ERMAKEN
D,T Serisi Redüktörler
Kullanım –Bakım Kılavuzu
YAYIN: EKK02-2011
İçerik
1. Ön Notlar
1.1 Giriş
1.2 Güvenlik
2. Ürün Tanıtımı
2.1 Giriş
2.2 Tanımlama
2.3 Teknik Parametreler
2.4 Tedarik Kapsamı
3. Taşıma ve Depolama
3.1 Giriş
3.2 Taşıma ve Depolama
3.3 Muhafaza
4. Montaj
4.1 Giriş
4.2 Montaj Çalışması
5. Devreye Alma
5.1 Giriş
5.2 Devreye Alma Çalışması
6. Bakım
6.1 Giriş
6.2 Bakım Aktivitesi
6.3 Bakım planı
6.4 Arıza giderme
7. Demontaj
7.1 Giriş
7.2 Demontaj işleri
8. Yedek parça siparişi
9. Yedek parça listesi
1. Ön Notlar
1.1 Giriş
Mevcut işletme kılavuzu montaj, devreye alma, bakım ile ilgili bilgi ve bakım talimatları yanı
sıra yedek parça sipariş bilgilerini de içerir.
Bu dokümanda belirtilen emniyet kurallarına uyduğunuzdan emin olun.
Güvenlikle ilgili genel notlar bu ilk bölümde listelenmiştir.
Özel talimatlar her bir bölümün başında verilmiştir.
Yapılacak işlere ait güvenlik talimatları iş tanımlarından önce açıklanmıştır.
1.2 Güvenlik
Ürünler tasarlanırken teknolojik olanaklar, makina ve insan faktörleri en üst düzeyde
gözetilmiştir. Bununla birlikte, montaj ve kullanım esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeler göz
ardı edilemez. Bunlar;
Yaşam ve uzuv kaybı,
Ürünün veya komple makinanın arızalanması
Diğer Varlıkların zarar görmesi olabilir.
Tehlikeler özellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:
Yetersiz eğitimli personel, ürünle veya ürünün kullanıldığı makina ile işlem yaparsa,
Ürün, uygun olmayan şekilde çalıştırılmış ve servis edilir ise.
Ürün amacı dışında kullanılırsa.
Ürünün çalıştırılması ve kullanımından sorumlu tüm kişiler:
Güvenlik ile ilgili talimatları okumak ve anlamak zorundadır.
Bu işletme kılavuzundaki bilgilere, ilgili faaliyetlere ve ilgili tehlikelerin açıklandığı
bölümlere aşina olunmalıdır.
Bir sorun anında makinanın veya ilgili ünitenin acil durdurulması konusunda eğitimli
olmalıdırlar.
Yeterli teknik nitelikleri ve ilgili etkinliği gerçekleştirmek için yetkili olmalıdırlar.
Ayrıca;
Periyodik kontrollerle ürünün durumu gözlenirken gerek ürün gerekse makinada gözlemlenen
değişiklikler, yağ kaçağı, normal olmayan sesler vb. ilgili birimlere ve üstlere bildirilmelidir.
Ürün üzerinde değişiklik ve modifikasyon yapılmasına izin verilmez.
Ürün ve çevresinin temiz ve iyi durumda tutulmasını sağlanmalıdır.
Uygunsuz işletme şartlarında ürünü kullanmamalıdır.
Ürün Kullanım amacına uygun kullanılmalıdır.
Ürün teknik özellikleri çerçevesinde kullanılmalıdır.
Ürün montajı ve kullanımı esnasında uygun iş güvenliği malzemeleri kullanılmalı, iş
güvenliği ilgili genel kural ve şartlara uyulmalıdır.
İlgili personele çalıştırma ve güvenlik talimatları dağıtılmalıdır.
Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulmadığı taktirde
garanti yükümlülükleri geçersizdir.
Ürün izin olmadan açıldığında veya değiştirilirse,
Kılavuzda belirtilen hususlar göz ardı edilirse.
