhá minimalizovat plýtvání energií o víkendech a svátcích. Za plné
podpory zaměstnanců od nejnižších pozic plní
strategie hospodárného využití energie společnosti Nissan svou funkci.
Rozšíření kultury hospodárnosti mimo
areál podniku
Zaměstnanci společnosti Nissan nejsou
vedeni k hospodárnému nakládání s energií
pouze na pracovišti, ale také ve svém osobním
životě. Tento přístup označovaný jako „udržitelné chování“ podporuje správné návyky
a pomáhá vzniku nových přístupů k řešení
problematiky energetické efektivity. Jedná se
o cyklický proces, v němž zaměstnanci dostávají k dispozici nástroje k ekologicky šetrnému chování na pracovišti a jsou podporováni
v tom, aby tyto osvědčené postupy využívali
a rozvíjeli mimo areál podniku a pomohli tak
šířit udržitelný přistup k životnímu prostředí.
Společnost Nissan každoročně pořádá
výstavní akce konané u příležitosti Dne energie a Dne Země, na kterých prezentuje řešení
nabízená odborné veřejnosti a předvádí produkty usnadňující rozhodování koncových
zákazníků v otázkách řízeného efektivního
využití energie. Na podzim 2010 společnost
Nissan rovněž pořádala druhý ročník konference s dodavateli energie. V rámci této události byli do závodů pozváni zástupci partnerských energetických společností, kteří
zaměstnancům poskytli materiály a rady
k efektivnímu využívání energie.
K další propagaci energeticky a ekologicky úsporných programů mezi zaměstnanci
i veřejností využívá společnost Nissan informační nápisy v závodech, mediální materiály a nově tuto problematiku zakomponovala
do programu prohlídek závodů pro veřejnost.
Spoluúčast zaměstnanců
– projekt udržitelnosti
Společnost Nissan pracuje na projektu,
který je označován jako Projekt udržitelné výroby pro 21. století. Tento projekt vede
Susan Brennanová, která zastává funkci viceprezidentky obou výrobních závodů Nissan
v Tennessee. Cílem projektu je zajistit co nejúspornější provoz závodů a dále podpořit politiku energetické efektivity pomocí udržitelných
produktů a procesů. Tento program doplňuje a rozvíjí systém řízení výrobní haly, řízení zaměstnanců a bezpečnostních programů.
V součinnosti s projektem udržitelné výroby a se skupinou pro energetický management
byl vytvořen pilotní program, kde jsou zastoupeni odborníci na otázky ekologie z každé
pracovní skupiny.
Závěr
Ekonomická krize negativně zasáhla společnosti všech oborů po celém světě. Společnost Nissan North America se však může
spolehnout na své dlouholeté zkušenosti
v oblasti kreativních řešení a na schopnost
řešit náročné úkoly. V současnosti tak zachovává věrnost svému efektivnímu modelu řízení, který ji dokáže nejen připravit na budoucnost a zajistit udržitelný provoz, ale rovněž
umožňuje její růst.
Během poklesu ekonomiky se skupina pro
energetický management zaměřila na transformaci fixní spotřeby energie na proměnlivou spotřebu. Jak poznamenal Ken Roden:
„Velký podnik může fungovat efektivně při
velkých objemech výroby. O efektivitě však
nelze hovořit v případě velkého podniku
s malým objemem výroby a se stále stejně
vysokou spotřebou energie.“
Společnost Nissan se vypořádala s náročným úkolem, jak zajistit efektivní využití
energie při proměnlivých objemech výroby.
K tomuto účelu musely být jasně definovány fixní a variabilní objemy vytížení závodů
a vyvinuty přesnější metody pro předvídání
a plánování využití při stále se měnícím rozvrhu výroby. Následovala analýza a rozčlenění jednotlivých výrobních procesů s následnou změnou harmonogramu výroby, pokud
to umožňoval.
Společnost Nissan proměnila své výrobní
závody v USA ve stabilní a výkonný podnik
schopný vypořádat se s jakýmikoli ekonomickými nebo energetickými problémy.
Na příkladu společnosti Nissan lze jasně
ukázat výrazné výhody a úspěchy, kterých
může dosáhnout jakákoli společnost při nasazení podnikové strategie efektivního energetického managementu v kombinaci s podporou zajištěnou programem ITP.
Zapojení zaměstnanců
(setkání, zvláštní uznání
a další aktivity na úrovni
organizace) je klíčové pro
úspěch jakékoli iniciativy pro
efektivnější využití energie.
VÝROBNÍ PODNIK ROKU 2020
Jak d os áh n out s kute čn é efektivity
20. září, 2011
Praha, hotel Angelo
Na konferenci vystoupí
Dr. Christopher Holmes
Craig Simpson
ředitel, IDC Manufacturing
Insights International
Analytik, IDC Manufacturing
Insights and Verticals, IDC CEMA
P l at inu m Par t n er
E x hibit io n Par t ne r
Par t ne r
Navštivte IDC konferenci “Výrobní podnik roku 2020” a seznamte se s
výsledky nejnovější studie skupiny IDC Manufacturing Insights, která
sleduje trendy v průmyslové výrobě ve střední a východní Evropě. Přijďte
si vyslechnout a diskutovat o tom, jak se výrobní podniky přizpůsobují a
zavádí nové počítačové technologie nezbytné k udržení kroku s konkurencí.
Vstup pro koncové uživatele z výrobních podniků ZDARMA!
Více informací o konferenci na www.idc-czech.com/events/factory
Registrace
možná na webové
stránce konference,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO
PODNIKU
červen/červenec 2011 • 15
na e-mailu [email protected] nebo telefonicky na +420 221 423 163.
M e dia Par t ner s
AŤ VA Š E K A R I É R A R O S T E
TÉMA Z OBÁLKY
Úspěšná strategie udržitelnosti
musí zahrnovat metody motivace,
odměňování a uznávání jednotlivců, oddělení, funkčních skupin
a společnosti jako celku.
Na cestě k udržitelnosti
budete potřebovat mapu
Při vývoji plánu, který zajistí efektivní spotřebu energie, se zaměřte na specifické strategie.
Greg Bodenhamer
Schneider Electric
16 • červen/červenec 2011
Č
ím dál vyšší nároky na zdroje a zároveň silné zaměření
na snižování dopadu podnikání na životní prostředí
nutí nejprogresivnější světové podniky hledat rovnováhu mezi růstem
a udržitelností. Protože se životní prostředí stává omezujícím prvkem s negativním
vlivem na ekonomiku, snaží se podniky
implementovat a využívat strategii udržitelnosti, která se stává klíčovým prvkem pro zajištění dlouhodobé hodnoty pro zákazníky a zachování planety.
Udržitelnost je definována jako „zajištěŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ní současných potřeb při zachování schopnosti zajištění potřeb budoucích generací“. Prvním krokem při tvorbě a nasazení
úspěšné strategie udržitelnosti je definovat si udržitelnost ve vztahu k vašemu
podniku.
Mezi klíčové atributy obecné udržitelnosti patří zachování stávajícího stavu planety, případně jeho zlepšování, zatímco
v kontextu podnikání je udržitelnost současně silně zaměřena na maximální využití zdrojů podniku – od lidských zdrojů po elektrickou energii, vodu, vzduch
a plyn.
Plánování a realizace strategie
udržitelnosti
Jakmile si podnik definuje udržitelnost
v souvislosti se svým podnikáním, může
se zaměřit na určitou oblast a identifikovat
aktivity na podporu svých záměrů a k zajištění požadovaných výsledků. Jak je podrobněji rozvedeno níže, efektivní plán, který
zajistí požadované výsledky, by měl být
založen na jednoduchých, výkonných aktivitách ve vybraných cílových oblastech
podnikání.
Ze zkušeností je také známo, že je potřeba
definovat jasné a přehledné metriky a vymezit speciální prostředky. Efektivní metriky
zahrnují milníky (uplynulá doba, termíny
a finanční milníky) pro aktivity, které jsou
potřebné k dosažení cílů strategie udržitelnosti, jako je například konkrétní investiční
projekt, jenž zajistí sledování výkonu provozu závodu apod.
Výsledky a zlepšení dosažené strategií udržitelnosti jsou průběžně sledovány
a mohou postupně zahrnovat přechodné
cíle a zejména finální cíle, které představují
požadované přínosy. Jako u všech klíčových
iniciativ musí tento plán obsahovat způsoby motivace, odměňování a uznání práce
jednotlivců, oddělení, funkčních jednotek
a celé firmy.
U množství společností, jež dokázaly
vytvořit a implementovat úspěšné strategie udržitelnosti poskytující požadované
výsledky, se strategie obvykle zaměřovaly
na tři nebo méně klíčových faktorů. Nejúspěšnější společnosti rovněž zavedly specifické organizační role pro zajištění rozvoje,
provedení a sledování svých plánů, jako je
například pozice ředitele pro udržitelnost.
Aktuální úspěšný přístup jednoho zákazníka se zaměřuje na:
■ provozní efektivitu
■ zdokonalení infrastruktury
■ rozvoj procesů
■ obnovitelné zdroje
Jedním z klíčových faktorů strategie
zákazníka je dlouhodobější přístup k plnění cílů namísto komplexní sady krátkodobých metrik. Firma se například zaměřila
pouze na 3% roční zlepšení ve více oblastech v průběhu následujících 20 let místo
toho, aby jí šlo o 50% zlepšení v jedné oblasti a za kratší dobu.
V duchu tohoto přístupu zákazník – jeden
z největších světových výrobců – implementoval systém metrik umožňující přesně
sledovat spotřebu s dostatečnou schopností rozlišení, aby dokázal identifikovat vysokou spotřebu a ztráty v systému (zejména
o víkendech, kdy bývá úroveň výroby nižší).
Tato data umožnila zákazníkovi snížit
spotřebu energie na tunu o 50 % v průběhu
sedmiletého období. Tyto úspory jsou dosahovány i nyní, protože data ze systému jsou
neustále monitorována pro účely dalšího
zvyšování efektivity. Patrně nejdůležitějším aspektem tohoto systému je, že kromě
samotné úspory energie poskytl vedení
závodu jasný důkaz o tom, že úspory jsou
možné.
Jakmile se vedení firmy dohodlo na plánovaných úsporách projektu, byly spuštěny programy úspory energie a poskytnuty
kapitálové investice na vylepšení. Většina
společností vnímá možnosti úspory energie
skepticky, protože se nemusí vůbec nebo
téměř vůbec projevit na skutečné spotřebě.
Na konferenci 2011 ARC Forum v Orlandu prezentovala společnost Walmart tři klíčové faktory své globální strategie udržitelnosti. Společnost Walmart, která je známá
svým zaměřením na udržitelnost, si předsevzala následující cíle programu ochrany
životního prostředí: (1) 100% využití obnovitelné energie, (2) nulový odpad, (3) prodej trvale udržitelných výrobků. Tyto oblasti
zaměření společnosti Walmart předpokládají použití metrik. Přestože společnost neuvádí časový plán plnění svých cílů, požadované výsledky a zlepšení jsou jasně definované
a lze snadno identifikovat typy aktivit, které
jsou potřebné k dosažení cílů.
Prvním krokem při
tvorbě a nasazení
úspěšné strategie
udržitelnosti je definovat si udržitelnost
ve vztahu k vašemu
podniku.
Sledování a odměňování plnění cílů
Může se to zdát jako samozřejmost, ale
důraz je také třeba klást na to, jaké parametry bude podnik sledovat, aby pomocí nich
dokázal dobře kontrolovat přechod na strategii udržitelnosti a s tím související výsledky.
Metriky pro výsledky nebo milníky zaměřené
na klíčové aktivity by měly korelovat se skutečným stavem.
Úsilí vedoucí k dosažení cílů je potřeba
spravedlivě přiznat osobám, funkcím nebo
celé firmě a náležitě jej odměnit. Uznání
a odměny zajistí, že celá společnost bude stále
zaměřena na dosahování cílů a implementaci
strategie udržitelnosti.
Podle nedávného průzkumu, který v únoru
2011 provedla společnost Harris Interactive na podnět společnosti Schneider Electric (viz další strana), 88 % top manažerů ze
seznamu Fortune 1000 má za to, že podniky
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
Efektivní plán na implementaci udržitelnosti, který
poskytne žádané výsledky,
by měl být založen na jednoduchých, proveditelných
činnostech ve zvolených specifických oblastech podniku.
mají morální odpovědnost dosáhnout lepšího
využití energie. Současně 61 % respondentů uvedlo, že potenciální úspora nákladů
je největší motivací pro úsporu energie
na úrovni velkých podniků, přičemž předčí aktivity na ochranu životního prostředí
(13 %) a vládní nařízení (2 %).
Mezi motivační faktory mohou také patřit pobídky a další peněžní odměny pro
příslušnou úroveň zapojených lidských
zdrojů. Nedávné výzkumy naznačují, že
finanční pobídky jsou přínosné, ale to,
co pracovníky skutečně motivuje, je ocenění zahrnující jak finanční odměny, tak
pocit, že jejich práce má smysl a konkrétní účel. Konkrétním účelem, který většinu
lidí osloví, je dopad strategie udržitelnosti
podniku na zachování a ochranu životního
prostředí pro budoucí generace, a to včetně
dětí vašich dětí.
Zkombinování jasně daného účelu s oceňováním za finanční úspěchy, jako je snížení spotřeby energie, povede ke snížení
skutečné spotřeby energie a potenciálně
efektivně zajistí zapojení do programu
a dosažení výsledků implementace strategie udržitelnosti. Kromě kombinace sdělení účelu a finančních odměn funguje jako
motivace zainteresování lokálních zdrojů
při navrhování a provádění činností a aktivit souvisejících s celkovým plánem, protože zavádění strategie probíhá postupně
v jednotlivých částech organizace (princip dělby pravomoci). Kromě toho místním
pracovníkům poslouží jako další motivace
fakt, že získají nové zkušenosti a stanou se
experty v problematice udržitelnosti.
Aktivní přístup k efektivnímu
využití energie
Bez ohledu na to, jakou strategii udržitelnosti se podnik rozhodne implementovat, každopádně by měl zvažovat aktivnější přístup k efektivnějšímu využití energie,
který bude zahrnovat zdokonalení provozů
a maximalizaci využití stávajících řešení.
Za pomoci metrik mohou organizace zhod-
Studie společnosti Schneider hovoří jasně – pro vedoucí pracovníky
je efektivní využití energie nejen obchodní, ale i morální výzvou
ílem nezávislého průzkumu, který oslovil více než 300
top manažerů společností ze seznamu Fortune 1000,
bylo zjistit názory vedoucích pracovníků na problematiku energetické efektivity podniků. Průzkum odhalil, že
zatímco tři čtvrtiny všech vedoucích pracovníků uvedly, že
se v jejich organizaci během posledních dvou let zvýšil důraz
na úsporu energie, při implementaci celopodnikových programů se přihlíží především k finanční rozvaze.
Dotázaní top manažeři společností ze seznamu Fortune 1000
se vyjádřili následně: 88 % z nich má pocit, že podniky mají
kromě dodržování zákonných předpisů morální zodpovědnost zajistit efektivnější hospodaření s energií v podniku; 61 %
respondentů uvedlo, že největším motivačním podnětem pro
zefektivnění využití energie na úrovni velkých podniků je úspora
nákladů, která vede před ekologickými hledisky (13 %) a zákonnými předpisy (2 %).
Celkem 61 % manažerů uvedlo jako klíčový faktor pro přechod na strategii vyšší udržitelnosti úsporu nákladů, přičemž
argumentovali tím, že jejich společnosti by byly motivovány
k nižší spotřebě, pokud by měly k dispozici řešení, které by jim
zajistilo úsporu. Úspora nákladů byla celkově nejčastěji uváděným důvodem. Mezi zbylé důvody patřila:
■ Ekologie: 13 % respondentů označilo za hlavní motivaci přínos pro životní prostředí.
C
18 • červen/červenec 2011
■ Rozhodnutí vyššího vedení: 10 % dotázaných uvedlo, že
by jejich společnost zavedla úsporná opatření na základě rozhodnutí výkonného ředitele.
■ Znalost postupů: 7 % respondentů uvedlo, že by úsporná
opatření zavedli, kdyby věděli jak.
■ Zvýšené náklady: 7 % dotázaných uvedlo, že by jejich
společnost přešla na úsporný režim v případě výrazně drahé
výroby.
■ Zákonné předpisy: pouze 2 % respondentů uvedla, že by
spotřebu omezili kvůli zákonným předpisům.
„Poznatky získané v tomto průzkumu nám jen potvrdily to, co
denně slýcháme od našich zákazníků,“ uvádí Christopher Curtis, prezident a výkonný ředitel společnosti Schneider Electric
pro Severní Ameriku. „Klíčoví hráči z řad velkých podniků mají
zájem dobře se prezentovat po stránce efektivního využití energie, pouze často nevědí, kde začít. Zároveň se v současnosti
potýkáme s obnovou po největší ekonomické krizi od doby velké
hospodářské krize, což nás nutí klást hlavní důraz na úspory.
Z efektivního využití energie se přitom stává významný faktor
na cestě k dosažení úspor.“
Nejasné stanovisko ohledně politiky „Cap and Trade“
Průzkum také zjistil téměř rovnoměrné zastoupení rozdílných
názorů na efekt poplatků za znečištění oxidem uhličitým a odha-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
notit efektivitu své infrastruktury a výrobních procesů a napravit základní problémy,
jako jsou neefektivní zařízení a problémy se
spolehlivostí a kvalitou napájení.
Automatizace určitých oblastí, jako je
správa budov, regulace osvětlení a instalace pohonů s proměnlivými rychlostmi, jsou
způsoby, jak optimalizovat stávající systémy. Investice do nových řešení může být
nákladná jak samotnou cenou zařízení, tak
přerušením provozu.
Modernizace stávajících strojů za pomoci
pokročilých funkcí moderních automatizačních technologií, jako jsou programovatelné
řídicí jednotky, kontrolní rozhraní a pohony s proměnnou rychlostí, může zvýšit produktivitu, snížit náklady na údržbu a zvýšit
efektivitu. V neposlední řadě musí společnost ve snaze zachovat efektivitu dohlížet
na postup modernizace a spravovat a zdokonalovat používané systémy – jedná se
o nekončící úsilí o dosažení efektivního
využití energie.
a konkrétní akce. Neprodleně potom následuje krok představující průběžné zlepšování s plněním krátkodobých a dlouhodobých
cílů. Kromě morálního závazku, regulačních požadavků a finančních výhod přinese aplikace principů udržitelnosti i další
výhody, mezi které patří například zlepšení f lexibility a zvýšení produktivity
organizace.
Společnost může zkoumat a vyvíjet úsilí
na nasazení strategie udržitelnosti, počínaje vyšší informovaností zaměstnanců
a konče komplexní investiční iniciativou.
Rozhodnutí o tom, co odpovídá potřebám
organizace, je klíčové při plánování strategie udržitelnosti, zatímco se zajišťuje
plnění tohoto závazku na všech úrovních
společnosti.
Greg Bodenhamer je obchodní ředitel úseku průmyslového uživatelského marketingu, realizace řešení a služeb
a průmyslového obchodu ve společnosti
Schneider Electric.
Neustálé zdokonalování
Udržitelnost představuje investice, které
vyžadují plánování, dosažitelnou metriku
lil tak absenci konsenzu v otázce, zda politika Cap and Trade
„My, jakožto přední zástupci průmyslu, se společně se státem
zajistí lepší prosazení udržitelnosti v podnicích. Dvě většino- musíme aktivně a rozhodně zapojit do řešení otázky omezovávé skupiny zastávají názor, že politika Cap and Trade nebude ní emisí oxidu uhličitého,“ dodává Curtis. „Holou pravdou je, že
účinná nebo bude účinná pouze tehdy, pokud se generovaný v oblasti tvorby průmyslových standardů a požadavků na snizisk použije k zajištění efektivnějšího využití energie v podnicích. žování emisí oxidu uhličitého v průmyslu se málo angažujeme
■ 40 % respondentů věří, že politika Cap and Trade a téměř nic se neděje, což je špatně. Průzkum ukázal, že pověve výsledku nezajistí vyšší efektivitu využití energie a podniky domí o této problematice se zvyšuje, což je dobrý začátek. Nyní
budou vytvářet stejné množství
musí následovat konkrétní akce –
oxidu uhličitého jako před zave- „Klíčoví hráči z řad velkých podniků mají
zavedení programů pro udržiteldením této politiky, ale zároveň
né využití energie a omezení emisí
zájem dobře se prezentovat po stránce efekzdraží své výrobky, aby pokryly
oxidu uhličitého a převzetí zodponáklady.
vědnosti za jejich trvalé dodržovátivního využití energie, pouze často nevědí,
■ 38 % respondentů věří, že
ní. To bude definující faktor našepolitika Cap and Trade zajistí kde začít. Zároveň se v současnosti potýkáho kolektivního úspěchu nebo
efektivnější využití energie pouze
neúspěchu ve snaze o zachování
me s obnovou po největší ekonomické krizi
tehdy, pokud se generovaný zisk
a zlepšení stavu životního prostřepoužije přímo na výzkum a vývoj, od doby velké hospodářské krize, což nás nutí
dí,“ uzavírá Curtis
sociální programy a iniciativy,
Společnost Harris Interactikteré společnostem umožní spo- klást hlavní důraz na úspory.“
ve provedla v USA průzkum mezi
třebovávat méně energie.
