1
Dinamik
Fatih ALİBEYOĞLU
-12-
RİJİT CİSİMLERİN KİNEMATİĞİ
Dinamik
Soru
şekilde görülen motor sisteminde l=160 mm ve b= 60 mm’dir. AB
krankının saat yönünde 1000 dev/ dak’lık sabit açısal hızla
döndüğü bilindiğine göre P pistonunun hızını ve biyel kolunun
açısal hızını
a) θ= 90° için
b) θ= 45 ° olduğu durumda ADM ile bulunuz.
2
İŞ, GÜÇ, ENERJİ
3
Dinamik
80 kg ağırlığındaki adam, bara asılarak a=
0.2 t / 2 ’lik ivme ile kendini yukarıya
çekmektedir.
t=2 s anında
belirleyiniz.
her
kola
gelen
kuvveti
İŞ, GÜÇ, ENERJİ
Dinamik
10 kg’lık A ve B blokları eğimli yüzeylerde
birbirlerine bir ip ile bağlanmıştır.. Sürtünme
katsayısı 0,1 olduğuna göre her blokun
ivmesini belirleyiniz.
4
İŞ, GÜÇ, ENERJİ
Dinamik
2.5 kg’lık m cismi 5 m yükseklikteki sürtünmesiz
rampadan serbest bırakılıyor. 1 m’lik
sürtünmeli AB yolundan geçmektedir. Cismin
B noktasını geçtikten sonraki hızı 9 m/s ise AB
yolundaki sürtünme katsayısını hesaplayınız.
5
İŞ, GÜÇ, ENERJİ
Dinamik
Paketler 1m/s’lik bir hızla A’da eğik
düzlemden aşağıya doğru fırlatılmaktadır.
Paketler 2 m/s’lik hızla hareket eden bir
taşıyıcı banda doğru hareket etmektedirler.
ABC yüzeyindeki sürtünme katsayısı 0.25
olduğuna göre paketlerin 2m/s’lik bir hızla C
noktasına ulaşabilmeleri için gerekli d
mesafesini hesaplayınız.
6
7
Dinamik
Download

Dinamik