Orijinal yedek parça kullanılmaz ise
Ürün ani darbeli burulma titreşimlerine, deforme edici darbelere maruz kalırsa
Belirtilen teknik özellikleri aşan şekilde kullanılırsa,
Yanlış şekilde montaj edilirse,
Yere düşürülür veya uygunsuz şekilde taşıma sonucu hasar oluşursa.
Ürünleri geliştirme amaçlı teknik değişiklikleri uygulama hakkı saklıdır. Güncel ürün verileri
Kılavuzda belirtilenden farklılık gösterebilir.
Ürünlerle ilgili telif hakkı ERA’ ya aittir. Kullanıcıya verilen çizim, teknik detay sadece
alıcıya devredilmiştir, kullanımının amacına uygun olması gerekir. Her türlü çizimler ve
teknik bilgiler ERA’ nın yazılı olarak açık rızası olmadan üçüncü şahıslara teslim
edilmemelidir. Tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.
ERA Komp.Vinç Makina Enerji San. Ve Tic Ltd Şti, bu kılavuz dahilinde kısaca” ERA”
olarak belirtilmektedir.
2. Ürün Tanıtımı
2.1 Giriş
Bu bölümde D, T ve P tipi standart üretilen redüktörlerin özellikleri ,
teknik karakteristikleri, uygulama alanları tanımlanmaktadır.
2.2 Tanımlama
T tipi redüktörler vinç mayna – vira uygulamaları için tasarlanmış 3 kademeli planet
redüktörlerdir. T tipi redüktörler eksenel simetrik yapısıyla tüm montaj pozisyonlarında
çalışabilir, tambur içine yataklanır.
Yükün dengeli ve en optimum kaldırımı için düzenlenmiş kademelerden , sorunsuz işletim ve
yüksek performans ile %95 verim elde edilir. Sessiz (Yüksüz 65db den az) ve titreşimsiz iki
yönlü çalışma özelliği ile diğer redüktörlerden ayrılır. T tipi redüktörlerin Ana gövdesi tambur
içinde yataklandığından modern vinç tasarımında avantajlar sağlar. T tipi redüktörler servis
faktörlerine ve değişken güçlerde tüm işletme sınıflarında kullanılmaya uygundur.
D tipi redüktörler, Vinç yürütme uygulamaları ve tüm işletme sınıfları için geliştirilmiş dik
tip helisel dişli redüktörlerdir. Özellikle Göbekten tahrikli tekerlek sistemleri için
geliştirilmiştir.
Redüktörü oluşturan her bir parça sorunsuz işletim için tasarlanmıştır. İç malzemeler yüksek
vasıflı ıslah ve sementasyon (AISI 4140/8620, 42 CrMo) çeliklerinden yapılır. Hareketli
parçaların dış yüzeyleri ısıl işlem ile 52-55 HRc sertliğe getirilmiştir. Daha sonra taşlama
işlemine tabi tutulan dişlilerin birbiriyle mükemmel uyumu, sessiz ve uzun işletme ömrünü
garanti eder. Redüktörler yağ banyosu içinde çalışır ve dişliler çarpma sistemiyle yağlanır.
Yağ değiştirme işlemi için redüktörlerde uygun doldurma boşaltma yerleri vardır.
Redüktörler standart üretim olup, yedek parçaları düzenli olarak ERA teknik servis
stoklarında bulunur.
2.3 Teknik Parametreler
T tipi Planet redüktörler parametreleri
MODEL
İ: ÇEVRİM
ORANI
EPL T5-78
78
58
4500
9000
EPL T10-109
109
115
12500
25000
T: NOMİNAL
GİRİŞ Nm
T1 ÇIKIŞ
Nm
T2max ÇIKIŞ
Nm
D tipi Dik redüktörler parametreleri
MODEL
İ: ÇEVRİM
ORANI
BİRLİKTE KULLANILAN MOTOR
TİPLERİ - kW
1500 D/D
1000 D/D
ED2-40
40
0,55 - 0,75 - 1,1 - 1,5 - 2,2
0,55 - 0,75 - 1,1 - 1,5
ED3-55
55
1,5 - 2,2 - 3-4
1,5 - 2,2
ED4-92
92
2,2 - 3 - 4
2,2
ED5-107
107
4 - 5,5 - 7,5
3 - 4 - 5,5
2.4 Tedarik Kapsamı
Tedarik kapsamı ürün ve kullanım kılavuzundan oluşur. Ürün teslim alındığında
siparişten farklı bir ürünle karşılaşılması durumunda veya bir nakliye hasarı gözlemlenmesi
durumunda ERA’ya bilgi verilmeli, durum yazılı olarak raporlanmalıdır. Ürün paketi
kullanım güvenliği ile ilgili herhangi bir parça içermez.
