BENZİNLİ DİREK ÇAKMA MAKİNESİ
Benzinli Direk Çakma Makine’sini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünün mühendislik ve
inşasındaki kalitesinden gurur duyuyoruz ve umuyoruz ki siz de makinenizin işlevsel kullanımının
keyfini yıllar boyu yaşayacaksınız.
Makineyi çalıştırmadan önce mümkün olan en iyi performansı elde edebilmek için Güvenlik ve
Çalıştırma Talimatlarını okumaya lütfen zaman ayırın. Bu bilgileri ihtiyaç olduğu zaman tekrar
kullanmak üzere iyi saklayın.
Güncel bir Operasyon Kayıt Sayfası tutmanızı önermekteyiz. Makine’nin her kullanımını, kullanım
süresini ve tamamlanan işin içeriğini bu şekilde kayıt altında tutabilirsiniz. Operasyon Kayıt Defteri
tutmanız hem makine’nin çalıştırma geçmişini resmi olarak teyit etmenize hem de kullanıcının
kullanım geçmişini takip etmenize imkân tanıyacaktır.
Hoş geldiniz paketine bir Operasyon Kayıt Sayfası örneği eklenmiştir.
Sanayi Mah. Malazgirt Cad. Çağlayan Sok. No:22/4
Güngören/İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 554 89 38
Faks: +90 212 556 75 08
www.direkcakmamakinasi.com
TESLİMAT RAPORU
MÜŞTERİ NÜSHASI
Model No.
Seri No.
HONDA GX35 MOTOR:
Distribütör:
Teslimat Kontrol Listesi
Motor Kontrolü
Krank Gövdesinde Yağ Kontrolü
Darbe Parçasının Görsel Kontrolü
Tüm Bağlama Elemanlarının Kontrolü
Saha Testi
Nakliyat Öncesi Yakıt ve Yağ Boşaltımı
İmza (Distribütör):
İsim:
Tarih:
Evcen Makine DİREK ÇAKMA MAKİNESİ
Telif Hakları Evcen Makine’ye aittir.
Direk Çakma Makinesi
Güvenlik ve Kullanım Talimatları
Uyarı: Cihaz bir direğin üzerinde değilken ve kulplar üzerinde 5-10 kg’lık aşağı itici kuvvet
bulunmazken kabzadaki tetiğe basmayınız!
Giriş
Evcen Makine’den ürün almayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Evcen Makine tarafından TÜRKİYE’nin
en zorlu koşullarında çalıştırmak için tasarlanmış olan motorlu çok amaçlı direk çakmamakinemizi
tanıtmaktan onur duymaktayız.
Müşterilerimizin günlük işlerini geliştirmelerine ve makul hale getirmelerine uzun yıllardan günümüze
kadar yardımcı olarak yenilikçi ve ergonomik ürün tasarımları geliştirdik.
Evcen Makine, TÜRKİYE’ de. Geniş bir çalışma alanı olan bu makine’yi siz değerli müşterilerimize
sunmaktan gurur duymaktadır.
Güvenlik ve çalıştırma talimatları
Bu talimatlar size makineyi verimli ve güvenli bir biçimde nasıl çalıştıracağıza dair bilgi sağlamayı
amaçlamaktadır. Talimatlar aynı zamanda cihaza nasıl düzenli bakım yapmanız gerektiğini anlatmakta
ve buna ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadır.
Cihazı ilk defa kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyarak hepsini kavramış olmanız
gerekmektedir.
Uyarı
Makine çalışırken yaralanmalara yol açacak şekilde ani ve beklenmedik şekilde hareket edebilir.
Ayrıca dengenizi kaybetmeniz veya ayağınızın kayması da yaralanmalara neden olabilir. Riskleri
azaltmak için:
Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak ve vücut ağırlığınızı dengeli şekilde vererek sabit bir pozisyonda
durduğunuza her zaman için emin olun.
Dik bir şekilde durun ve her zaman makineyi iki elle tutun.
Makine yerdeyken çalıştırmaya başlamayın.
Kulpların temiz olduğundan ve makine yağı veya yakıt bulaşmadığından emin olun.
