“ Bizden Biri”
KURULUÞLAR
KOCAELÝ SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ
KONEL MÜHENDÝSLÝK
Faaliyet
: Yedek Parça,Yarý Mamul temini ve Fason Ýmalat iþleri
Çalýþan Sayýsý
:5
Ýletiþim
Satýþ ve Ýrtibat : Sanayi Mah. Kozalý Sok. No. 10/C8 Çarþýyapý - ÝZMÝT
Tel
: 0.262. 335 63 38
Fax : 0.262. 335 63 39
Ofis
: 28 Haziran Mah. Þefkat Sok. No.18/A ÝZMÝT
Tel
: 0.262. 325 83 11 Fax : 0.262. 331 81 20
Depo
: Köseköy San. Sit. E Blok No: 219 ÝZMÝT
web
: www.konel.com.tr
e-mail
: [email protected] - [email protected]
Süleyman ATAÇ
ÖRGÜ SALMASTRA
MEKANÝK SALMASTRA
ENDÜSTRÝYEL VANA
Firmamýz bünyesindeki tüm mekanik salmastralar çeþitli
ülkelerden ithal edilmektedir. Ýthal edilen malzemelerde
kalitenin yüksekliðine özen gösterilmektedir.
Kullanýmda optimum kaliteyi yakalayabilmek için farklý
ülkelerden temin edilen Yüzey, O-ring ve Gövdeler
birleþtirilmektedir.
Bu sayede uzun ömürlü dayanýklý Mekanik Salmastralar
oluþturulmaktadýr.
Takým Salmastralar yanýnda Silisyum Karbür, Tungsten Karbür
Seramik ve Karbondan mamul yüzey ve sabit elemanlarý,
muhtelif salmastra yaylarý, o-ring çeþitleri stoklarýmýzda
mevcuttur.
POMPA
Konel Mühendislik 1984 yýlýndan bu yana
çeþitli sektörlerde Kimyasal Üretim Tesisleri,Makine,
MEKANÝK SALMASTRA
GRAFÝT ELEKTRODLAR
ÖRGÜ SALMASTRA
KARBON MOTOR FIRÇALARI
CONTOLON
TEFLON DÝYAFRAMLI VANALAR
GRAFÝT ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝLER
TÝTANYUM POMPALAR VE EKÝPMANLARI
GRAFÝT BORULAR
LEBLEME MAKÝNALARI
GRAFÝT TAMÝR HARÇLARI
KAÐIT EBAT KESÝM MAKÝNALARI
GRAFÝT ASÝT POMPALARI
OPTÝK KONTROL IÞIKLARI VE CAMLARI
HCL SENTEZ ÜNÝTELERÝ
ENDÜSTRÝYEL YAÐLAR
YÜKSEK FIRIN RÖLELERÝ
ÇEÞÝTLÝ ENDÜSTRÝYEL YEDEK PARÇALAR
EBONÝT TAMÝR HARÇLARI
Download

bizden biri süleyman ataç.cdr