2.5 Çizim ve Yedek Parça Listesi
Ürünle birlikte montaj boyutlarını ifade eden resim ve yedek parça listesi verilir.
3 Taşıma ve Depolama
3.1 Giriş
Bu bölümde güvenilir şekilde taşıma ve depolamanın yapılmasıyla ilgili açıklamalar
yapılmaktadır.
3.2 Taşıma ve Depolama
Redüktörleri taşırken, taşıyıcı ekipmanın veya vincin taşıma kapasitesinin yeterli olduğundan
emin olun .İş güvenliği talimatlarına göre onaylı taşıma aletleri kullanın.
Redüktör üzerinde varsa taşıma yerlerini kullanın.
Taşıyıcı ekipmanın redüktörün parçalarına zarar vermeyeceğinden emin olun.
Sadece kuru ve ortam ısısı kontrollü odalarda redüktörleri saklayın.
Montaj-kullanım pozisyonlarında olduğu gibi, devrilmeyecek şekilde istif yapın.
Ambalaj malzemeleri ERA ya iade edildiği taktirde imha edilecektir. İade esnasında depozito
veya nakliye ödemesi yapılmaz.
Redüktörler yağ ile dolu olarak sevk edilir.
Flanşların harici yüzeyleri, harici miller TECTYL502C veya benzer bir ürün ile korunur.
On iki ayı aşan bir saklama süresi gerektiğinde, bu konuda ayrıntılı bilgi için servis bölümü
ile irtibata geçiniz.
4. Montaj
4.1 Giriş
Bu bölümde redüktör montajında dikkat edilmesi gereken konular anlatılmaktadır.
4.2 Montaj Çalışması
Kaldırma taşıma ekipmanlarının bağlantılarını çıkarmadan önce redüktörün güvenli ve sabit
bir pozisyonda kalacağından emin olun.
Redüktörün ağır bir darbeye maruz kalmadan montaj edildiğinden emin olun.
Çıkış ve giriş bağlantılarına teknik parametreler bölümünde belirtilenlerden daha yüksek
aksiyel yükler uygulanmadığından emin olun.
Redüktör giriş ve çıkış yataklamalarına eksenel kaçıklıklardan dolayı aksiyel yükler
iletilmediğinden emin olun.
Redüktör gövdesini sıkıştıran bir basınç olmadığından emin olun. Bağlantı vidalarını sıkarken
tork anahtarı kullanın.
Sıkma momentleri verilen tüm cıvata bağlantıları prensip olarak kalibrasyonlu bir tork
anahtarı ile sıkılmalı ve kontrol edilmeli. Redüktör gövdesine giren tüm civataları aşağıda
belirtilen sıkma torklarında sıkınız ve kontrol ediniz.
Civata Dayanım sınıfı (Kalite)
8.8
10.9
12.9
M4
3.2
5
6
Civataların Minimum Kopma Torkları [Nm]
M5
6.4
9
11
M6
11
16
19
M8
27
39
46
M10
53
78
91
M12
92
135
155
M16 230
335
390
M20 460
660
770
M24 790
1150 1300
M30 1600
2250 2650
5. Devreye Alma
5.1 Giriş
Bu bölümde redüktör devreye alınırken izlenecek eylem sırası açıklanmaktadır. Güvenliği ile
ilgili ilgili talimatlara uyulmalıdır.
5.2 Devreye Alma
Acil eylem gerektiren durumlarda ACİL Duruş konumuna geçilmelidir.
Dönen parçalara dokunmayın.
Redüktör yağlarının çevreyi kirletmemesi için gereken önlemleri alın.
