EK 4: Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
Teknik Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program
Makine Eğitimi Bölümü
Ana Bilim / Bilim Dalı
Talaşlı Üretim Eğitimi A.B.D.
Dersin Kodu
Boş
Bırakınız!
Dersin Adı
BİLGİSAYAR SAYISAL DENETİMLİ TAKIM
TEZGAHLARI (CNC) TEZGAHLARI
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Prof. Dr. Faruk Ünsaçar
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Verilebileceği Diller
x Türkçe
İngilizce
Diğer………………..
T
3
Kredi
U
ECTS
0
3
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
X
Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri
Yarıyıl içi
Yarıyıl sonu
Dersin Amaç ve
Hedefleri
(50 Kelimelik)
Dersin İçeriği
(50 Kelimelik)
Öğretme
Yöntemleri
Değerlendirme Yöntemi
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Laboratuar
Diğer (……………….)
Sözlü
Ödev + Sözlü
Proje + Sözlü
Yazılı Sınav
Diğer (……………….)
Adet
1
Yüzdesi (%)
40
1
60
Amaç, hem yeni başlayanlara hem de programlamada tecrübeli CNC
kullanıcılarına CNC tezgahlarının kurulum ve işletim tekniklerini
tanıtmaktır. Yeni başlayanları dikkate alarak işe, temel bilgiler adım-adım
yaklaşımı ile ele alarak başlanacaktır. Böylece öğrenci daha detaya
indikçe, ilave bilgi elde edebilecektir. Eğitim programı bitirildiğinde öğrenci
programlama, kurma ve CNC torna tezgahını çalıştırma konusunu tam
olarak anlayacaktır.
Dersin içeriği, benzer eğitim şartlarında çalışan öğretmenlerin ihtiyaçlarına
hitap etmek için tasarlanmıştır.
Eğitim sonunda, öğrenciler mutlaka güvenli bir şekilde program yapmayı
yada makineyi çalıştırmayı bilmeleri gerekir. Müfredatta gerçek dünyadan
alınan alıştırmalar öğrencinin her adımında uygulanacak testlerle
seviyesini belirleme imkanı verecek ve bunlara her bir dersi öğretmek için
yapılan hazırlığı kolaylaştıracaktır. Önemli noktalar yaklaşımı deneyimsiz
de olsa bir öğretmenin her bir ders sunumu esnasında konu içinde
kalmasına yardımcı olacaktır.
CNC konusu sunulurken önemli noktalar yaklaşımı kullanılmaktadır.
Önemli noktalar CNC tezgahının kullanımında uzman hale gelmek için
önemli konuları gruplandırarak bunların sayısını azaltmada yardımcı
olmaktadır. Bu yaklaşım ile CNC torna tezgahlarının programlanması,
kurulumu ve işletimi ile ilgili olarak on önemli nokta tespit edilmiştir.
CNC Tezgahlarının Programlanması (Faruk Ünsaçar, Ahmet Naci
Çoklar) ISBN: 9756574240
Takip Edilecek
Kitap(lar)
Diğer Materyal
CADD/CAM Bilgisayar Destekli Çizim ve Üretimin Temelleri (Faruk
Ünsaçar, Ahmet Naci Çoklar) ISBN: 9756574399
http://www.vtcforcnc.com/
T: Teori; U: Uygulama; ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System)
Download

Bilgisayar Sayısal Denetimli Takım Tezgahları