301 top manažery společností ze
■ 22 % respondentů věří, že politika Cap and Trade bude mít seznamu Fortune 1000. Podle potřeby byl zohledněn obrat
nepochybně pozitivní vliv na efektivnější využití energie, proto- společnosti a počet zaměstnanců, aby bylo porovnání regulérže poskytne podnikům technologie a postupy pro efektivnější ní v rámci širšího spektra společností zahrnutých do seznamu
využití energie, které jim umožní snížit tvorbu oxidu uhličitého.
Fortune 1000.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
19
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Důkladnějším zkoumáním
zjistěte hlavní příčinu úniků
Bruce Takasaki
Sciemetric Instruments
Ž
Výrobci využívající systémy poskytující rozsáhlé množství dat o únicích mohou
kriticky analyzovat tato data a získat komplexní pohled na charakteristiku úniku
a mohou zjistit, co způsobuje, že únik je
mimo přijatelné parametry. To přispívá ke zvýšení objemu výroby, protože
testování úniků je často úzkým místem
na výrobní lince.
Existují různé metody testování úniků,
ale v tomto článku se zaměříme na správný postup testování úniků podle poklesu
tlaku.
Fáze testu úniků podle poklesu tlaku
Typický test úniků podle poklesu tlaku
sestává ze čtyři fází. Po kontrole systému
začne cyklus plnění, kdy je testovaný díl
plněn plynem, například vzduchem. Tuto
část testu lze provést pomocí rychlého
Obrázek níže ukazuje typický průběh poklesu tlaku, kde lze zjistit následující závady:
Příklad závad zjištěných u dílu:
■ zablokování testovaného dílu
■ velké úniky
■ drobné úniky, praskliny v těsnění
■ velké závady, chybějící/nesprávný díl,
přiškrcená vedení
■ sesmeknutá těsnění nebo o-kroužky
■ chybějící díly
KŘIVKA PRŮBĚHU TLAKU V ČASE
TLAK
Výrobci využívající
systémy poskytující
rozsáhlé množství
dat o únicích mohou
kriticky analyzovat
tato data a získat
komplexní pohled
na charakteristiku
úniku a mohou zjistit, co způsobuje, že
únik je mimo přijatelné parametry.
ádný díl není 100% těsný. Ať už
je to záměrem, či nikoli, každý
vyrobený produkt je do určité
míry netěsný, i kdyby jen nepatrně. Nejdůležitější je určit,
zda míra úniku – objem plynu unikajícího za minutu – je přijatelná v rámci parametrů stanovených interními normami pro
kvalitu produktů nebo oborovými a státními nařízeními. Aby se výrobci vyhnuli
provozním selháním a optimalizovali kritické výrobní procesy, je rovněž nezbytné,
aby odhalili všechny hlavní příčiny nepřijatelného úniku, což samotná hodnota míry
úniku nenapoví.
Hlavní příčiny úniků je možno určit
a napravit jedině pomocí komplexního
sběru a analýzy dat. Mnoho metod testování úniků jednoduše neposkytuje výrobcům
potřebný vhled pro určení hlavní příčiny.
Příklad závad zjištěných
na stroji nebo údržbě nástrojů:
■ přehnuté hadice, nečistoty v části hadic
■ úniky nebo defekty těsnění armatur
■ vadné ventily a regulátory tlaku
■ nesprávné těsnění regulátoru nebo nesprávný
tlak ve vedení
■ poškozený snímač
LEGENDA
0 zahájení auditu tlakového senzoru
1 bod zahájení plnění
2 bod ukončení plnění
3 bod maximálního tlaku
4 bod zahájení stabilizace tlaku
5 bod zahájení tlakového testu
6 bod ukončení tlakového testu
7 bod ukončení vypouštění
ZÓNA 1
PLNĚNÍ
ZÓNA 0
KONTROLA
SYSTÉMU
ZÓNA 1A
RYCHLÉ
PLNĚNÍ
ZÓNA 2
STABILIZACE
ZÓNA 3
TEST
ZÓNA 4
VYPUŠTĚNÍ
ČAS
ZÓNA 1B
STANDARDNÍ
PLNĚNÍ
Typická křivka poklesu tlaku ukazuje druhy závad, které lze zjistit v různých částech testovacího
cyklu. (Obrázek publikován se svolením společnosti Scimetric Instruments.)
20 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
nebo standardního cyklu plnění. Pak přichází fáze stabilizace umožňující dílům
pod tlakem dosáhnout tepelné rovnováhy.
Následně se uzavře přívodní ventil, což
izoluje díl pod tlakem od zdroje stlačeného plynu, a tlak v dílu se nechá přirozeně poklesnout s tím, jak z dílu uniká plyn.
Míra úniku je odvozena od měření poklesu tlaku během této části testu. V poslední
fázi se z dílu nechá volně uniknout zbývající plyn.
I když fáze poklesu tlaku poskytuje
měření skutečné míry úniku, vhled do charakteristiky dílu a testu samotného lze získat pečlivým vyhodnocením všech fází
testu.
Analýza průběhu
Tradiční testy úniků podle poklesu tlaku
odvozují míru úniku od rozdílu v tlaku
mezi dvěma body v čase. Tyto jednoduché
dvoubodové měřicí systémy jsou náchylné na chyby. Protože se tento přístup spoléhá pouze na dva okamžiky během testu,
je mnohem náchylnější na šum generovaný uvnitř samotných tlakových snímačů.
Komplexnějším a přesnějším přístupem
k testování úniků podle poklesu tlaku je
zaznamenat celou křivku poklesu tlaku
a použít analýzu průběhu. U této metody
je tlak monitorován a analyzován během
všech čtyř fází testu úniků, čímž se získá
„signatura procesu“ neboli „vlnový průběh.“ Analýza průběhu spočívá v aplikaci matematických algoritmů na tyto průběhy procesu za účelem extrakce klíčových
hodnot neboli ukazatelů, které lze následně
použít pro zachycení a identifikaci závad.
Tyto hodnoty lze porovnat s přijatelnými
limity a určit, zda je situace vyhovující či
nikoli.
V tomto případě se míra úniku počítá z celého úseku vlnového průběhu testu
úniků, nejen ze dvou bodů. Využitím všech
dostupných relevantních datových bodů se
dosahuje vyšší přesnosti. Dopad měřicího šumu se dramaticky sníží, což přináší
značná zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřicích zařízení.
Další výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že zachytí těžko zjistitelné vady
a přispívá k odhalení hlavních příčin problémů s kvalitou. Například tvar plnicí
křivky může poukazovat na to, kde k problému dochází – těsnění mezi testovací stanicí a testovaným dílem mohou být opo-
třebená a mohou začít nárazově propouštět
a způsobovat náhlé, rychlé změny tlaku.
Naproti tomu zablokovaný nebo špatně
vyvrtaný otvor v dílu změní sklon plnicí
křivky, avšak bez výše popsaných náhlých
změn. Pomocí náležité analýzy celého průběhu lze izolovat tyto konkrétní příčiny.
Optimalizace testu úniků
Na vyšší úrovni je pro stanovení efektivity sestavy pro testování úniků nejdůležitější pochopit charakteristiky testovaného
dílu, porozumět proměnným testovaného
procesu a následně pečlivě kalibrovat proces pro získání požadovaného výsledku.
Studium a analýza průběhu poklesu tlaku
má zásadní význam.
Nezbytné je důkladné pochopení charakteristik testovaných dílů. Může existovat mnoho externích proměnných ovlivňujících kvalitu dílu či integritu a výsledky
testu úniků. Především je však nutné
pochopit charakteristiky dílu samotného.
Jsou stěny vnitřního prostoru dílu pružné? Budou se při aplikaci tlaku deformovat? Pokud ano, změní se s tlakem i jeho
vnitřní objem? Tím se ovlivní charakteristiky poklesu tlaku, protože tlak se bude
snižovat nejen kvůli zmenšování objemu
plynu (úniku), ale také z důvodu společné
změny objemu a tlaku.
Kromě pružnosti dílu je nutno znát teplotní citlivost dílu. Pohlcuje teplo snadno? Změny teploty způsobují změny tlaku
a následně i odečty tlaku.
Je důležité mít na paměti, že teplota, tlak
a objem jsou vzájemně závislé podle zákona ideálního plynu, který říká, že:
PV = nRT, kde P = tlak, V = objem,
n = počet molekul plynu, T = teplota
a R = konstanta.
Pokud tedy teplota vzroste během poklesové fáze cyklu, způsobí odpovídající zvýšení tlaku v dílu, což sníží měřenou rychlost poklesu tlaku. Čím je váš díl citlivější
na teplotu, tím více opatření byste měli přijmout pro zajištění, že díl zůstane ve stabilním tepelném prostředí.
Dobré pochopení testovacího procesu
Kromě znalosti vlastností testovaného
dílu, zejména jakýchkoli vlastností, které
by mohly ovlivnit data testu úniků, je také
důležité dobře rozumět testovacímu proŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
NAOBZORU
Kniha „Integrovaný
vývoj produktu“
Jiřího Marka inspiruje
český průmysl
k inovativnějšímu
vývoji a výrobě
Společnost Autodesk podpořila druhé doplněné vydání
knihy Integrovaný vývoj
produktu od autora Jiřího
Marka, která shrnuje praktické
přístupy zavádění procesů
vedoucích k vývoji a výrobě
inovativnějších produktů.
Společnost Strand, český
výrobce dopravníkových
systémů a architektonických
prvků z ušlechtilé nerezavějící
oceli, se stala jedním z podniků, který se těmito přístupy
inspiroval a doporučené
procesy zavedl do každodenní
praxe. Strand své návrhové
a konstrukční procesy navíc
podporuje využíváním řešení
digitálního prototypování
na platformě Autodesk.
„V období ekonomické krize
naší společnosti klesl obrat
o 25 % a přitom došlo ke zvýšení zisku o 100 %, což nás
v první chvíli překvapilo,“ řekl
Lubor Semrád, jednatel a majitel společnosti Strand. „V ten
okamžik jsme si uvědomili, že
o naší firmě a jejích procesech
nevíme zdaleka vše, a proto
jsme začali hledat způsob, jak
získat lepší přehled o jejím
fungování. Zásadní pro nás
bylo setkání s knihou Integrovaný vývoj produktu, jež nám
otevřela oči.“
Ve společnosti Strand se
touto knihou inspirovali do té
míry, že se rozhodli využít
poznatky jejího autora Jiřího
Marka k modifikaci procesů
projektového řízení od prvního kontaktu se zákazníkem
po předání zakázky a zajištění
poprodejního servisu.
Myr Communication
www.myr.cz
červen/červenec 2011
•
21
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Komplexní pohled
cesu. Různé fáze cyklu lze
Správ ný post up př i
realizovat různými způsodetekci úniků vyžaduby, například použít rychlé
je komplex n í p oh le d
plnění namísto standardního, s čímž je nutno počítat,
na proces testování úniků
aby bylo možno plně pochoa důkladné pochopení
pit test a výsledky.
charakteristik testovaného
Jak bylo výše uvedeno,
dílu a způsobu, jakým tyto
jednou z důležitých proměnvlastnosti mohou ovlivňoných ovlivňujících test a jeho
vat výsledky testů. Výrobvýsledky je teplota. Je teploci by měli pro testování
ta testovacího prostředí propoužít skutečné sériově
měnná natolik, že by mohla
vyráběné díly a výrobní
způsobit změny teploty tesparametry. Speciálně vyrotovaného dílu? Je nutno vzít
bené „vzory“ a nerealisticv úvahu dokonce i dveře,
ké výrobní proměnné přikteré se otevírají do jiných
nesou nepřesné výsledky.
prostor závodu nebo ven,
Každý proces, včetně
protože studený průvan by
testování úniků, generuVětšina systémů pro testování úniků provádí měření pouze
mohl způsobit nepřesnost
je křivku popisující ideálve dvou bodech (jak ukazují šipky), avšak tento snímek iluvýsledků testu.
ní průběh procesu. Techstruje závady zjištěné pomocí zaznamenání a analýzy celého
Většina testovacích pranici pověření konfigurací
průběhu procesu. (1) Průběh u dobrých dílů. (2) Zjevné vady,
covníků ponechává určitou
testu úniků a analýzou dat
které by zjistila jakákoli technologie. (3) Téměř vyhovující průkrátkou dobu na tepelnou
by měli být obeznámeběh – tyto závady odchylují průběh od normy jen mírně. Dají
stabilizaci po studeném starni se čtyřmi zónami prose snadno odhalit pomocí analýzy průběhu, ale nelze je zjistit
tu. Mělo by se proto nechat
cesu testu úniků, poznat
pomocí klasických systémů a prošly by základními testy, což
projet několik cyklů, dokud
odchyl k y od nor my
by způsobovalo následné problémy.
testovací zařízení nedosáha vědět, jaký druh defektů
ne tepelné stability a může
může být v každé fázi testu
produkovat opakovatelná
zjištěn.
měření. Poté by se mělo zahájit měření rakteristik sériově vyráběného dílu,
Výrobci, kteří využívají testování
pomocí testovacího zařízení.
který je náchylný vůči stejným vli- úniků s analýzou průběhu, dokážou
vům, reaguje na proměnné stejným z testů úniků vytěžit více informaKlíčový význam pečlivé kalibrace
způsobem a poskytne legitimní, přes- cí, protože mají pro analýzu k dispoU poklesu tlaku se míra úniku né srovnání ideálních dílů s vyráběný- zici více dat. Lze takto identifikovat
neměří přímo, ale počítá se z rychlos- mi díly.
a diagnostikovat závady, které by jinak
ti změny tlaku ve vnitřním prostoru
Je také velmi důležité kalibrovat prošly bez povšimnutí. To umožňuje
dílu. To je nutno kalibrovat oproti zná- přesně stejné parametry jako výroba, vypracování dalších procesních kontmému standardu úniku. Použití spe- s použitím stejného testovacího tlaku, rol pro minimalizaci následných selháciálně konstruovaného „vzorového“ stejných časových období a dalších ní. Kontroly lze aplikovat v reálném
dílu pro účely kalibrace namísto séri- proměnných vlastní výroby. Jakákoli čase na základní výrobní úrovni a okaově vyráběných dílů může způsobovat odchylka od těchto parametrů ovlivní mžitě tak zlepšit následné výnosy.
značné problémy.
přesnost výsledků testu.
Moderní zařízení na testování úniků
Představte si například firmu, která
Jak bylo popsáno výše, typická křiv- využívající analýzu průběhu přináší
vyrobila dokonalou repliku jedné ze ka poklesu tlaku obsahuje čtyři zóny: rychlou návratnost investice tím, že
svých plastových kartuší z hliníku, plnění, stabilizaci, zkoušku a vypuš- omezuje problémy s kvalitou u zdroprotože potřebovala, aby byla odolná. tění. Každá z těchto zón má předvída- je a zároveň odhaluje závady, které by
Hliníkový vzor byl jako kalibrační díl telný soubor vlastností představovaný jinak zůstaly nezjištěné. Vylepšený
nepoužitelný, protože jeho charakte- tvarem křivky. Odchylky od těch- proces testování úniků přináší nárůst
ristiky, jako je přenos tepla a flexibili- to charakteristik mohou poukazovat produktivity a vyšší kvalitu produktů.
ta materiálu, byly zcela jiné než u séri- na problémy s testovacím zařízením
ově vyráběné plastové kartuše.
nebo specifickou závadou dílu.
Bruce Takasaki, Ph.D., je manažer
Správným postupem by bylo obstaRozpoznání těchto charakteristik produktového marketingu společnosti
rat několik známých dobrých dílů může ušetřit spousty hodin při zjišťo- Sciemetric Instruments.
a uchovávat je pro účely kalibrace vání, proč vaše díly najednou selhápři testování. Při tomto postupu bude vají. Anebo proč neselhávají při testu
standard vycházet ze skutečných cha- úniků, ale selhávají následně.
22 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
23
ELEKTROTECHNIKA
Modernizace pohonů
motorů zvyšuje výkon
průmyslových závodů
Tom Robbins
Lenze
24 • červen/červenec 2011
P
řední OEM závody na vlastní
kůži poznávají, jakou hodnotu
přinášejí modernizované řídicí prvky motoru a frekvenční měniče (Variable Frequency
Drives – VFD) oproti tradičním pohonům
s fixní rychlostí. Vyspělé řídicí prvky motoru a frekvenční měniče mohou zpracovávat
nebo přesouvat srovnatelné objemy se značně vyšší efektivitou, přičemž se vynakládá
méně energie a snižuje mechanické opotřebení a nároky na údržbu.
Dnešní technologie motorových pohonů
nabízejí téměř neomezené možnosti provedení. Polohování poskytuje manažerům závodů
OEM, integrátorům a konstruktérům zabývajícím se náročnou automatizací a výrobními linkami prostředek k dosažení jejich cílů.
Těmito cíli může být nákladové zefektivnění
procesu, jeho větší robustnost nebo zrychlení výrobní linky, avšak zastřešujícím cílem je
přinášet produkty na trh rychleji a s vyšší konkurenční schopností.
Výběr správné technologie motorového
pohonu a periferií může tento cíl přiblížit
a zároveň zvýšit energetickou účinnost, výkon
motoru a funkčnost operací závodu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Přehled řízení průmyslových motorů
Výběr pohonů, které jsou dostupné v řadě
modelů pro základní napětí, s jedno- nebo třífázovým provedení, obsluhující motor napájený napětím 230 V, 480 V nebo 600 V, závisí
na typu motoru, napětí, jmenovitém proudu,
zdroji vstupů a požadavcích na I/O. Dimenzování závisí na řadě aplikačně specifických
faktorů, včetně jmenovitého plného zatížení
a maximálního napětí za podmínek plného
zatížení motoru.
Prvořadou výhodou frekvenčního měniče
je variabilita rychlosti. Namísto provozování
motoru přímým přivedením dostupného zdroje napájení konvertuje frekvenční měnič napětí během spouštění a v různých fázích provozu, a to podle požadavků aplikace. Například
klimatizační ventilátor nemusí běžet na plné
napětí a plnou rychlost 24 hodin denně. Měnič
snižuje napětí a spotřebu energie ventilátoru.
Ačkoli modulace šířkou impulzu (PulseWidth Modulation – PWM) je stále relativně
novou technologií, již přes deset let prokazuje
svou spolehlivost za přijatelné náklady. Nosný
kmitočet řídí impulzy výstupní vlny PWM,
čímž ovládá napětí motoru. Tím se zase snižuje spotřeba energie v porovnání s během
motoru na plné napětí. Technologie PWM
podporuje motory používané v řadě operací
průmyslových závodů, zejména tam, kde je
potřeba okamžitě a přesně aplikovat kontrolovatelné konstantní a proměnlivé rychlosti
během spouštění, provozu a brzdění motorem.
Dopravníky a další automatizační aplikace někdy vyžadují motory s nízkými otáčkami pro vysoké zatížení. Standardní třífázový střídavý indukční motor by neměl běžet
na méně než 50 % své základní rychlosti, ale
může běžet pouze na rychlosti dané aplikovaným napětím. Snížené napětí zpomaluje rychlost ventilátoru, což zhoršuje chlazení motoru
a nakonec vede k jeho spálení, k němuž často
dochází u tradičních třífázových střídavých
motorů. Technická vylepšení frekvenčních
měničů společně s bezsenzorovou vektorovou
technologií představují hodnotnou nabídku
pro náročné aplikace průmyslových závodů.
Technologie VFD a vektorů přináší
krouticí moment
Zatímco VFD přináší téměř 100 % spouštěcího krouticího momentu, vektorová technologie může nabídnout 200 % spouštěcího
krouticího momentu pro překonání počátečního zatížení. V důsledku toho může technik
výrazně snížit dimenzování motoru a tím sní-
žit aplikační náklady. V jádru bezsenzorové technologie jsou vyspělé, patentově
chráněné algoritmy umožňující dosáhnout optimálního krouticího momentu,
rychlosti a řízení procesů.
Vektorově řízené pohony poskytují
motoru více informací a nabízejí vyšší
flexibilitu dynamického polohování
a rychlosti. Zatímco standardní pohon
obvykle nabízí rozsah motorové rychlosti 10:1, v režimu vektoru magnetické
indukce běží s činitelem rychlosti 60:1
a poskytuje lepší řízení motoru a krouticího momentu i za nízkých rychlostí.
Vyšší spouštěcí točivý moment klade
nižší nároky na proudový odběr motoru za nižších rychlostí, čímž se snižuje riziko spálení motoru. Další výhodou
bezsenzorového vektorového řízení je
to, že nevyžaduje zpětnou vazbu s uzavřenou smyčkou. Regulace rychlosti
s otevřenou smyčkou odstraňuje náklady na zpětnovazební zařízení související
se systémy s uzavřenou smyčkou.
Dnešní trh nabízí četné možnosti bezsenzorového vektorového řízení. Nejvyspělejší vektorové pohony na současném
trhu lze používat s třífázovými střídavými indukčními motory a jsou dostupné s krytím NEMA 1 (IP31) a NEMA
4X (IP65). Programovatelné digitální
a analogové I/O umožňují konfigurovat
pohon pro mnoho aplikačně specifických úkolů, jako je několik přednastavených rychlostí, elektronické brzdění
a krokování motoru.
Nabízejí se provoz ní režimy
V/Hz, Enhanced V/ Hz, Vector Speed
a Torque. K přínosům patří vysoký
spouštěcí krouticí moment, automatické ladění, vyspělé řízení při nízké
rychlosti a dynamická regulace rychlosti. Bezsenzorové vektorové pohony
s výkonovým rozsahem až 15 kW excelují v prostředích, kde bývala technologie měničů považována za příliš drahou,
včetně balicích strojů, zařízení pro zpracování potravin, manipulace a pásového
dopravování materiálu a klimatizačních
systémů.