Hiçbir kir veya parçanın redüktör içine girmediğine emin olun.
ERA tarafından onaylı yağların listesi Ek de verilmiştir
Redüktörler yağ dolu olarak sevk edilir. Çalıştırmadan önce gözle görünen bir kaçak olup
olmadığını kontrol edin .
Maksimum çalışma sıcaklığı 100 ℃ dir.
Nominal çalışma rejimine ulaşıldığında, yağ sızdırma olup olmadığını kontrol edin. Redüktör
çalışırken bu kontrol gerçekleştirilebilir.
Yükte 10 çalışma saatinden sonra sızdırmazlık ve tüm bağlantı cıvata ve somunların sıkılığını
kontrol edin. Bu kontroller sadece redüktör dururken yapılmalıdır.
6. Bakım
6.1 Giriş
Bu bölümde bakım rutinleri ve ilgili güvenlik talimatları anlatılmaktadır.
6.2 Bakım Aktivitesi
Redüktörün ve kullanıldığı makinanın uzun süreli ve güvenli çalışması için
düzenli bakım yapılması gerekir.
Emniyet için dönen parçalara asla dokunmayın.
Bakım çalışması yapılacağı zaman ilgili üniteyi durdurun ve yanlışlıkla bakım
esnasında çalıştırılmaması için gereken tedbirleri alın.
Redüktörün kullanım yoğunluğuna bağlı olarak düzenli aralıklarla bağlantı
Bağlantı civatalarında gevşeme olup olmadığı,
Çalışma sesinde bir farklılık olup olmadığı,
Vibrasyon olup olmadığı,
Yağ kaçağı olup olmadığının kontrolleri yapılmalıdır.
6.3 Bakım Planı
Yağ değişimleri 2500 çalışma saati veya 2 yıl içinde hangisi erken dolarsa yapılır.
Yağ değişimleri veya ilavelerinde bekleme süresi 2 yılı aşmış yağlar kullanılmamalıdır.
Haftalık olarak;
Görsel kontrol yapılır.
Anormal ses olup olmadığı kontrol edilir.
Aylık olarak;
Bağlantı cıvatalarında gevşeklik olup olmadığı,
Yağ miktarında azalma olup olmadığı kontrol edilir
2500 çalışma saati sonrası/ 2yıl yağ değişimi yapılır.
Herhangi bir arıza olmasa da rulman ve keçeler için tavsiye edilen değişim
aralığı işletme sınıfı ve koşullarına bağlı olarak 20000-25000 çalışma saati arasıdır.
Yağ değiştirirken redüktör işletme sıcaklığında olmalıdır.
Motor tahrik ünitesinin elektrik bağlantısını kesin, yanlışlıkla tekrar devreye girmemesi için
emniyete alın!
Redüktör ünitesi soğuyana kadar bekleyin.
Uyarı: Yağın soğuk olması akış özelliğini ve tahliyesini etkileyeceğinden, redüktörün
tamamen soğumaması gerekmektedir.
Yağ tapalı Redüktörlerde;
Yağ boşaltma tapasının altına bir kap yerleştirin.
Yağ seviye tapasını, havalandırma tapasını ve yağ boşaltma tapasını çıkartın.
Yağı tamamen boşaltın. Dişli ünitesinin temizliğini uygun bir solventle yapın.
Yağ boşaltma tapasını yerine tekrar takın.
Havalandırma deliğinden aynı tip taze yağ doldurun, yağ tipi değiştirilecekse Firmamıza
danışın. Farklı yapıdaki sentetik/mineral yağların karıştırılmasına izin verilmez. Kapasite
etiketi üzerindeki verilere uygun miktarda yağ doldurun.
Yağ tapasını tekrar yerine takın.
Havalandırma tapasını takın.
Rulman değişimlerinin teknik servisimizde yaptırılması tavsiye edilir.
YAĞLAMA TABLOSU
Yağlama Tablosu
Açıklama
Bakım şek.