Kişisel Koruyucu Donanım
Her zaman koruyucu donanım kullanın. Operatörler ve çalışma alanında bulunan diğer kişiler en az
aşağıdakileri içerecek şekilde koruyucu donanım kullanmalıdır:
En az 22 dB azaltım sağlayan minimum 4. Sınıf kulak koruyucu
Yan korumalı darbeye dayanıklı göz koruyucu
Koruyucu eldivenler
Koruyucu botlar
Gürültü Tehlikesi Uyarısı
Yüksek seviyedeki ses kalıcı duyma kaybına yol açabilir. İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri
doğrultusunda en az 22 dB azaltım sağlayan 4. sınıf bir kulak koruyucunun kullanılması
önerilmektedir. Cihazın yaydığı gürültü çalışma esnasında etraftaki başkalarına da zarar verebilecek
bir seviye olan 100 dB’e ulaşabilir, çalışırken bunu göz önünde bulundurun ve gerekli olduğu
durumlarda kulak koruyucusu tedarik edin.
Elektrikli/Gizli Nesne Tehlikesi Uyarısı
Direk çakarken, gizli kablolar ve borular ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir tehlike teşkil eder.
Cihazı kullanmaya başlamadan önce, üzerinde çalışacağınız materyalin kompozisyonunu kontrol edin.
Elektrik, telefon, su, gaz ve kanalizasyon hatları gibi gizli kablo ve borulara dikkat edin. Cihaz gizli bir
nesneye vurursa, makineyi hemen kapatın.
Devam etmeden önce herhangi bir tehlike olmadığına emin olun.
Direk çakma makinesini yapılı bir alanda kullanıyorsanız ve bu tesisatların geçtiği yerlerden emin
değilseniz kesinlikle çakım işlemine başlamayın.
Titreşim tehlikesi uyarısı
Makinenin normal kullanımı operatörün titremeye maruz kalmasına neden olur. Operatörün
titremeye düzenli ve sık maruz kalması parmaklarında, ellerinde, bileklerinde, kollarında, omuzlarında
ve/veya diğer uzuvlarında haftalar, aylar veya yıllar içerisinde kademeli olarak gelişebilecek geçici
güçsüzlük hali ve/veya kalıcı yaralanmalar veya rahatsızlıklara neden olabilir, bu şikâyetleri arttırabilir
veya ağırlaştırabilir. Kan dolaşımı sistemine, sinir sistemine, eklemlere ve muhtemel diğer bedensel
yapılara olan zararlar da bu tür yaralanma veya rahatsızlıklara dâhildir. Uyuşma, karıncalanma, acı,
sarsaklık, kavrama zorluğu, ten renginde beyazlama veya başka semptomların makineyi çalıştırırken
veya başka herhangi bir zaman ortaya çıkması durumunda, makineyi çalıştırmaya devam etmeyin ve
tıbbi yardıma başvurun. Bu tür semptomların ortaya çıkmasından sonra makinenin kullanımının
sürdürülmesi semptomların daha da ağırlaşmasına ve/veya kalıcı hale gelmesine neden olabilir. Şu
bilgiler operatörün titreşim maruziyetinin azaltılmasına yardımcı olabilir: Cihazın işi yapmasına izin
verin. Düzgün kontrol ve güvenli kullanım istikrarını sağlayacak şekilde en az gücü uygulayarak el
tutuşunu sağlayın. Darbe mekanizması etkinleştirildiğinde, makineye sadece titreşimi azaltan
tutacakların üzerindeki ellerinizle temas etmelisiniz. Başka herhangi bir temastan, örneğin makineyi
bedeninizin herhangi bir kısmıyla desteklemekten veya verdiğiniz kuvveti artırmak amacıyla
makinenin üzerine ağırlığınızı vermekten kaçının. Cihazı çelik kazıktan çıkarırken tetiği açık
bırakmamanız da önemlidir. Makine kuvvetli biçimde aniden titremeye başlarsa çalışmayı hemen
durdurun. Çalışmaya devam etmeden önce, artan titreşimlerin nedenini bulun ve ortadan kaldırın.
Titreşime İlişkin Ek Bilgiler
Bu makine uygun şekilde kullanılmazsa el-kol titreşim sendromuna neden olabilir.