Ochrana zařízení podle normy NEMA
Při jakékoli klasifikaci NEMA jsou
bezsenzorové vektorové pohony vhodné a cenově konkurenční vzhledem
k jiným pohonům s menší funkčnos-
tí. Klasifikace NEMA obvykle odpovídá prostředí a podmínkám instalace,
vnitřnímu nebo venkovnímu použití
a dostupnému krytí před přímým slunečním svitem. Teplota závodu, vlhkost
a další podmínky prostředí jsou určující pro klasifikaci NEMA krytu pohonu.
Pro vnitřní instalaci v relativně čistém
prostředí může kryt NEMA 1 poskytovat omezenou ochranu proti běžné
okolní teplotě, vlhkosti a dalším podmínkám. Třída NEMA 4X pro vnitřní použití chrání před větrem navátým
prachem a deštěm, ošplícháním vodou,
vodou z tlakové hadice, korozivními
nebo žíravými látkami a poškozením
z důvodu tvorby ledu na vnějším povrchu. NEMA 4X pro venkovní instalace nabízí stejné výhody v robustnějším
pouzdře. Vzdálené klávesnice umožňují
nainstalovat pohon v chráněné lokalitě
a obsluhovat jej na dálku.
Integrovaný komunikační protokol
Pro aplikace, kde se prolíná více
komunikačních softwarových systémů, je dostupné volitelné řízení motoru
pomocí integrované sériové komunikace. Pohony mohou nabízet komunikaci
mj. pomocí protokolů Ethernet/IP, Profibus-DP, DeviceNet, CANopen a Modbus/RS485. Uživatelé mohou zachovávat své preference pomocí zásuvných
komunikačních modulů buď instalovaných z výroby, nebo vložených do stávajícího pohonu, které umožňují kompatibilitu v téměř jakémkoli řídicím
prostředí.Obvody pro dynamické brzdění umožňují pohonu zpomalovat motor
ve spojení se zatížením, pro ochranu
před špičkami napětí motoru a přerušeními při použití za velmi vysokého zatížení. Řídicí prvky PID mohou ušetřit
energii udržováním nastaveného tlaku,
teploty nebo výšky hladiny v jednotce nesoucí nádrž nebo jakékoli aplikaci zahrnující motorové řízení procesu
závodu.
Průmyslová aplikace č. 1
Nedávno spuštěná automobilová
výrobní linka, navržená pro posouvání objektů o hmotnosti až 1500 kg
mezi jednotlivými procesy na výrobní
lince, vyžadovala dopravníkový systém schopný velice přesného posunu
s proměnlivou rychlostí. Projekt tvořil
řetězový dopravník a montážní nosiče
pohybující se okolo trati. Vysoká zatížení vyžadovala vysoký výkon, což vytvářelo problém s prostorem.
Instalace běžného, standardně dimenzovaného motoru nepřicházela v úvahu.
Dostupný prostor umožňoval použít sérii malých motorů. Dalším pevně
daným číslem nosného systému byla
cena, kterou bylo nutno udržet pod kontrolou, aby se nepřesáhla cílová cena
celého dopravníkového systému.
Jednoduché řešení přinesly pohony
typu PositionServo. Čtyři motory musely běžet stejnou rychlostí, aby se zajistil
hladký pohyb dopravníku. Pohony PositionServo se používají v polohovacím
režimu s elektronickým řazením převodů pomocí poměru hlavního převodu k převodníku, aby zůstaly zcela synchronní. Frekvenční měnič by neposkytl
požadovanou přesnost řízení.
Průmyslová aplikace č. 2
Pro balicí operaci s manipulací se
vzorky kosmetiky byl vypracován
robustní a spolehlivý proces strojového
plnění plastových sáčků pomocí mechanického natahování pásu a mechanického plnění kapaliny. Byla zvolena
alternativa s elektronickým řízením
pomocí pohonů PositionServo jako
hlavní a podřízené jednotky zajišťující
natažení pásu.
Pomocí servopřevodovek a motorů
MCS pro řízení čerpadla řídí pohony
PositionServo válečky vtahující materiál
do prostoru, kde je spodní část svařením
utěsněna. Následně je dovnitř načerpána kapalina a materiál se posune do další
oblasti, kde jsou svařením utěsněny strany a horní část.
Prostředí, v němž má motorový pohon
fungovat, je nesporně jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru pohonu. Při
specifikování správného pohonu se jako
kritický první krok doporučuje důkladně se seznámit s aplikací, výrobním procesem a uživatelským prostředím.
Řada důležitých vylepšení technologií pohonů usnadňuje technikům závodu práci a pomáhá výrobcům OEM
dodávat na trh produkty s vyšší konkurenční schopností.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
25
ELEKTRO TECHNIKA
Efektivní konstrukce a analýza elektronických
modulů s CAD a simulačním řešením
SolidWorks
Carola von Wendland
Dassault Systèmes SolidWorks
D
íky inovacím a znalostem
si společnost Ginzinger
electronic systems v předcházejících 19 letech vypracovala respektovanou pozici v oblasti
vývoje a výroby elektroniky. Firma se
opírá o zkušené pracovníky a nástroje, jako jsou softwarové produkty
od DS SolidWorks. Ty pomohly navést
Ginzinger již v rané fázi na dráhu
úspěšného rozvoje.
26 • červen/červenec 2011
Ginzinger electronic systems vyvíjí
a vyrábí na míru připravené elektronické moduly pro průmysl a odvětví automatizovaných zařízení výkonové elektroniky, zabudovaných řešení a řídicí
techniky dle potřeb zákazníka. Rychlost hraje důležitou roli v celém procesu vývoje. S cílem usnadnit a urychlit
konstrukci, a ve finále i ušetřit náklady
na vývoj se Ginzinger v roce 2000 rozhodl pro přechod z 2D na 3D. Ve výběrovém řízení padla volba na 3D CAD
systém od DS SolidWorks. Dnes je
softwarový balíček Premium nasazen u montáže elektronických modulů do pouzder se současnou kontrolou
kolizí, stejně tak při konstrukci samotných pouzder a plechových prvků.
Za implementaci a školení, stejně jako
za podporu u Ginzinger electronic systems, zodpovídá autorizovaný prodejce SolidWorksu.
Stefan Knauseder, zástupce vedoucího vývoje u společnosti Ginzinger,
pracuje se SolidWorksem od roku
2002: „Díky snadnému používání
a obsaženým výukovým materiálům
jsem mohl ovládat základní funkce
již během dvou dnů. Takto jednodu-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ché a krátké zaškolení je pro nás velmi
důležité, protože řešení může být co
možná nejdříve zařazeno do procesu
navrhování.” Vedle sad nástrojů pro
konstruování Ginzinger využívá také
software CircuitWorks od SolidWorksu. Ten umožňuje spolupracovníkům
přenášet data mezi ECAD a MCAD
systémem a přímo je integrovat do 3D
modelů. V krátkém časovém horizontu tak lze v SolidWorksu velmi dobře
vymodelovat komplexní návrh desek
s plošnými spoji a následně ho přenést znovu do ECAD systému. Protože je CircuitWorks integrovaný přímo
v SolidWorksu, vývojáři nemusejí
opouštět důvěrně známé uživatelské
prostředí. Komunikaci mezi ECAD
a MCAD řešením zabezpečuje standardizovaný formát IDF (Intermediate Data Format).
Čas a náklady na vývoj šetří Ginzinger také využitím služby 3D ContentCentral. Podle Stefana Knausedera
se díky bezplatnému obsahu dá mnoho
hotových součástí a modelů od výrobců přesně osadit do 3D modelu (například konektory).
Pro tepelnou analýzu proudění
v obvodech výkonové elektroniky
a LED osvětlení, stejně jako pro analýzu napětí mechanických součástek, používá oddělení vývoje již několik let dvě analytická řešení – rovněž
z dílny DS SolidWorks: se simulačním softwarem mohou konstruktéři
u společnosti Ginzinger předem určit
oblasti s koncentrací napětí i předpokládanou únosnost 3D modelu. Analytický software přitom zohledňuje
očekávané provozní zátěže a použité
materiály, stejně jako možné vzájemné působení více zatěžovacích stavů.
S Flow Simulation je možné simulovat proudění kapalin a plynů za reálných podmínek. Díky tomu mohou
být konstrukce analyzovány z pohledů
poškození kapalinami, přenosu tepla
i působení na ponořené nebo okolní
součásti. Konstruktéři si mohou zvolit buď
technickou analýzu kapalin, nebo srovnání
rozdílných konstrukcí na základě analýzy
proudění s následným výběrem optimální
konstrukce.
Také pro nasazené simulačních řešení
a k tomu, aby se mohlo začít s malou tepelnou analýzou, vystačí dvoudenní školení
u dlouholetého autorizovaného prodejce.
Jedna z hlavních výhod je, že nemusí být
připravováno žádné dodatečné spojení mezi
konstrukčním a analytickým softwarem.
Díky tomu, že přímo do 3D CAD systému
jsou integrována také simulační řešení, mají
pracovníci pouze jedno uživatelské rozhraní
pro modelování i testování. Intuitivní obsluha vede k rychlejším výsledkům, protože
se pracovníci nemusejí zabývat funkčností
softwaru. A to nejlepší: výsledky konstrukčních testů lze snadno interpretovat.
Souhra produktů SolidWorks byla patrná
při konstrukci pasivního chladiče pro LED
projektor. Podle Franze Ginzingera spočívala výzva tohoto projektu v přizpůsobení
chladicích žeber krytu světlometu. Poměr
mezi velikostí a odvodem tepla musel být
vyrovnanější. V pouhých čtyřech pracovních dnech zkonstruovali model projektoru
sestávající z malého modulu se 63 částmi.
Cílem bylo dosáhnout optimálního odvádě-
ní tepla přirozenou konvekcí s technologicky správným chladičem, který teplo odvádí přes vnější plochu do okolního vzduchu.
Během procesu konstrukce bylo uskutečněno přibližně 20 tepelných analýz a analýz
proudění s řešením SolidWorks Flow Simulation. Výsledky byly zobrazeny s pomocí vizualizačních nástrojů tohoto softwaru. Konstruktér tak obdržel rychlý přehled
o výkonnosti svého návrhu a mohl ihned
eliminovat slabá místa. Při analýze LED
projektorů bylo vzájemně srovnáno sedm
rozdílných konstrukcí, než byla nalezena optimální forma s ohledem na rozestup
a hloubku chladičů.
Za implementaci a školení,
stejně jako za podporu u Ginzinger electronic systems, zodpovídá autorizovaný prodejce
SolidWorksu.
„Podíváme-li se na celý návrhový proces,
kvůli zkoušení více variant sice došlo k prodloužení doby samotné konstrukce, nicméně ve stejném časovém úseku jsme získali
pro srovnání více alternativních variant než
dosud. Navíc se zredukovalo množství skutečně postavených prototypů,“ říká Stefan
Knauseder. „Díky simulaci se dají předem
ušetřit zbytečné výdaje. Dnes také můžeme
snižovat množství materiálu spotřebovaného pro výrobky. Z těchto úspor těžíme jak
my, výrobci, tak i naši zákazníci a životní
prostředí.“
K firemní filozofii patří aktivní ochrana životního prostředí. Přednostně je to
obezřetné využívání elektrické energie
– od výkonu jediného wattu pro napájení modulů až po kilowatty u regulace elektrického pohonu nebo osvětlovací soupravy.
Aby se zabránilo ztrátám energie, Ginzinger spoléhá na využití efektivních topologií, součástek a analytických nástrojů.
Díky tomuto spojení může firma nejen šetřit finanční zdroje a snížit náklady, ale také
zlepšit kvalitu a životnost svých produktů. A to je cesta, kterou společnost během
používání řešení od SolidWorksu důsledně
následuje.
Více o možnostech řešení společnosti
na www.solidworks.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
NAOBZORU
Ocenění pro Brady
Společnost Brady oznámila,
že jí Celestica, globální jednička
v dodávání komplexních řešení
životního cyklu produktů, udělila
ocenění „Dodavatel roku 2010
v oblasti celkových nákladů
na vlastnictví“. Program ocenění
společnosti Celestica odměňuje
dodavatele, kteří podporují
strategii společnosti Celestica
pro zajišťování zdrojů s ohledem
na celkové náklady na vlastnictví, jejímž cílem je poskytovat
zákazníkům pro jejich produkty
ta nejlepší řešení v oblasti dodavatelského řetězce.
„Společnost Brady si velmi
váží ocenění od společnosti
Celestica“, řekl Paul Rombouts,
generální ředitel společnosti
Brady EMEA. „Jako společnost
se snažíme dodávat vysoce
výkonná identifikační řešení
pro průmyslová odvětví, která
naším zákazníkům umožňují
pracovat efektivněji a se ziskem,
ať již jde o standardní řešení či
řešení šitá na míru“.
www.brady.cz
Úspěšná instalace
podavače drátu
Začátkem června 2011 instalovali pracovníci společnosti
AUTEL, a.s. 4 žilový podavač
legovacích drátu na ocelárně
společnosti CMC Zawiercie
S.A. v Polsku. Podavač drátu
je dlouhodobě v nabídce společnosti AUTEL, a.s. a již bylo
nainstalováno několik těchto
strojů v českých a polských
hutích. Poslední instalace
představuje nejnovější model
vyvinutý inženýry společnosti,
který umožňuje podávat 4 dráty
o průměru 6 – 16 mm rychlostí
0,25 až 6 m/s a splňuje všechna
příslušná ustanovení směrnice
2006/42/ES o strojních zařízeních a směrnice 2004/108/
ES o elektromagnetické kompatibilitě.
www.autel.cz
červen/červenec 2011
•
27
HVAC SYSTÉMY
PRŮZKUM TRHU
Ať je teplo, nebo zima…
K
l imat i zace je u ž itečný
nástroj pro zlepšení podmínek lidského života,
ve chvílích kdy teploty
vzrostou na téměř neúnosnou mez.
Její výhody však oceníme také při
optimalizaci prostředí při průmyslové výrobě. Nicméně systémy klimatizace dnes jsou mnohem více
než pouhý nástroj chlazení, jak by
se jeden mohl mylně domnívat. Jaké
jsou aktuální trendy nejen v oblasti
klimatizací, ale i v systémech vytápění a vzduchotechniky na českém/slovenském trhu, odhaluje anketa provedená mezi našimi čtenáři…
Abychom mohli plně porozumět
tomu, v čem tkvělo hlavní téma nejnovějšího průzkumu trhu, bude vhodné
zorientovat se v základní terminologii
s ním spojené. Z mnohých odpovědí
vyplývá, že na trhu bývá v terminologii trochu zmatek a v podstatě neexistuje přesný ekvivalent anglického
pojmu HVAC (Heating, Ventilation and
Air Conditioning), který představuje
moderní pojetí společného systému
vytápění, vzduchotechniky a klimatizace. Dnešní technik by tak neměl
chápat jednotlivé elementy jako samostatné jednotky, ale nahlížet na systém v jeho integrované podobě, což
ostatně také odpovídá světovému trendu instalací. V některých případech
se pak můžeme setkat ještě s podobou
HVAC & R (případně HVAC/R), přičemž zde jde o systém, který je navíc
doplněn o systém chlazení (z angličtiny refrigeration).
HVAC nepřináší jen pohodlí, ale také
úspory
Klimatizaci chápeme jako jeden
z nejdůležitějších požadavků při zřizování budov či jejich rekonstrukcích,
a to s cílem zajistit vysoký komfort
pro jejich uživatele. Dobře navržená
instalace HVAC však může být také
neocenitelný zdroj úspor v provozních nákladech budovy. V produkčním prostředí mohou být na klimatizaci kladeny také požadavky způsobené
technologickými požadavky na výrobu a s nimi souvisejícími právními předpisy. V našich klimatických
podmínkách, které většinou nesahají
do extrémů, stále ještě nejsou všichni přesvědčeni o potřebě klimatizace
pro optimalizaci pracovního prostředí. Z velké části to vyplývá z nedostatečné informovanosti managementu
o tom, jak významný vliv hrají pracovní podmínky v oblasti produktivity
zaměstnanců. Odborníci odhadují, že
optimální parametry vnitřního vzduV jakém oboru působí váš podnik?
28 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Lukáš Smelík
šéfredaktor
chu v případě lehké práce (např. kancelářské práce) jsou následující: teplota v rozmezí 23–26 °C v létě, v zimě
20–24 °C a relativní vlhkost 40–60 %
při rychlosti proudění vzduchu v okupovaném pásmu 0,2 až 0,5 m/s. Dobře
navržený systém by tak měl v budovách poskytnout tyto optimální podmínky bez ohledu na povětrnostní podmínky panující venku.
Není jistě překvapivým faktem, že
správné navržení a instalace HVAC
systémů, či jejich jednotlivých elementů, vyžaduje adekvátní znalosti
a dovednosti. Z toho jasně vyplývá,
že nejdůležitějším krokem při instalaci
systému HVAC je samotný první krok.
Výběr dodavatele by měl být zvážen
ze všech hledisek – náklady na údržbu a provoz systému se výrazně liší
v závislosti na kvalitě návrhu a následné realizace. V případě, že sami zvažujete novou instalaci nebo modernizaci
svého systému, jistě oceníte aktivity
největšího seskupení, které funguje
na našem trhu – Svaz chladicí a klimatizační techniky. Díky aktivitám tohoto svazu tak můžete sledovat nejaktuálnější události, úpravy norem nebo jen
vyhledat vhodného dodavatele v rozsáhlém katalogu vydávaném právě
tímto svazem. Dobré by bylo také zmínit, že z citovaných důvodů současné-
HVAC SYSTÉMY
Systém HVAC (případně jen klimatizaci) užíváme:
V podniku využíváme:
Moderní integrované systémy klimaho ekonomického vývoje i technického umístěna různá datová centra (serverozvoje v oboru chladicí a klimati- rové místnosti, telefonní a PC centrá- tizace dovolují chladit, ohřívat, zvlhly). Charakteristickým čovat nebo vysušovat vnitřní vzduch
zační techniky vyvolává rostoucí potře- V současné době věnu- rysem těchto provoz- dle libosti uživatele. V širším smyslu
ních místností jsou lze klimatizaci (nejen) v průmyslu vníbu komunikace jak se
zákazníky výrobců jeme velkou pozornost velké tepelné výdeje. mat jako zdroj „čistého/nezávadného“
Odhaduje se, že hus- ovzduší pro farmaceutické, biologica poskytovatelů slu- úsporám energie.
tota tepelného toku ké či genetické provozy. Při navrhovážeb, tak získávání přeuvolňovaného elek- ní tohoto typu systému je pak potřehledu o vývojových Moderní ventilační
tronickými součást- ba v návrhu vzít v potaz systém stěn,
tendencích u výrobků oboru, tak i zejmé- a klimatizační systémy kami a zař ízeními stropů, podlah a osvětlení. V případě
v telefonních ústřed- projektování systémů pro potravinářna v nových aplika- mohou snížit náklady
nách je několik set ství nebo pivovary je potřeba zajistit,
cích, což vedení svazu
vedlo k přijetí nabíd- na energii při zachová- wattů na metr čtvereč- aby nedocházelo ke znečištění produkní, serverové místnosti tů v průběhu celého výrobního proceky na zařazení chladicí a klimatizační tech- ní odpovídajících para- dosáhnou hodnoty více su. Pokud bychom tvořili instalaci pro
než tisíc wattů na metr dřevařský průmysl, je nedílnou souniky v rámci veletrhu metrů pro produkční
čtvereční. Tyto pro- částí návrhu aplikace pro odstranění
FRIGOTHERM, nad
story pak mají pocho- prašnosti. V mnohých případech hrají
nímž má odbornou prostředí a pohodlí
pitelně ty nejpřísnější u respondentů důležitou roli faktory,
garanci, do projektu
zaměstnanců.
parametry pro udržení jako je přizpůsobení se požadavkům
společně se zavedestálé adekvátní kvality HACCP (zkratka anglického názvu
ným Mezinárodním
veletrhem AQUA-THERM Praha (ten- vzduchu v průběhu celého roku po čty- Hazard Analysis and Critical Control
Points; analýza nebezpečí a kritictokráte konaném v termínu 22.–26. lis- řiadvacet hodin denně.
topad 2011). V celosvětovém měřítku
je pak přední organizací spojenou se
Užíváte ve výrobních a skladovacích halách velkorozměrové větráky (HVLS)?
systémy HVAC americká organizace
ASHRAE spojující inženýry z celého světa.
Různorodost požadavků na systémy
HVAC
Společně s vývojem stále nových
technologií se zvyšují také nároky
na dodržení příslušných parametrů
ovzduší – jeho teploty, vlhkosti a čistoty – ve výrobních i skladovacích prostorech. Kromě pracovního prostředí jsou kladeny vysoké požadavky
na ovzduší zejména v místech, kde jsou
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
29
HVAC SYSTÉMY
PRŮZKUM TRHU
Využíváte doprovodných služeb dodavatelů
HVAC systémů (nebo jejich elementů)?
ké kontrolní body) a BRC (požadavky ohledně alergenů) – například
udržování teploty a vlhkosti vzduchu v úzkém rozmezí, a odpovídající přetlak a směr proudění vzduchu,
při současném zajištění odpovídající
třídy čistoty v místnosti. Fungování
systémů HVAC je nyní samozřejmě
spojeno s povinností dodržovat právní
předpisy týkající se instalace, včetně
povinností vyplývajících pro vlastníky a uživatele, a stejně tak i certifikované pracovníky a zástupce servisních firem.
nebo kvalitě (i když
možná pouze o neochotě doprovodných
výdajů ze strany
objednavatele), co
se doprovodných
služeb týče, může
svědčit také fakt, že
většina dotázaných
nevyužívá žádných
podpůrných služeb
(úklid, dezinfekce atd.) ze strany
dodavatele HVAC
řešení. Při plánované implementaci by
tak u volby dodavatele měly být předem zjištěny také možnosti těchto služeb, případně jejich cenová hladina.