Yağ tipi
Kaldırma Makinesi
K+D+De+T
Yağ
Araba Yürüyüş Mekanizması
K+D+De+T
Yağ
T+G
Gres
Araba Tekerleği
K: Kontrol
G: Gresleme
D: Doldurma
De: Değiştirme
T: Temizleme
KULLANIMI TAVSİYE EDİLEN YAĞLAR
D TİPİ REDÜKTÖRLER
SANAYİ YAĞLARI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
PETROL
OFİSİ
KEBAN 90 (
KIŞ )
KEBAN 140 (
YAZ )
SHELL
SHELL
DENTAX 90
SHELL
DENTAX 140
MOBİL
MOBILUBE
C 90
MOBILUBE
C 140
BP
BP GEAR
OIL 90
BP GEAR
OIL 140
CASTROL
CASTROL MAJESTIC
GEAR OIL 90
CASTROL MAJESTIC
GEAR OIL 140
T SERİSİ REDÜKTÖRLER İÇİN EKLİ TABLO 1 ‘e BAKINIZ
Sürekli aynı tipte yağ kullanılmalıdır, aksi taktirde yağda köpürme ve şanzıman iç basıncının
artması sonucu keçeler bozulur. Farklı yağlar karıştırıldığında yağ niteliği bozulur.
REDÜKTÖR
DEVREYE
ALINIRKEN
KULLANILDIĞINDAN EMİN OLUNUZ.
HAVA
TAHLİYELİ
TİP
TAPA
6.4 Arıza Çözümü
ARIZA
NEDENİ
ARIZA ÇÖZÜMÜ
Redüktör çalışmıyor.
Ses duyulmuyor ve
redüktör çıkış mili
dönmüyor. Sürücü ya
da frekans hız kontrol
cihazıü kullanılmıyor.
Besleme voltajı
ve frekansında
problem
Besleme voltajı ve frekansını kontrol
ediniz.
Motor etiketi ile besleme değerleri uygun
olmalı. Motor Üreticisinin Talimatını
inceleyin.
Redüktör çalışmıyor.Ses
duyulmuyor ,
redüktör çıkış mili
dönmüyor. Sürücü ya
da frekans hız kontrol
cihazıü kullanılıyor.
İnvertör/sürücü
hatası
Frekans hız kontrol cihazı veya sürücüye
ait Kullanım Kılavuzunı inceleyin. Motoru
frekans hız kontrol cihazı/sürücüden
ayırın ve direkt besleyin, hatanın
sürücü/hız kontrol cihazı kaynaklı olup
olmadığını tespit edin.
Redüktör çalışmıyor.Ses
duyuluyor ve redüktör
mili ve motor mili
dönmüyor. Sürücü/hız
kontrol cihazı ya da
manyetik fren
kullanılmıyor
Besleme voltajı
ve frekans
yetersizliği /
arızası.
Elk.motor gücü
yeterli değil
Besleme voltajını ve frekansı kontrol
edin. Motor etiketi ile besleme değerleri
uygun olmalıdır. Motor üreticisinin
Kullanım Kılavuzunı inceleyin.
Tüm denemelere rağmen çalışmıyorsa
seçilen motor için yük fazla geliyor
olabilir. Redüktörün çıkış milini yükten
ayırın. Bu halde çalışırsa motor gücü
yetmiyor olabilir. Monofaze motorlar için
çalışma ve kalkış kondansatörlerini
kontrol edin.
Redüktör çalışmıyor Bir
ses duyuyorsunuz
fakatmotor mili ve
redüktör milidönmüyor.
Frekans hız kontrol
cihazıveya
sürücükullanıyorsunuz
Frekans hız
kontrol cihazı
veya sürücü
arızası.
Frekans hız kontrol cihazı veya sürücüye
ait Kullanım Kılavuzunı inceleyiniz.
Motoru frekans hız kontrol
cihazı/sürücüden ayırın ve direkt
besleyin, hatanın sürücü/hız kontrol
cihazı kaynaklı olup olmadığını tespit
edin
Redüktör çalışmıyor Bir
ses duyuyorsunuz
fakat motor mili ve
redüktör mili dönmüyor.
Manyetik
fren kullanıyorsunuz.
Redüktör düşük
hızlarda/frekanslarda
çalışmıyor. Frekans
İnvertör
kullanıyorsunuz.