Elle tutulan makinelerden kaynaklanan titremeler ellere kulplar aracılığıyla taşınır.
Evcen Makine’in direk çakma makinesindeki yaylı tutacaklar titreşimleri büyük ölçüde azaltacak
şekilde tasarlanmıştır. Titreşimler tam olarak ortadan kalkmasa da, titreşimlerin kontrol altına
alınmasına yönelik olarak alınan tedbirler cihazın uzun kullanım süresi içerisinde ilerleyici
rahatsızlıklara neden olma riskini azaltmaktadır. Titreşime maruziyet ile oluşabilecek erken
semptomların teşhis edilmesi için bir sağlık gözetimi programı önermekteyiz, böylece yönetim
prosedürleri önemli sakatlıkların önüne geçilmesine yardımcı olacak şekilde değiştirilebilir.
Servis Ve Bakım
Makinenin güvenli ve etkin şekilde kalması için düzenli bakım ön koşuldur. Çalıştırma talimatlarını
dikkatle takip edin. İzinsiz parçaların neden olduğu herhangi bir hasar veya arıza Garanti veya Ürün
Sorumluluğu kapsamı dışındadır. Hasar gören parçaları derhal değiştirin.
Yıpranmış elemanları zamanında değiştirin. Mekanik parçaları eritici madde ile temizlerken iş sağlığı
ve güvenliği yönetmeliklerine uyduğunuza ve yeterli havalandırma bulunduğuna emin olun.
Ekteki GX35 kullanım kılavuzunda bulunan Honda talimatları doğrultusunda motor bakımı
gerçekleştirilmelidir. Motorun kullanma kılavuzunda bulunan tüm uyarı ve tehlikeleri operatörün
dikkate alması gerekmektedir.
Makineye geniş çaplı servis hizmetinin gerekmesi durumunda lütfen Evcen Makine ile iletişime geçin.
KULLANIM TALİMATLARI
Kendinize veya başkalarına ciddi yaralanma veya ölüm risklerini azaltmak için, makineyi
çalıştırmadan önce bu kitapçığın önceki sayfalarında bulunan güvenlik talimatlarını okuyun.
Tasarım Ve Fonksiyon
Evcen Makine Motorlu direk çakma makinesi son derece hafif, güçlü ve yakıt tasarruflu
çalışırken bir yandan da mümkün olabildiğince dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Standart yıldız veya Y yapılı direkleri en sert zeminlere bile kolaylıkla çakacaktır. 5/8 zemin
çubuklarını ve kılavuz direkleri kullanmaya imkân tanıyan adaptörler da mevcut bulunacaktır.
Cihazın tüm iç elemanları mümkün olan en uzun kullanım ömrünü sunacak şekilde makine
hassasiyetiyle hazırlanmış yüksek kaliteli materyallerden yapılmıştır.
Makinenin tasarımı yorgunluk yaratmayacak bir kullanım sunmak amacıyla kullanıcıya yaylı ve
titremeyi hafifleten ergonomik tutacaklar içermektedir.
Başlamadan önce yapılacaklar
Direk çakma makinesini başlatmadan önce her defasında aşağıdakiler kontrol edilmelidir
Motor yağının kontrol edilmesi:
Honda GX35 Kullanım Kılavuzuna bakın. Yağın üzerini
SAE 10W-30 ile doldurun.
Yakıt seviyesinin kontrol edilmesi:
Sadece normal kurşunsuz yakıt kullanın
Darbe elemanının görsel kontrolü:
Darbe elemanına veya alt klavuz boruya hasar gelip
gelmediğini kontrol etmek için klavuz boruya bakın.
Tüm bağlayıcıların görsel kontrolü:
Gerekli görüldüğünde sıkıştırın
Güvenli Başlangıç
Başlamadan önce her zaman için direk çakma makinenizi kontrol etmelisiniz. Kontrollerin ve güvenlik
cihazlarının sorunsuz çalıştığına emin olun.
Makineyi açık bir alanda sert zemine veya başka bir katı yüzeye yerleştirin. İyi denge ve güvenli temel
desteği sağlayın.