Zde stojí za připomenutí zejména fakt,
že i malé klimatizační zařízení (u velkých by to mělo být více než zřejmé)
je potřeba čistit. Některé klimatizační
jednotky mají signalizační systémy,
které oznamují nutnost čištění filtru.
V jednotkách bez těchto systémů je
nutné držet se uživatelského manuálu. Při provozu klimatizace v náročných (silně znečištěných) podmínkách
je samozřejmě nutné filtr měnit častěji.
Analýza systému a jeho údržba
Pokud používáte systém klimatizace, je důležité sledovat kvalitu ovzduší
a účinnosti systému. Proto je důležité
soustředit se také na měření výkonnosti klimatizačních a ventilačních systémů a jejich regulace. Nicméně dvě
třetiny respondentů dokázalo, že analýza kvality ovzduší nebývá v jejich
provozech prováděna. O nízké nabídce
Úspory energie
V současné době věnujeme velkou
pozornost úsporám energie. Moderní
ventilační a klimatizační systémy
mohou snížit náklady na energii při
zachování odpovídajících parametrů pro produkční prostředí a pohodlí
zaměstnanců. Ze současných požadavků trhu je patrné, že spolu se zajištěním řádného „životního prostředí“
Chystáte se v nejbližších měsících
na modernizaci (zavedení) některého
z elementů HVAC
30 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
v oblasti výroby a skladování je právě
úspora energie rozhodujícím faktorem
každé implementace systému.
Není tedy divu, že zájem trhu je
často směřován na velké jednotky
vzduchotechniky s možností rekuperace tepla. Tyto jsou určené pro řízené
výměny vzduchu při čištění a zahřívání vnějšího vzduchu rekuperací tepla
z odpadního vzduchu. Úspory energie
je možné získat také pomocí zabudování řízených ventilátorů v systémech
HVAC – které tohoto využívají v 70
až 80 % případů. V porovnání s běžnými zařízeními, jako jsou spouštěče
motorů a řízení průtoku ventilu, frekvenční měniče umožňují dosáhnout
úspory energie až 50 %. Při 80 % jmenovitého průtoku v systému tradiční
energetické spotřeby je 95 % jmenovitého výkonu, při použití frekvenčních měničů jen 50 %. Optimalizací
řízení motoru v závislosti na zatížení (hustota vzduchu) bude dosaženo
další úspory.
Integrované systémy HVAC dnes
budí také na našich trzích rostoucí
zájem (a to i z ekonomických důvodů). Jak se navíc ukázalo i v našem
průzkumu, systémy HVAC či jeho
jednotlivé elementy již nejsou výsadou pouze kancelářských prostor, ale
jsou také často instalovány v halách
a dalších zařízeních přímo souvisejících s výrobou. A není se čemu divit,
i já si (a jistě i mnozí z vás čtenářů) při
pohledu na vzrůstající hladinu rtuti
v teploměru raději opět život onou klimatizací trochu zpříjemním…
Provádíte ve firmě analýzu
a monitorování kvality ovzduší?
1. ročník konference
AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011
22. září 2011, Praha
Jaká je budoucnost tepláren v České republice a jaký vliv má existence těžebních limitů
na investice do pořízení moderních technologií v českém teplárenství?
Tyto otázky si klade za cíl zodpovědět konference Automatizace a modernizace tepláren 2011.
WWW.KONFERENCE-TMI.CZ
Témata přednášek:
• Důvody absence dlouhodobých
smluv tepláren s důlními
společnostmi
• Možnosti prolomení těžebních
limitů v severních Čechách
na severní Moravě
• Vývoj technologií zpracování paliva
• Současnost používaných
technologií
• Predikce vývoje automatizace
tepláren
• Investiční možnosti provozovatelů
tepláren
& ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
• SchopnostŘÍZENÍ
ostrovního
provozu
červen/červenec 2011
•
31
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
PLC, PAC,
nebo IPC?
Potřebujete pro svou příští řídicí aplikaci PLC, PAC
nebo IPC? Promění se postupně programovatelné
logické automaty PLC (Programmable Logic
Controllers) v programovatelné řídicí automaty
PAC (Programmable Automation Controllers)
nebo průmyslová PC (IPC)? Ať už je jejich název
jakýkoli, získejte pro své řídicí aplikace ty nejlepší
funkce a programová řešení.
PhDr. Krzysztof Pietrusewicz
Ing. Lukasz Urbanski
Západopomořanská technická
univerzita
32 • červen/červenec 2011
P
ři vývoji aplikací na bázi řídicích prvků jste při výběr u
řídicího prvku postaveni před
volbu: jednoduchost a odolnost,
nebo otevřenost a funkčnost?
V matematice se tomu říká neurčitost, ale
v automatizaci musí technik vědět, který
soubor funkcí řídicího prvku je pro danou
aplikaci nejlepší, bez ohledu na to, jak
logické zařízení nazýváte.
V roce 2001, když analytik organizace ARC Advisory Group Craig Resnick
navrhl nové označení pro novou třídu řídiříd
řídicích prvků (PAC – programovatelné říd
zaváděcí automaty), byla tato zkratka zavád
na na základě pozorování tržních trendů.
trend
automatiVýznamní globální dodavatelé automa
zace rozšiřovali funkčnost programovatelprogramovate
ných automatů.
Dodavatelé používají zkratku PAC ppro
popis třídy produktů, které svým provedeproved
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ním a tržní pozicí odpovídají podobné koncepci technické/programové architektury.
Protože existuje pestrá nabídka souborů
funkcí, začalo být obtížné jednoznačně klasifikovat jednotlivé řídicí prvky jako PLC
nebo PAC. Dokonce i malý prvek PLC lze
naprogramovat pomocí nástroje pro automatické generování kódu společnosti Matlab/ Simulink. Tentýž řídicí prvek, vybavený 8 až 32 GB datové paměti, může být
díky rozhraní Compact Flash (CF) nástrojem pro sběr a analýzu dat pro prediktivní
údržbu stroje. A stejný řídicí prvek lze díky
technologii virtuálního rozhraní proměnit
ve vzdálenou bránu pro celý proces.
Definice PAC
Programovatelné řídicí automaty (Programmable Automation Controllers – PAC)
jsou známy svými následujícími hlavními
vlastnostmi, které je funkčností odlišují
od typického automatu PLC:
• Vícedoménová funkčnost – na stejné
technické platformě lze navrhovat logické,
polohovací a průběžné kontrolní systémy.
• Jednotná multidisciplinární vývojová platforma – datové identifikátory (tagy)
jsou uloženy ve společné databázi.
• Jeden nástroj pro všechny programovací úkony – řídicí logika, polohování,
návrh HMI pro více než jeden stroj procesu.
• Otevřená a modulární architektura
dovolující technikovi používat jen to zařízení, které potřebuje.
• S využitím mnoha komunikačních
standardů (od asynchronních až po deterministické) a mnoha programovacích
jazyků (v souladu s normou IEC 61131-3
a programovacích jazyků na vyšší úrovni) může technik snadno a efektivně navrhovat systém složený ze součástí od více
dodavatelů.
Ale s vývojem technologie PLC se některé firmy přes rozdíly mezi PLC a PAC rozhodly pro své produkty používat zkratku PAC, i když nenabízejí všechny výše
popsané rysy.
Od roku 2002 se v oblasti programovatelných automatů mnoho změnilo:
• Otevřenost komunikačních standardů
je typická u funkčnosti PLC.
• Více nástrojů je ve shodě s normou
IEC 61131-3 a rozšiřuje předepsaný seznam
programovacích jazyků (IL, LAD, ST, SFC,
FBD) o jazyk ANSI C, ba dokonce o C++
a C#.
• Malé řídicí prvky jsou vybaveny velkou datovou pamětí (8 GB a více).
• Ethernet TCP/IP se stal nejoblíbenějším programovacím rozhraním pro PLC.
• Programová architektura PLC je založena na deterministických multitaskingových operačních systémech pro práci
v reálném čase.
Vzhledem k tomuto prolínání funkčnosti
je těžké definovat, které řídicí prvky jsou
PAC a které PLC. Nejjednodušší definice říká, že PAC v sobě spojuje flexibilitu
a funkčnost PC s odolností PLC.
Řídicí prvky PAC v sobě kombinují PC
a technickou/programovou architekturu
PLC a nabízejí flexibilitu a odolnost v jediném efektivním systému.
Programování v jednom
nebo více jazycích normy
IEC61131-3
(IL, LAD, SFC, ST, FBD)
Komunikační rozhraní
Modul I/O
Modul I/O
Modul I/O
Procesor CPU
(menší sada příkazů)
Paměť programu/dat
Operační paměť
Operační systém
reálného času
Komunikační sběrnice I/O
(interní výměna dat)
Architektura PC
Komunikační rozhraní
Modul I/O
Procesor CPU
(širší sada příkazů)
Modul I/O
Obecný operační systém
(např. MS Windows)
Modul I/O
Komunikační sběrnice I/O
(interní výměna dat)
Paměť programu/dat
Program
(vytvořený uživatele)
Operační paměť
Řídicí prvky PAC
v sobě kombinují
PC a hardwarovou/softwarovou
architekturu PLC
a nabízejí flexibilitu
a odolnost v jediném efektivním
systému.
Architektura PC-RT
Programování v jednom
nebo více jazycích normy
Komunikační rozhraní
Procesor CPU
(rozsáhlejší sada příkazů)
Modul I/O
Operační
systém
reálného času
Modul I/O
Obecný operační
systém
(např. MS Windows)
Modul I/O
Komunikační sběrnice I/O
(interní výměna dat)
IEC61131-3 (IL, LAD, SFC, ST, FBD);
program (vytvořený uživateli, C++, C#)
Paměť programu/dat
Funkčnost a klasifikace
Vzhledem k rozšiřování funkčnosti PLC
a zavádění novějších řídicích technologií je
nutno záběr definice řídicího prvku od roku
2001 přehodnotit.
Stále více technických nástrojů se
modernizuje pro práci s 32bitovým operačním systémem Microsoft Windows 7. Používá se i menší množství 64bitových počítačů, ale to nepředstavuje problém. První
aktualizace programovacích nástrojů (pro
vývoj řídicích aplikací) pro systém Microsoft Windows 7 byly vydány v polovině
roku 2010.
Vývojářské nástroje pro programovatelné řídicí prvky budou v roce 2011 nadále aktualizovány. Další firmy také pracují
na 64bitových verzích svých nástrojů a uvedení většiny těchto aktualizací se očekává
do konce roku.
Architektura PLC
Operační paměť
Dvousystémový provoz
Uživatelé v posledních letech vytvářejí
aplikace v rámci dvou systémových architektur. Mimo jiné společnosti Beckhoff
Automation (Twin- CAT PLC pod systémem
Microsoft Windows XP Professional) a Bernecker & Rainer (systém AR010 pod operačním systémem Microsoft Windows XP
Professional).
Řada řídicích prvků PXI společnosti
National Instruments je dostupná ve verzích s duálním bootem operačních systémů – (pro reálný čas) a zabudovaného systému s Microsoft Windows XP Professional
a Microsoft Windows 7. Navzdory tomu, co
říká číslo v názvu, lze toto provedení nabootovat pouze v režimu jednoho systému.
Řada řídicích prvků PXI společnosti National Instruments je dostupná ve verzích s duálním bootem operačních systémů – pro reálný čas a zabudovaného systému s Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows 7.
Navzdory tomu, co říká číslo v názvu, lze toto provedení nabootovat pouze
v režimu jednoho systému.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
33
Úroveň programové funkčnosti
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Programovatelné řídicí automaty
(PAC)
Osobní
počítače
(PC)
Programovatelné logické automaty
(PLC)
Odolnost a spolehlivost technického vybavení
Úroveň programové funkčnosti
Prvky PAC v roce 2001: „Dodavatelé automatizace neustále zdokonalují PLC,
aby využívali příležitostí na trhu a splňovali specifické potřeby uživatelů. Přidané funkce umožnily vznik nové třídy řídicích prvků. Programovatelné řídicí
automaty nabízejí otevřené průmyslové standardy, rozšířenou doménovou
funkčnost, společnou vývojovou platformu a vyspělé schopnosti. Organizace
ARC Advisory Group prosazovala tento nový termín, aby uživatelům pomohla
definovat jejich aplikační potřeby a výrobci tak mohli srozumitelněji informovat
o schopnostech svých produktů,“ uvedl v roce 2001 Craig Resnick, ARC Advisory Group.
Osobní
počítače
(PC)
Programovatelné řídicí automaty
(PAC)
FPGA
(programovatelné
hradlové pole)
FPGA + SOPC
Hybridní
systémy: FPGA + MCU
Programovatelné logické
automaty (PLC)
Odolnost a spolehlivost technického vybavení
Prvky PAC v roce 2011: Díky funkčnosti dvousystémového provozu (jako je
mimo jiné TwinCAT společnosti Beckhoff Automation a AR010 společnosti
Bernecker & Rainer /B&R/) získaly osobní počítače stejnou funkčnost řídicího
programového vybavení (s mnohem levnějšími zdroji) jako prvky PAC. Odolnost
a spolehlivost technického vybavení zůstává na podobné úrovni jako před
několika lety. Funkčnost programového vybavení PLC se rok od roku zvyšuje.
Moderní PLC nabízejí nepřeberné množství modulů vhodných pro každou
aplikaci. Pole FPGA (programovatelná hradlová pole) se svými moderními
a flexibilními technickými nástroji dovolují uživateli (pomocí kombinace systému
na programovatelném čipu a programově vytvořených procesorů implementovaných v polích FPGA) implementovat i architektury programovatelných
logických automatů. Programová funkčnost je stejná, ale obvykle jsou vývojové
nástroje polí FPGA dodávány bez certifikace CE, takže odolnost musí zajistit
uživatel pomocí vhodných krytů navržených individuálně pro danou aplikaci.
Z těchto modulů jsou nejznámější dva: řada FPGA Cyclone/Stratix společnosti
Altera s programově vytvořeným procesorem Nios II (zde lze najít nástrojovou
sadu DSP Builder Toolbox společnosti Altera pro rychlé odzkoušení řídicích
funkcí v prostředí Matlab/Simulink společnosti Mathworks) a řada FPGA Virtex
a Spartan společnosti Xilinx s programově vytvořeným procesorem MicroBlaze (také s nástrojem pro automatické generování kódu v prostředí Matlab/
Simulink s označením System Generator for DSP).
34 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Automatické generování kódu
Počet programovacích nástrojů v souladu
s programovacími jazyky podle normy IEC
61131 nadále roste. Uživatelé mohou programovat aplikace nejen s pomocí liniových
schémat – obvykle pomocí tří a více jazyků,
včetně strukturovaného textu.
Nové programovací vybavení nabízí nové
příležitosti, jako je automatické generování kódu pro programovatelné řídicí prvky.
Tato funkčnost umožňuje uživatelům, kteří
umějí pracovat v prostředí MathWorks Matlab/Simulink, rychle navrhovat a implementovat řídicí algoritmy v rámci řídicích úkolů.
Výzkum a vývoj řídicích strategií je jednou
z hlavních oblastí příležitostí pro nové produkty. Zkrácení doby uvádění nových produktů na trh je důvodem pro využívání
mechatronického přístupu, označovaného
také jako navrhování na bázi modelu.
V přehledu jsou uvedeny nástroje pro
automatické generování kódu společně se
seznamem řídicích prvků, pro které jsou
určeny.
Budoucnost řídicích systémů
Jak se budou řídicí systémy vyvíjet?
Dodavatelé automatizace začleňují do svých
systémů bezpečnostní technologie. Stále
více výrobců integruje do dostupných programovacích nástrojů funkčnost polohování. Nejinovativnější formou evoluce je rychlé prototypování a aplikace tuto funkčnost
získají také. V roce 2020 budou řídicí architektury tak otevřené, že nebude problém se
vzájemnou výměnou řídicích řešení a funkčních modulů od různých dodavatelů, možná
dokonce i na úrovni procesorů a programovacích nástrojů. To může urychlit přirozený vývoj dnes probíhající expanze objektově orientovaných programovacích nástrojů.
Význam nástrojů se sníží, protože týmy programátorů budou pracovat na řešení problémů efektivněji, což je příslibem moderních
řídicích systémů.
PhDr. Krzysztof Pietrusewicz v současnosti působí jako odborný asistent na katedře řídicí techniky a robotiky Fakulty elektrotechniky při Západopomořanské technické
univerzitě v polském Štětíně a je přispěvatel časopisu Control Engineering Poland.
Łukasz Urbański je doktorand na Fakultě
elektrotechniky Západopomořanské technické univerzity.
Vijeo Designer – intuitivní HMI nástroj
s pokročilými funkcemi
V
ijeo Designer představuje jednotné inženýrské prostředí pro
terminály Magelis. Využívá
pokročilé technologie a rozšířené standardy, jako je například
HTML/JAVA pro webové aplikace.
Obsahuje široké možnosti komunikace a komplexní diagnostické nástroje.
V předchozích číslech jste se mohli
seznámit s nabídkou operátorských
panelů Magelis, včetně nových mikropanelů Magelis HMI STO a Magelis
HMI STU. Nastal vhodný okamžik pro
představení jednotného inženýrského
prostředí Vijeo Designer.
Intuitivní grafické prostředí
Grafické prostředí Vijeo Designeru umožňuje – díky své ergonomii založené na 5 konfigurovatelných
oknech – rychlou a jednoduchou realizaci aplikací i grafických obrazovek.
Základní okno představuje navigátor se
stromovou strukturou, kde projekt začíná výběrem konkrétního panelu a jeho
příslušných vlastností. Široká nabídka grafických procesních objektů 2D
a 3D, s podporou vektorové grafiky, je
integrována (včetně správy a nastavení)
do okna „toolchest“ s použitím „drag-and-drop“. Pro validaci a zpětnou kontrolu provedených akcí (např. verifikace
programu nebo simulace) slouží samostatné okno s hlášením o případných
chybách a s odkazem do příslušné části
programu.
Tvorba receptur
Nad rámec základních vlastností
poskytuje Vijeo Designer vyspělé rozhraní s podporou nástrojů ke zpracování receptur. Při definování se využívá
předem připravených tabulek v rámci
„manažera receptur“ a dalších funkcí,
jakými jsou například vyvolání, odeslání a následné úpravy. Archivaci lze provést ve formátu .TXT nebo .CSV.
Multimediální funkce
Pro zpracování grafiky, fotografií a videa jsou dostupné multimediální funkce včetně záznamu z analogo-
vé, resp. IP kamery, záznamu snímků
z videa (ve formátu MPEG4) nebo prohlížení obrázků. Čtení dokumentů
přímo v terminálu (návody k použití,
technologické popisy) usnadňuje podpora MS Internet Exploreru a souborů
ve formátu MS Word®, Excel®, PowerPoint® a .PDF.
Zabezpečení a přístupová práva
Vijeo Designer nabízí řadu možností zabezpečení a řízení přístupových
práv. Uživatel tak dokáže spolehlivě
chránit svá provozní data a bezpečně
ovládat své terminály. Přístupová práva
mohou být členěna dle jednotlivých
uživatelů nebo skupin uživatelů – vždy
s řízeným přístupem k ovládání displejů, dialogových oken, funkčních kláves
a objektů. K zajímavým funkcím patří
automatické odhlášení neaktivního uživatele, zpětné dohledání („traceabilita“)
zásahů operátora nebo validace zásahu
uživatele.
Vzdálený přístup a údržba
Pro účely diagnostiky a vzdáleného
dohledu slouží dva nástroje. Web gate
(vzdálený displej) umožňuje obsluze
na dispečinku vzdáleně nejen sledovat snímky přímo z panelu, ale také jej
plnohodnotně ovládat a řídit. Naopak
pracovníci údržby ocení funkci Web
server, s jejíž pomocí dokážou provádět
správu a diagnostiku konkrétního terminálu. Při definování akcí a zpracování alarmů se
může zvolit vygenerování e-mailu.
Michal Křena
Schneider Electric
flash disk) nebo do exportem proměnných ve formátu .CSV na PC. Vyšší
formu archivace a správy dat lze realizovat s pomocí doplňkového nástroje
IDS (Intelligent Data Services).
Široké možnosti komunikace
Vijeo Designer umožňuje konektivitu
nejen s kompletní řadou PLC Modicon,
ale i se všemi běžnými typy PLC třetích stran. Funkce multiprotokol umožňuje například po sběrnici Ethernet připojit současně zařízení na Modbus TCP,
Ethernet IP i Profinet. Unikátní je i sdílení proměnných až mezi 8 panely,
synchronizace alarmů mezi terminály a pokročilé integrované IT funkce
(např. podpora DNS, DHCP nebo FTP
serveru).
Vijeo Designer představuje univerzální inženýrský nástroj pro HMI
aplikace. Jeho plná verze je nyní – pro
nové mikropanely Magelis HMI STO
a Magelis HMI STU – dostupná zdarma. Pro průmyslová PC slouží varianta Vijeo Designer RT ve formě vizualizačního nástroje „run time“, která může
v kombinaci s IDS tvořit ucelené řešení,
včetně zpracování historických dat.