Manyetik fren
arızası.
Besleme voltajı
ve frekansında
problem
Elk.motor gücü
yeterli değil
Elektrik bağlantınızın voltajını ve
frekansını kontrol ediniz. Motor etiketi ile
besleme voltajı ve frekansı uyum içinde
olmalıdır. Motor üreticisinin Kullanım
Kılavuzunı inceleyiniz. Frenin
çalıştığından emin olunuz. Fren
üreticisinin Kullanım Kılavuzunı
inceleyiniz. Eğer fren ERA
tarafından takılmış ise, doğru
fren bağlantısının yapıldığını, bu
Talimatta verilen bağlantı şemasına göre
kontrol ediniz. Hatayı bulamaz iseniz,
fren etiketinde verilen voltaj ile freni
doğrudan besleyiniz. Örneğin 220V DC.
Frenin açıldığını gösterir bir klikleme sesi
duyulacaktır. Eğer ses duyulmuyor ise
fren veya doğrultucu arızalanmış olabilir.
Eğer ses duyuyor iseniz fren çalışıyor
demektir. Fren beslenmiş ve klik sesini
duyduktan sonra motoru doğrudan
etiketine uygun olarak besleyiniz. Hala
aynı problem devam ediyor ise seçilen
motor için yük fazla olabilir. Monofaze
motorlar için çalışma ve kalkış
kondansatörlerini kontrol edin.
Motor
parametreleriyle
frekans hız
kontrol cihazı
parametrelerinin
uyuşmazlığı
Düşük hızlarda motorun besleme frekans
düşmektedir. Çok düşük frekanslarda
motorun çalışabilmesi için, motor
parametreleri ile frekans hız kontrol
cihazı parametrelerinin çok iyi optimize
edilmesi gerekmektedir. Ayrıca düşük
hızlar için redüktörün veriminde de büyük
değişimler olabilir.
redüktörler için tavsiye edilen frekans
aralığı 10-70 Hz. dir. Motor gücünü
ve hız kontrol cihazını büyültmek veya
istenen aralığa girebilmek için redüktörün
tahvil oranını değiştirin.
Redüktör uzun süreli
beklemelerden sonra
veyasabahları
çalışmıyor. Çevre
sıcaklıkları -5derecenin
altına üşüyor.
Çalışma
ortamının
uygunsuzluğu
Motor gücü
yetersiz
Redüktör yağı, çalıştığı ortam için uygun
değil. Daha düşükviskoziteli yağlar
kullanın. Kullanım Kılavuzunı uygun yağı
bulmak için inceleyin. Daha yüksek çevre
sıcaklıklarında çalışmak bir diğer
çözümdür. Hala aynı problemler var ise
motor gücünü büyültmek gerekebilir.
Redüktör çokısınıyor.
Planet
redüktör kullanıyorsunuz
ve çevresıcaklığı +50
derecenin altında
Yanlış montaj
pozisyonunda
çalıştırma
Tam yük altında bir ısı ölçer ile
redüktörün yüzey sıcaklığını ölçün.
Ölçülen sıcaklık 90 derecenin altında ise
Redüktör
çok ısınıyor Dik tip
redüktör kullanıyorsunuz
Çevre sıcaklığı +50
Yanlış montaj
pozisyonunda
çalıştırma
Tam yük altında bir ısı ölçer ile
redüktörün yüzey sıcaklığını ölçün.
Ölçülen sıcaklık 90 derecenin altında ise
bu normaldir ve redüktöre bir zararı
yoktur. Planet redüktörler 100 derece,
Helisel dişli redüktörler 120
derece yüzey sıcaklıklarına kadar
kullanılabilirler.
Eğer ısı 120 derecenin üzerinde ise
hemen redüktörün çalışmasını durdurun
ve ERA ' teknik servisi bilgilendirin.
Redüktör
çok ısınıyor Çevre
sıcaklığı +50 derecenin
üzerinde
Çalışma
ortamının
uygunsuzluğu
Standart redüktörler max. +50 derecede
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. +50
derecenin üzerindeki çevre sıcaklıklarında
özel redüktörler gerekmektedir.