! NOT başlatıcıyı çekerken başlatıcı ipi elinizin etrafına dolamayın. Tutuşunuzun geri
kopmasına izin vermeyin, ancak ipin düzgün şekilde yeniden sarmasına izin verecek şekilde
başlatıcı ipi yavaşça yönlendirin.
Bu prosedürü takip etmemek, eller veya parmaklarda yaralanmaya veya başlatıcı mekanizmada
hasara neden olabilir.
! UYARI Ünitenizi açık alanda ve havalandırılan bir yerde çalıştırın ve kullanın.
Motorun arkasındaki ve yanındaki boşluğu sıcak ve zehirli egzoz dumanının çıkmasına izin verecek
şekilde her zaman için temiz tutun. Makinenizi iyi görülecek şekilde ve sadece gün ışığı koşullarında
çalıştırın. Dikkatli çalışın.
Bir Direk Çakma
Motoru yukarıda belirtilen şekilde güvenli biçimde çalıştırın.
Bu kılavuzda tarif edilen şekilde Kişisel koruyucu donanım kullanın: eldiven, kulak koruyucu, güvenlik
botları ve gözlük.
Direği bir çekiçle hafiften tepesinden vurarak çit hattı doğrultusunda doğru konumda dikin. Süreci
hızlandırabilmek için bu dikme işleminin art arda yapılması tavsiye olunur. Düz bir çit hattının elde
edilmesi için kılavuz bir kablo kullanılabilir.
Direk çakma makinesini direğin üzerine kaldırın ve direğin dikey konumda olduğundan ve de direk
çakma makinesinin direğe paralel bir düzlemde olduğundan emin olun. Çekiç ünitesini yavaşça
aşağıya çekin, bu işlem iç çekiç mekanizmasının doğru kullanım pozisyonuna geçmesini sağlayacaktır.
Çekiç hareketi hissedilene kadar Kabzadaki tetiğe yavaşça basın. Sonrasında direk zemine doğru
itilecektir. direğin zemine düzgün şekilde hareket ettiğine emin olduğunuzda, kabzadaki tetiğin tam
olarak aşağı bastırın ve direği istenen derinliğe kadar zemine çakın.
Direk istenen derinliğe indiğinde, tetiği serbest bırakın ve cihazı yavaşça direkten çıkarın,
bir sonraki direğe geçin ve motoru rölantide bırakmışken yukarıdaki süreci tekrarlayın.
Yakıt Dolumu
Yakıtı yeniden doldurmadan önce her zaman motoru kapatın ve soğuması için yeterli zaman tanıyın.
Sadece normal kurşunsuz yakıt kullanın.
Tankı, motorun üzerine yakıt dökülmesinden kaçınarak düz zemin üzerinde doldurun. Motoru
yeniden çalıştırmadan önce her zaman için dökülmüş olan tüm yakıtların buharlaşmasına zaman
tanıyın.
Motoru yeniden çalıştırmadan önce yakıt kapağını iyice sıkıştırdığınıza emin olun.
! UYARI Yakıt buharı son derece yanıcıdır ve bir kıvılcım ya da sıcak bir motordan kaynaklanan aşırı
sıcaklık nedeniyle alev alırsa ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.
Bakım
Saatler boyu bakım gerektirmeden çalışma sunacak şekilde direk çakma makineniz, yüksek kalitede
elemanlar kullanılarak imal edilmiştir ancak düzenli bakım cihazınızın iyi durumda kalmasına yardımcı
olacaktır.
10 saat:
Motor yağını değiştirin (Sadece 10W-30 yağ kullanın)
Tüm vidaların sıkılığını ve darbe elemanı yüzeylerini görsel olarak kontrol edin.
50 saat:
Krank gövdesinin ön kapağını çıkarın ve makine yağını kontrol edin. Krank alanı temiz
görünmeli ve krank alanı ile piston tepesinde makine yağı görünür olmalıdır. Çok az makine yağı
görünüyorsa yaklaşık DÖRT çay kaşığı kadar Mobilux EP1 makine yağı ekleyin. Zift veya galvaniz kaplı
çelik direk kullanıyorsanız flanşlı adaptör içerisinde kalan artıklar alt darbe elemanının kirlenmesine
neden olabilir. Flanşlı adaptör üzerinden bir WD 40 sprey kullanılarak bunun çözülmesi mümkündür.