Pro bezplatné zaslání softwaru Vijeo
Designer kontaktujte Zákaznické centrum společnosti Schneider Electric
na telefonním čísle 382 766 333, případně na e-mailu [email protected]
Archivace a výměna provozních dat
Základní forma
archivace a práce
s daty je integrována přímo ve Vijeo
Designeru nastave n í m u k lá d ání dat do interní
paměti terminálu Ukázka grafického rozhraní Vijeo Designeru a web gate
(CF paměť, USB (vzdálený displej).
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
35
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Technologie PAG
– nový standard v oblasti maziv
pro potravinářské účely
Sibtain Hamid
LUBRIPLATE Lubricants Company
36 • červen/červenec 2011
O
d prvního uvedení maziva
třídy H1 pro použití v potravinářském a farmaceutickém
průmyslu začátkem 60. let
20. století došlo k výraznému
pokroku v oblasti výzkumu a vývoje technologie této třídy maziv, který s sebou přinesl
špičkové výrobky třídy H1. Jedním z nejvýznačnějších úspěchů je tekuté mazivo na bázi
polyalkylenglykolu (PAG).
Prvotní uvedení maziv pro potravinářské
účely do výroby potravin a nápojů v 60. letech
minulého století mělo dva cíle: zajistit ochranu strojního vybavení a hygienu potravin. Ze
začátku byli výrobci v potravinářském průmyslu omezeni převážně na použití bílých
olejů USP bez příměsí. Jako funkční mazivo
se používala běžná průmyslová maziva, která
nesplňovala nároky na použití v potravinářském průmyslu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Neustálé zdokonalování již od počátku
60. let vedlo až k současné nabídce maziv pro
potravinářskou výrobu s vynikajícími provozními vlastnostmi při použití s hydraulickými systémy, převody a řetězy a kompresory
a při dalších běžných aplikacích.
Přestože ve vývoji maziv bylo dosaženo velkých úspěchů, stále pokračuje hledání nových maziv s ještě lepšími provozními
vlastnostmi. Kvůli obavám z kontaminace
potravin je v současnosti zvažován dopad
maziv pro potravinářský průmysl na životní
prostředí.
Většina potravinářských závodů přešla z klasických průmyslových maziv, která
jsou nevhodná pro potravinářskou výrobu,
na vyhovující moderní maziva. Zůstává však
stále mnoho závodů, které se zatím k přechodu nerozhodly, a to na základě obav z vlastností nebo nákladnosti moderních maziv
v porovnání se zavedenými průmyslovými mazivy. U těchto výrobců však zákonitě
dochází k občasnému úniku maziva ze strojů a k následné kontaminaci zpracovávaných
potravin, což má za následek pokutu nebo
ztrátovou výrobu.
Při výzkumu maziva pro potravinářské
účely, které má specifické využití, se vychází
ze základních a přídavných látek schválených
úřadem pro kontrolu potravin a léků FDA
(Food and Drug Administration) a současně
z dlouhého seznamu látek, které jsou obecně považovány za bezpečné a jsou uvedeny
v kategorii Generally Recognized As Safe.
Tyto látky nejsou schváleny úřadem FDA,
ale jedná se o dlouhodobě používané pomocné látky obsažené v potravinách a nápojích.
Maziva pro potravinářské účely jsou schválena a registrována u národního ústavu pro
hygienu NSF (National Sanitary Foundation), jenž funguje jako nezisková organizace.
Před rokem 1999 bylo schvalování a registrace v pravomoci Ministerstva zemědělství
USA. NSF registruje maziva na základě příměsí schválených úřadem FDA a uvedených
v článku 21 CFR 178.3570 nazvaném „Lubricants with Incidental Food Contact or Category H1“ (Maziva, která mohou přijít do styku
s potravinami: kategorie H1).
Toxikologové z NSF určují přijatelnost
výrobků na základě seznamu příměsí a surovin schválených úřadem FDA, konkrétně
s použitím nařízení CFR 9 a 21. Schválení
maziva ústavem NSF informuje uživatele
maziva a inspektory FDA o tom, že příslušné mazivo vyhovuje požadavkům na hygienu při práci s potravinami. On-line dostupná
„bílá kniha“ ústavu NSF (www.nsf.org/usda/
psnclistings.asp) obsahuje kompletní seznam
v současnosti schválených maziv.
Tři kategorie
NSF vyčleňuje všechny látky, které nejsou
obsaženy v potravinách, do následujících tří
kategorií:
H1: Maziva a další látky, které jsou schváleny pro použití ve strojích, jejichž lubrikované součásti mohou přijít do kontaktu
s potravinami. Tato kategorie je všeobecně známá jako „maziva, která mohou přijít
do kontaktu s potravinami“. Jedná se o maziva, u nichž je schváleno použití v potravinářském průmyslu.
H2: Maziva a další látky, které se smí použít u výrobních zařízení v bezpečné vzdálenosti od vlastních procesů zpracování
potravin, kde nehrozí kontakt maziva nebo
lubrikované části stroje s potravinami. Příkladem zařízení využívajícího mazivo z této
kategorie je vzdálený kompresor, který
poskytuje stlačený vzduch pro stroje v úseku
zpracování potravin.
H3: Ve vodě rozpustná maziva, která
běžně aplikují výrobci zařízení na nové stroje, aby je chránila před korozí při přepravě.
Tato maziva jsou určena pouze pro dočasné
použití při přepravě a není povoleno je používat v závodech zpracovávajících potraviny. Před zavedením stroje do výroby je nutné
ochranné mazivo odstranit.
Kategorie H1 – maziva pro použití v potravinářském průmyslu vyhovující předpisům
FDA CFR 21, 178.3570 – zahrnuje čtyři typy
schválených maziv. Pro použití při zpracování potravin mohou výrobní závody vybírat
z následujících maziv:
– bílé minerální oleje
– přírodní oleje
– polyalfaolefiny (PAO)
– polyalkylenglykoly (PAG)
První dva typy mají přírodní nebo nesyntetický základ. Druhé dva typy jsou vyrobeny
na syntetickém základě. Velká část pokroku
ve vývoji se zaměřením na přizpůsobitelnost
připadá na maziva pro potravinářské účely
založená na syntetických tekutinách, mezi
kterými dominují chemické látky z kategorie PAG.
Látky ze skupiny PAG se vyrábějí reakcí
monomerů alkylenoxidu, při které dochází
k tvorbě polymerů, jež sestávají z etylenoxidu
a propylenoxidu. Maziva založená na látkách
PAG se s oblibou používají v potravinářských
závodech, kde preferují jejich lepší vlastnosti oproti mazivům založeným na minerálním
oleji.
Klíčovým důvodem pro vysokou oblíbenost maziv na bázi PAG je jejich schopnost
zajistit dostatečnou lubrikaci i za přítomnosti vody. Maziva PAG lze dobře přizpůsobit
požadovaným optimálním vlastnostem.
Pokud polymery PAG obsahují vysoký
podíl etylenoxidu, bude mít základ maziva
vyšší rozpustnost ve vodě. Pokud polymery obsahují vyšší podíl propylenoxidu, bude
základ maziva hůře rozpustný ve vodě. Smíchání různých základů maziva PAG umožňuje vytvoření maziva, které bude splňovat
specifické požadavky na viskozitu a ostatní
parametry.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Neustálé zdokonalování již od počátku
60. let vedlo až
k současné nabídce
maziv pro potravinářskou výrobu
s vynikajícími provozními vlastnostmi
při použití s hydraulickými systémy,
převody a řetězy
a kompresory a při
dalších běžných aplikacích.
červen/červenec 2011
•
37
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Typické vlastnosti olejů PAG
Viskozita při 40 °C
Standardní
opotřebovávací test
Zatížení
při sváření (kg)
Index opotřebení
FZG test na opotřebení
Libry/galon
Lubriplate
PGO 100
102.4
0.52
160
32.9
12
8.7
Lubriplate
PGO 150
156.0
0.54
160
33.4
12
8.7
Lubriplate
PGO 220
221
0.53
160
33.4
12
8.7
Lepší vlastnosti
Maziva PAG jsou také méně škodlivá pro
zařízení, u nichž dochází k náhlému přehřátí.
Maziva zahrnutá v ostatních třech skupinách
(bílé oleje, přírodní oleje a maziva PAO) mají
tendenci vytvářet uhlíkové, gumové nebo
fermežové reziduum. Maziva PAG použitá ve stejném případě téměř žádné reziduum
nevytvářejí.
Maziva PAG mají navíc vynikající kluznost, nízkou toxicitu a vysoký index viskozity. Jsou biologicky rozložitelná, poskytují
dobrou tekutost za studena a oxidační a tepelnou stabilitu. Celkově představují maziva
PAG dramatické zdokonalení základů maziv,
která se používala v 70. letech 20 století.
Základy PAG lze využít k vytvoření maziv
pro potravinářské závody, kde se použijí
v kompresorech, hydraulických systémech,
převodech či řetězech strojů a v mnoha dalších aplikacích. Výrobci maziv používají základy PAG při návrhu maziv speciálně
určených pro převody a řetězy strojů v potravinářském průmyslu.
Jedná se o plně syntetická převodová maziva pro extrémní zatížení určená pro šnekové
a hypoidní převody. Jsou vytvořena na základě zvolených chemických substancí zahrnutých v předpisu FDA 21 CFR 178.3570
pro použití, u nichž může dojít ke kontaktu
s potravinami. Jsou mezinárodně registrována ústavem NSF pod klasifikací H1.
Maziva pro převody na základě PAG pro
použití v potravinářské výrobě poskytují vysokou kluznost (nízký koeficient tření)
a mají vysoký index viskozity umožňující
použití při velkém rozpětí provozních teplot.
Při zahřátí na teplotu, kdy dochází
k jejich chemickému rozkladu, tyto převodové oleje nevytvářejí žádná kalová, fermežová, gumová nebo dehtová rezidua.
Namísto toho se převodové a řetězové oleje
na bázi PAG při dosažení teplot chemického
rozkladu převedou na jednoduché molekuly
a vypaří se bez vytváření pevných uhlíkatých usazenin.
38 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Protože maziva na bázi PAG mají ze své
podstaty nízký koeficient tření, převodovky se méně zahřívají. Většina z testovaných
sběračů převodovek byla ve srovnání s použitím převodových maziv na bázi minerálních olejů čistší.
Z menší studie spotřeby energie strojů
vychází, že tento typ maziva umožňuje provoz strojů až s 8% úsporou energie ve srovnání s použitím stejného stroje s průmyslovým převodovým mazivem na ropné
bázi nebo s mazivem na bází bílého oleje,
který vyhovuje potřebám potravinářského
průmyslu.
Nižší nároky na energii a vynikající
tepelná stabilita znamenají vyšší životnost.
Tato maziva se současně rychle samovolně biologicky rozkládají a mají nižší dopad
na životní prostředí.
V paralelních praktických zkouškách
převodového oleje PAG a staršího převodového oleje AGMA 5 na ropné bázi se ukázalo, že převodovka se šnekovým soustrojím byla za provozu o 10 °C chladnější při
použití nového převodového oleje. Zároveň došlo k přibližně 7% snížení spotřeby
stroje.
Závěr
Špičková maziva na bázi PAG pro potravinářské závody poskytují stejně dobré, ba
dokonce lepší vlastnosti než běžně používaná průmyslová maziva pro nepotravinářské
účely. Maziva na bázi PAG jsou odolná vůči
kontaminaci vodou či chemickými látkami
z potravin a poskytují tak vyšší životnost
samotného maziva i strojů pro zpracování
potravin, ve kterých jsou použita.
Sibtain Hamid je generální ředitel společnosti Toledo v Ohiu a člen technického
představenstva společnosti LUBRIPLATE
Lubricants Company. Kontaktovat jej můžete
e-mailem na adrese [email protected]
Zajištění řádné lubrikace
Brian Richards
SKF America
za pomoci centralizovaných systémů
L
ubrikace valivých ložisek a styčných ploch strojů může pro výrobní závod představovat komplexní
problém. V rámci různých průmyslových odvětví je potřeba zajišťovat
lubrikaci velkého množství mazacích ploch.
V číslech je to obvykle až 7 500 samostatných mazacích ploch v případě papírny, 5 500
v případě automobilky, 4 000 v případě ocelárny, 3 500 v případě rafinerie, 2 000 v případě cementárny a 1 500 v případě továrny
na plasty.
Nelze se pak divit, že při tak vysokých
nárocích na lubrikaci může docházet k problémům, a to zejména pokud se mazání provádí
ručně. Může docházet k přílišné nebo nedostatečné lubrikaci a lubrikace může být pouze
sporadická nebo špatně načasovaná. Nesprávná lubrikace může mít za následek neplánovanou odstávku strojů, pokles výrobní kapacity
a předčasné selhání zařízení.
Řádná lubrikace – to znamená vhodně načasované použití vhodného mazadla
na odpovídající mazací plochy za pomoci
vhodného lubrikačního systému – je klíčová
pro minimalizaci opotřebení součástí, snížení
spotřeby maziva a udržení výkonnosti a spolehlivosti strojů. Postupem času bylo na trh
uvedeno mnoho různých technologií pro zajištění lubrikace, od ručních nástrojů (mazací
pistole, mazací lisy, čerpadla nebo dávkovače) přes komplikovanější a přesnější automatické až po centralizované lubrikační systémy.
Zejména centralizované lubrikační systémy se
ukázaly jako užitečné praktické řešení zajišťující distribuci maziva z centrálního systému
do cílových styčných bodů strojů nebo strojních systémů, kde dochází ke tření, aniž by
kladly zvýšené nároky na pracovníky údržby.
Při použití těchto systémů je údržba omezena
na doplňování zásobníku maziva a pravidelné
kontroly připojených mazacích bodů. Pracovníci údržby tak mají čas věnovat se jiným přiděleným činnostem.
Problémy a řešení
Vezměme si následující příklady, které
demonstrují, jak mohou centralizované
lubrikační systémy uspokojit konkrétní
potřeby.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
39
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Řádná lubrikace –
to znamená vhodně
načasované použití
vhodného mazadla
na odpovídající
mazací plochy
za pomoci vhodného lubrikačního
systému – je klíčová pro minimalizaci
opotřebení součástí, snížení spotřeby
maziva a udržení
výkonnosti a spolehlivosti strojů.
Problém: Tukem mazaná ložiska ventilátorů a kompresorů ve výrobních závodech
jsou často uložena na těžko přístupných místech, kde je ruční mazání obtížné a potenciálně nebezpečné. A také v případech, kdy
vysoké otáčky nebo vysoká provozní teplota zařízení vylučují použití tukových maziv,
může být přísun správné míry maziva zvláště
problematický.
Řešení: Centralizované systémy pro tukové mazání byly vyvinuty k tomu, aby zajišťovaly řádnou a konzistentní distribuci maziva
do více bodů bez potřeby manuálního zásahu.
V případě olejem mazaných strojů mohou systémy s centralizovanou cirkulací oleje zajišťovat souvislou dodávku chlazeného a filtrovaného oleje přímo do ložisek. Čerpadla
s přesnou regulací (podle velikosti ložiska
a pouzdra) pomáhají předcházet problémům
s únikem oleje a přehřátím, které se vyskytují u konvenčních předimenzovaných systémů
olejových čerpadel.
Problém: Lubrikační systémy pro plnicí a balicí linky v potravinářském průmyslu
tradičně využívaly kombinaci rozstřikované vody a mýdla. Související problém: přesné měření množství maziva rozstříknutého
na povrch dopravníkového pásu a vodicí plo-
Cirkulační olejové mazací systémy umožňují
návrat maziva do zásobníku maziva za účelem
opětovného použití po průchodu třecími body.
40 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
chy je téměř nemožné (často bývá vyšší než
potřebné množství) a použití vody může vést
k růstu bakterií, vzniku pěny, koroze, kluzkých (a nebezpečných) povrchů a poškození
obalových materiálů.
Řešení: Stávající systémy používající tekutá maziva lze nahradit přizpůsobeným centralizovaným systémem pro suché
mazání, který bude využívat olejové mazivo na bázi polytetrafluorethylenu (namísto
vody) v kombinaci se vzduchem. Systém pro
suché mazání automaticky a přesně zajistí potřebné množství maziva v příslušných
mazacích bodech (dopravníkový pás, povrch,
vodicí plochy) z centrálního zásobníku, který
zásobuje současně mnoho mazacích bodů
a eliminuje všechny problémy vznikající při
použití vody.
Problém: Lubrikace olejovým aerosolem
pro vysokootáčková ložiska hřídelů obráběcích strojů, a to zejména v automobilovém,
leteckém, ocelárenském a kovozpracujícím
průmyslu, spotřebovává velké množství
maziva a rozptýlený olejový aerosol s sebou
přináší ekologická a bezpečnostní rizika.
Řešení: Centralizované systémy pro
mazání směsí olej-vzduch mohou tyto problémy vyřešit. Jsou schopny zajistit malé,
přesně odměřené množství maziva v každém mazacím bodě a snížit spotřebu maziva přibližně o 90 % v porovnání se systémy
využívajícími olejový aerosol (při akumulaci úspor). Systémy pro mazání směsí olejvzduch zajišťují distribuci maziva přímo
do jednotlivých ložisek s využitím transportu oleje pomocí stlačeného vzduchu. Relativně malé množství oleje na lubrikaci je dopravováno do ložisek pomocí vstřikovací trysky
nebo řízeného průtoku, přičemž se nevytváří
mlha. Další výhody: stlačený vzduch pomáhá ložiska chladit (ložiska je tak možné provozovat s vyššími otáčkami při nižších teplotách) a vytváří tlak uvnitř usazení ložiska
chránící ložisko před kontaminací zvenku.
Lubrikaci všech typů standardních i specializovaných strojů lze zajistit pomocí centralizovaných lubrikačních systémů. Po aplikaci
systému na principu centralizované lubrikace bude mít každé ložisko a každý třecí bod
trvale zajištěn přísun odpovídajícího množství vhodného maziva, čímž se minimalizuje opotřebení a zvýší se životnost zařízení.
Zároveň mohou odpadnout problémy s nadměrnou lubrikací a v dlouhodobém horizontu může klesnout spotřeba maziva (v některých případech i o více než 50 % v porovnání
s méně přesnými ručními postupy). Také se
dá očekávat snížení doby údržby, spotřeby
energie a snížení nákladů.
Lubrikační systémy
Centralizované lubrikační technologie
obecně zahrnují dvě zastřešující kategorie: ztrátové mazání a cirkulační olejové
systémy.
Při ztrátovém mazání mají mazací body
na základě stanoveného lubrikačního cyklu
ve specifikovaných intervalech (v závislosti na čase nebo cyklu stroje) trvale zajištěnu dodávku čerstvého maziva (olej, tekuté
mazivo nebo tuk). Do třecích bodů je dodáváno potřebné množství maziva, které tak
umožňuje vytvoření odpovídající tenké
ochranné vrstvy.
V cirkulačních olejových lubrikačních systémech je zajištěn tok maziva zpět
do zásobníku, kde se znovu využije poté,
co prošlo třecími body. Mazivo tak plní
více funkcí: odvádí z třecích bodů nečistoty
vzniklé třením, stabilizuje teplotu v třecích
bodech (chlazení nebo ohřev), chrání proti
korozi a odstraňuje kondenzovanou a provozní vodu bez asistence pracovníků údržby.
Lubrikační systémy v těchto dvou kategoriích se podle konfigurace dávkovacího
zařízení dále dělí na jednopotrubní paralelní, dvoupotrubní a jednopotrubní sériové
progresivní.
Jednopotrubní paralelní systém: Tuto
konfiguraci lze použít u ztrátového mazání
i u cirkulačního olejového mazání. U systémů ztrátového mazání se do mazacích bodů
dodává relativně malé množství maziva
(olej nebo vyřazené tekuté mazivo do třídy
NLGI 2) přesně pokrývající potřebné
množství. Systém funguje přerušovaně
podle potřeby.
Standardní uspořádání jednopotrubního
ztrátového systému mazání zahrnuje čer-
Mezinárodní
strojírenský
veletrh
3. – 7. 10. 2011
pavilon C
TSI System s. r.o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno
www.tsisystem.cz
padlo a objemové dávkovací zařízení, které
se běžně označuje jako postřikovací pístový dávkovač, dále hlavní rozvod (spojující
čerpadlo a dávkovač), tlakový spínač pro
monitorování hlavního rozvodu a sekundární rozvod (spojující dávkovač a mazací bod).
V případě použití jako ztrátového mazacího
systému je návratové olejové vedení z mazacího bodu do zásobníku nevyužité.
Pístové dávkovače instalované v soustavě
potrubí efektivně dávkují množství maziva
za pomoci regulace zdvihu vnitřních pístů,
což určí přesný odpuštěný objem maziva.
Vyměnitelné dávkovací maznice u dávkovačů umožňují zajistit mazání všech mazacích bodů požadovaným množstvím maziva
na jeden zdvih nebo pracovní cyklus čerpadla. Dávkované množství může být v rozsahu 0,01 ccm až 1,5 ccm na jeden lubrikační
pulz a mazací bod.
Jednopotrubní paralelní lubrikační systém zahrnuje čerpadlo, jež distribuuje mazivo pro řadu dávkovacích zařízení, která se
běžně označují jako hubice, nastavitelná
hubice, jehlový ventil nebo zařízení jiného
typu sloužící k regulaci toku oleje do určitého bodu v systému s více mazacími body.
Standardní uspořádání paralelního lubrikačního systému zahrnuje čerpadlo distribuující mazivo pomocí hlavního sběrného potrubí (spojující čerpadlo a dávkovací zařízení),
tlakový spínač pro sledování hlavního rozvodu a sekundární rozvod (spojující dávkovací zařízení a mazací bod). V případě použití jako mazacího systému s cirkulací oleje
bude návratové olejové vedení přivádět olej
zpět do zásobníku.