Redüktör sesli Ses
düzenli ve sürekli
Redüktör ya da
motor yataklama
elemanı
(rulman) arızası
Hareketli makina elemanlarınızı kontrol
ediniz. Redüktörü sistemden ayırınız ve
yüksüz çalıştırınız. Yine benzer sesi
duyuyorsanız redüktör veya motor
bu normaldir ve redüktöre bir zararı
yoktur.Planet redüktörler 100 derece,
Helisel dişli redüktörler 120
derece yüzey sıcaklıklarına kadar
kullanılabilirler.
Eğer 120 derecenin üzerinde ise
hemen redüktörün çalışmasını durdurun
ve ERA ' teknik servisi bilgilendirin.
yataklama elemanı (rulman)ları
arızalanmış olabilir.
Redüktör sesli Ses
Rastgele
Yağın içine
yabancı madde
girmesi
Hareketli makina elemanlarınızı kontrol
ediniz. Redüktörü makinadan ayırın ve
yüksüz çalıştırın. Yine benzer sesler
duyuyosanız yağ içinde bazı yabancı
maddeler olabilir. Yağı değiştirin ve atık
yağ içindeki maddeleri kontrol edin.
Eğer metal parçalar görünüyor ise
redüktör hasarlanmış olabilir
Redüktör Sesli Düzenli
vuruntu şeklindeses
Redüktör hasarı
Hareketli parçalarınızı kontrol ediniz.
Redüktörü makinedan ayırın ve yüksüz
çalıştırın. Yine benzer sesleri
duyuyorsanız redüktör hasarlanmış
olabilir.
Redüktör Sesli Düzenli
alçalan veyükselen ses
Mil salgılı
Çıkış miline bağlanan bağlantı
elemanlarının salgısını kontrol ediniz.
Çıkış miline bağlı elemanı ayırın ve
yüksüz çalıştırın.Yine benzer sesleri
duyuyorsanız ERA teknik servisi arayınız
Redüktör
Sesli Redüktör frenli
motora sahip ve ses
fren tarafından geliyor.
Fren hasarı
Düşük seviyeli rastgele gelen tıklamalar
şeklindeki sesler frenden gelebilir ve
normaldir. Ses seviyesi rahatsız edici
ise fren hasarlanmış veya boşluk
ayarında problem olabilir.
Redüktör Sesli Frekans
hız kontrol
cihazı kullanıyorsunuz
ve ses devir değiştikce
değişiyor.
Motor
parametreleriyle
frekans hız
kontrol cihazı
parametrelerinin
uyuşmazlığı
Frekans hız kontrol cihazı parametreleri
kullandığınız motor ile uyumlu değil.
Frekans hız kontrol cihazı kullanım
Kılavuzu inceleyin.
Sızdırmazlık
elemanıden yağ kaçağı
var
Çalışma
ortamının
uygunsuzluğu
Havalandırma
tapasının
takılmaması.
Sızdırmazlık
elemanı hasarı
Eğer çevre sıcaklığı +50 derecenin
üzerinde ise ve 16 saatin üzerinde
sürekli çalışma var ise, montaj
pozisyonuna göre üstte duran tapayı
çıkartın ve havalandırma tapası
kullanın.Eğer sizin durumunuz buna
uymuyor ise Sızdırmazlık elemanı
hasarlanmış olabilir.
Yağ tapadan kaçıyor
Havalandırma
tapasının doğru
yere ve doğru
şekilde
takılmaması.
Eğer havalandırma tapası kullanıyor
iseniz, doğru konumda olduğundan
emin olun. Doğru konum, redüktörün
montaj pozisyonuna göre en üst
seviyede kalan tapadır. Tapa yeterince
sıkılmamış olabilir. Tapanın oturduğu
yüzeyi ve tapayı temizleyin. Yeniden
yerine sıkın.
Yağ gövdeden geliyor
Gövde hasarı
Yağın tam olarak nereden geldiğini
gözlemleyin. Yağ, tapa veya
Sızdırmazlık elemanından sızıyor ve
gövde üzerine akıyor olabilir. Yağın
gövdeden geldiğinden emin iseniz
gövdede mikro çatlak veya kırıklar
olabilir.
