CNC TORNA TEZGAHLARININ
PROGRAMLANMASI
MUTLAK KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE
O00012; ( Program numarası)
T01 M06; (Birinci Takım, Taretteki takım değişti)
G90 G54 G94 G97 G40; Mutlak koordinat sistemi, İş parçası sıfır noktası, İlerleme miktarı mm/dk,
Kesme hızı dev/dk, takım telafisi iptal)
G00 X30 Z2 S800 M03; ( Boşta hızlı hareket, Koordinat değeri, 800 dev/dk kesme hızı, saat yönünde
aynanın dönmesi)
G01 G42 Z-25 F500; (Doğrusal hareket, Takım sağ telafi aktif, Koordinat değeri, İlerleme miktarı
G28 U0 W0; (Referans noktasına geri dönüş)
M30; (Program sonu)
2
Örnek Program
MUTLAK KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE
P8
O1002;
P7
N10 T03 M06;
P6
N10 G90 G40 G94 G97;
P5
P1
P4
N20 G54 G00 X27 Z0 S700 M03;
N30 G01 G41 X0 F100 ;
N40 G00 Z1;
N50 X25;
P2 P3
N60 G01 Z-7,5;
N70 X40 Z-15;
N80 Z-25;
N90 X62;
N100 G40 G28 U0 W0 ;
N110 M30;
X
Z
P1
27
0
P2
0
0
P3
0
1
P4
25
1
P5
25
-7,5
P6
40
-15
P7
40
-25
P8
60
-25
Örnek Program
EKLEMELİ KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE
O1002;
N10 T03 M06;
N10 G91 G40 G94 G97;
N20 G54 G00 X27 Z0 S700 M03;
N30 G01 G41 X-27 F100 ;
N40 G00 Z1;
N50 Z0 X25;
N60 X0 Z-8,5;
N70 X15 Z -7,5;
N80 X0 Z-10;
N90 Z0 X22;
N100 G28 U0 W0;
N110 M30;
Örnek Program
MUTLAK KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE
O1003;
N10 T02 M06;
N10 G90 G40 G94 G97;
N20 G54 G00 X42 Z0 S700 M03;
N30 G01 G42 X0 Z0 F400 ;
N40 G00 Z2;
N50 X36 Z0;
N60 G01 X40 Z-2 veya X40 C2;
N70 Z-10;
N80 G02 X60 R10;
N90 G01 Z-45;
N100 G03 X80 Z-55;
N110 G01 Z-68;
N120 G28 X100 Z100;
N130 M30;
Örnek Program
EKLEMELİ KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE
O1003
N120 M30;
Örnek Program
01008
N10 T0202 M06;
N10 G90 G40 G94 G97;
N20 G50 S1500; (Devir Sınırlaması)
N30 G54 G00 X0 Z2 S1000 M03;
N40 G01 G42 X0 Z0 F450 ;
N50 X20 C-2;
N60 Z-17,5;
N70 X25 C-2,5;
N80 X30; (P6)
N90 X 37 Z-4;
N100 Z-53;
N110 X45;
N120 G28 G40 X0 Z0;
N130 M30;
Kaba Paso Çevrimleri
 Çevrim bir parçanın işlenmesinde tekrarlanan işlemlerin, bir tek kodla ifade edilen bir programlama
şeklidir. Bu başlık altında genelde; Kaba paso çevrimleri, Vida açma çevrimleri, Delme ve Kanal açma
çevrimleri bulunur. Kaba paso çevrimleri sabit çevrimler ve çoklu çevrimler olmak üzere ikiye ayrılır.
 Kaba pasonun amacı; en kısa zamanda verilen malzeme üzerinden talaş kaldırarak parçanın nihai
şekline yakın bir şekil vermektir.
Kaba Paso Çevrimleri (Devam)
 G71 kodu tezgah tipine göre tek blokta ve iki blokta yazılabilir. Tek blok kodun formatı;
G71 P… Q… K… U… W… D… F… S…
P  Nihai işlemcinin birinci blok numarası
Q  Nihai işlemcinin son blok numarası
K  Z eksenin yönünde yarı kaba talaş uzunluğu
U  X ekseni yönünde nihai işleme payı
W  Z ekseni yönünde nihai işleme payı
D  Kaba paso kalınlığı
U  Kaba paso kalınlığı
İki blokta G71 kodunun formatı
R  Her kaba pasodan sonra geri çekilme miktarı
P  Nihai pasonun birinci blok numarası
G71 U… R…
Q  Nihai pasonun son blok numarası
G71 P… Q... U… W… F… S…
W  Z ekseni yönünde nihai işleme payı
U  X ekseni yönünde nihai işleme payı
Kaba Paso Çevrimleri (Devam)
O000123;
N10 T01 M06;
N20 G90 G40 G94 G97;
N30 G54 G00 X92 Z0;
N40 G41 S1000 F400 M03;
N50 G01 X-0,5 M08;
N60 G00 Z2;
N70 X90 Z2 ;
N80 G71 U3 R1;
N90 G71 P100 Q150 Uo,5 W0,5;
N100 G01 X40;
N110 X50 C5; veya X50 Z-5;
N120 Z-55;
N130 X70;
N140 X80 C5; veya X80 Z- 60;
N180 G00 X52 Z2;
N150 Z-65;
N190 G41 S1200 F400 M08;
N160 G28 U0 W0 M09;
N200 G70 P100 Q150 M03;
N170 T02 M06;
N210 G28 U0 W0;
N220 M30;
Kaba Paso Çevrimleri (Devam)
Alında Kaba Talaş Çevrimi
G72 alın tornalama çevrimi hem X- ekseni hem de Z- ekseni
boyunca tek yönlü değişen bir profile sahip şekillerin
işlenmesinde kullanılır.
G72 kodunun formatı
G72 W(1)… R…
G72 P… Q... U… W(2)… F… S…T…
W(1)  Kaba paso kalınlığı
Q  Finiş profilinin tanımlandığı blok numarası
R  Her kaba pasodan sonra geri çekilme miktarı
W(2)  Boyda bırakılacak finiş tornalama payı
P  Finiş profilinin tanımlandığı birinci blok numarası
U  Çapta bırakılacak finiş tornalama payı
Download

4. hafta