Dvoupotrubní systém: Tyto paralelní systémy mohou distribuovat olej nebo
tuk (až do třídy NLGI 2) do více než 1 000
mazacích bodů. Distribuční body lze snadno
přidávat nebo odebírat. Systém lze nastavit
Jednopotrubní paralelní systém: tento systém lze použít
u systémů ztrátového mazání i cirkulačního olejového
mazání.
ruční termokamery a teploměry Fluke
pyrometry, termokamery a skenery Raytek a Ircon
vibrační průmyslová diagnostika Fluke
ultrazvuková diagnostika UE Systems
metalografické stroje ATM a Tecmet 2000
spotřební materiály Lam Plan a Heraeus Kulzer
přenosné, stolní a univerzální tvrdoměry Ernst
automatické mikrotvrdoměry Future-Tech
povlakoměry DeFelsko a porozimetry PCWI
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO
červen/červenec 2011 • 41
ultrazvukové
skenery PODNIKU
svarů AmsTech
2. ročník konference
AUTOMATIZACE V CHEMICKÉM A PETROCHEMICKÉM
PRŮMYSLU 2011
24. listopadu 2011, Praha
Konference si klade za cíl zmapovat investiční a technické možnosti provozovatelů chemických
a petrochemických výrobních provozů při automatizaci produkce.
Dodavatelé automatizace informují o technologickém pokroku v tomto průmyslovém segmentu.
WWW.KONFERENCE-TMI.CZ
Cílová skupina:
Kontakt:
• dodavatelé automatizačních technologií Petr Pohorský, manažer konference
Tel.: 558 711 016
• majitelé, manažeři a technický personál
mobil: 777 793 395
chemických podniků
e-mail: [email protected]
• zájmová sdružení
WWW.KONFERENCE-TMI.CZ
• zástupci státní správy
• výzkumní pracovníci
42 • červen/červenec 2011 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
www.controlengcesko.com z CONTROL ENGINEERING ESKO BŘEZEN 2011 z 33
pro použití ve verzi se ztrátovým mazáním
nebo cirkulací oleje.
Uspořádání sestává ze dvou hlavních rozvodů s příslušnými sekundárními rozvody a armaturami, z elektrického čerpadla
se zásobníkem, z dvoupotrubních dávkovačů, reverzního ventilu, tlakových spínačů pro sledování hlavního rozvodu a řídicí
jednotky.
V paralelním systému jsou všechny
dávkovače systému natlakovány zároveň
ve stejnou dobu. Obnovení distribučního
pístu do výchozí polohy zajišťuje jmenovitý tlak čerpadla na rozdíl od tlaku pružiny u jednopotrubního paralelního systému.
Dvoupotrubní verze je tak zvláště vhodná pro rozšířené systémy a tuková maziva
s vyšší viskozitou. Sestavu lze přizpůsobit
použití s elastoměrním těsněním nebo bez,
a to v závislosti na zamýšlené úrovni zatížení (nízká nebo vysoká).
Jednopotrubní sériový progresivní systém: Tento lze použít jako dávkovací zařízení u ztrátového mazání i u cirkulačního
olejového mazání. Je určen pro přerušovaný přísun maziva (maziva do třídy NLGI
2) a může pokrýt až několik set mazacích
bodů. Vzhledem k sériové konfiguraci dále
nabízí schopnost zajistit v případě potřeby
centrální monitorování všech vývodů dávkovačů při relativně nízkých nákladech.
Odměřená množství maziva jsou progresivně přiváděna v předem určených poměrech, a to v závislosti na průměru cívky
v dávkovači. Mazivo může být u systémů
s 20 a méně mazacími body přímo přiváděno jedním dávkovačem nebo přes hlavní
dávkovač či zónový ventil do druhotných
odtokových sériových progresivních dávkovačů. Mazivo daný dávkovač neopustí,
dokud předchozí vývod nevypustí předepsaný objem. Pokud mazací bod mazivo
z nějakého důvodu nepřijme nebo pokud je
dávkovač zablokován, je celý mazací cyklus přerušen, což umožní přepínači cyklu
namontovanému na jednom podávacím
pístu dávkovače v systému vyslat pracovníkům údržby signál upozorňující na daný
problém.
Výběr nejvhodnějšího systému
Volba nejvhodnějšího centralizovaného
systému bude obecně záviset na zařízení
a zejména na řadě dalších parametrů, jako
jsou např. provozní podmínky (kolísání
provozní teploty a viskozity maziva), požadavky na přesnost dávkovaného množství
Dvoupotrubní systém: tyto paralelní systémy
mohou distribuovat olej nebo tuk do více než
1 000 mazacích bodů.
maziva, kritéria montáže, geometrie systému (dimenzování, rozměry a symetrie)
a také požadavky na monitorování.
Pokud jsou systémy správně navrženy a realizovány, mohou jejich uživatelé
počítat se spolehlivým pokrytím maziva
na všech mazacích bodech, s optimálními
mazacími intervaly a dynamickým mazáním, lepším přehledem o stavu (zajištěným dostupnými integrovanými kontrolními jednotkami a monitorováním úrovně
doplnění maziva) a specifickým nastavením spotřeby maziva a přizpůsobením
intervalů provádění údržby, jež se týkají
rozdílných rozměrů čerpadel a zásobníků
maziv. Během procesu rozhodování může
poskytnout radu zkušený dodavatel maziv
a mazacích systémů.
Volba nejvhodnějšího centralizovaného
systému bude obecně záviset na zařízení a zejména na řadě
dalších parametrů,
jako jsou např. provozní podmínky,
požadavky na přesnost dávkovaného
množství maziva,
kritéria montáže,
geometrie systému
a také požadavky
na monitorování.
Brian Richards je manažer oddělení
technické podpory prodeje produktů pro
lubrikaci společnosti SKF USA. Kontaktovat jej můžete na adrese [email protected] , web: www.skfusa.com.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
43
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Výběr správného maziva může přispět
k vyšší ziskovosti a bezpečnosti provozu
Co potřebují vědět vedoucí manažeři a pracovníci údržby, aby jejich zařízení
pracovala úspěšně a v souladu s legislativou. Příklady z praxe.
Maziva pro kategorii H1 jsou vhodná
pro náhodný, technicky nevyhnutelný
kontakt s potravinářskými výrobky.
Jednou z oblastí použití těchto maziv
je např. plnění do lahví, dalšími oblastmi
jsou plnění potravin do plechovek, směšování, chlazení, vaření, řezání, krájení
a loupání.
Ing. Drahomíra Wachtlová
Ing. Zdeněk Kolář
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
V
potravinářském a farmaceutickém průmyslu jsou často
pou žívány ter míny jako
potravinářské mazivo, ekologické mazivo, registrace u NSF,
v seznamu FDA, registrace u USDA
atd. Probrat se těmito názvy, normami a poznatky z oblasti dobré výrobní praxe může být ať už pro manažery
společností či pro pracovníky údržby
častokrát hodně zatěžující. Na druhé
straně výběr a realizace správného
programu mazání zajistí bezpečnější a účinnější fungování výrobního
zařízení a v konečném důsledku přináší významné úspory energie, snížení
nákladů a emisí CO2.
44 • červen/červenec 2011
Co je třeba vědět o mazivech
pro potravinářský a nápojový
průmysl
První věcí, které by techničtí
manažeři či pracovníci v údržbě
měli rozumět při vyhodnocování maziv vhodných pro použití
v průmyslu zpracování potravin
oproti běžným průmyslovým
mazivům, jsou jejich podobnosti
a jejich rozdíly. Produkty určené pro používání v potravinářských a nápojových zařízeních
musí splňovat všechny požadavky kladené na konvenční
maziva (tj. musí snižovat tření,
zajišťovat ochranu proti korozi,
odvod tepla a musí mít těsnicí
účinek). Navíc musí odpovídat
nejrůznějším nařízením pro potraviny,
musí být fyziologicky inertní, bez chuti
a zápachu, musí být schváleny podle
rozličných mezinárodních norem.
Maziva pro potravinářský a nápojový průmysl jsou v současné době
posuzována prostřednictvím NSF
International (NSF), nezávislým registračním úřadem. Maziva musí být
registrována s použitím pro kategorii
H1, H2 nebo 3H. Maziva pro kategorii H1 jsou vhodná pro takové aplikace, kde může dojít k náhodnému,
technicky nevyhnutelnému kontaktu s vyráběnou potravinou, nápojem,
nebo farmaceutickým výrobkem. Tato
maziva mohou být bezpečně používána pro manipulaci, plnění do plechovek nebo lahví, směšování, chlazení,
vaření, řezání a loupání, na konstrukčních dílech, jako jsou například čerpadla, mísiče, převodovky, řetězové
pohony a dopravníkové pásy. Oproti
tomu jsou maziva registrovaná u NSF
pro kategorii H2 vhodná pro použití
v průmyslu pro zpracování potravin,
v nápojovém a farmaceutickém průmyslu za předpokladu, že jejich kontakt s potravinami, nápoji, nebo far-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
maceutickými produkty je absolutně
vyloučen. Maziva označená jako NSF
3H jsou maziva, resp. pomocné prostředky používané pro přímý kontakt
s potravinami (separační, mazací,
uvolňovací přípravky, technologické
přísady s čisticím účinkem). Veškeré
produkty odpovídající těmto registracím jsou uvedené v seznamu NSF
White BookTM .
Mnoho potravinářských závodů nyní
používá maziva pro kategorii H1 pro
celou výrobní linku za účelem snížení
rizika používání nesprávného maziva
na nesprávném místě, tj. použití maziv
kategorie H2 na místech, kde by mělo
být používáno mazivo kategorie H1. To
může mít za následek snížení skladových zásob používaných maziv a snížení nákladů na jejich pořizování.
To, že je nutné obětovat výkonnost,
aby bylo možné dodržet standardy
pro kategorii H1, je pouze vžitá představa. Platilo to možná v minulosti,
ale v současnosti tomu tak již není.
Technologický vývoj nyní umožňuje
mazivům kategorie H1, aby poskytovala stejný, ba i lepší výkon než běžně
používané průmyslové oleje či plastická maziva, což přináší možnost snížit
provozní náklady. Například převodové oleje řady Klübersynth® UH1 6 jsou
maziva registrovaná pro kategorii H1
a poskytují vynikající výkonnost z hlediska účinnosti, provozní spolehlivosti
a prodloužené životnosti. V některých
případech výrobci převodovek skutečně používají tento produkt pro první
naplnění i v případech, kdy převodovka nebude používána u zařízení pro
potravinářský nebo nápojový průmysl.
Nová norma, o které se v průmyslu
hodně mluví, je ISO 21469. Tato norma
představuje další krok v nařízeních pro
výrobce maziv používaných v potravinářství, kosmetice, farmaceutickém
průmyslu a průmyslu výroby krmiv.
Až doposud bylo složení maziva a jeho
předpokládané použití jedinými aspekty, které byly posuzovány a regulovány.
Avšak rozsáhlý certifikační program
„ISO 21469 – Bezpečnost strojních
zařízení – Nahodilý kontakt maziv
s produktem – Hygienické požadavky“ je daleko obsáhlejší. Uvádí hygienické požadavky na složení, výrobu,
používání a manipulaci s mazivy, která
mohou přijít do styku s produkty v průběhu výroby nebo zpracování. Proces
certifikace produktu obsahuje kontrolu
složení a označení, audity, vyhodnocení rizik a zkoušení produktu. Norma
ISO 21469 je normou, která také bere
v úvahu životnost maziva dodaného
od výrobce přes skladování až po aplikaci výrobcem potravin. Společnost
Klüber Lubrication nabízí jeden z nejrozsáhlejších souborů maziv certifikovaných podle ISO 21469 pro kategorii
H1 dostupných po celém světě.
Normy pro úspěch: dobrý program
mazání zvyšuje zisk
Ačkoli má mazání nedílný podíl
na výkonnosti zařízení určeném pro
zpracování potravin, mnoho podnikových manažerů nepovažuje za nutné
investovat čas nebo peníze do programů mazání, protože to dělá přibližně
jedno procento z provozního rozpočtu na zařízení. Avšak skutečný užitek
v oblasti snížení nákladů, který častokrát nevidí podnikový manažer v rozpočtu na maziva, se projeví v jiných
oblastech.
Dobrý program mazání má totiž
dopad na tři největší položky rozpočtového koláče: na spotřebu energie, na strojní díly (zásoby náhradních dílů) a na pracovní sílu. Pokud je
používáno správné mazivo, je možné
ušetřit čas personálu údržby, protože
není nutné tak často domazávat zařízení. Podnikoví manažeři mohou také
ušetřit peníze na zásobách náhradních
dílů, protože díly mají delší životnost.
Energetická účinnost je něco, co je
důležité pro každého. Při používání
vysoce kvalitních speciálních maziv
je možné nejen dosáhnout vyšší účinnosti, ale je také možné snížit množství energie potřebné pro provoz celého
závodu. Snížení množství spotřebované energie současně přináší zlepšení
bilance emisí CO2.
„Z tohoto je skutečně zřejmé, že
správný program mazání je z hlediska celkových úspor velmi důležitý,“
říká Ing. Zdeněk Kolář ze společnosti
Klüber Lubrication CZ, s. r. o., a dodává: „Vedle školení zákazníků by dodavatel maziv měl být schopen poskytnout
uživateli také analýzu nákladů a přínosů, dokumentaci k registraci podle NSF,
jakož i další služby, které by uživateli zřetelně ukázaly, jak může provozovat výrobní zařízení co nejefektivněji.
Prvním krokem k vytvoření takového
systému mazání, který by uživateli přinášel užitek, je systém vnitřních auditů.
Ten by měřil aktuální spotřebu maziv,
intervaly pro domazávání a s tím související náklady na používání maziv.
Společnost Klüber Lubrication v tomto
své zákazníky podporuje pomocí programu KLASS* (Klüber Lubrication
Asset Support Service). Tento integrovaný program nabízí vysoce kvalitní maziva a komplexní služby, které
zákazníkovi mohou pomoci získat měřitelné úspory energie, zvýšit účinnost
zařízení, snížit provozní náklady a podpořit již existující iniciativy ve zlepšování provozu zařízení.“
V dynamicky se rozvíjejícím průmyslu,
jako je potravinářský nebo nápojový,
je nezbytné, aby výrobní manažeři či
pracovníci údržby těchto zařízení byli
informováni o změnách v regulačních
nařízeních, o vývoji produktů atd.
Pro objasnění situace a seznámení
s novými informacemi společnost Klüber Lubrication nabízí různá školení pro
vzdělávání prvovýrobců i koncových
uživatelů.
„Výběr správného maziva je jen
polovinou úspěchu,“ př ipomíná
Ing. Drahomíra Wachtlová ze společ-
Maziva registrovaná podle NSF pro kategorii 3H jsou maziva používaná pro přímý
kontakt s potravinou. Příkladem může být mazivo společnosti Klüber Lubrication
vyvinuté pro průmysl pečiva a cukrovinek PARALIQ 91.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
45
ÚDRŽBA & SPRÁVA
nosti Klüber Lubrication CZ, s.r.o.,
a doplňuje: „Správné používání tohoto maziva je druhá polovina úspěchu. Společnost Klüber Lubrication
ve snaze nabídnout zákazníkovi co nejpohodlnější a nejspolehlivější řešení
nabízí možnost aplikovat vysoce kvalitní maziva v tzv. inteligentním obalu.
Proto svou nabídku rozšířila o automatické dávkovací systémy Klübermatic,
které zajistí přesné dávkování potřebného množství maziva na daná mazací
místa a ve správný čas.“
Příklady z praxe aneb snížení provozních nákladů a zlepšení bilance
CO2 pomocí syntetických maziv
Podívejme se např. na nápojový průmysl. Výroba, skladování a stáčení
piva představují vysoké energetické
náklady a tím velkou část provozních
nákladů pivovaru. Vysoký potenciál
úspor energie můžeme nalézt v provozu chladicích kompresorů, kompresorů na stlačování vzduchu a v provozu
převodovek, neboť energetickou bilanci je v těchto případech možné výrazně zlepšit právě používáním speciálních maziv.
Na příkladu jednoho pivovaru se
třemi výrobními linkami je možné
ozřejmit na provozu kompresorů
a převodovek vysoký potenciál úspor.
Typickým příkladem jsou chladicí kompresory s výkonem 200 kW, kompre46 • červen/červenec 2011
sory na stlačování vzduchu o výkonu
300 kW a převody s výkonem 450
kW při provozu. Přechodem na vysoce výkonná maziva je možné docílit zvýšení stupně účinnosti o 0,5 až
15 %. Z toho vzniklé energetické úspory mohou činit až 224 400 kWh. To
odpovídá nákladům na energii více
než 400 000 Kč při ceně cca 2 Kč za 1
kWh. Důležitým faktem je, že přechod
na speciální maziva je možné zrealizovat bez vysokých nákladů a v krátké
době. Zejména spotřeba energie u kompresorů představuje značnou část provozních nákladů. Pokud vycházíme ze
snížení tření v kompresoru a zlepšené účinnosti těsnění spár, může syntetický kompresorový olej přispět jak
ke zvýšení objemového stupně účinnosti, tak také ke snížení spotřeby
energie. Při provozu kompresoru připadá méně než 1 % nákladů na kompresorový olej. Syntetické kompresorové oleje jsou sice při nákupu dražší
než běžné kompresorové oleje, ale při
celkovém zvážení přesto představují
cenově úsporné řešení.
Dalšími faktory, které výrazně
ovlivňují provozní náklady a také provozní bezpečnost kompresorů, jsou
životnost oleje, jeho sklon k tvorbě
zbytků, délka intervalů pro domazávání a obsah par oleje ve vzduchu.
Oproti běžným ropným olejům se
vysoce kvalitní syntetické kompre-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
sorové oleje, jako např. produkty společnosti Klüber Lubrication, vyznačují vysokou stabilitou proti oxidaci.
Kompresorové oleje řady Klüber
Summit HySyn FG jsou vyráběny na bázi syntetických uhlovodíků. Na základě jejich stability proti
oxidaci je výrazně minimalizována
tvorba zbytků. To vedle prodloužených intervalů pro výměnu oleje vede
také k delší životnosti olejových filtrů a odlučovačů oleje, což výrazně
snižuje provozní náklady a náklady
na údržbu.
Také při provozu chladicích kompresor ů mají syntetická maziva
svoje silné stránky. Kompresorové
oleje řady Klüber Summit R zajišťují na základě menší tvorby usazenin
a malého zanášení oleje do chladicího okruhu vysoký stupeň účinnosti. Kromě toho rozšiřují oblast použití chladicího zařízení, částečně až
do teploty výparníku -50 °C.
Oleje řady Klüber Summit HySyn
FG a Klüber Summit R jsou certifikovány podle NSF pro kategorii H1
i podle ISO 21469 a mohou tak být
používány v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Sníženou spotřebu energie také
zajišťují syntetické převodové oleje
společnosti Klüber Lubrication, které
jsou rovněž certifikovány podle NSF
pro kategorii H1 a podle ISO 21469.
Na základě vynikající stability použitých syntetických základových olejů
proti stárnutí a oxidaci v porovnání
s běžnými převodovými oleji mají
opět výrazně delší životnost a mohou
významně zvýšit stupeň účinnosti převodů. Jejich dobré viskozitněteplotní vlastnosti v mnoha případech
umožňují používat jednu viskozitní
třídu jak za nízkých, tak i za vysokých teplot.
V případě produktů řady
Klüberoil 4 UH1…N se jedná o převodové oleje pro normální teplotní
oblast a normální zatížení a v určitých případech s nimi lze realizovat
dokonce i životnostní mazání. V oblasti vysokých teplot a při vysokých zatíženích se doporučuje používat oleje
řady Klübersynth UH1 6, u kterých
optimální vlastnosti tření polyglykolového základového oleje snižují ztrá-
tový výkon a výrazně zlepšují stupeň
účinnosti. Produkt Klübersynth UH1
14-1600 je k dispozici jako tekuté plastické mazivo, které na základě měkké
konzistence umožňuje dobrý přívod
maziva na mazací místo. Speciální
zpevňovadlo s dobrou adhezí a dobrou protikorozní ochranou tak zajišťuje delší životnost konstrukčních dílů.
Kladné účinky se však neomezují pouze na úsporu energie v provozních nákladech. Snížení množství
spotřebované energie současně přináší, jak již bylo zmíněno, zlepšení
bilance emisí CO2.
V závislosti na regionální kombinaci používaných druhů energií (fosilní
paliva, atomová energie a obnovitelné zdroje energie) činí v evropském
měřítku emise CO2 při výrobě 1 MWh
energie přibližně 447 kg oxidu uhličitého. To znamená, že při úspoře
224 400 kWh je možné bilanci CO2
u jednoho zmíněného pivovaru zlepšit
o přibližně 100 tun CO2 ročně.
Na druhé straně se můžeme podívat také na jiný obor potravinářského průmyslu. V minulosti pekaři
a výrobci občerstvení provozovali
výrobní linky v zaběhnutém pětidenním výrobním cyklu, po kterém
následovala dvoudenní odstávka zařízení za účelem jejich čištění, sanitace a provedení údržby. Pokud došlo
k poškození konstrukčních dílů linky,
nebo pokud se linka stala neprovozuschopnou z jiného důvodu, došlo
k prosté výměně poškozených dílů
a linka byla provozována dále. Tak
tomu bylo v minulosti - nyní je však
tomu jinak. V současnosti se firmy
zaměřují na provozování zařízení
nepřetržitě, účinně, flexibilně a hygienicky za účelem vyšší výroby a vyřízení většího množství objednávek.
