2014 YILI
PLASTİK İZOLATÖR
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ:
TTK ihtiyacı olarak GRUP-1 (Metan) gazlı yer altı maden ocaklarında kullanılan dinamit patlatma kapsül
tellerinin ateşleme devresi bağlantı noktalarındaki kaçak akımların en aza indirilmesinde kullanılmak üzere
plastik yüksük imal ettirilecektir.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Kapsül tellerinin ateşleme devresindeki ek yerlerine takılan plastik yüksük ekteki resimde gösterilen şekil,
ölçü ve izahata göre imal edilecektir.
2.2- Plastik yüksük malzemesi üniform bir şekilde olacak, malzeme yüzeylerinde hava kabarcığı, yabancı madde
parçacıkları ve gözle görülmeyen delikler bulunmayacaktır.
2.3 Plastik yüksük malzemesinin fiziksel özellikleri;
-Çekme mukavemeti(enine ve boyuna)
:min. 140 kgf/cm2
-Kopma uzaması (enine ve boyuna)
:min. 160 %
-Yırtılma direnci (enine ve boyuna)
:min. 45 kg/cm kalınlık
2.4-Plastik yüksük malzemesi GRUP1 (Metan) gazlı yer altı ocaklarında kullanılan uygun antistatik ve alev
geciktirici özelliğe sahip olacak, yüzey yalıtkanlık direnci 1x109Ω’u geçmeyecektir.Yerel üretici firmalar alevi
geciktiricilik testi için Zonguldak Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğü’nden ve antistatik özellik testi
için resmi kuruluşlardan aldıkları test raporlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
2.5 Yurtdışı menşeyli plastik yüksüklerin GRUP1 (Metan) gazlı yer altı ocaklarında kullanılmaya uygun ve
ateşleme teli ile kapsül teli bağlantı noktalarının izolasyonu için imal edildiğine dair ülkenin resmi
makamlarınca verilmiş imalat sertifikası teklif ile birlikte verilecektir.Örneğin yurtdışı menşeyli plastik
yüksükler British Coal Spec.’lerine veya Landesoberbergamt Nordrhein –Westfalen/Almanya hükümlerine
eşdeğer veya daha iyi özelliklerdeki standartlardan birine uygun olarak imal edilecektir. Firmalar teklifleri ile
birlikte bu standartların ve imalat sertifikaların orjinali ile birlikte ingilizce suretlerini vereceklerdir.Aksi halde
firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik resim ektedir.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1- Gerekli kontrol, muayene ve kabuller; Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Başkanlığı elemanlarınca yapılacaktır.
3.2- Yerel üreticiler için;
3.2.1- Alev geciktiricilik özelliği tespit deneyi Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğünde antistatik özellik
tespit deneyi TSE’de yapılacaktır.
3.2.2- TTK imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. Yerli üretici firmalar her parti için imalata başlama
zamanını en az bir hafta önceden TTK ya bildirecek ve imalatta hazır bulunacak yetkili elemanca plastik
malzemeden deney numunesi alınacaktır. Antistatik özellik testi için TSE’de yaptırılacak deneyler ile fiziksel ve
alev geciktiricilik özelliklerin testi için TTK’da yaptırılacak deneylerin masrafları firmaya ait olacaktır.
3.2.3- Alev Geciktiricilik Testi:
On adet izolatör numunesi (UL 94 VO) şartnamesinde belirtilen esaslara göre alev geciktiricilik testine tabi
tutulacaktır.
3.2.4- Anti-statik Özellik Testi:
Yerli üretimlerde TTK temsilcisi tarafından izolatör üretiminde kullanılacak hamurdan 10x25x100 mm.
ebadında 5 adet numune levha, yüzey direnci tayini için TS 1154/3 veya 1154/4’e göre (TS 1154 madde 02.3)
teste tabi tutulacaktır. Test sonunda bulunan direnç 1012Ω’u geçmeyecektir.
3.3- Yabancı menşeyli ürünler için bu şartnamede belirtilen hususları içeren DIN EN 10204-3.1.B’ye göre
düzenlenmiş kabul sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.2- Yabancı menşeyli ürünler için, o ülkenin resmi otoritesinden alınan, üretimin yeraltı taşkömürü ocaklarında
izolatör olarak kullanılabileceğine dair müsaade belgesi ve deney raporlarının bir kopyası ve Türkçe tercümesi
teklife eklenecektir. Yerel üretici firmalar alevi geciktiricilik testi için Alevsızdırmazlık Test İstasyonu
Müdürlüğü/ZONGULDAK’ tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’ dan aldıkları test raporlarını
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.3- Kontrol ve muayeneler esnasında hatalı imalat yapıldığı tespit edilemeyen ve kullanma esnasında bu
şartnameden düşük performans gösterdiği tespit edilen izolatörlerden dolayı meydana gelen zararlardan firma
sorumlu olacaktır.
4.4- Plastik izolatörler, 50 adetlik paketler halinde teslim edilecektir.
4.5-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene
İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların
faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Yüksük 30 takvim günü içinde teslim edilmiş
olacaktır.
5.2- Plastik izolatörlerin sipariş miktarı, dağılımı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.
Malzemenin Cinsi
Plastik İzolatör
Etinorm
50 35 013
Sip.Miktarı
4704 Paket
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS 815 003 4586
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
KARAELMAS 859 006 4265
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
KARAELMAS 815 007 8618
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
BARTIN
815 003 4595
PLASTİK İZOLATÖR DAĞILIMI
Sıra
No
Etinorm
1
50 35 013
Malzemenin Cinsi
Plastik İzolatör
Sipariş
Miktarı
ARMUTCUK
KOZLU
ÜZÜLMEZ
KARADON
AMASRA
4704
Paket
1.000
900
2
2.800
2
Download

2014 YILI PLASTİK İZOLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1