500 saat veya 6 aylık ağır kullanım:
Direk çakıcıyı parçalarına ayırın ve döküm dişli gövdesindeki dişli ve rulmanları kontrol edin. Yıpranan
parçaları gerektiği şekilde değiştirin. Darbe elemanlarını ana gövdeden ayırın ve yıpranma veya
eskime durumlarını kontrol ederek gerekli ise değiştirin. Ünitedeki tüm O halkaları değiştirin. O
halkalarından ve makine yağından oluşan temel servis kiti Evcen Makine’den temin edilebilir.
! NOT: Direk çakma makinenizin performansı ve kullanım ömrü açısından kullanılan
makine yağının miktarı ve türü kritik önem taşımaktadır. Yetersiz makine yağı cihazın
bozulmasına neden olacak, fazla miktardaki makine yağı ise darbe elemanının gücünü
etkileyecektir.
Bu kılavuzda emin olmadığınız herhangi bir şey olursa aklınızdaki soru işaretlerini gidermek
için lütfen Evcen Makine ile iletişime geçin.
GARANTİ: Evcen Makine’yi satın alma tarihinden itibaren Bir yıllık bir süre boyunca bu makinenin
hatalarını garanti altına alır. Garanti sadece orijinal perakende satın alanları kapsamına almaktadır ve
orijinal perakende alım tarihi ile başlar.
Direk çakma makinesinin Evcen Makine tarafından imal veya tedarik edilen ve Evcen Makine
tarafından makul karar çerçevesinde materyal veya işçiliğinde kusur bulunan tüm parçaları ücret
talep edilmeksizin firma tarafından tamir edilecek veya değiştirilecektir.
Honda motora ilişkin garanti prosedürü için lütfen gerekli olan tüm motor servislerini
gerçekleştirecek olan en yakınınızdaki yetkili Honda bayinden temin edebileceğiniz ayrı bir motor
garantisine başvurun.
Gururla satışa sunan:
Evcen Makine
Sanayi Mah. Malazgirt Cad. Çağlayan Sok. No:22/4
Güngören/İstanbul/TÜRKİYE
TELEFON: +90 212 554 89 38
www.direkcakmamakinasi.com
Evcen Makine Direk Çakma Makinesi için Servis Detayları
Gerekli aletler:
M4 ve M6 alyan anahtarı
(21 mm) yıldız bijon anahtarı
Mavi diş kilitleme bileşeni (Loctite)
Turpentin çözücü (WD 40)
Makine yağı (Mobilux EP 1)
Çekiç krankının yağlanmasının kontrolü
Krank bölgesi
Krank kapak levhasından 4 vidayı M4 alyan anahtarı kullanarak çıkarın ve kapağı ayırın. Krank
bölgesindeki makine yağının miktar ve rengini kontrol edin.
Krankın dış kısmı yaklaşık 6-8 mm kalınlığında yeterli miktarda makine yağı kaplamalıdır. Makine yağı
az görünüyorsa, tedarik edilen makine yağı kabından az bir miktar ekleyin; kabın dörtte biri yeterli
olacaktır. Zift kaplı veya galvaniz kaplamalı direkler kullanılıyorsa makine yağının rengi siyah olabilir
ve ünitenin aşağıda açıklanan şekilde parçalarına ayrıntılı olarak ayrılması gerekecektir.
Çekiç kısmının çıkarılması ve bakımı
Alt tertibatın üstten görünümü
Tampon
tertibatı
4 adet alyan başlı cıvatayı M6 alyan anahtar kullanarak çıkarın ve çekiç gövdesi kısmını döküm
gövdeden yavaşça kaydırın.
Tampon kısmını çıkarın ve lastik tamponlar ile çelik elemanlarda aşınma durumunu kontrol edin.
Tamponun dış orta halkası sertleştirilmiş materyalden yapılmıştır ve aşınma belirtisi göstermemelidir.
Çekiç gövdesinde önemli ölçüde aşınma görünüyorsa, operatör makineyi tam dik olarak direk üzerine
oturtamıyor olabilir. Lütfen operatör talimatlarına bakın.