V silném konkurenčním prostředí se
počítá každá minuta.
Také pro pekárenský průmysl má
společnost Klüber Lubrication řešení. Velké množství maziv, která jsou
dodáváná právě do tohoto segmentu
průmyslu má registraci podle NSF
pro kategorii H1. Syntetický potravinářský olej PARALIQ 91 byl vyvinut pro zvláštní požadavky výroby
pečiva a cukrovinek. Produkt má
neutrální chuť a vůni a je registrován podle NSF pro kategorie H1 i 3H.
Využívá se jako separační prostředek
pro pekařské plechy a formy.
Takto bychom se mohli podívat
na další obory jak potravinářského
tak farmaceutického průmyslu. Všude
bychom našli potenciál, kde prostřednictvím správně zvoleného maziva
a jeho správné aplikace můžeme
uspořit energii, snížit náklady a zajistit zvýšení bezpečnosti provozu.
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
Pražákova 10, 619 00 Brno
Tel.: 544 526 200
Fax: 544 526 207
[email protected]
www.klueber.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
47
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Výhody mazání TEFLONem® v potravinářství
Ing. Ivo Jiřík
INTERFLON Czech, s.r.o.
apod. Pro uživatele rozhodně
přinášejí nový rozměr užitných vlastností.
V
ývoj maziv pro použití v potravinářství a farmacii se ubírá
směrem k syntetickým mazivům. Základem těchto maziv
jsou polyalfaolefiny a v současné době
stále více i polyalkylglykoly. Jedná
se o další kvalitativní krok učiněný
ve vývoji sortimentu „food“ maziv. Tato
maziva jsou nejen modernější, ale jejich
využití je ve srovnání s minerálními
mazivy efektivnější, mají lepší fyzikálně-chemické vlastnosti, jako jsou oxidační a termická stabilita, nízká toxicita
48 • červen/červenec 2011
Mazání TEFLONem®
Společnost INTERFLON,
specialist a na ma zá n í
TEFLONem®, má ve svém
sortimentu také moderní
maziva pro použití v potravinářství podložená certifikáty NSF. Technologie
INTERFLON je založena na mazání TEFLONem® a na rozdíl od klasických maziv používá oleje nebo tuky
pouze jako dopravce/nosiče TEFLONu®
na mazané místo. Jako nosič používá
INTERFLON jak klasické bílé minerální oleje, tak přírodní oleje, ale také
polyalfaolefiny nebo jejich směsi.
Podstatou inovativní technologie
INTERFLONu je úprava TEFLONu®
tak, aby splňoval potřebná kritéria mazání a vytvořil stabilní mazací
film. INTERFLON nakupuje TEFLON®
od firmy DuPont de Nemours a dále jej
upravuje mikronizací na velikost částic
0,02–15 μm za účelem vyplnit nejmenší nerovnosti povrchu. Mikronizovaný
TEFLON® potom polarizuje, aby vytvo-
řený mazací film byl na mazaném povrchu vysoce stabilní, s dlouhodobou
účinností a mazací schopností.
Mazací film TEFLONu® maže daleko lépe než film minerálních nebo běžných syntetických maziv. Je ověřeno,
že mazací film oleje s TEFLONem®
je v krajních situacích způsobených
extrémními tlaky nebo otáčkami až
o 30 % silnější, a tudíž odolnější vůči
extrémnímu namáhání. TEFLON® má
kromě EP vlastností další výhody: je
repelentní vůči vodě, páře, chemikáliím, kyselinám, zásadám aj. a chrání
proti korozi. Také se jinak chová k prachu a nečistotám – nepojímá je do sebe
a netvoří s nimi tzv. brusnou pastu.
Užitné vlastnosti maziv INTERFLON
umožňují prodlužovat mazací intervaly až na 10násobek původního stavu
a v některých případech i více.
Maziva INTERFLON, na rozdíl
od ostatních běžně používaných „food“
maziv , se neliší svou účinností a schopností mazat od „non-food“ maziv. Je to
dáno tím, že v obou provedeních maže
vždy TEFLON®, a ne nosič. Díky této
skutečnosti má INTERFLON ve svém
sortimentu pro univerzální použití
někdy pouze „food“ produkt. „Nonfood“ produkt není potřeba vyvíjet
a dublovat tak stejnou mazací schopnost.
Jak jsem již uvedl na začátku, špičkou ve vývoji „food“ produktů jsou PAG
maziva. Produkty INTERFLON jsou
těmto špičkovým mazivům plnohodnot-
Aplikace
Typické úspory
Kladné výjimky
Použitelná maziva
Převodovky
7–15 %
25 %
Vysoce kvalitní, plně syntetický
olej, teflonová přísada do oleje
nebo polotekuté tuky
Řetězy /
dopravníkové
pásy
25 %
50–60 %
Suché mazivo zabraňující
usazování nečistot
Hydraulické
systémy
7–10 %
15 %
Vysoce kvalitní aditiva
Čerpadla
a ventilátory
4–5 %
6%
Vysoce kvalitní tuky
s TEFLONem ®
Kompresory
5–9 %
10–12 %
Aditiva do olejů
Spalovací motory
5–6 %
15 % při častém
používání
Aditiva do motorových olejů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
nou konkurencí a v některých parametrech dokonce dosahují lepších výsledků.
Výhody mazání TEFLONem®
1. Excelentní mazací schopnost, eliminace tzv. „stick slip“ a startovací chování s nejnižším možným třením.
2. Snížené tření vedoucí ke snížení
teploty v mazaném místě o 15–20 %
a v té souvislosti ke snížené degradaci
maziva a jeho delší životnosti; výměnné intervaly u převodovek dosáhly až
4násobku.
3. Univerzální použití v celém rozsahu potravinářské výroby s důrazem
na převodovky, ložiska a řetězy.
4. EP vlastnosti s využitím ve šroubových a hypoidních převodech a šroubových kompresorech.
5. Schopnost rozpouštět kaly, šlemy
a usazeniny po běžných mazivech a bránit jejich opětovné tvorbě a formování
(např. v olejových vanách).
6. I přes zvýšení zátěže v převodovkách je teplota oleje nižší a převodovky
se nepřehřívají. Nižší teplota = nižší
opotřebení = vyšší spolehlivost.
7. Snížené tření přináší i snížení energetické náročnosti a dosahuje oproti
PAG mazivům (např. u převodovek) až
3násobně vyšších úspor energie. Viz
tabulka.
Závěr
Maziva INTERFLON jsou vhodnou
a ve svém důsledku úspornější alternativou běžně používaných „food“ maziv,
protože snižují náklady na údržbu z hlediska času, financí na práci,náhradní
díly, včetně neplánovaných výrobních
odstávek, a v neposlední řadě snižují
energetickou náročnost. Pokud máte
zájem seznámit se blíže s touto tech-
nologií, nabízíme vám individuální
konzultaci či osobní návštěvu našeho
technického poradce ve vašem závodě.
Interflon Czech, s. r. o.
Jeremiášova 947,
155 00 Praha 5
Tel./fax: 257214169
[email protected]
www.interflon.cz
Specialista na mazání Teflonem®
s prokazatelnými a měřitelnými úsporami
KOV
OLEJ
TEFLON®*
KOV
OLEJE - TUKY - ADITIVA - ČISTIČE
I
P R O
P O T R A V I N Á Ř S K Ý
P R Ů M Y S L
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
INTERFLON Czech, s.r.o, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, Tel./Fax 257 214 169, GSM 604 215 944, [email protected], www.interflon.cz
•
49
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Studie Air Power USA potvrdila přesnost
Ultraprobe 3000 v určování velikosti netěsností
A
mer ick ý v ý robce ult razvukových detektorů, UE
Systems, se může pochlubit nezávislým hodnocením
přesnosti detektoru Ultraprobe 3000
při určování odhadů úniků tlakového vzduchu. Prezident společnosti UE Systems Gary Mohr vysvětluje: „Vždycky jsme cítili,
že naše detektory úniků
odvádějí dobrou práci
při odhadech velikosti netěsností za použití naší metody měření
intenzity ultrazvuku.“
„ A le z ji š t ě ní, že Air Power
USA, jed na
z nejvíce považovaných a nejzkušenějších
f irem v obor u
tlakového vzduchu v zemi, vzala
na sebe př ímé
s r ov n á n í o d h a d ů
úniků vzduchu pomocí na šeho detek tor u
Ultraprobe 3000 s jejich
vlastním expertním systémem, bylo potěšující. Studie provedená Air Power USA potvrdila, že
tyto dva postupy odhadů celkových
úniků tlakového vzduchu se shodují
v toleranci 5 % pro pět různých případových studií. Dosažení rozdílu
v odhadu každého úniku do 2 CFM
(méně než 1 l za sekundu) je opravdu
úžasné a je to dobrá zpráva pro naše
zákazníky.“
Prezident Air Power USA Hank
van Ormer vysvětluje neobvyklé úsilí
50 • červen/červenec 2011
jeho společnosti v této záležitosti: vého vzduchu. Pro ty, kteří si nejsou
„Přes 70 % našich výkonů je založe- zcela jisti, že tento postup ovládají,
no na tom, že dostaneme zaplaceno až zopakujme alespoň hlavní body:
tehdy, když prokážeme úspory ener- ■ Přístrojem Ultraprobe 3000 se
základním skenovacím modugií, které mohou být ověřeny nezávislým auditorem. Proto jsme mimolem najdeme a lokalizujeme místa
úniků.
řádně zvýšili své měřicí schopnosti,
abychom dokázali posoudit, která ■ Při použití fokusačního nástavce
zakázka má jakou návratnost a zda
na skenovací modul změříme intenobstojíme před nezávislým auditem.“
zitu ultrazvuku v přímém poli ze
„Byli jsme vždy pyšní na své firemvzdálenosti 0,35 m od místa každéní školení vlastních zkušených audiho úniku.
torů a specialistů na vzduchové roz- ■ Hodnotu intenzity ultrazvuku kažvody, jak kvantifikovat úniky. V řadě
dého úniku v dB zaznamenáme
případů společnost Air Power USA
do paměti přístroje.
ověřovala od hady únik ů prove- ■ Zaznamenané naměřené hodnoty
dené našimi konkurenty, přičemž
intenzity jednotlivých úniků přejsme zjistili, že naše
neseme do programu Ultratrend
odhady velikosDMS.
ti úniků byly pro ■ Do programu na počítači doplníme
stejné úniky
informační údaje o místech úniků.
méně než polo- ■ V programu Ultratrend DMS vygev i č n í . Cí t í m e
nerujeme zprávu o únicích tlakovétak zadostiučinění,
ho vzduchu.
že následná měření ■ Zpráva má formu tabulky progratěchto úniků potvrdila
mu Excel, ve které jsou uvedeny
naše původní odhady.“
odhady velikosti úniků pro jednot„S detektory Ultraprobe
livá změřená místa v objemových
3000 můžeme nyní poskytjednotkách za jednotku času.
nout stejnou přesnost odhadu ■ Po doplnění aktuální ceny elektricrychleji a za nižších nákladů.
ké energie dostaneme cenové zhodNavíc opakovatelnost odhanocení jednotlivých úniků za den
dů velikosti úniků pomocí
a rok, samozřejmě i jako součet
Ultraprobe 3000 je důležitý
všech zjištěných úniků.
přídavek, kter ý nám dodává na důvěryhodnosti, když
Aby byla představa o efektivnosnaši práci posuzují nezávislí ti detekce úniků v rozvodech tlakoauditoři.“
vého vzduchu konkrétnější, uveďme
Tolik ze společného prohláše- několik čísel:
ní představitelů společPrůměr
Denní
Denní
Roční
ností UE Systems a Air
Power USA. Pro uživatele
otvoru
ztráta
únik
ztráta
ultrazvukových detektorů
[mm]
[Kč]
[m3]
[Kč]
Ultraprobe 3000 je to jistě
0,4
16
3
1 467
dobrá zpráva. Co je však
nezbytné pro využití ově0,8
65
17
5 930
řených dobrých vlastností
1,6
263
67
24 000
přístroje Ultraprobe 3000,
je dobrá znalost správného
3,2
1052
267
96 000
postupu nalezení, změření
6,4
4200
1 050 383 250
a vyhodnocení úniku tlako-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
NAOBZORU
Hyundai chce do roku 2013 v Evropě zvýšit prodeje o 40 %,
v České republice má ambice ještě větší
Kalkulace je provedena pro rozvod vzduchu o tlaku 6 bar a při ceně
výroby krychlového metru tlakového
vzduchu 0,25 Kč (ve velkých kompresorových stanicích při dobré údržbě zařízení). Z tabulky je zřejmé,
že původně malá netěsnost v rozvodu tlakového vzduchu se při erozním zvětšení, které jistě nastane při
delším zanedbání údržby, může stát
významným zdrojem f inančních
ztrát.
Pro ty, kteří se ještě s ultrazvukovým detektorem Ultraprobe 3000
neseznámili, uveďme jeho základní charakteristiku. Je to pokrokový
ultrazvukový detektor s digitálním
zpracováním signálu a s pamětí dat.
Pistolové odolné provedení s přehledným displejem a rotačním ovladačem
zaručuje snadné a pohodlné použití. Paměť dat umožňuje zaznamenat
hodnoty až 400 měřicích míst. Na displeji je zobrazována stupnice intenzity přijímaného ultrazvuku doplněná
aktuální hodnotou v dB, která slouží
pro odhad velikosti úniku.
Ultrazvukový detektor Ultraprobe
3000 se dodává v praktickém kufříku, který obsahuje všechny potřebné
doplňky, jako jsou fokusační nástavce pro blízké i vzdálené pole, nabíječ akumulátoru a průmyslová sluchátka zaručující nerušenou indikaci
i v hlučném průmyslovém prostředí. Sestava obsahuje i vyhodnocovací
a dokumentační program Ultratrend
DMS a je ji možné doplnit o další
ultrazvukové snímací moduly pro
ostatní metody ultrazvukové průmyslové diagnostiky.
Pod le f i rem n í liter at u r y U E
Systems.
Vozy značky Hyundai mají evropští zákazníci stále více v oblibě a to nejen díky vysoké kvalitě a velmi pokrokovému designu, ale i díky unikátnímu 5letému záručnímu programu. Není
proto překvapením, že si Hyundai věří a do blízké budoucnosti má v Evropě ambiciózní plány.
Do roku 2013 chce docílit ročního prodeje 500.000 kusů vozů, což znamená navýšení o téměř
40 % oproti roku 2010, kdy celkové evropské prodeje činily 358.284 vozů. Největší roli ve splnění tohoto cíle bude hrát rozšíření produkce v nošovickém výrobním závodě Hyundai Motor
Manufacturing Czech, který v současné době vyrábí ročně 200.000 automobilů. Do konce roku
by se roční výroba měla zvýšit na 300.000.
To znamená, že 60% prodaných vozů značky Hyundai bude pocházet z České republiky.
V Nošovicích se vyrábí velmi oblíbené modely i30, i30cw, ix20 a od 1.7.2011 i SUV ix35.
www.hyundai.cz
Ultraprobe ®
Ultrazvuková
průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniku
tlakového vzduchu
Kontrola ventilů
a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika
valivých ložisek
Vyhledávání
elektrických výbojů
TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
TSI System s.r.o.
www.tsisystem.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
51
TOP PRODUKTY
Nové termokamery řady Fluke P3
Vysoce odolné provedení Torture
TestedTM
Než vezmete termokameru Fluke
do své ruky... nám obvykle z rukou
vypadne… Jen termokamery Fluke
jsou navrženy tak, že vydrží pád
ze 2 m.
Fluke IR-Fusion®
Jedině termokamery Fluke umožňují přesné sesouhlasení viditelného a infračerveného obrazu tak,
aby se oba obrazy zcela prolnuly,
a díky tomu zajistily lepší diagnostiku problémů.
■ Síťový napáječ a externí nabíječ
akumulátorů
■ Návod k obsluze
Termokamery řady Fluke P3 využijí všichni profesionálové, kteří se
zabývají údržbou, odstraňováním
poruch, preventivní a prediktivní diagnostikou. Použití tyto termokamery najdou u průmyslových
nebo komerčních elektrikářů i údržbářů vytápění, klimatizace a vzduchotechniky. Nezastupitelné místo
mají pro energetické auditory a při
rekonstrukcích a sanacích.
Termokamery řady Fluke P 3 se
uplatní ve všech pr ůmyslov ých
výrobách, ať je to hutnictví, strojírenství, petrochemie, výroba plastů, skla, stavebních hmot i potravin.
Nepostradatelné jsou v energetice,
ve stavebnictví a při údržbě komerčních objektů, nemocnic, škol a obytných budov.
Není pokroku bez pohodlného
použití
Největší technologický pokrok termokamer Fluke je patrný z jednoduchosti pořízení termogramu a jeho
snadné analýzy.
ada ter mokamer Fluke P 3
poskytuje vysoké technické
parametry v cenovém rozsahu
podle vašich možností. Řada vychází
z osvědčených modelů Ti32 a TiR32
a nové modely mají označení Ti27,
TiR27, Ti29 a TiR29. Řada P3 přináší
prověřené, praktické a plně výkonné
modely pro široký rozsah diagnostických aplikací, které jsou navrženy
pro použití v nejtěžších průmyslových podmínkách. Všechny modely
se vyznačují vynikající kvalitou zobrazení, pohodlným ovládáním jednou
rukou a jednoduchým uživatelským
rozhraním.
Ř
Vynikající kvalita obrazu
Nejlepší teplotní citlivost mezi
pr ů myslov ý m i d iag nost ick ý m i
termokamerami a výborná optika
v kombinaci s vysokým rozlišením
displeje poskytují nejostřejší obraz.
Pohodlné ovládání jednou rukou
Zamíříte, ukazováčkem zaostříte
a prostředníčkem stisknete spoušť.
Stiskem palce pak zvolíte třeba obraz
v obraze, a navíc nahrajete hlasový
komentář.
52 • červen/červenec 2011
Výměnné objektivy
Výměnné širokoúhlé objektivy
a s IR-Fusion® kompatibilní teleobjektivy rozšíří aplikační využití termokamer Fluke.
V dodávce je vše potřebné pro
okamžité zahájení práce:
■ Termokamera řady Fluke P 3
■ Program SmartView pro analýzu
a dokumentaci
■ Paměťová karta SD 2GB
■ Č t e č k a p a m ě ťo v ý c h k a r e t
pro přenos termogramů do PC
■ Odolný pevný kuf řík a měkká
brašna
■ Poutko na levou nebo pravou ruku
■ Dva Li-Ion výměnné akumulátory
Model řady P3
Rozlišení
Získejte zdarma výměnný objektiv!
Do 30. 9. 2011 máte jedinečnou
možnost získat ke každé termokameře řady P3 teleobjektiv nebo širokoúhlý objektiv zdarma!
www.fluke.cz
Ti27
Ti29
Ti32
TiR27
TiR29
TiR32
240 x 180
280 x 210
320 x 240
240 x 180
280 x 210
320 x 240
Rozsah
-20°C až +600°C
-20°C až +150°C
Přesnost
Citlivost
2%
50 mK
45 mK
Úhel pohledu
Zaostření od
Alarm
Určení
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
40 mK
150 mm
Překročení teploty
IR-Fusion ®
Palety barev
45 mK
23° x 17°
Překročení rosného bodu
Ano
8 standardních a 8 vysoce kontrastních
Průmyslová diagnostika
Stavební diagnostika
Společnost BRADY zahajuje novou éru v tisku štítků
a značek – s inovativní tiskárnou BBP™31
S
velkým dotykovým displejem a intuitivním ovládáním
máte všechna značení doslova v malíčku.
Korporace Brady uvedla na evropský trh svou nejnovější tiskárnu štítků, etiket a značek BBP™31. Toto inovativní zařízení nabízí uživateli tisíce
možností použití pro rozmanité aplikace a zároveň představuje kompaktní,
snadno ovladatelné a cenově atraktivní řešení pro jakýkoli druh podnikání
a činnosti.
BBP™31 byla již dříve uvedena
na trh v USA a už po pár týdnech se
stala hitem v oblasti označování – jedná
se o mobilní termotransferovou tiskárnu s masivním designem, která se hodí
do jakéhokoli pracovního prostředí.
Zařízení disponuje velkým barevným
dotykovým displejem s funkcí „touch
and drag“ (uchop a táhni) pro umístění
a zvětšování objektů, jakož i intuitivní
navigací. Stačí si jen vzít tiskárnu tam,
kde je nutné označovat, a vytisknout
všechny potřebné štítky přímo na místě.
Tiskárna je vybavena plnohodnotnou
sklápěcí QWERTZ klávesnicí. Podle
potřeby ji tak lze používat v samostatném režimu nebo s připojením k PC.
Nespornou výhodou je vestavěná technologie „Smart Cell“, která sama rozeznává vložený materiál a barvicí pásku,
nakalibrue tiskárnu a zformátuje správnou předlohu štítku na displej.
Zařízení BBP™31 je vybaveno
mnoha užitečnými funkcemi a dokáže zpracovat jakoukoli roli pro označování v podniku. Tiskárna umí tisknout
štítky s šířkou od 12,7 do 101,6 mm při
rychlosti 76 mm/s. Využívá zabudo-
vané předlohy pro mnohé typy štítků,
včetně bohaté knihovny předem vytvořených značek a symbolů. Přináší okamžité řešení a nabízí možnost ukládat
nejčastěji používané formáty a vlastní
předlohy.