Yağ kapaktan geliyor.
Silikon contanın
düzgün
sürülmemesi.
Kapak hasarı.
Kapak altında kalan silikon conta görev
görmüyor.kapağı sökünüz. Altını
temizleyiniz ve yeni silikon conta
sürünüz ve kapağı yerine sıkınız.
Redüktör
montaj yerinde çalışır
iken düzenli veya rastgele
salınımlar yapıyor.
Mil salgılı
Mil/kovan arası
geçme boşluğunun
fazla olması.
Redüktörün salınım sebebi,
redüktörü bağladığınız mil salgısı
ve mil/kovan arasındaki geçme
boşluğudur. Mil delik geçme
toleransınızı kontrol ediniz.
Motor çok ısınıyor Motor
nominal
amperinin üzerinde
çalışıyor. Ortam temiz
Motor arızası
Motor gücü yetersiz veya aşırı
yüklenme var. Motor arızalı
olabilir
Motor çok ısınıyor
Ortam tozlu
Çalışma ortamının
uygunsuzluğu
Motor fan tasının hava geçişi için
temiz olduğundan ve motor
soğutma kanatlarının tozla kaplı
olmadığından emin olun. Eğer
extra fan kullanıyor iseniz
çalıştığından emin olun. Eğer
frekans hız kontrol cihazı
kullanıyor ve düşük frekanslarda
motor fanı yeterli olmayabilir. Bu
durumlarda extra fan kullanınız.
Motor mili dönüyor,
redüktör mili
dönmüyor Sürtünme
sesi geliyor veya sadece
motor sesi
var
Dişli ünite hasarı
Redüktör hasarlanmış olabilir.
Redüktör
gövdesikırıkRedüktör
çıkış milindeZincir dişli
veya pinyon dişli
kullanıyorsunuz.
Bağlantı yerinin
rijit olmaması.
Aşırı radyal yük
Hasar zincir dişlini oluşturduğu
poligon etkisi yada radyal yükten
oluşmuş olabilir. Redüktörün ayak
bağlantıları gevşemiş veya
bağlandığı plaka yeterince rijit
olmayabilir. Doğru
zincirdişli/pinyon dişli çapı
kullandığınızdan emin olun.
Maximum müsade edilen radyal
yükü kontrol ediniz. Çıkış miline
bağladığınız bağlantı elemanının
pozisyonunu kontrol ediniz ve
radyal yükü bu pozisyona göre
yeniden hesaplayınız.
7. Demontaj
7.1 Giriş
Bu bölümde redüktör söküm prosedürü açıklanmıştır. Güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.
7.2 Demontaj işlemi
Redüktörün bulunduğu ünite hizmet dışına alınmalıdır.
Yanlışlıkla devreye alınmaması için önlemlerin alındığından emin olun.
Taşıma ekipmanlarını kapasitesinin yeterli olduğundan emin olun.
Redüktörün kontrolsüz olarak yerinden kaymasına engel olun, askıya alın.
Redüktörün sökülmesi esnasında ağır darbe almasından kaçının..
Redüktör flanşı tespit cıvatalarını ve montaj cıvatalarını , bağlantı kaplinlerini sökün.
Redüktörü tamamen demonte ettikten sonra, bakım ve tamir işlemleri yetkili personelce
yapılmalıdır.
8. Yedek parça siparişi
Yedek parça siparişleri yazılı olarak aşağıda belirtilen adreslere fax veya
e-mail yolu ile verilmelidir.
Yedek parça siparişlerine esas olacak parça kodları ekli tablolarda verilmiştir.
TABLO 1
T5 tipi redüktörler yağ dolum miktarı 1200 ml
T10 tipi redüktörler yağ dolum miktarı 2000ml
! Yağlama bilgisi ve yağ tipi için redüktör / makinanın bilgi kartına/etiketine bakınız
ERA Komp. Vinç Makina Enerji San. Ve Tic. Ltd. şti.
Tel:0216-5402581/82
Fax:0216-5402583
[email protected]
Download

ermaken t5-t10 redüktör klavuzu