Tampon bağlantı pulu
Tampon
Üst çekiç
Örs
Örs’ü (direğe vuran takozu) yerinden çıkarın ve herhangi bir aşınma ya da hasara karşı Viton O
halkasını kontrol edin. Vurucu eleman yüksek kalite çelik’ten yapılmıştır ve yıpranan bir eleman
olması beklenmemektedir, ancak temizledikten sonra görsel olarak hasar kontrolü yaptığınıza emin
olun ve gerekli olması durumunda parçayı değiştirin.
Üst darbe elemanını yerinden çıkarmak için, ana döküm gövdeyi bir tezgâh üzerine dikey olarak
yavaşça vurun, bu şekilde çekiç gövdesinden kayıp düşecektir. Darbe elemanlarının şemada
gösterilen parçalardaki yönlerine dikkat edin.
Çekiç hasar görmüşse üstteki piston sol diş krank kol muylusu çıkarılarak kranktan ve bir metal çubuk
aracılığıyla plastik pistonu gövdenin altından yavaşça iterek çıkarılabilir. Bu elemanda yön kritik
öneme sahip değildir. Piston ve O halkasını bariz aşınma belirtilerine karşı kontrol edin ve gerekli ise
değiştirin. Gövde ve elemanlardaki tüm makine yağını turpentin çözücü(WD 40) kullanarak yıkayın ve
çekiç gövdesini aşınma ve derin çentiklere karşı kontrol edin. Çekiç gövdesi çentiklenmişse veya çok
ciddi derecede aşınma varsa çekicinin tamir edilmesi veya silindir gömleğin değiştirilmesi için Evcen
Makine‘ye gönderebilirsiniz.
Çekicin montajı
Çekiç elemanlarının derinlemesine temizlenmesi ve kurutulmasının ve aşırı yıpranmaya karşı kontrol
edilmesinden sonra tekrar montaja geçilebilir.
O halkasının etrafına ve plastik pistonun dışına makine yağı sürün ve bir takoz kullanarak gövdeye
doğru yavaşça geri itin. Krank kol muylusuna az miktarda makine yağı ekleyin ve sol diş olduğunu
unutmadan tekrar monte edin. Krank kol muylusunu çok fazla sıkıştırmayın.
Sonrasında üst darbe parçasının dışına makine yağı sürün ve gövdeyi yavaşça itin. O halkası en üstte
olacaktır.
Alt çekiç kısmına ince bir katman makine yağı uygulayın ve alt çekici kılavuz boruya itin. Sonra tampon
kelepçesini tüm elemanlara az miktarda makine yağı uygulayarak yeniden monte edin.
Tamponu tekrar alt darbe parçasının üzerine takın. Alt kılavuz kısmını O halkasının ince kısmının
gövdeler arasında hasar görmediğine emin olarak geri takın. Tutacakları ve yayları alt gövdeye geri
yerleştirin. Mavi diş kilitleme bileşenini (Loctite) alt flanşlı adaptörde bulunan 4 vidaya uygulayın ve
20 Nm’ye sıkıştırın. Tedarik ettiğiniz makine yağının yarısını krank bölgesine uygulayın ve 4 Alyan
vidayı Mavi diş kilitleme bileşeni(Loctite) / lokma kilidi kullanarak geri takın.
Gevşek veya eksik cıvata’lar makineye hasar verebileceği için tüm vidalar birbirini izleyecek
şekilde doğru biçimde sıkıştırılmalıdır.
Adaptörün Değiştirilmesi
Standart adaptörü Değişik çelik adaptörle veya tam tersi şekilde değiştirirken Mavi diş kilitleme
bileşeni(Loctite) / Lokma Kilidi kullanılarak vidalar takılmalıdır.
Gevşek veya eksik cıvatalar makineye hasar verebileceği için tüm vidalar birbirini izleyecek
şekilde doğru biçimde sıkıştırılmalıdır.
Servise dair herhangi bir sorunuz veya gerekli parçalar olması durumunda lütfen +90 212 554 89 38
Evcen Makine ile irtibata geçin. www.direkcakmamakinasi.com
Download

Kullanma Talimatı - Direk Çakma Makinası