Tiskové úlohy pro BBP™31 je možné
zadávat ze softwaru MarkWare™ nebo
z programů na platformě Windows®.
Tiskárna podporuje import grafických
objektů a fontů, nabízí průvodce pro
tvorbu označení na potrubí a pro etikety na nebezpečné látky podle předpisů CLP a GHS. Dalšími vestavěnými funkcemi jsou vkládání data a času,
serializace dat, vícenásobné tiskové
úlohy a tvorba čárových kódů.
Zařízení BBP™31 tiskne na stovky různých typů etiket, pásek, visaček a materiálů, čímž vyřeší všechna
zadání na označování a identifikaci
v jakémkoli podniku nebo instituci.
Mimo jiné pracuje s materiály v kontinuálních návinech, s fotoluminiscenčními a reflexními páskami, s pestrou
škálou vinylových a polyesterových
materiálů, s magnetickými a nízkoteplotními štítky, se samolaminovacími
štítky na označování kabelů, s etiketami s bezpečnostními prvky, s visačkami pro skladové hospodářství, s předem
vyseknutými etiketami nebo s etiketami s předtištěnou hlavičkou pro speciální zadání a pro označování nebezpečných látek.
Tiskárna BBP™31 je nejen výkonným, kompaktním, robustním, jednoduše ovladatelným a všestranným
zařízením, ale zároveň představuje
i cenově výhodné a progresivní řešení
pro označování a identifikaci. Kromě
těchto výhod získá její uživatel spolehlivé zařízení s profesionálním servisem,
technickou a zákaznickou podporou,
jak je tomu u produktů Brady běžným
zvykem a standardem. I to jsou důvody,
proč patří společnost Brady v celosvětovém měřítku k vedoucím poskytovatelům řešení pro označování a bezpečnost v průmyslu.
Při uvedení na trh podporuje společnost Brady novou tiskárnu BBP™31
limitovanou nabídkou 30% slevy
na speciální odolný vinyl B-595. Nabídka platí pro kombinované objednávky
tiskárny BBP™31 a materiálů B-595.
Společnost BRADY Corporation je
nadnárodní dodavatel kompletních
řešení pro označování a ochranu provozních prostorů, produktů a osob.
Výrobky společnosti BRADY přispívají ke zvýšení úrovně bezpečnosti, produktivity a výkonů. Patří k nim
etikety a přesné výseky ze speciálních materiálů, bezpečnostní značky
a přípravky, zařízení pro tisk štítků,
čtečky čárových a 2D kódů a specializovaný software na design etiket.
Společnost byla založena v roce 1914.
Od roku 1999 je obchodována jako
akciová společnost na burze v New
Yorku (NYSE). Brady obsluhuje více
než milion zákazníků v odvětvích, jako
je výroba a rozvod elektřiny, elektronika, telekomunikace, zpracovatelský
průmysl, stavebnictví, vývoj a výzkum,
medicína, a v mnoha dalších průmyslových oblastech. Nadnárodní koncern
zaměstnává v zemích Severní a Jižní
Ameriky, Evropy a Asie více než 7 000
lidí. V roce 2005 otevřela korporace
BRADY zastoupení pro region střední Evropy v Bratislavě. Více informací
na www.bradyeurope.com
Kontakt pro media a zákazníky:
Robert Kubiš
BRADY Central and Eastern Europe
Brady s.r.o., Na pántoch 18,
SK-83106 Bratislava
+421 2 3300 4800
[email protected]
www.brady.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
•
53
TOP PRODUKTY
Přesná kontrola 360° kolem obvodu
válcových produktů
N
apříč veškerým spektrem oborů
vyžadují mnohé produkty při
kontrole jakosti a identifikaci
úplné a přesné zjištění charakteristických vlastností na válcových plochách.
Takto musí být například kontrolovány láhve, plechovky a ampule současně
z hlediska několika charakteristik, a to
při černobílém nebo barevném snímání. To platí pro kontrolu a dokumentaci
pomocí přesného simultánního snímání
charakteristik etiket, čitelných znaků,
grafiky, kódů, obsahu náplně a mnoha
dalších. Řešení těchto složitých kontrolních úloh dosud často ztroskotávala na nákladných mechanických a řídicích systémech, avšak pro tato řešení
nezbytných, a v konečném důsledku
na vysokých cenách.
Nová verze kontrolního systému
360° OmniView® 5.0 nyní disponuje
řadou dalších schopností při vyhledávání charakteristických znaků. Systém
strojového vidění umožňuje například
mimořádně přesnou kontrolu a překontrolování − láhví s vínem a šťávou,
konzerv, farmaceutických lahviček
a také dalších válcových obalů − přímo
ve výrobní lince. Při použití Windows®
7 (na 64bitovém PC) je systém OmniView schopen přesně kontrolovat až
1 200 součástí za minutu, aniž by to
nepříznivě ovlivnilo probíhající provoz.
Díky včasnému rozpoznávání závad
mohou být optimalizovány výrobní
procesy. To je důležitým přínosem pro
vyloučení akcí, během nichž musí být
produkt stažen z prodeje, a pro zvýšení image značky. Absolutně bezpečné
snímání etiket a kódů umožňuje přesné zpětné sledování v celém dodavatelském řetězci. Odpadají ruční kontroly. Systém pracuje se čtyřmi kamerami
instalovanými kolem dopravního pásu,
pomocí nichž je produkt simultánně
snímkován ze všech stran. Příslušné
obrazy jsou pomocí speciálního systému zpracování obrazu převáděny na 3D
model a poté kontrolovány s použitím
knihovny softwaru Cognex VisionPro®.
Přídavná pátá kamera může být použita
například k tomu, aby bylo možno kontrolovat správnost shody víčka nebo uzávěru s etiketou obalu.
Kontrola v barvě s vysokým rozlišením
Díky velmi citlivému rozpoznávání
barev umožňuje OmniView 5.0 přesné
překontrolování barevného loga a přesné porovnání barvy víčka, etikety
a obsahu láhve na výrobních zařízeních.
Systém strojového vidění disponuje
rozhraním GigE. Personál obsluhy strojů může sledovat výsledky na displeji.
Díky použití kamer s rozlišením
až pět megapixelů může OmniView
provádět přesnou kontrolu na výrobních linkách. Vysoké rozlišení až pět
megapixelů umožňuje například detailní kontrolu štíhlých láhví v jediném
obrazu.
Výrobci a dodavatelé, například
v potravinářském, nápojovém, obalovém a farmaceutickém průmyslu,
mohou s použitím OmniView nákladově efektivním způsobem vyloučit celou
řadu zdrojů závad, splnit nové bezpečnostní normy, zvýšit kvalitu produktu
a rovněž produktivitu výroby.
Obsah dodávky zahrnuje:
• aplikační software OmniView
s ovládacím prostředím na klíč,
• nástroje pro strojové vidění Cognex VisionPro ke kontrole
a identifikaci,
• sadu kalibračních desek pro 3D
vizualizaci,
• kamery: systém se čtyřmi nebo
pěti kamerami, barevnými nebo
monochromatickými.
www.cognex.com/omniview
Nová verze Vijeo Designeru v.6.0 pro terminály Magelis
P
rávě uvolněná verze 6.0 – oblíbeného inženýrského prostředí pro HMI Magelis – přináší opět řadu zajímavých a důležitých
vlastností. U více terminálů propojených na síti je zajištěna vzájemná
synchronizace alarmů. Panely, které
mají definovány společné alarmy, pak
synchronizují aktuální stav včetně potvrzení a času. Programátoři
ocení snadnější a přehlednější přístup k základnímu nastavení, který
jim zajistí ikony a rozšířená knihovna
grafických objektů. Pokud je terminál připojen na síťový DNS server lze
definovat jméno hostitele (namísto
54 • červen/červenec 2011
běžné IP adresy). Generování e-mailu
– např. v případě události nebo alarmu – je nyní možné se zvolenou přílohou a vylepšenými funkcemi nastavení. Nahrání aplikace z USB flash
disku je chráněno proti zneužití neoprávněnou osobou. K dalším užitečným vlastnostem Vijeo Designeru
v.6.0. patří zvýšení přenosové rychlosti pro Modbus RTU na 57,6 kb/s,
rolovací menu s pamětí posledního
výběru, doplnění inženýrských jednotek k zobrazovaným proměnným
nebo v části nápovědy použitá uživatelská příručka pro tvorbu HMI aplikací. Vijeo Designer v.6.0 podporuje
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
také nový panel Magelis HMI STO
s protokolem pro Zelio Logic a nové
iPC Magelis.
www.schneider-electric.cz
Klüberfood® NH1 94-402 mazivo
s registrací u NSF pro kategorii H1
v inteligentním balení Klübermatic
K
kotoučových vaček, atd. Na základě
měkké konzistence je produkt použitelný v široké teplotní oblasti.
lüberfood NH1 94- 402 je
registrovaný produkt u NSF
pro kategorii H1 a splňuje tak
požadavky FDA 21 CFR § 178.3570.
Je použitelný všude tam, kde existuje možnost náhodného, technicky
nevyhnutelného kontaktu s produktem. Použití produktu Klüberfood
NH1 94-402 tedy přispívá ke zvýšení bezpečnosti potravin. Speciální
mazivo Klüberfood NH1 94-402 bylo
vyvinuto pro mazání valivých ložisek ve strojích a zařízeních např. pro
zpracování obilí, mouky nebo krmiv.
Na základě dobré zatížitelnosti a rovněž na základě dobré ochrany proti
korozi jsou výhody jeho použití: zvýšená použitelnost konstrukčních dílů
a prodloužené intervaly pro údržbu.
Díky dobré zatékavosti také snižuje
tření a opotřebení.
Také další syntetické plastické mazivo pro potravinářský a farmaceutický
průmysl Klübersynth® UH1 14-151 je
registrováno podle NSF pro kategorii
H1 a odpovídá tak ustanovení FDA 21
CFR § 178.3570. Produkt Klübersynth
UH1 14-151 rovněž poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení, dobrou
odolnost proti působení vody, dobrou
ochranu proti korozi a má vysokou
stabilitu vůči stárnutí a oxidaci. Toto
speciální mazivo lze použít na mazání valivých a kluzných ložisek, zdvihacích válců, kloubů, vodicích tyčí,
Automatické mazání snižuje
náklady až o 25 %
Speciálně v odvětvích jako je
potravinářský a farmaceutický průmysl jsou kladeny vysoké požadavky na maziva a bezpečnost provozu,
je zde vyžadováno dodržování přísných nařízení. Je zcela bezpodmínečně nutné zabránit riziku kontaminace.
V tomto případě automatické dávkovače maziva představují optimální řešení. Kontinuální bezúdržbové
a dlouhodobé mazání a konstantně vysoká kvalita maziva zajišťují vysokou disponibilitu strojního
zařízení. Neustálý přívod čerstvého
maziva na mazané místo minimalizuje tření a zajišťuje tak maximální
snížení nákladů na energii. Na základě nepřetržitých výrobních procesů
a plánovatelných intervalů údržby
dochází ke snížení výpadků ve výrobě na minimum.
Automatické mazání snižuje riziko
úrazu až o 90 %
Na základě delších intervalů výměny maziva se snižuje frekvence údržby a tím pobyt vašich pracovníků
v nebezpečných oblastech. Při používání mazacích systémů Klübermatic
v těžko přístupných pracovních místech se tak výrazně snižuje ohrožení
osob na pracovišti. Příkladem těchto automatických dávkovačů je také
Klübermatic FUTURA - systém vhodný pro jednobodové mazání valivých
a kluzných ložisek, kluzných vedení, otevřených převodů, ozubených
tyčí, vřeten, těsnění hřídelí a řetězů.
Tento mazací systém nachází optimální použití v oblastech, kde musí
být dodržovány hygienicky čisté podmínky. Díky odolnosti proti korozi
se Klübermatic FUTURA osvědčil
kromě jiného také v potravinářském
průmyslu.
Společnost Klüber Lubrication
nabízí několik typů automatických
dávkovačů maziv od jednodušších Klübermatic CLASSIC přes
Klübermatic NOVA až po programovatelné např. Klübermatic STAR
CONTROL TIME, které jsou řízeny
v závislosti na chodu stroje.
Více informací na www.klueber.cz.
strana
www stránky
telefon
5
www.assefin.de
+(0)511 339 597-11
BRADY s. r. o.
53, vklad
www.bradyeurope.com
+421 233 004 800
Cognex/KW-PR Redaktionsbüro
4. str. obálky
www.cognex.com
+490 711 755 956
EXPO CENTER a.s.
7
www.elosys.sk
+421 327 432 382
Fluke
52, 3. str. obálky
www.fluke.com
x
IDC CEMA
15
www.icd-czech.cz
+420 221 423 140
INTERFLON Czech, s.r.o.
49
www.interflon.cz
+420 257 214 169
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
47, 2. str. obálky
www.klueber.cz
+420 544 526 200
Schneider Electric CZ, s. r. o.
35
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
SolidWorks Deutschland GmbH
11
www.3ds.com
+49(89) 612 956-0
TSI System s. r. o.
41, 51
www.tsisystem.cz
+420 545 129 462
Veletrhy Brno, a. s.
23
www.bvv.cz/msv
+420 541 151 111
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen/červenec 2011
Z A D A V A T E L É reklam y
název společnosti
AsseFin Creative Communication GmbH
•
55
ZAOSTŘENO
Jak a kdy zastavit IT projekt
Denis Brandl
BR&L Consulting
Vědět, jak zachránit složky projektu IT ve výrobě, je klíčem k podchycení
a opětovnému využití duševního vlastnictví.
M
a který lze podchytit a zpřístupnit pro
budoucí projekty. Obvykle je většina
prvků projektu udržována pouze na stolních systémech. V určité fázi procesu se
tyto projektové prvky kopírují na cílový
systém, nebo do systému správy konfigurace. Jde o rizikový postup, protože
informace pak budou při zastavení projektu ztraceny. To platí zejména v případě, že projektové práce vykonávají
smluvní dodavatelé, protože ti se ihned
po oznámení o zastavení této aktivity
začnou poohlížet po další konzultantské příležitosti. Získání jejich pozornosti a času pro náležité zdokumentování a uložení veškeré jejich práce bude
obtížné, pokud to vůbec bude možné.
U mnoha projektů se v případě oznámení o ukončení zakázky stane, že
externí dodavatelé do konce pracovního dne opustí pracoviště. Nejlepším
pravidlem pro jakýkoli projekt je podchytit všechny
projektové prvky ve společném úložišti a pokud možno
t
o...
umístit je do řízeného sysNA AKTIVNÍHO ČTENÁŘE
tému správy konfigurace.
Jestliže sledujete postup
Vzhledem k tomu, že je nám naprosto jasné, jací odborníci se skrýtechniků a programátorů
vají na konci řetězce „vydavatelství-čtenář“, rozhodli jsme se vyhradit si
pracujících v lokálním adretaké prostor právě pro vás. Také vy máte jedinečnou možnost vyjádřit
sáři typu „sandbox“ s denní
svůj názor na jakýkoliv problém z oblasti řízení a údržby.
kontrolou práce a několika
Pokud se tedy domníváte, že máte co říct, neostýchejte se ukázat,
sdílenými verzemi (denní
co ve vás dřímá. V každém čísle otiskneme vždy nejlepší a nejaktuálsestavení, distribuovaná
nější výpověď jednoho z vás. Avšak všechny kvalitní názory se objeví
beta verze, konečná zkoušna našich internetových stránkách, takže vaše snaha v žádném případě
ka a konečné sestavení),
nepřijde vniveč.
pak budete mít podchyceny
Ovšem není kvalitního názoru bez nutnosti následné polemiky.
všechny prvky. Podchycení
Na internetových stránkách časopisu www.udrzbapodniku.cz se objeví
prvků zastaveného projektu
diskusní fórum, kde budete moci vyjádřit autorovi podporu jeho
vám umožní opětovně tyto
stanovisek nebo naopak horoucně protestovat vhodnými argumenty.
elementy použít v budoucích
Pevně věříme, že vás možnost prezentace letitých zkušeností
projektech. Například většiv našem časopise zaujme a zahltíte naši e-mailovou schránku natolik,
na požadavků je důkladně
že si již nebudeme muset lámat hlavu při volbě kvalitní četby pro přípřezkoumána a odsouhlapadné deštivé odpoledne.
sena v souvislosti s dokumentací a tyto požadavky
Adresa pro zaslání příspěvků:
mohou být stále platné i pro
[email protected]
další projekt.
noho projektů IT ve výrobě není dokončeno výlučně proto, že by selhaly,
ale z důvodu změn požadavků, změny obchodních podmínek,
firemních fúzí nebo změn produktů či
procesů. Je důležité vědět, kdy projekt
zastavit, ale stejně důležité je vědět, co
při zastavení projektu udělat. Projekt IT
ve výrobě obsahuje více než jen software. Jakýkoli projekt, ať už jde o program s PLC, program DCS, systém
MES, SCADA nebo HMI, integrační
projekt nebo jejich kombinaci, zahrnuje:
požadavky, projektová řešení, testovací
plány, výsledky testů, společné knihovny, dokumentaci i programovací standardy a další prvky projektu.
Tyto prvky projektu mají stále svou
hodnotu, protože představují duševní
kapitál, který byl do projektu vložen
Z a os ře n
56 • červen/červenec 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Mnoho z požadavků, které se netýkají přímo funkce, jako je výkon, doba
bezporuchového stavu a zabezpečení,
se nemusí projekt od projektu výrazně lišit. K dalším příkladům opětovně
využitelných prvků patří: metody řešení chyb, metody protokolování událostí,
standardní obrazovky HMI, standardní
prvky a moduly řízení (kód PLC nebo
DCS), standardní rozhraní, strategie testování, testovací rámce, testovací případy a standardní šablony pro požadavky,
programový kód a testy. Každý z těchto
prvků může mít své vlastní požadavky, dokumentaci provedení a programový kód. Tato dokumentace by měla
být doplněna ke znalostní databázi
a zpřístupněna budoucím projektovým
týmům. Dalším krokem při zastavení
projektu je vytvořit soubor dokumentů
shrnujících získané zkušenosti.
Každý takový dokument by měl
popisovat některý z aspektů projektu,
a to zda realizace projektu splnila, či
nesplnila požadavky, nebo je překročila. Pokud se něco osvědčilo, identifikujte zúčastněné pracovníky, aby je bylo
možno kontaktovat v případě budoucích
projektů, kde by mohli přispět svými
znalostmi. Jestliže se něco naopak neosvědčilo, neidentifikujte zúčastněné pracovníky, protože cílem těchto dokumentů není obviňovat. Namísto toho
zdokumentujte, proč se to neosvědčilo, jaké byly první příznaky a co by se
mělo příště udělat jinak. V pokeru je
důležité vědět, kdy karty držet a kdy je
složit. V případě projektů IT ve výrobě je navíc důležité znát, jak je složit.
Dennis Brandl je prezident společnosti BR&L Consulting se sídlem v Cary
v Severní Karolíně, www.brlconsulting.
com. Jeho společnost je zaměřena na IT
pro výrobu. Dennise Brandla můžete
kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]
1HSĜt]QLYp
RYOLYQČQt
KOHGiþNX
9\EOHGOê
1HRVWUê
1HNRQWUDVWQt
5R]RVWĜHQê
1HURYQRPČUQp
RVYČWOHQt
3RãNR]HQêD
]NUHVOHQêWLVN
âSDWQêWLVN
=DNĜLYHQp
SORFK\
9\EOHGOê
3RãNUiEiQt
=UFDGOHQt
5XãLYpSR]DGt
+XWQêWLVN
([WUpPQt
SHUVSHNWLYD
-HGQRGXåHĀtVW
MHGQRGXåHVH
UR]KRGQRXW
6YêUREN\&RJQH[MHþWHQtYåG\VQDGQpMDNRKUD
'tN\SDWHQWRYČFKUiQČQpWHFKQRORJLL,'0D[ŠMVRXþWHFt]DĜt]HQt
&RJQH[VFKRSQ\þtVWLWDNRYpNyG\XQLFKåPXVtMLQtUH]LJQRYDW
1H]iYLVOHQDNYDOLWČDYHOLNRVWLNyGX]SĤVREX]QDþHQtQHER
QRVQpPPDWHULiOXGRNiåHPHMHSĜHþtVW
'0D[70MHQHMOHSãtQiVWURMSURþWHQtYHVYpWĜtGČNWHUêE\O
RSWLPDOL]RYiQSURYãHVPČURYpþWHQtþiURYpKRNyGX0ĤåH
]SUDFRYiYDWH[WUpPQtYDULDFHDGRViKQRXWQHSĜHNRQDWHOQêFK
U\FKORVWtþWHQt7HFKQRORJLH&RJQH['0D[70SĜLVSČODN]DYHGHQt
NyGRYiQt''DWD0DWUL[D45GRPQRKDSUĤP\VORYêFKREODVWt
9NRPELQDFLVYêNRQQêPKDUGZDUHPMVRX
SĜHQRVQiDVWDELOQtþWHFt]DĜt]HQtVFKRSQD
þtVWYHãNHUpNyG\U\FKOHDVSROHKOLYČ
&RåXVQDGĖXMHUR]KRGQXWtSUR&RJQH[
$E\VWHVHRWRPGR]YČGČOLYtFHVWiKQČWHVL
SĜtUXþNX³GREUêFKGĤYRGĤSURþ]YROLWþWHþN\,'
]DORåHQpQDVQtPiQtREUD]X´]ZHERYpVWUiQN\
ZZZZHFDQUHDGLWFRP
Download

Stáhněte si č. 17 v PDF - Česká společnost pro údržbu